Byla 2-1527-272/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Trakų vairas“, administruojamo bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“, atstovei A. Ž., atsakovui M. G., jo atstovui advokatui Aleksandr Gončarko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Trakų vairas“, administruojamo bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“, ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui M. G. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas BUAB „Trakų vairas“, administruojamas bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“, patikslinęs reikalavimus (b.l. 160-161), prašo priteisti iš atsakovo M. G. 17820,00 Lt patirtų nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 3000,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-03-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2458-450/2010 m. iškėlė bankroto bylą UAB „Trakų vairas“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valeksa“ (toliau – Administratorius). Nurodė, kad 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 m. (toliau - Sprendimas), kuriuo nusprendė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento tarp UAB „Trakų vairas“, atstovaujamos V. G., ir M. G. 2010-03-02 sudarytą automobilio Citroen Berlingo 1.6 HDI, valst. Nr. ( - ) pirkimo - pardavimo sutartį, taikyti dvišalę restituciją, įpareigojant M. G. grąžinti BUAB „Trakų vairas“ automobilį Citroen Berlingo 1.6 HI, valst. Nr. ( - ) (toliau - Automobilis), o BUAB „Trakų vairas“ įpareigojant grąžinti M. G. 7000,00 Lt, gautus sandorio pagrindu. Sprendimas yra įsiteisėjęs. Paaiškino, kad atsakovas ilgiau kaip metus piktybiškai nevykdė įsiteisėjusio Sprendimo. Tik Administratoriaus iniciatyva pradėjus ikiteisminį tyrimą Nr. 87-1-00818-12 pagal Lietuvos Respublikos BK 245 str. dėl teismo sprendimo nevykdymo, 2012-11-02 raštu atsakovas informavo Administratorių, kad Automobilis yra pastatytas stovėjimo aikštelėje Giraitės g. 3, Vilniuje. Su minėtu raštu atsakovas pateikė Automobilio raktelį ir VĮ „Regitra“ registracijos liudijimą Nr. B 473224. 2012-11-07 antstolė Birutė Čereškienė surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriuo konstatuota, jog Automobilis iškomplektuotas. 2012-11-28 buvo surašytas Automobilio priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo konstatuota Automobilio būklė, Administratorius šio akto nepasirašė. 2012-11-28 Administratoriaus užsakymu ir lėšomis atliktas Automobilio vertinimas pagal 2012-11-28 Automobilio būklę. 2012-11-30, 2012-12-03 ir 2012-12-04 raštais atsakovas prašė Administratoriaus perduoti Automobilį ir nurodė, kad šio perėmimo tikslas – sukomplektuoti turtą. 2012-12-06 atsakovas informavo Administratorių, kad Automobilis sukomplektuotas ir jis pasiruošęs perduoti Automobilį. Pažymėjo, kad jei šiai dienai Automobilis yra sukomplektuotas, tai atsakovas atliko be Administratoriaus sutikimo. 2012-12-07 raštu atsakovo buvo pareikalauta atlikti Automobilio techninę apžiūrą ir pateikti techninės apžiūros atlikimą patvirtinančius dokumentus bei pateikti sukomplektuoto Automobilio vertinimą. 2012-12-27 raštu atsakovas informavo, kad Automobilis nugabentas į saugojimo aikštelę, esančią Minsko pl. 21, Vilnius. 