Byla I-4565-580/2012
Dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, susipažinusi su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros prašymu sujungti administracines bylas,

Nustatė

2VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra 2012-10-29 atsiliepime išdėstė prašymą pagal pareiškėjo 2012-10-10 skundą pradėtą administracinę bylą prijungti prie administracinės bylos Nr. 4162-629/2012. Paaiškino, kad pareiškėjas Anykščių technologijos mokykla nurodo vienintelį tariamą šioje byloje ginčijamo sutarties vienašalio pakeitimo negaliojimo pagrindą – ūkio ministro įsakymų Nr. 4-786 ir Nr. 787 neteisėtumą, kadangi jie paremti teisės aktų reikalavimų neatitinkančiu VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros sprendimu. Ūkio ministro įsakymų Nr. 4-786 ir Nr. 787 bei VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros sprendimo teisėtumo klausimas yra administracinės bylos Nr. I-4146-629/2012 ginčo dalykas, abiejose bylose dalyvauja tos pačios šalys.

3Bylos sujungtinos.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą.

5Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme pagal pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos skundą atsakovams Ūkio ministerijai ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Viešųjų pirkimų tarnybai yra pradėta administracinė byla dėl VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2012-07-12 sprendimo ir ūkio ministro 2012-08-02 įsakymų Nr. 4-786 bei Nr. 4-787 panaikinimo.

6Vilniaus apygardos administraciniame teisme pagal pareiškėjo Anykščių technologijos mokyklos skundą atsakovui Ūkio ministerijai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai yra pradėta administracinė byla dėl ūkio ministro 2012-08-30 finansavimo ir administravimo sutarties vienašalio pakeitimo Nr. 2 panaikinimo.

7Nustatyta, kad administracinėje byloje Nr. I-4565-580/2012 prašomas panaikinti 2012-08-30 finansavimo ir administravimo sutarties vienašalis pakeitimas Nr. 2 yra paremtas ūkio ministro 2012-08-02 įsakymais Nr. 4-786 bei Nr. 4-787, kurie ginčijami administracinėje byloje Nr. I-4162-629/2012, todėl tikslinga pareiškėjo skundus, pateiktus minėtose bylose, sujungti į vieną administracinę bylą.

8Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalimi, 105–106 straipsniais,

Nutarė

9Sujungti Anykščių technologijos mokyklos skundus, pateiktus administracinėse bylose Nr. 4162-629/2012 ir I-4565-580/2012, į vieną administracinę bylą.

10Administracinei bylai suteikti Nr. I-4162-629/2012.

11Išsiųsti nutartį proceso šalims.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai