Byla 2-187/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vinco Versecko ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo valstybės įmonės Kupiškio miškų urėdijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2007 m. sausio 31 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, civilinėje byloje Nr. 2-197-30/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Euroteisės biuras“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Kupiškio miškų urėdijai dėl viešojo konkurso sąlygų dėl teisinių paslaugų pirkimo dalies panaikinimo ir pakeitimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Euroteisės biuras“ kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti bei pakeisti atsakovo VĮ Kupiškio miškų urėdijos supaprastinto atviro teisinių paslaugų pirkimo konkurso sąlygų 18.1-19.3 ir 18.7, 19 punktuose įtvirtintus reikalavimus ir įpareigoti atsakovą pratęsti pasiūlymo pateikimo konkursui terminą ne mažiau kaip 10 dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

4Ieškinyje nurodė, kad jis yra teisines paslaugas galintis pasiūlyti tiekėjas, o atsakovo, VĮ Kupiškio miškų urėdijos miškų urėdo 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 01-120 patvirtintos supaprastinto atviro konkurso teisinėms paslaugoms pirkti sąlygos yra parengtos pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 straipsnio pirmojoje dalyje ir 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas, nustatančias, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai neribotų konkurencijos, būtų pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų. Sąlygose be pagrindo nustatyti reikalavimai, kad paslaugų tiekėjas turėtų teisę verstis advokato praktika, 5 metų advokato darbo stažą, ir kad paslaugų tiekėjo kvalifikacija būtų ne trumpesnė nei 3 metai darbo praktikos su valstybinėmis įmonėmis, paslaugų teikėjo buveinė vieta būtų Anykščių, Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio ar Utenos rajone. 2007 m. sausio 15 d. sprendimu Nr. 03(5.52)-56 atsakovas ieškovo pretenzijos netenkino.

5Ieškovas atskiru prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui vykdyti supaprastinto atviro konkurso teisinėms paslaugoms įsigyti pirkimo procedūras, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu perkančiajai organizacijai vykdyti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą, sudaryti preliminariąją pasiūlymų eilę, skelbti konkurso nugalėtoją, sudaryti bei vykdyti su konkurso laimėtoju sutartį. Šias priemones ieškovas prašė taikyti nepranešus atsakovui (CPK 148 str. 1 d.), teigdamas, kad atsakovas gali imtis veiksmų paspartinti pirkimo procedūras, o, įvykus konkursui, sudaryti su paslaugų pirkėju sutartį. Jei ieškovo ieškinys būtų patenkintas, sprendimo vykdymas tokių atveju pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Ieškovas taip pat nurodė, kad, tęsiant konkursą esamomis sąlygomis, būtų užkertamas kelias jame dalyvauti tiekėjams, tarp jų ir ieškovui, galimybei pasiūlyti teisines paslaugas dėl neteisėtų sąlygų nuostatų.

6Panevėžio apygardos teismas 2007 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies ir nutarė uždrausti atsakovui VĮ Kupiškio miškų urėdijai, vykdant supaprastintą atvirą teisinių paslaugų pirkimo konkursą, sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju bei vykdyti sudarytą sutartį su konkurso laimėtoju iki teismo sprendimo priėmimo ir jo įsiteisėjimo šioje byloje.

7Teismas nutartyje nurodė, kad konkursas jau yra paskelbtas jame nurodytomis sąlygomis, pasiūlymų pateikimo terminas jau yra suėjęs, o tarp pasiūlymą pateikusių asmenų, kaip galima suprasti iš ieškinio, yra ir ieškovas. Stabdyti visą pirkimo procedūrą nėra pagrindo. Tik išnagrinėjus bylą, gali paaiškėti, kas taps konkurso laimėtoju, o juo gali būti paskelbtas ir ieškovas, kas nė kiek nevaržo nei vieno paslaugų tiekėjo galimybių laimėti konkursą. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į viešojo pirkimo dalyką, į ieškovo ieškinyje keliamus reikalavimus, kad pagal konkurso sąlygas paslaugų tiekėjai pasiūlymus turi pateikti iki 2007 m. sausio 22 d. ir į teismo 2007 m. sausio 19 d. nutartį.

8Atskiruoju skundu atsakovas VĮ Kupiškio miškų urėdija prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. sausio 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, netenkinant prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Atskirajame skunde nurodo, kad ieškovas konkurse nedalyvavo ir pasiūlymo nepateikė. Viešojo pirkimo konkurse dalyvavo tik vienas paslaugos teikėjas, kuris 2007 m. sausio 22 d. Viešųjų pirkimo komisijos sprendimu pripažintas laimėtoju ir su kuriuo buvo pasirašyta sutartis. Skundžiama nutartis nepagrįstai varžo atsakovo teises, jis negali pasinaudoti paslaugomis, dėl kurių pirkimo procedūra yra pasibaigusi. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, ekonomiškumo principas nebus pažeistas. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui atsiras nuostoliai.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Euroteisės biuras“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2007 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime ieškovas nurodo, kad tai, jog jis nedalyvavo konkurse, nereiškia, kad jis neturi teisės pateikti ieškinio (VPĮ 2 str. 25 d., 122 str. 2 d.). Ieškovas negalėjo pateikti pasiūlymo atsakovui dėl neteisėtai nustatytų konkurso sąlygų. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neanalizuojama, ar ieškovas turėjo teisę pareikšti ieškinį.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

13VPĮ yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Taigi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Priešingu atveju, t. y. nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje - pirkimo procedūrų sustabdymą, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Sutarties su konkurso laimėtoju sudarymas – viešojo pirkimo procedūros dalis, tad laikinoji apsaugos priemonė - draudimas perkančiajai organizacijai sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju – yra viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo sudedamoji dalis.

