Byla 2A-2278/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Transas Marine International“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1303-513/2013 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Transas Marine International“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Telekonta“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AB „Transas Marine International“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir prašė panaikinti 2013 m. birželio 3 d. atsakovo viešojo pirkimo konkurso komisijos sprendimą dėl ieškovo pretenzijos atmetimo, įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovo pasiūlymą į vertinamų pasiūlymų eilę, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad dalyvauja atsakovo vykdomame atvirajame konkurse „Laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemos įsigijimas, senos išmontavimas, įdiegimas bei suderinimas“, pirkimo Nr. 121265, paskelbtame pagal 2013 m. vasario 20 d. ieškovo patvirtintas sąlygas. Perkančioji organizacija 2013 m. kovo 15 d. ieškovą informavo apie tai, kad perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija patikrinusi konkursui pateiktų tiekėjų pasiūlymus, minimalius kvalifikacijos ir kitus konkurso sąlygose nurodytus privalomus bei pasiūlymo rengimo reikalavimus nustatė, jog tiekėjų pasiūlymai atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, tačiau ieškovo pasiūlymas neatitinka techninės užduoties reikalavimų -konkurso sąlygų 3.4.4 punkto – „tiekėjas pateikia tiekėjo ar jo įgalioto asmens tinkamai patvirtintą ir užpildytą (tiksliai prisilaikant punktų ir jų eiliškumo) techninį pasiūlymą apie siūlomos laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemos atitikimą techninei užduočiai, pagal pridedamą 8 priedą; pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje“, nes: 1) techninio pasiūlymo 1 lentelėje, LET2 bokšto įrangos sąraše, 8 eilutėje nėra įrašytas UTB įrašymo įrangos kiekis, todėl pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų 3.4.4 punkto privalomo reikalavimo, pasiūlymą užpildyti tiksliai prisilaikant punktų ir eiliškumo; 2) techninio pasiūlymo 2.6 lentelėje 2.1.1 eilutėje yra siūloma programinė įranga, kurios gamintojas oficialiai yra paskelbęs apie operacinės sistemos versijos techninio palaikymo nutraukimą 2016 m. sausio 12 d.; t. y., tiekėjas negalės užtikrinti techninio palaikymo 5 metams, dėl to neatitinka techninės užduoties 19 punkto reikalavimų. Atsižvelgdamas į nurodytus pagrindus bei vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir konkurso sąlygų 9.9.4 punktu atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį konkurso sąlygų privalomų reikalavimų. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu 2013 m. gegužės 25 d. pateikė pretenziją, ja prašė panaikinti perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, pripažinti ieškovo pasiūlymą atitinkančiu konkurso reikalavimus bei tęsti konkurso procedūras. Perkančioji organizacija 2013 m. birželio 3 d. sprendimu ieškovo pretenziją atmetė, nurodydama, kad: 1) ieškovo pretenzijoje pateiktas paaiškinimas dėl UTB įrašymo įrangos kiekio neįrodo ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų 3.4.4 punkto reikalavimų, nes techninio pasiūlymo lentelėje „Siūlomos įrangos sąrašas ir struktūrinė schema“ nei prie LET2 bokšto įrangos, nei prie Serverių patalpos J. Janonio g. 24 įrangos nėra paminėta, kad bus pateikta UTB priėmimo įranga ir nenurodytas jos kiekis; 2) ieškovo pasiūlymas yra klaidingas, nes techninio pasiūlymo 2.6 lentelės 2.1 punkte nurodyta, kad bus užtikrinta operacinės sistemos Microsoft® Windows® Emb XP PRO SP3 techninis palaikymas 5 metams. Perkančioji organizacija nurodo, kad operacinės sistemos gamintojas Microsoft yra oficialiai pranešęs apie šios operacinės sistemos versijos techninio palaikymo nutraukimą 2016 m. sausio 12 d., dėl to pretenzijoje nurodomas ieškovo įsipareigojimas pakeisti siūlomą operacinės sistemos versiją naujesne, laikytinas bandymu pagerinti konkursinį pasiūlymą. Ieškovo nuomone, nežymūs nukrypimai nuo reikalaujamos pateiktinų dokumentų formos neturėtų būti pasiūlymo (plačiąja prasme) atmetimo pagrindais, ieškovas pateikė išsamią informaciją apie siūlomą įrangą bei jos struktūrinę schemą, pretenzijoje pateiktas paaiškinimas nekeičia ieškovo pateikto pasiūlymo. Atsakovas neatsižvelgė, kad ieškovas pateikė mažiausios kainos pasiūlymą, nesikreipė į ieškovą su prašymu paaiškinti pasiūlymo dalį dėl UTB įrašymo įrangos kiekio ir struktūrinės schemos, o priėmė kategorišką ieškovui nepalankų sprendimą. Pažymėjo, kad atsakovo 2013 m. kovo 27 d. atsakymas į paklausimą dėl galimybės panaudoti balso UTB informacijos įrašymui siūlomą įrangą, sumontuotą J. Janonio g. 24 serverių patalpoje, nenaudojant LET2 bokšto įrangos, patvirtina, kad tiekėjai turėjo teisę nemontuoti atskiros balso įrašymo įrangos LET2 bokšte. Su pasiūlymu buvo pateikti papildomi dokumentai – techninė siūlomos įrangos dokumentacija, taip pat ir programinės įrangos TRANSAS, Navi-Harbour techninė specifikacija (techninio pasiūlymo priedas Nr. 3.6.2), jos 11 paragrafas patvirtina, kad programa užtikrina kelių kanalų garso duomenų įrašymą/atkūrimą, garso įrašų archyvų sudarymą ir pan., ieškovo teigimu, techniniai parametrai leidžia nemontuoti jokios papildomos garso priėmimo įrangos. Taip pat nesutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovo sprendimas pakeisti operacinės sistemos versiją naujesne yra bandymas pagerinti pasiūlymą ir yra pagrindas jį atmesti, nes atsakovas nustatė reikalavimą tiekėjui garantuoti, kad visi tolimesni aparatūros ir programinės įrangos atnaujinimai bus pritaikyti esamai aparatūrai, o nesuderinimo atveju vykdytojas pakeičia ir integruoja esamą funkcinį mazgą savo sąskaita, todėl ieškovo įsipareigojimas užtikrinti darbo vietų operacinės sistemos versijos Microsoft®Windows®Emb XP PRO SP3 techninį palaikymą pakeičiant ar integruojant aparatūros bei programinės įrangos funkcinius mazgus 5 metų terminą neprieštarauja techninės užduoties 19-20 punktų reikalavimams. Be to, programinė įranga nuolat tobulinama, keičiasi jos versijos, todėl operacinės sistemos techninio palaikymo nutraukimas nuo 2016 m. sausio 12 d. neturi įtakos, nes gamintojas yra pranešęs apie šios operacinės sistemos versijos atnaujinimo į Windows7 operacinės sistemos versiją, kurios techninis palaikymas nėra terminuotas, be to, atsakovas nereikalavo, kad tiekėjai nurodytų siūlomos programinės įrangos būsimų versijų tipus.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu ieškinį atmetė.