2012-12-28 priėmimo – perdavimo aktu Administratorius perdavė atsakovui automobilio registracijos liudijimą ir raktelį, tą pačią dieną Administratorius išdavė įgaliojimą atsakovui paimti Automobilį iš UAB „Sauda“. 2013-01-03 raštu atsakovas nurodė, jog Automobilį nugabeno į UAB „Prie Neries“ saugojimo aikštelę, taip pat informavo, kad Automobilio techninė apžiūra atlikta, ką įrodo ant Automobilio valstybinio numerio ženklo užklijuotas ženklas – lipdukas, o Automobilio vertinimo pateikti negali, nes jo finansinė padėtis sunki ir jis neturi lėšų Automobilio vertinimui atlikti. 2013-01-07 raštu Administratorius pažymėjo, kad vien tai, jog ant Automobilio valstybinio ženklo užklijuotas ženklas – lipdukas dar neįrodo, jog Automobilio techninė apžiūra buvo atlikta po jo sukomplektavimo atsakovu. Ieškovas pažymėjo, kad Automobilis tik 2013-04-05 turto perdavimo aktu buvo perduotas Administratoriui. Nesant įrodymų apie Automobilio sukomplektavimą, laikytina, kad Automobilis yra iškomplektuotas, ką patvirtina 2012-11-07 antstolės surašytas faktinių ap[linkybių konstatavimo protokolas bei 2013-04-08 turto perdavimo aktas. Nurodė, kad atsakovas piktybiškai nevykdė Sprendimo, o po to iškomplektavęs Automobilį sugadino BUAB „Trakų vairas“ turtą, dėl ko ieškovas patyrė žalą, kurią ir prašo priteisti iš atsakovo vadovaujantis CK 6.245-6.249, 6.251 straipsniais bei CK 6.147, 6.149 straipsniais. Nurodė, kad vadovaujantis CK 6.149 str., jeigu turtas sunaikintas iš dalies arba kitaip sumažėjusi jo vertė, tai skolininkas privalo sumokėti kreditoriui sunaikintos turto dalies piniginį ekvivalentą ar atlyginti jo vertės sumažėjimą, išskyrus atvejus, kai turto vertė sumažėjo dėl normalaus turto susidėvėjimo. Piniginio ekvivalento apskaičiavimą reglamentuoja CK 6.147 str. 2 d., kur numatyta, jog asmuo privalo atlyginti turto vertę, buvusią jo gavimo, sužalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu, atsižvelgiant į tai, kuriuo metu to turto vertė buvo mažiausia. Jeigu privalantis grąžinti turtą asmuo yra nesąžiningas arba restitucija taikoma dėl jo kaltės, tai jis privalo atlyginti didžiausią turto vertę. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog įsiteisėjusiu teismo Sprendimu, pagal CPK 182 str. 2 p. turinčiu prejudicinę galią, nustatyta, kad atsakovas yra nesąžiningas, jis privalo atlyginti didžiausią turto vertę. Pažymėjo, kad Administratorius 2012-11-13 atliko Automobilio vertinimą, kuriuo nustatyta, kad Automobilio vidutinė rinkos vertė Lietuvoje niekinio sandorio sudarymo metu, t.y. 2010-03-02, buvo 24820,00 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad Automobilis Administratoriui buvo pristatytas iškomplektuotas, 2012-11-28 Administratoriaus užsakymu ir lėšomis buvo atliktas Automobilio vertinimas pagal 2012-11-28 Automobilio būklę, kuriuo nustatyta, jog iškomplektuoto Automobilio vertė rinkoje yra 5144,00 Lt, tačiau 2013-07-30 Automobilis buvo parduotas už 7000,00 Lt, todėl žala, kuri padaryta neteisėtais atsakovo tyčiniais veiksmais ieškovui, kaip teisėtam Automobilio savininkui, realizavus Automobilį yra 17820,00 Lt (24820,00 Lt – 7000,00 Lt), kurią ir prašo priteisti iš atsakovo.

4Ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai. Papildomai pažymėjo, kad, kaip matyti iš į bylą pateiktos 2010-03-02 pirkimo - pardavimo sutarties, joje nurodyta, kad pirkėjui yra žinoma turto kokybė, komplektiškumas, turto dokumentai ir kitos panašios aplinkybės; pirkėjas pareiškė, kad neturi ir neturės pretenzijų dėl turto kokybės, komplektiškumo ir kitų šiame punkte išvardintų aplinkybių bei paslėptų ir akivaizdžių turto defektų. Ieškovo atstovės nuomone, jeigu sutartyje nebuvo išvardinti Automobilio trūkumai, vadinasi, Automobilis buvo techniškai tvarkingas, todėl ieškovas, nustatydamas jam padarytos atsakovo veiksmais žalos dydį, ir nustatė Automobilio vertę 2010-03-02 pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo dienai. Atsikirsdama į atsakovo teiginius, kad 2010-03-02 Automobilis buvo prastos būklės, turėjo daug defektų, nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Pabrėžė, jog atsakovo atsiliepime išdėstytos aplinkybės, kad jis stengėsi grąžinti Automobilį ieškovui, neturi reikšmės šiai bylai, o ir 2012-09-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi teismas konstatavo, kad atsakovas M. G. neįrodė restitucijos natūra negalimumo dėl restitucijos objekto nuosavybės teisių perleidimo. Pažymėjo, kad tai, jog Automobilis buvo iškomplektuotas, patvirtina 2012-11-07 antstolės surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, 2012-11-28 automobilio priėmimo - perdavimo aktas ir 2013-04-05 automobilio priėmimo - perdavimo aktas, o atsakovas, teigdamas, kad Automobilis buvo jo sukomplektuotas, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas neįrodė nei žalos (nuostolių) fakto, nei jos dydžio. Nurodė, jog ieškovo nurodyta 2010-03-02 Automobilio 24820,00 Lt rinkos kaina visiškai neatitinka tikrovės. Pats ieškovas civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 m. orientacinę Automobilio kainą nurodė 16500,00 Lt. Ieškovo šioje civilinėje byloje nurodyta 2010-03-02 Automobilio rinkos kaina yra daugiau nei 50 % didesnė, nei to paties ieškovo civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 m. nurodyta Automobilio kaina. Be to, civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 m. prie ieškinio pridėtame internetinės svetainės www.autogidas.lt 2011-01-13 skelbime pardavinėjamas analogas į Automobilį, kurio kaina 15710,00 Lt. Ieškovas, užsakydamas turto vertinimą, visiškai neatsižvelgė į civilinės bylos Nr. 2-4076-516/2011 medžiagą. Šioje civilinėje byloje buvęs UAB „Trakų vairas“ direktorius V. G. teigė, kad Automobilį prieš perleidžiant atsakovui pardavinėjo už 10500,00 Lt, tačiau už tokią kainą neatsirado pirkėjas. Taip pat V. G. nurodė, kad Automobilis turėjo daug defektų, tą patį patvirtina ir atsakovas. Be to, niekur nėra konstatuota, kokios būklės Automobilį jis (atsakovas) privalo grąžinti pagal Sprendimą, ir nėra duomenų, kokia Automobilio būklė buvo. Atsakovas nurodė, kad jis Automobilį iš UAB „Trakų vairas“ pagal pirkimo - pardavimo sutartį nupirko už 7000,00 Lt. Už tokios techninės būklės Automobilį 2010-03-02 jis tikrai nebūtų mokėjęs daugiau nei 7000,00 Lt. Pažymėjo, jog civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 m. nebuvo nustatyta, kad Automobilis 2010-03-02 buvo parduotas už mažesnę nei rinkos kainą, todėl akivaizdu, kad rinkos kaina ir sutartinė kaina atitiko, o ieškovas neįrodė priešingai. Taip pat nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas A. J. parodė, kad jis 2010 m. pirmoje pusėje perėmė Automobilį, kuris buvo su dideliais defektais. Taigi, Automobilio techninė būklė praktiškai nebuvo pakitusi po 2010-03-02. Tai faktiškai įrodo ir A. J. mokėtina suma už Automobilį (6000,00 Lt), kuri galėtu būti tuometinės techninės būklės Automobilio rinkos kaina. Atsakovas nurodė, jog yra akivaizdu, kad šiuo Automobilio perleidimu jokia žala Automobilio techninei būklei nebuvo padaryta. Priešingai, ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad A. J. daug lėšų investavo į patį Automobilį ir juo naudojosi daugiau kaip 2 metus. Atsakovas su broliu 2013-10-31 perėmė iš A. J. Automobilį. Automobilis buvo su defektais, jiems su juo nepavyko savo eiga važiuoti. Su A. J. rado kompromisą ir susitarė sumokėti jam už Automobilį 6000,00 Lt. Tai yra Automobilio rinkos kaina 2013-10-31. Nurodė, kad ieškovo užsakymu buvo atliktas Automobilio vertinimas pagal 2012-11-28 Automobilio būklę, kuriuo nustatyta, jog iškomplektuoto Automobilio vertė rinkoje yra 5144,00 Lt. Nurodė, kad jis (atsakovas) Automobilį sukomplektavo ir perdavė ieškovui jau sukomplektuotą, ką įrodo į bylą pateiktos nuotraukos. Pažymėjo, kad Automobilio pirkimo-pardavimo sutartyje, sudarytoje tarp ieškovo ir M. V., nėra jokių pastabų, kad Automobilis yra iškomplektuotas. Taip pat pažymėjo, kad ieškovas net nebandė nustatyti Automobilio vertės teismo Sprendimo, kuriuo jis (atsakovas) buvo įpareigotas grąžinti Automobilį ieškovui, įsiteisėjimo diena. Atsižvelgiant į tai, kad negaliojančio sandorio metu 2010-03-02 Automobilio rinkos kaina buvo 7000,00 Lt, tai ieškovas, pardavęs Automobilį M. V. už 7000 Lt, žalos nepatyrė. Pažymėjo, kad vadovaujantis CK 6.149 str. turto vertės sumažėjimo nereikia kompensuoti tais atvejais, kai turto vertė sumažėjo dėl normalaus turto susidėvėjimo. Nuo negaliojančio sandorio jau praėjo daugiau kaip 3 metai, o automobilių rinkos kainoms tai yra labai žymus laikotarpis. Taigi, atsakovo nuomone, ieškovas neįrodė padarytos žalos (nuostolių) fakto kaip būtinosios sąlygos civilinei atsakomybei nustatyti.

6Be to, atsakovas, nesutikdamas su ieškovo teiginiais, kad atsakovas daugiau kaip metus tyčia piktybiškai vengė vykdyti įsiteisėjusį Sprendimą ir negrąžino Automobilio teisėtam savininkui, nurodė, kad jo (atsakovo) veiksmuose nebuvo nei tyčios, nei piktybiškumo. Jis iš karto Automobilio po Vilniaus apygardos teismo 2011-09-29 priimto Sprendimo negalėjo grąžinti ieškovui dėl objektyvių aplinkybių: Automobilis tuo metu buvo pas A. J., kuriam jis (atsakovas) perleido Automobilį pagal 2010-05-31 pirkimo - pardavimo sutartį. Nurodė, kad jis (atsakovas) iki Sprendimo priėmimo ir po to ėmėsi visų teisėtų veiksmų, bandydamas įvykdyti Sprendimą. Jis inicijavo atitinkamų institucijų ikiteisminio tyrimo pradėjimą dėl Automobilio paieškos; po Sprendimo priėmimo ėmėsi aktyvių procesinių veiksmų naikinant ir aiškinantis Sprendimo ydingumą. Taip pat, nors teismas padarė išvadą, jog jis buvo neįvykdęs Sprendimo, tačiau konstatavo, kad jis (atsakovas) aktyviai dalyvavo vykdymo procese, kreipėsi į antstolę, prašydamas padėti nustatyti ir surasti asmenį, disponuojantį Automobiliu. Jis pats atliko veiksmus, stengdamasis šį asmenį surasti, gautus duomenis pateikė Administratoriui. Nurodė, kad teismas padarė išvadą, jog šios visos aplinkybės liudija, kad Sprendimo nevykdymas nėra piktybiškas, nes atsakovas bendradarbiavo su antstole, vykdė CPK 644 str. numatytą pareigą aktyviai domėtis eiga. Teismas nenustatė, kad atsakovas piktybiškai būtų ignoravęs antstolės raginimus ar valdydamas Automobilį sąmoningai jo neperdavė suinteresuotam asmeniui. Taip pat buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu nenustatyta atsakovo veiksmuose tyčios nevykdant Sprendimo; priešingai, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad jis dėjo visas pastangas įvykdyti Sprendimą ir nesant jo veiksmuose baudžiamojo nusižengimo, numatyto BK 245 str. požymių, ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas.

7Atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti kaip neįrodytą, nepagrįstą, pažymėjo, jog byloje yra objektyvių įrodymų, kad atsakovo veiksmai buvo sąžiningi ir aktyvūs, taip pat prašė priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas valstybei. Ieškinys atmestinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-03-04 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2458-450/2010 m. ieškovui UAB „Trakų vairas“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Valeksa“ (b.l. 8-10).

9Vilniaus apygardos teismas 2011-09-29 civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 m. pagal ieškovo BUAB „Trakų vairas“ ieškinį atsakovams M. G., V. G. ir R. G. dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir restitucijos taikymo, priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino visiškai ir, be kita ko, pripažino negaliojančia nuo sudarymo momento tarp UAB „Trakų vairas“, atstovaujamos V. G., ir M. G. 2010-03-02 sudarytą automobilio Citroen Berlingo 1.6 HDI, valst. Nr. ( - ), pirkimo - pardavimo sutartį; taikė dvišalę restituciją, įpareigojant atsakovą M. G. grąžinti BUAB „Trakų vairas“ automobilį Citroen Berlingo 1.6 HDI, valst. Nr. ( - ), BUAB „Trakų vairas“ įpareigojant grąžinti M. G. 7000,00 Lt, gautus sandorio pagrindu (b.l. 12-17).

102013-04-05 antstolės Birutės Čereškienės surašytas turto perdavimo aktas (vykdomosios bylos Nr. 0129/11/00885) patvirtina, kad M. G. galutinai Automobilį perdavė Administratoriui tik 2013-04-05; akte nurodyta, kad po 2012-11-07 Faktinių aplinkybių konstatavimo, kai buvo konstatuota, kad automobilio variklio skyrius yra išrinktas, M. G. sukomplektavus variklio skyrių, automobilio techninė apžiūra atlikta nebuvo; M. G. negalėjo patvirtinti, ar po sukomplektavimo automobilis iš viso buvo užvestas, ir perdavimo metu automobilis užvestas nebuvo, todėl apie automobilio techninę būklę perdavimo metu duomenų nėra (b.l. 52).

11Ieškovas, pareiškęs reikalavimą dėl žalos atlyginimo, kurį patikslinęs prašė priteisti jam iš atsakovo 17820,00 Lt patirtų nuostolių dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų, savo reikalavimus grindė tuo, kad atsakovas, piktybiškai nevykdydamas 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 m. (pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, šis sprendimas įsiteisėjo 2011-10-31), kuriuo buvo pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento tarp UAB „Trakų vairas“, atstovaujamos V. G., ir M. G. 2010-03-02 sudarytą automobilio Citroen Berlingo 1.6 HDI, valst. Nr. ( - ), pirkimo - pardavimo sutartis bei nuspręsta taikyti dvišalę restituciją, įpareigojant M. G. grąžinti BUAB „Trakų vairas“ automobilį Citroen Berlingo 1.6 HI, valst. Nr. ( - ) (toliau - Automobilis), o BUAB „Trakų vairas“ įpareigojant grąžinti M. G. 7000,00 Lt, gautus sandorio pagrindu, ilgiau kaip metus negrąžino ieškovui Automobilio, grąžino jį tik 2013-04-05, be to, grąžino Automobilį iškomplektuotą, taip sugadindamas BUAB „Trakų vairas“ turtą, dėl ko ieškovas patyrė žalą.

12Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą, savo reikalavimus grindė CK 6.245-6.249, 6.251 straipsniais bei CK 6.147, 6.149 straipsniais.

13Vienas iš pagrindinių civilinės atsakomybės principų yra tas, jog padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai (išskyrus atvejus, kai įstatymų ar sutarties nustatyta ribota atsakomybė) (CK 6.251 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.). Šis principas reiškia, kad kiekvienu atveju žala turi būti tiksliai įvertinta ir nukentėjusiajam atlyginta tiek, kiek jis iš tiesų prarado. Tam, kad šis principas nebūtų pažeistas, nukentėjusysis turi pareigą įrodyti jam padarytos žalos dydį (CPK 12, 178 str. str.). Teisingas žalos atlyginimas reiškia tai, kad teismas, spręsdamas ginčus dėl žalos atlyginimo, turi nustatyti tikrąjį žalos dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. liepos mėn. 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2012, 2012 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2012).