14Laikinosios apsaugos priemonės yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, todėl CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Pagal VPĮ 122 straipsnio 2 dalį teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, nes teisingumas reikalauja užtikrinti visų ginčo šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

15Kaip matyti iš faktinių aplinkybių, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus, bei VĮ Kupiškio miškų urėdijos supaprastinto atviro konkurso teisinėms paslaugoms pirkti sąlygų (b.l. 20-26), atsakovas 2007 m. sausio 5 d. paskelbė konkursą teisinėms paslaugos pirkti. Nors atsakovas VĮ Kupiškio miškų urėdija atskirajame skunde nurodo, kad jau yra sudaryta paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju, tačiau jokių tai patvirtinančių dokumentų teismui jis nepateikė. Kadangi byloje nėra įrodymų apie tai, kad su konkurso laimėtoju yra sudaryta paslaugų pirkimo sutartis, kurios sudarymas reikštų pirkimo procedūrų pabaigą, bei atsižvelgiant į ieškinio dalyką, t. y. reikalavimą panaikinti bei pakeisti atsakovo supaprastinto atviro teisinių paslaugų pirkimo konkurso sąlygų 18.1-19.3 ir 18.7, 19 punktuose įtvirtintus reikalavimus ir įpareigoti atsakovą pratęsti pasiūlymo pateikimo konkursui terminą, yra pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę - draudimą sudaryti paslaugų pirkimo sutartį. Kadangi pagal ginčijamo konkurso rezultatus sudarius viešojo pirkimo sutartį teismo sprendimo dėl konkurso sąlygų įvykdymas gali būti apsunkintas pirmosios instancijos teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė yra proporcinga siekiamiems tikslams ir užtikrina ieškovo bei atsakovo teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą.

16Kaip matyti iš ieškinio reikalavimų, UAB „Euroteisės biuras“ nepareiškė reikalavimo pripažinti teisinių paslaugų tiekimo sutartį, sudarytą su konkurso laimėtoju, negaliojančia. Tad ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė - draudimas vykdyti minėtą sutartį - nėra susijusi su pareikštais ieškinio reikalavimais, todėl tokios laikinosios apsaugos priemonės taikyti nėra teisinio pagrindo.

17Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nebuvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo svarstyti atsakovo atskirojo skundo argumentų, susijusių su atsakovų nuostoliais, galinčiais atsirasti, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones (CPK 147 str., 302 str., 320 str., 338 str.). Kartu atsakovui išaiškinama, kad, esant realiai galimybei atsirasti nuostoliams, jis gali pateikti galimų nuostolių apskaičiavimą ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (CPK 147 str. 1 d.).

18Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai neįvertino faktinių šiam klausimui spręsti svarbių bylos aplinkybių, netinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl klausimą išsprendė iš dalies neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamą nutartį pakeisti (CPK 329 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

20Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. sausio 31 d. nutartį ir išdėstyti ją taip:

21„Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Euroteisės biuras“, į. k. 1856 12772, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui valstybės įmonei Kupiškio miškų urėdijai, į. k. 160185871, buveinė Kupiškis, Vilniaus g. 33, tenkinti iš dalies ir uždrausti atsakovui valstybės įmonei Kupiškio miškų urėdijai, vykdant supaprastintą atvirą teisinių paslaugų pirkimo konkursą-pirkimo Nr. 47682, sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju iki teismo sprendimo priėmimo ir jo įsiteisėjimo šioje byloje“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Euroteisės biuras“ kreipėsi į Panevėžio apygardos... 4. Ieškinyje nurodė, kad jis yra teisines paslaugas galintis pasiūlyti... 5. Ieškovas atskiru prašymu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones -... 6. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. sausio 31 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad konkursas jau yra paskelbtas jame nurodytomis... 8. Atskiruoju skundu atsakovas VĮ Kupiškio miškų urėdija prašo panaikinti... 9. Atskirajame skunde nurodo, kad ieškovas konkurse nedalyvavo ir pasiūlymo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Euroteisės biuras“... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar... 13. VPĮ yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas,... 14. Laikinosios apsaugos priemonės yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu... 15. Kaip matyti iš faktinių aplinkybių, kuriomis ieškovas grindžia savo... 16. Kaip matyti iš ieškinio reikalavimų, UAB „Euroteisės biuras“... 17. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nebuvo sprendžiamas... 18. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. sausio 31 d. nutartį ir... 21. „Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Euroteisės biuras“, į. k....