6Pasisakydamas dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų techninės užduoties 34.2 punkto reikalavimams, teismas pažymėjo, kad ieškovo techniniame pasiūlyme iš viso yra numatytos dvi UTB radijo stotys, kurių modelis yra MX800, o šių radijo stočių gamintojas yra kompanija SPECTRA ENGINEERING PTY LTD. Šios dvi radijo stotys visiškai atitinka techninės užduoties 28 punkto techninius reikalavimus. Pagal šiuos reikalavimus šiomis stotimis naudosis ir jas valdys iš dviejų operatorių darbo vietų. Teismas atkreipė dėmesį, kad techninės užduoties 34.2 punkte yra iškeltas reikalavimas VTS sistemos duomenų archyvavimo funkcijoms, viena iš funkcijų yra UTB balso įrašas: „turi būti įrašomi keturi pasirenkami kanalai“. Ši funkcija yra reikalinga tam, kad būtų užtikrintas pokalbių įrašymas 4 UTB kanalais (8, 9, 10, 67), kuriems Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba yra išdavusi VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai leidimus. Šią funkciją galima įgyvendinti įvairiais techniniais sprendimais: sumontuoti papildomai keturis UTB kanalus galinčią priimti įrangą arba montuoti daugiakanalę (galinčią dirbti vienu metu keliais kanalais) UTB įrangą arba dar kitokiais sprendimais. Nagrinėjamu atveju ieškovo siūlomas techninis sprendimas – „balsinė informacija, fiksuojama UTB radijo stočių, sumontuotų Kopgalio bokšte ir Šventosios švyturyje, į TCP/IP protokolą yra verčiama ten pat sumontuotais įrenginiais VoIP Gateway tiesiogiai Kopgalio bokšte ir Šventosios švyturyje ir iš ten kompiuteriniu tinklu perduodama tiesiai į serverių patalpą J. Janonio g. 24“ – aiškiai nurodo, kad bus įrašomi du UTB kanalai, nes techniniame pasiūlyme nurodyta, kad bus montuojamos tik dvi UTB stotys (techninio pasiūlymo 1 lentelė Kopgalio ir Šventosios vietos, unikalūs techninio pasiūlymo Nr. 1.9, 4.6 punktai). Teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija užklausė radijo stočių MX800 gamintoją – kompaniją SPECTRA ENGINEERING PTY LTD, ar viena šio modelio radijo stotis dirba vienu metu vienu kanalu; šios kompanijos atstovas tą patvirtino, t. y. pateikė atsakymą, jog MX800 bazinė stotis vienu metu veikia tik su vienu radijo kanalu (CPK 12, 178 197 str.). Teismas taip pat pažymėjo, kad šiuo aspektu svarbu ir tai, kad balsinė informacija, fiksuota UTB radijo stočių, sumontuotų Kopgalio bokšte ir Šventosios švyturyje, nėra tinkama archyvavimo sistemai. Konkurso sąlygų 34.2 punkte yra aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kad archyvavimo sistema turi įrašyti „pasirenkamus“ kanalus – nuolat tuos pačius, parinktus asmens, atsakingo už archyvavimą. O UTB stotys, sumontuotos Kopgalio bokšte ir Šventosios švyturyje, bus naudojamos Laivų eismo tarnybos darbui, t. y. nuolat perjungiamos iš vieno kanalo į kitą pagal operatoriaus poreikį, tai reiškia, jog įrašyti vieną ir tą patį kanalą naudojant siūlomą įrangą nebus galima. Tačiau, kaip matyti iš konkurso sąlygų, atsakovui reikia nuolatinio parinkto UTB kanalo įrašo (šiuo aprašytu atveju tai būtų 9 kanalo) tas ir konkrečiai pareikalauta techninės užduoties 34.2 punkte, kur nurodyta kad įrašomi 4 kanalai turi būti „pasirenkami“. Teismo nuomone, ieškovas netinkamai interpretuoja konkurso sąlygas ir perkančiosios organizacijos teiktus jų paaiškinimus, nes perkančioji organizacija nei viename savo paaiškinime nebuvo nurodžiusi, jog pakanka pateikti tik du imtuvus, atitinkamai pats ieškovas neklausė kokį kiekį imtuvų reikia pateikti. Ieškovas klausė: „ar galimas įrangos, sumontuotos serverių patalpoje (ne ant stogo) J. Janonio g. 24 panaudojimas UTB balso įrašymo realizavimui“; atsakydama į šį klausimą perkančioji organizacijos paaiškino, kad „UTB balso informacijos įrašymo įranga gali būti sumontuota J. Janonio g. 24 pastate, UTB priėmimo įrangą montuojant ant pastato stogo virš 9 aukšto, o įrašymo įrangą montuojant pastato serverių patalpoje“. Teismas sprendė, kad šis paaiškinimas nenurodo ir nesuteikia jokių nuorodų į konkurso techninių sąlygų 34.2 punkte nurodyto reikalavimo realizavimą, nes šiuo paaiškinimu tik nurodoma vieta, kur gali būti montuojama įrangos dalis, tačiau nėra įvardijami nei reikalingos įrangos kiekiai, nei kokiu būdu turėtų būti užtikrinamas techninių sąlygų 34.2 punkte nurodytos funkcijos įgyvendinimas.

