Byla e2-2654-559/2015
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Ramanauskienė, sekretoriaujant Astai Zujevienei, šalims ir jų atstovams nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ieškinį atsakovui E. B., dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, ir

Nustatė

2Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, ieškinį palaiko. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2002,17 Eur nuostolių atlyginimo už išmokėtas socialinio draudimo išmokas nukentėjusiajai R. M.. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad E. B. 2013-02-25 tarp 17.00-21 val. name ( - ) apsvaigęs nuo alkoholio konflikto metu tyčia sudavė A. J. K. kirviu ne mažiau kaip 29 smūgius į galvą, kaklą, nugarą, dėl ko A. J. K. mirė. Kauno apygardos teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1-251-594/2014 2014-12-22 priėmė nuosprendį, kuriuo E. B. pripažino kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punkte ir paskyrė 16 metų terminuoto laisvės atėmimo bausmę. Šis nuosprendis buvo apskųstas apeliacine tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-06-05 nutartimi nuteistojo E. B. apeliacinį skundą atmetė, todėl Kauno apygardos teismo nuosprendis yra įsiteisėjęs. Alytaus skyrius teisės aktų nustatyta tvarka žuvusiojo A. J. K. dukrai R. M. dėl tėvo mirties 2014-06-09 sprendimu Nr. PE_SPl-3276 nuo 2013-05-20 iki 2017-09-30 paskyrė 261,49 Lt (76,06 Eur) dydžio valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją. Laikotarpiu nuo 2013-05-20 iki 2015-07-31 R. M. išmokėta 2002,17 Eur našlaičių pensijos. Ieškovas, remdamasis CK 6.290 str. nustatyta tvarka, prašo išmokėtas draudimo išmokas regreso tvarka priteisti iš žalą padariusio asmens – atsakovo.

3Atsakovas E. B. į teismo posėdį neatvyko, jis atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose. Procesiniai dokumentai ir teismo šaukimas į teismo posėdį atsakovui yra tinkamai įteikti. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškovės ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinio netenkinti, kol jo skundas nebus išnagrinėtas kasacine tvarka. Kauno apygardos teismo nuosprendis ir Apeliacinio teismo nutartis yra neteisėti, nes nepagrįsti, todėl ir ieškinys, kurio pagrindas yra minėti teismų sprendimai yra nepagrįstas. Jo nuomone, ieškovė neįgavo teisės reikšti ieškinį, kol kasacinės instancijos teismas neišnagrinėjo jo kasacinio skundo. Kasacinis skundas yra rengiamas.

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovės paaiškinimais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais yra nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-251-594/2014 atsakovas E. B. buvo pripažintas kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 129 str. 2 d. 6 p., 178 str. 2 d., 140 str. 1 d. ir 2 d., ir jam paskirta subendrinta 16 metų terminuoto laisvės atėmimo bausmė. Atsakovas nuteistas už tai, kad 2013-02-25 tarp 17.00-21 val. name ( - )., apsvaigęs nuo alkoholio konflikto metu tyčia sudavė A. J. K. kirviu ne mažiau kaip 29 smūgius į galvą, kaklą, nugarą, dėl ko A. J. K. mirė. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovo apeliacinis skundas buvo atmestas, todėl minėtas Kauno apygardos teismo nuosprendis įsiteisėjo. Nuteistasis E. B. šiuo metu laisvės atėmimo bausmę atlieka Marijampolės pataisos namuose.

6Ieškovė žuvusiojo A. J. K. dukrai R. M. dėl tėvo mirties 2014-06-09 sprendimu Nr. PE_SPl-3276 nuo 2013-05-20 iki 2017-09-30 paskyrė 261,49 Lt (76,06 Eur) dydžio valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją. Laikotarpiu nuo 2013-05-20 iki 2015-07-31 R. M. išmokėta 2002,17 Eur našlaičių pensijos.

7Socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atveju, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo (CK 6.290 str. 1, 3 d.). Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio (6.280 str. 1 d.). Pagal žalos atsiradimo metu galiojusio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

8Šioje byloje nagrinėjamu atveju susidarė subrogacijos situacija, t. y. atsirado trinariai santykiai: nukentėjęs asmuo, žalą padaręs asmuo ir asmuo, kompensavęs nukentėjusiajam dalį žalos. Subrogacijos tikslai yra trys: 1) neleisti, kad žalos padaręs asmuo išvengtų atsakomybės; 2) neleisti nepagrįstai praturtėti nukentėjusiajam; 3) neleisti nepagrįstai praturtėti žalos padariusiam asmeniui. Kasacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad subrogacija yra restitucinio (kompensacinio), prevencinio ir sąžiningumą užtikrinančio pobūdžio. Dėl to dalį žalos kompensavusiam asmeniui suteikiama teisė perimti nukentėjusiojo teisę į žalos atlyginimą tiek, kiek išmokėta kompensacijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2010). Šiuo atveju VSDFV perėmė nukentėjusiojo teisę reikalauti žalos atlyginimo. Subrogacija yra reikalavimo teisės perėjimas įstatymo pagrindu – įstatyminė cesija (CK 6.101 straipsnio 4 dalis). Tai pripažįstama kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2005; 2007 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-73/2007). Taigi subrogacijos atveju įvyksta asmenų pasikeitimas prievolėje. Vietoje nukentėjusiojo į deliktinę prievolę dėl žalos atlyginimo įstoja VSDFV, kuri išmokėjusi socialinio draudimo išmokas, tampa kreditorius deliktinėje prievolėje dėl žalos atlyginimo (CK 6.280 straipsnio 1 dalis; 6.290 straipsnio 3 dalis; Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnis). Skolininko (atsakovo) padėtis tokiu atveju nesikeičia. Nesikeičia ir pats prievolės dėl žalos atlyginimo pobūdis. Pažymėtina, kad VSDFV pareiga išmokėti draudimo išmokas socialiai apdraustiems asmenims kyla įstatymo pagrindu, įgyvendinant valstybinio socialinio draudimo tikslus (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 punktas, 11 straipsnis). Taigi, nukentėjusiajam išmokėjusi draudimo išmokas, VSDFV CK 6.280 straipsnio 1 dalies ir 6.290 straipsnio 3 dalies pagrindu įgijo atgręžtinio (subrogacinio) reikalavimo teisę į nukentėjusiajam žalos padariusį asmenį - atsakovą.

9Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad atsakovo E. B. neteisėti veiksmai nusikaltimo padarymo metu buvo nukentėjusiajam asmeniui skirtų draudimo išmokų (našlaičių pensijos) skyrimo priežastimi. Atsakovo kaltė nustatyta teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje.

10Atsakovo atsiliepime nurodyti argumentai, kad ieškinys netenkintinas dėl to, jog teismo nuosprendis, kurio pagrindu reiškimas ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, yra atmestini, nes teismo nuosprendis yra įsiteisėjęs, o atsakovo nurodytos aplinkybės, kad priimtus teismų sprendimus jis ketina skųsti kasacine tvarka, yra neįrodytos. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti atsakovo kasacinį skundą, nes jis neatitinka baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų (LAT 2015-06-26 raštas Nr. 2P-668).

11CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šiuo atveju atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų ir savo atsikirtimų į ieškinį negrindė aplinkybėmis, kurių pagrindu teismas galėtų ieškinį atmesti, todėl ieškovės reikalavimas yra tenkintinas visa apimtimi ir iš atsakovo E. B. ieškovės naudai yra priteistina 2002,17 Eur turtinės žalos atlyginimui už nukentėjusiajai R. M. išmokėtą našlaičių pensiją.

12Ieškinį patenkinus, remiantis LR CPK 96 str., iš atsakovo valstybės naudai priteistina 45,00 Eur mokėtino žyminio mokesčio šioje byloje ir 3,35 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso – 48,35 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str., 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovo E. B. a. k. ( - ) (Latvijos Respublikos), ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus, kodas 188677775, buveinė Alytus, Jotvingių g. 10-2, naudai 2002,17 Eur (du tūkstančius du eurus 17 euro centų) žalos atlyginimo.

16Priteisti valstybei iš atsakovo E. B. a. k. (Duomenys neskelbtini) (Latvijos Respublikos), 48,35 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus 35 euro centus) bylinėjimosi išlaidų (VMI prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu

Proceso dalyviai
Ryšiai