7Pasisakydamas dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų techninio pasiūlymo 2.6 lentelės reikalavimams, teismas pažymėjo, jog licencija (teisė naudotis) Microsoft Windows Emb XP PRO SP3 leidžia naudoti tik Windows XP operacinę sistemą. Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, jog Microsoft yra pranešusi, kad po 2014 m. balandžio 18 d. visiškai nutraukiamas Windows XP techninis palaikymas (http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/end-support-help#find_topsupport), taigi, nagrinėjamu atveju ieškovas negalės suteikti operacinės sistemos techninio palaikymo, kurio techninį palaikymą nutraukia pats gamintojas. Tai reiškia, jog ieškovo siūlymas šią programinę įrangą pakeisti nauja Microsoft gamintojo Windows 7 arba naujesne operacine sistema yra bandymas pakeisti techninį pasiūlymą, nes siūlomos standartinės programinės įrangos licencijos (šiuo atveju tiek Microsoft Windows Emb XP PRO SP3, tiek Windows 7, arba naujesnė) turėjo būti nurodytos 2.6 lentelėje. Galimybė keisti siūlomą programinę įrangą nauja, prieštarautų skaidrumo bei lygiateisiškumo principams, nes nėra numatyti nei tokios įrangos keitimo reikalavimai, nei terminai. Teismas pažymėjo ir tai, jog ieškovo siūlomi kompiuteriai TPC-1570H pagal prie pasiūlymo pridėtą techninę dokumentaciją palaiko tik Windows XP/XPe/CE operacinę sistemą. Todėl ieškovo numatomas Windows versijų keitimas pareikalaus pakeisti ir šiuos kompiuterius. Tačiau kompiuterių keitimas nėra nurodytas bei numatytas techniniame pasiūlyme. Vadinasi ieškovo techninis pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų techninės užduoties 25.1.1.9.3 punkto reikalavimų – užtikrinti programinės įrangos techninį palaikymą 5 metus, kadangi jau dabar yra aišku, kad siūloma programinė įranga yra su viešai anonsuota techninio palaikymo nutraukimo data.

8Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys nepagrįstas ir atmestinas, sprendė, jog minėtos taikytos laikinosios apsaugos priemonės nebeatlieka savo funkcijos, ir yra pagrindas jas naikinti, be to, atsižvelgiant į viešąjį interesą ši sprendimo dalis vykdytina skubiai (CPK 149 str. 2 d., 152 str. 2 d., 283 str. 1 d. 4 p.).

9III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Transas Marine International“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Perkančioji organizacija iš esmės tik triplike atskleidė, kad laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemai, tokiai, kokią ketina įsigyti perkančioji organizacija, yra reikalingas daugiakanalių UTB stočių įrengimas (tokio reikalavimo techninės užduoties 28 punkte nėra) arba papildomus keturis UTB kanalus galinčios priimti įrangos sumontavimas (tokio reikalavimo techninėje užduotyje nėra). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ieškovas iki teisminio bylos nagrinėjimo pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose iškėlė viešojo pirkimo neteisėtumo dėl nepilnų, neaiškių ir galimai neskaidrių pirkimo sąlygų, netinkamai atskleistų reikalavimų pirkimo objektui, klausimą bei išreiškė poziciją dėl teismo teisės dėl nurodytų priežasčių išeiti už pareikštų ieškinio reikalavimų bei spręsti dėl vykdomo konkurso neteisėtumo ir jo nutraukimo. Tačiau ieškovo rašytiniuose paaiškinimuose nurodytų aplinkybių ir argumentų teismas nevertino, į juos neatsižvelgė.
  2. Ieškovo pasiūlyme yra numatyta programinė įranga Navi-Harbour ir serverių sistema DELL POWER EDGE R720, kuri turi daugiakanalio 4 kliento pasirenkamų kanalų įrašymo vienu metu funkciją (gali būti praplėsta iki 16 kanalų) (ieškovo techninio pasiūlymo 1 lentelė LET2 bokštas, 8 eilutė). Daugiakanalė UTB balso įrašymo funkcija taip pat yra pažymėta su pasiūlymu pateiktos sistemos „Transas VTS Server“ techninėje charakteristikoje (3.6.1. Transas_VTS_Server_leaflet.pdf (-Multi-channel audio data from VHF communication subsystem (up to 16 audio channels)), o taip pat sistemos Navi-Harbour techninėje specifikacijoje (,,Transas Navi - Harbour Technical specification“ (3.6.2 Navi-Harbour_TS.pdf) 11.1 dalyje Įrašymo sistema - -Multi-channel audio data from VHF communication subsystem. Tokiu būdu ieškovas visiškai atitinka pirkimo dokumentų techninės užduoties 34.2 punkto reikalavimus, nes ieškovo pateikta VTS sistema užtikrina 4 kliento pasirenkamų kanalų įrašymo vienu metu funkciją. Tačiau aiškinimą, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka techninės užduoties 34.2 punkto reikalavimų, nulėmė procesiniuose dokumentuose pateikti papildomi reikalavimai UTB stotims (techninės užduoties 28 p.), įrengtinoms Kopgalio bokšte ir Šventosios švyturyje bei pateikta informacija apie UTB stočių naudojimo pobūdį bei UTB kanalų skaičių. T. y., procesiniuose dokumentuose perkančioji organizacija techninės užduoties 34.2 punkte nustatytą archyvavimo funkciją - užtikrinti 4 kliento pasirenkamų kanalų įrašymo vienu metu galimybę, susiejo tik su UTB stočių, įrengtinų Kopgalio bokšte ir Šventosios švyturyje, naudojimo paskirtimi. Ieškovo pasiūlymo, pateikto vadovaujantis konkurso sąlygų reikalavimais atmetimas, vadovaujantis perkančiosios organizacijos disponuojama, tačiau konkurso sąlygose neatskleista informacija negali būti laikomas teisėtu.
  3. Pati perkančioji organizacija konkurso sąlygose nustatė reikalavimą tiekėjui garantuoti, kad visi tolimesni aparatūros ir programinės įrangos atnaujinimai bus pritaikyti esamai aparatūrai. Nesuderinamumo atveju vykdytojas pakeičia ir integruoja esamą funkcinį mazgą (tiek aparatūros, tiek programinės įrangos) savo sąskaita (techninės užduoties 20 p.). Tokiu būdu ieškovo įsipareigojimas, nurodytas techninio pasiūlymo 2.6 lentelės ,,Siūloma standartinė programinė įranga“ 2.1 eilutėje užtikrinti darbo vietų operacinės sistemos versijos Microsoft® Windows® Emb XP PRO SP3 techninį palaikymą pakeičiant ar integruojant aparatūros bei programinės įrangos funkcinius mazgus 5 metų terminu, neprieštarauja techninės užduoties 19 ir 20 punktų reikalavimams.
  4. Ieškovas neneigia tos faktinės aplinkybės, kad Microsoft® Windows® operacinės sistemos gamintojas yra oficialiai paskelbęs apie tai, kad nuo 2016 m. sausio 12 d. Microsoft® Windows® Emb XP operacinės sistemos techninis palaikymas bus nutrauktas, tačiau užtikrindamas esamos operacinės sistemos versijos naudojimo tęstinumą, gamintojas yra pranešęs ir apie šios operacinės sistemos versijos atnaujinimo į Windows 7 operacinės sistemos versiją, kurios techninis palaikymas nėra terminuotas, galimybę (http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/help/upgrading-from-windows-xp-to-windows-7#T1=tab01). Taigi Microsoft® Windows® Emb XP PRO SP3 operacinės sistemos gamintojas jau šiuo metu yra užtikrinęs šios operacinės sistemos versijos naudojimo ir techninio palaikymo tęstinumą, kuris nesibaigs 2016 m. sausio 12 d. Konkurso sąlygose nebuvo nustatyta reikalavimo tiekėjams nurodyti siūlomos programinės įrangos būsimu versijų tipus.
  5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negali būti vertinamas kaip pažeidžiantis viešąjį interesą. Nėra duomenų, kad atvirasis pirkimo konkursas būtų finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų lėšų ir dėl galimo civilinio proceso kiltų grėsmė netekti finansavimo. Bylos duomenys patvirtina, kad konkursas vykdomas dėl perkančiosios organizacijos turimos ir funkcionuojančios laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemos pakeitimo. T. y., iki pirkimo sutarties dėl konkurso įvykdymo veiks senoji laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistema, dėl to laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesukels jokio pavojaus laivų eismo saugumui. Užtikrinant byloje galimo priimti apeliacinės instancijos teismo sprendimą (tame tarpe tiek dėl ieškovo pareikšto ieškinio reikalavimo tenkinimo, tiek dėl konkurso pripažinimo neteisėtu ir jo nutraukimo) taikytinos laikinosios apsaugos priemonės - uždraudimas perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju pripažintu tiekėju UAB „Telekonta“, tokią sutartį sudarius, uždraudimas sutartį vykdyti iki bylos pagal ieškovo pareikštą ieškinį išnagrinėjimo apeliacine tvarka.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašo šio skundo netenkinti. Grįsdamas atsiliepimą atsakovas nurodo, kad:

  1. Iš techninės užduoties 34.2 punkto matyti, kad kad sistema turi įrašyti aiškiai nurodytą informaciją, o ne tik turėti programinę įrangą su įrašymo funkcija. Be to, prie UTB balso įrašo papunkčio buvo pridėta papildoma pastaba skliausteliuose, kad turi būti įrašomi keturi pasirenkami kanalai. Ieškovas su pasiūlyta sistema negalės užtikrinti šio reikalavimo, kadangi turi tik galimybę su pasiūlyta programine įranga įrašyti keturis UTB kanalus, tačiau nenumatė, kokiu būdu šiuos keturis UTB kanalus priims iš eterio. Taigi siūlomas sprendimas nėra išbaigtas, todėl negali veikti.
  2. Ieškovas, teigdamas, kad buvo pakeistos pirkimo sąlygos, tik bando supainioti techninės užduoties reikalavimo ir reikalavimo įgyvendinimo techninio sprendimo sąvokas: reikalavimas yra „turi būti įrašomi keturi pasirenkami kanalai“, o UTB stočių ar UTB priėmimo įrangos pateikimas ir jos sumontavimas kartu su pasiūlyme numatyta Navi-Harbour programine įranga ir DELL serverių sistema yra kaip keletas iš galimų tokio reikalavimo įgyvendinimo scenarijų (techninio sprendimo variantų) - atsakovas, kaip perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose privalo nurodyti reikalavimus perkamos sistemos funkcionalumui, o galimybę parinkti jų įgyvendinimui tinkamus techninius sprendimus ir tam reikalingą įrangą gali palikti tiekėjams. Dėl to triplike UTB įrangą atsakovas paminėjo tik norėdamas įrodyti, kad ieškovo konkursinis pasiūlymas neatitinka reikalavimo įrašyti keturis pasirenkamus UTB kanalus, nes tam akivaizdžiai nepakanka tik programinės įrangos Navi-Harbour ir serverių sistemos DELL POWER EDGE R720, t. y., pasiūlytas techninis sprendimas nėra išbaigtas ir dėl to negali veikti.
  3. Atsakovas papildomai užklausė Microsoft padalinį Lietuvoje apie galimybę naudoti Windows 7 versijos programas vietoj Windows XP. Buvo gautas atsakymas iš D. B. (licencijavimo specialistė, Microsoft Latvia), kad licencija produktui Windows XP Embedded Pro leidžia instaliuoti tik Windows XP Embedded Pro, norint instaliuoti Windows 7 reikia naujos licencijos. Licencijų, kurios leistų instaliuoti tiek Windows 7, tiek Windows XP Embedded Pro, nėra. Todėl ieškovo siūlymas šią programinę įrangą pakeisti nauja Microsoft gamintojo Windows 7 arba naujesne operacine sistema yra bandymas pakeisti techninį pasiūlymą nes siūlomos standartinės programinės įrangos licencijos (tiek Microsoft Windows Emb XP PRO Sp3, tiek Windows 7 arba naujesnė) turėjo būti nurodytos 2.6 lentelėje. Pakeitus operacinę sistemą į Windows 7, tikrai reikės keisti ir kompiuterį TPC-1570H, nes jis palaiko tik Windows XP/XPe/CE.
  4. Atsakovas, vykdydamas pirkimo procedūras, visiems konkurso dalyviams sudarė visas galimybes konkurso sąlygas išsiaiškinti ir jas suprasti. Pirmą kartą skelbiant konkursą užsiregistravusiems dalyviams buvo organizuojamas vizitas į visus objektus, kuriuose numatomas perkamos sistemos elementų instaliavimas. Po šio vizito vyko oficialus protokoluojamas susitikimas su konkurso dalyviais, kurio metu jie turėjo galimybę užduoti klausimus apie jiems neaiškias pirkimo techninės užduoties vietas (ieškovo atstovai minėtame susitikime dalyvavo). Dėl išvardintų aplinkybių atmestini visi ieškovo techninės užduoties reikalavimų interpretavimai, kuriais bandoma pakeisti atsakovo techninėje užduotyje suformuluotus poreikius.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Telekonta“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliantas nepagrįstai klaidina teismą, nurodydamas, jog techninių sąlygų 34.2 punkte numatytas reikalavimas yra įgyvendintas, kadangi nurodyta įranga nors ir gali įrašyti reikalaujamą skaičių balso kanalų, tačiau ši įranga neturi galimybės jų priimti, taigi ji tiesiog neturi ką įrašinėti. Nagrinėjamu atveju, apeliantui pasiūlius tik du imtuvus, neveikiančius daugiafunkciniu rėžimu, visa pasiūlyta serverinė ir programinė įranga apskritai turėtų būti nevertinama, kadangi nėra būdų pateikti signalus į ją, todėl ir jos techninės galimybės nebeturi jokios reikšmės. Pažymėjo, kad naudojant Windows XP operacinę sistemą, ją atnaujinant jokie papildomi esminiai programavimo darbai nėra reikalingi, nes operacinė sistema ją atnaujinant iš esmės nesikeičia, o keičiasi tik kai kurios jos funkcijos. Tuo tarpu norint apelianto siūlomą Laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemą perkelti į Windows 7 operacinę sistemą iš šiuo metu siūlomos Windows XP operacinės sistemos, reikės iš esmės pakeisti patį galutinį produktą, jį iš naujo suprogramuojant ir pritaikant naujai sistemai. Pasisakydamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, trečiasis asmuo atkreipė dėmesį, kad sprendimas nebetaikyti laikinųjų apsaugos priemonių yra teisėtas, nes paremtas net ne preliminariu pareikštų reikalavimų ir įrodymų ištyrimu, o išsamiu bylos aplinkybių įvertinimu, konstatuojant pareikšto ieškinio nepagrįstumą.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

16Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra.

17Byloje nustatyta, kad atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija paskelbė atvirą konkursą „Laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemos įsigijimas, senos išmontavimas, įdiegimas bei suderinimas“, kurio tikslas – nupirkti esamos laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemos išmontavimo paslaugas, nupirkti naują laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemą, taip pat jos įdiegimo ir suderinimo paslaugas (konkurso sąlygų 2.1–2.4 punktai) (1 t., 11-45 b. l.). Kaip pagrįstai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, vertinant konkurso sąlygas akivaizdu, kad perkančiajai organizacijai yra aktualus perkamos įrangos funkcionalumas ir šiuolaikiškumas, kuris visiškai užtikrintų keliamų uždavinių įgyvendinimą.

18Ieškovas šiam konkursui pateikė pasiūlymą (1 t., 47-77 b. l.). Perkančioji organizacija 2013 m. gegužės 15 d. ieškovui pranešė (1 t., 78 b. l.), kad ieškovo pasiūlymas neatitinka techninės užduoties 3.4.4. punkto reikalavimų, nustatančių, kad tiekėjas pateikia tiekėjo ar jo įgalioto asmens tinkamai patvirtintą ir užpildytą (tiksliai prisilaikant punktų ir jų eiliškumo) techninį pasiūlymą apie siūlomos laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemos atitikimą techninei užduočiai, pagal pridedamą 8 priedą; pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje (1 t., 15 b. l.), nes: 1) techninio pasiūlymo 1 lentelėje, LET2 bokšto įrangos sąraše, 8 eilutėje nėra įrašytas UTB įrašymo įrangos kiekis, todėl pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų 3.4.4 punkto privalomo reikalavimo, pasiūlymą užpildyti tiksliai prisilaikant punktų ir eiliškumo; 2) techninio pasiūlymo 2.6 lentelėje 2.1.1 eilutėje yra siūloma programinė įranga, kurios gamintojas oficialiai yra paskelbęs apie operacinės sistemos versijos techninio palaikymo nutraukimą 2016 m. sausio 12 d., t. y., tiekėjas negalės užtikrinti techninio palaikymo 5 metams, dėl to neatitinka techninės užduoties 19 punkto reikalavimų. Atsižvelgdamas į nurodytus pagrindus bei vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir konkurso sąlygų 9.9.4 punktu atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį konkurso sąlygų privalomų reikalavimų.

19Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu, 2013 m. gegužės 25 d. pateikė pretenziją, ja prašė panaikinti perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, pripažinti ieškovo pasiūlymą atitinkančiu konkurso reikalavimus bei tęsti konkurso procedūras (1 t., 79–81 b. l.). Pretenzijoje ieškovas nurodė, kad techninio pasiūlymo paruošimo metu buvo užduotas klausimas: ,,Pagal p. 34.5 reikalavimus reikia užtikrinti vaizdo VTS ir balso UTB informacijos sinchronizavimą. Pagal 8 priedą UTB įrašanti įranga turi būti sumontuota LET2 bokšte. Prašome patvirtinti galimybę panaudoti balso UTB informacijos įrašymui siūlomą įrangą, sumontuotą J. Janonio g. 24 serverių patalpoje, nenaudojant LET2 bokšto įrangos“. Atsakydama į šį klausimą perkančioji organizacija patvirtino, kad UTB balso informacijos įrašymo įranga gali būti sumontuota J. Janonio g. 24 pastate, UTB priėmimo įrangą montuojant ant pastato stogo virš 9 aukšto, o įrašymo įrangą montuojant pastato serverių patalpoje. Atsižvelgdamas į tokį paaiškinimą ieškovas nurodė, kad negalėjo LET2 bokšto įrangos sąraše, 8 eilutėje nurodyti UTB įrašymo įrangos kiekį, kadangi UTB įrašymo įranga bus instaliuota, kaip iš anksto buvo suderinta su perkančiąja organizacija, J. Janonio g. 24 adresu, o ne LET2 bokšte. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas laikė, kad jo pasiūlymas atitinka techninės užduoties reikalavimus (konkurso sąlygų 3.4.4 p.). Pasisakydamas dėl techninio pasiūlymo 2.6 lentelėje 2.1 eilutėje nurodytų duomenų, ieškovas paaiškino, kad nurodė techninio palaikymo terminą 5 metams ir tuo patvirtino techninės užduoties 19 punkto reikalavimų įvykdymą, priimant įsipareigojimą užtikrinti UTB darbo vietų operacinės sistemos techninį palaikymą 5 metams. Minėtoje eilutėje ieškovas nurodė programinę įrangą: Microsoft® Windows® Emb XP PRO SP3, kaip siūlomą UTB darbo vietų operacinę sistemą. Pažymėjo, kad tai neprieštarauja techninei užduočiai todėl, kad bus suinstaliuota veikianti ir palaikoma šiai dienai programinė įranga, kuri bus atnaujinama 5 melus. Vadovaudamasis techninės užduoties 20 punktu, ieškovas įvykdys 5 metų techninį palaikymą operacinės sistemos Microsoft ® Windows XP Pro SP3 darant eilinius atnaujinimus, o 2016 m. arba anksčiau pakeis esamą versiją į naujesnę, rekomenduotą Microsoft, operacinę sistemą savo sąskaitą. Ieškovas pretenzijoje pažymėjo, kad konkurso sąlygose nėra reikalavimo, kad tiekėjas nurodytų įrangos ir programinės įrangos tipus ir versijas, kurie ateityje bus tiekiami kaip atnaujinimai, siekiant patenkinti techninės užduoties 19 punkto reikalavimus. Minėti faktai, ieškovo nuomone, rodo, kad atsakovo teiginys apie tai, kad ieškovas negalės teikti techninio palaikymo 5 metus ir todėl neatitinka techninės užduoties 19 punkto reikalavimų, neatitinka tikrovės, nepagrįstas ir prieštarauja konkurso sąlygoms.

20Perkančioji organizacija 2013 m. birželio 3 d. sprendimu ieškovo pretenziją atmetė (1 t., 82 b. l.). Šiame sprendime atsakovo viešojo pirkimo komisija sprendė, kad: 1) ieškovo pretenzijoje pateiktas paaiškinimas dėl UTB įrašymo įrangos kiekio neįrodo ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų 3.4.4 punkto reikalavimų, nes techninio pasiūlymo lentelėje „Siūlomos įrangos sąrašas ir struktūrinė schema“ nei prie LET2 bokšto įrangos, nei prie serverių patalpos J. Janonio g. 24 įrangos nėra paminėta, kad bus pateikta UTB priėmimo įranga ir nenurodytas jos kiekis; 2) ieškovo pasiūlymas yra klaidingas, nes techninio pasiūlymo 2.6 lentelės 2.1 punkte nurodyta, kad bus užtikrinta operacinės sistemos Microsoft® Windows® Emb XP PRO SP3 techninis palaikymas 5 metams. Perkančioji organizacija nurodė, kad operacinės sistemos gamintojas Microsoft yra oficialiai pranešęs apie šios operacinės sistemos versijos techninio palaikymo nutraukimą 2016 m. sausio 12 d., dėl to pretenzijoje nurodomas ieškovo įsipareigojimas pakeisti siūlomą operacinės sistemos versiją naujesne, laikytinas bandymu pagerinti konkursinį pasiūlymą.

21Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje numatyta tiekėjo, manančio, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, teisė kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo (VPĮ 93 str. 1 d. 2 p.). To paties straipsnio 3 dalis numato privalomą ikiteisminę tokio ginčo nagrinėjimo procedūrą - tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

22Remiantis CPK 4233 straipsnio 2 dalimi, ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareiktame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu, o šio straipsnio 3 dalis numato, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog ieškinio, pareikšto teisme, dalykas ir pagrindas turi būti analogiškas ikiteismine tvarka pareikštoje pretenzijoje (kreipimesi) nurodytiems reikalavimams bei šių reikalavimų faktiniam pagrindui.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011, 2011 m. gruodžio mėn. 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011).

24Pažymėtina, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą ir pretenziją, nurodė konkrečius pasiūlymo punktus, t. y. konstatavo, kad ieškovas neatitinka: 1) pirkimo dokumentų 3.4.4 punkto reikalavimų, nes techninio pasiūlymo lentelėje „Siūlomos įrangos sąrašas ir struktūrinė schema“ nėra nurodyta, kad bus pateikta UTB priėmimo įranga ir nenurodytas jos kiekis; 2) techninės užduoties 19 punkto reikalavimų, nes techninio pasiūlymo 2.6 lentelės 2.1 punkte nurodė, kad bus užtikrinta operacinės sistemos Microsoft® Windows® Emb XP PRO SP3 techninis palaikymas 5 metams, tačiau operacinės sistemos gamintojas Microsoft yra oficialiai pranešęs apie šios operacinės sistemos versijos techninio palaikymo nutraukimą 2016 m. sausio 12 d. Pretenzijoje buvo pasisakoma tik dėl šių argumentų, tačiau reikšdamas ieškinį ieškovas išplėtė ikiteismine tvarka nagrinėtų klausimų turinį, t. y. pradėjo aiškinti savo siūlomos įrangos galimybes. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pasisako tik dėl tų skundžiamo teismo sprendimo bei apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, kurie susiję su pretenzijoje keliamais klausimais.

25Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų 3.4.4 punkto reikalavimams

26Pirkimo sąlygų 3.4.4 punktas numato, kad tiekėjas pateikia tiekėjo ar jo įgalioto asmens tinkamai patvirtintą ir užpildytą (tiksliai prisilaikant punktų ir jų eiliškumo) techninį pasiūlymą apie siūlomos laivų eismo radiolokacinės kontrolės sistemos atitikimą techninei užduočiai, pagal pridedamą 8 priedą. (1 t., 15 b. l.). Iš ieškovo pasiūlymo turinio akivaizdu, kad techninio pasiūlymo 1 lentelėje, LET2 bokšto įrangos sąraše, 8 eilutėje (UTB įrašymo įranga įrašanti 4 pasirenkamus kanalus) nėra įrašytas UTB įrašymo įrangos kiekis, tik nurodoma, kad TRANSAS, Navi-Harbour 4 VHF kanalų garso įrašas realizuojamas TCP/IP protokolų pagalba į dubliuotą (redundant) VTS serverį, įrengtą serverių patalpose J. Janonio g. 24 (1 t., 55-56 b. l.). Kaip teisingai pastebėjo ieškovas, perkančiajai organizacijai buvo pateiktas toks klausimas: ,,Pagal p. 34.5 reikalavimus reikia užtikrinti vaizdo VTS ir balso UTB informacijos sinchronizavimą. Pagal 8 priedą UTB įrašanti įranga turi būti sumontuota LET2 bokšte. Prašome patvirtinti galimybę panaudoti balso UTB informacijos įrašymui siūlomą įrangą, sumontuotą J. Janonio g. 24 serverių patalpoje, nenaudojant LET2 bokšto įrangos“. Atsakydama į šį klausimą perkančioji organizacija patvirtino, kad UTB balso informacijos įrašymo įranga gali būti sumontuota J. Janonio g. 24 pastate, UTB priėmimo įrangą montuojant ant pastato stogo virš 9 aukšto, o įrašymo įrangą montuojant pastato serverių patalpoje. Ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovas, remdamasis minėtu atsakovo paaiškinimu, neprivalėjo techninio pasiūlymo 1 lentelėje, LET2 bokšto įrangos sąraše, 8 eilutėje išvardinti detaliai UTB įrašymo įrangą, įrašančią 4 pasirenkamus kanalus, tačiau tokiu atveju, privalėjo ją įvardinti serverinės patalpos, esančios J. Janonio g. 24 įrangos sąraše. Ieškovui to nepadarius, perkančioji organizacija turėjo pagrindo ieškovo pasiūlymą ir pretenziją atmesti tuo pagrindu, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų 3.4.4 punkto reikalavimų, nes techninio pasiūlymo lentelėje „Siūlomos įrangos sąrašas ir struktūrinė schema“ nei prie LET2 bokšto įrangos, nei prie serverių patalpos J. Janonio g. 24 įrangos nėra paminėta, kad bus pateikta UTB priėmimo (įrašymo) įranga, nenurodytas jos kiekis.

27Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo techninės užduoties 19 punkto reikalavimams

28Konkurso techninės užduoties 19 punkte nustatyta, kad VTS sistema perkama su 5 metų garantine technine priežiūra; į konkursinį pasiūlymą turi būti įskaičiuotos visos eksploatacinės (sąnaudinės) medžiagos (magnetronai, aušinimo ventiliatoriai, specialūs filtrai ir kt.), kurių veikimo laikas pagal gamintojo patvirtintus atsarginių dalių naudojimo resursus yra mažesnis nei 5 metai; atsarginės dalys ir programinė įranga (įskaitant klientinę programinę įrangą) turi būti prieinama 10 (dešimt) metų po sistemos eksploatacijos pradžios.

29Ieškovas techninio pasiūlymo 2.6. lentelės 2.1 eilutėje nurodė programinę įrangą Microsoft® Windows® Emb XP PRO SP3 kaip siūlomą darbo vietų operacinę sistemą. Ginčo dėl to, jog šios operacinės sistemos gamintojas oficialiai yra paskelbęs apie jos (operacinės sistemos versijos) techninio palaikymo nutraukimą 2016 m. sausio 12 d. (t. y. mažiau negu techninės užduoties 19 punkte nustatytas 5 metų terminas), byloje nėra, tačiau ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad pasiūlytos operacinės sistemos gamintojas, užtikrindamas esamos operacinės sistemos versijos (XP) naudojimo tęstinumą, yra pranešęs ir apie šios operacinė sistemos versijos atnaujinimo į Windows 7 operacinės sistemos versiją, kurios techninis palaikymas nėra terminuotas, galimybę. Su tokiais apeliacinio skundo teiginiais sutikti nėra pagrindo, kadangi, kaip matyti iš į bylą pateikto atsakovo ir D. B. (licencijavimo specialistė, Microsoft Latvia) susirašinėjimo (2 t., 30-32 b. l.), licencija produktui Windows XP Embedded Pro leidžia instaliuoti tik Windows XP Embedded Pro (ieškovo siūloma operacinė sistema), o norint instaliuoti ieškovo minimą Windows 7 reikia naujos licencijos; licencijų, kurios leistų instaliuoti tiek Windows 7, tiek Windows XP Embedded Pro, nėra. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas pagrįstai laikė ieškovo siūlymą šią programinę įrangą pakeisti nauja Microsoft gamintojo Windows 7 arba naujesne operacine sistema bandymu pakeisti techninį pasiūlymą, nes siūlomos standartinės programinės įrangos licencijos (šiuo atveju tiek Microsoft Windows Emb XP PRO Sp3, tiek Windows 7 arba naujesnė) turėjo būti nurodytos 2.6 lentelėje, o tai yra draudžiama. Be to, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovo numatomas Windows operacinės sistemos keitimas pareikalaus pakeisti ir kai kuriuos kompiuterius (TPC-1570H), tačiau kompiuterių keitimas nėra nurodytas (numatytas) techniniame pasiūlyme.

30Dėl netikslių konkurso sąlygų

31Apeliaciniame skunde teigiama, kad ieškovo pasiūlymo parengimas buvo nulemtas neišsamios, nepilnos esminės informacijos ir įtakotas neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų. Pasisakydama dėl šio apelianto argumento, teisėjų kolegija pažymi, bylos medžiaga patvirtina, jog atsakovas, vykdydamas pirkimo procedūras, visiems konkurso dalyviams sudarė vienodas galimybes konkurso sąlygas išsiaiškinti ir jas suprasti, su konkurso dalyviais (tiekėjais) buvo vykstama į visus objektus, kuriuose numatomas perkamos sistemos elementų instaliavimas, po to vyko oficialus protokoluojamas susitikimas su konkurso dalyviais, kurio metu jie turėjo galimybę užduoti klausimus apie jiems neaiškias pirkimo techninės užduoties vietas (ieškovės atstovai minėtame susitikime dalyvavo). Be to, atsakovas atsakinėjo į ieškovo užduotus klausimus. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovui buvo sudarytos visos galimybės išsiaiškinti konkurso sąlygas.

32Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis dėl atsakovo priimtų sprendimų teisėtumo bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Atsižvelgdama į teisinį bylos rezultatą, teisėjų kolegija taip apt sprendžia, kad spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra tikslinga.

33Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Teismas šaliai, kuris naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į šios apeliacijos teisinį rezultatą, nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AB „Transas Marine International“ kreipėsi į teismą su... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu ieškinį... 6. Pasisakydamas dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų techninės... 7. Pasisakydamas dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų techninio... 8. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys nepagrįstas ir atmestinas,... 9. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Transas Marine International“ prašo... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Telekonta“ prašo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 16. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 17. Byloje nustatyta, kad atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto... 18. Ieškovas šiam konkursui pateikė pasiūlymą (1 t., 47-77 b. l.).... 19. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo sprendimu, 2013 m. gegužės 25 d. pateikė... 20. Perkančioji organizacija 2013 m. birželio 3 d. sprendimu ieškovo pretenziją... 21. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje numatyta tiekėjo,... 22. Remiantis CPK 4233 straipsnio 2 dalimi, ieškinyje negali būti reiškiami... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad... 24. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą ir... 25. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų 3.4.4 punkto reikalavimams... 26. Pirkimo sąlygų 3.4.4 punktas numato, kad tiekėjas pateikia tiekėjo ar jo... 27. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikimo techninės užduoties 19 punkto... 28. Konkurso techninės užduoties 19 punkte nustatyta, kad VTS sistema perkama su... 29. Ieškovas techninio pasiūlymo 2.6. lentelės 2.1 eilutėje nurodė programinę... 30. Dėl netikslių konkurso sąlygų ... 31. Apeliaciniame skunde teigiama, kad ieškovo pasiūlymo parengimas buvo nulemtas... 32. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su... 33. Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Teismas šaliai, kuris naudai priimtas sprendimas, jos bylinėjimosi išlaidas... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą palikti...