14CK 6.147 str. reglamentuojamas piniginio ekvivalento apskaičiavimas. Pagal šio straipsnio 1 d., piniginis ekvivalentas apskaičiuojamas taikant kainas, galiojančias tuo metu, kai skolininkas gavo tai, ką jis privalo grąžinti, o pagal to paties straipsnio 2 d., kai grąžintinas turtas sunaikintas arba perleistas, asmuo privalo atlyginti turto vertę, buvusią jo gavimo, sužalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu, atsižvelgiant į tai, kuriuo metu to turto vertė buvo mažiausia; jeigu privalantis grąžinti turtą asmuo yra nesąžiningas arba restitucija taikoma dėl jo kaltės, tai jis privalo atlyginti didžiausią turto vertę. Pagal CK 6.149 str., jeigu turtas sunaikintas iš dalies arba kitaip sumažėjusi jo vertė, tai skolininkas privalo sumokėti kreditoriui sunaikintos turto dalies piniginį ekvivalentą ar atlyginti jo vertės sumažėjimą, išskyrus atvejus, kai turto vertė sumažėjo dėl normalaus turto nusidėvėjimo.

15Tiek CK 6.147 str., tiek CK 6.149 str., kuriais ieškovas remiasi įrodinėdamas prašomos priteisti iš atsakovo žalos dydį, yra ne žalos dydį reglamentuojančios teisės normos, o restitucijos taikymo pagrindai (CK X skyrius „Restitucija“).

16Taikant restituciją, kai grąžintinas turtas sunaikintas arba perleistas, asmuo privalo atlyginti turto vertę, buvusią jo gavimo, sužalojimo ar perleidimo arba restitucijos metu (CK 6.147 str. 2 d.), o žala suprantama kaip asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų; piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.).

17Taigi, restitucijos pagrindai, įtvirtinti CK 6.147 str. ir 6.149 str., kuriais ieškovais remiasi įrodinėdamas iš atsakovo priteistinos žalos dydį, nėra taikomi žalos dydžiui pagrįsti. Atsižvelgiant į tai, ieškovas neturi ir teisinio pagrindo įrodinėti vadovaujantis CK 6.147 str. 2 d. iš atsakovo priteistinos žalos dydžio.

18Kaip matyti iš Sprendimo, teismui pritaikius restituciją ieškovas buvo įpareigotas grąžinti atsakovui už perleistą Automobilį 7000,00 Lt, gautus sandorio pagrindu. Sprendimas ginčytas nebuvo, yra įsiteisėjęs, taigi, darytina išvada, kad ieškovas pripažino ir sutiko, kad sandorio, kuris buvo pripažintas negaliojančiu, sudarymo metu Automobilio vertė ir buvo 7000,00 Lt, o ne, kaip nurodė ieškovas, 24820,00 Lt pagal Pikūno individualios įmonės 2012-11-13 konsultaciją (b.l. 55-56). Be to, kaip matyti iš 2013-07-30 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties, BUAB „Trakų vairas“ Automobilį pardavė M. V. už tokią pat, t.y. už 7000,00 Lt, sumą (b.l. 163), kas taip pat netiesiogiai patvirtina, kad būtent tokia yra ir buvo tuo metu, kai atsakovas privalėjo, vykdydamas teismo Sprendimą, grąžinti Automobilį ieškovui reali Automobilio vertė. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovas dėl atsakovo veiksmų žalos nepatyrė. Pažymėtina, kad, ieškovui 2013-07-30 perleidus automobilį kitam asmeniui, teismas neturėjo galimybės nustatyti realios Automobilio vertės ir tokiu būdu įvykdyti CK 6.249 str. 1 d. reikalavimus.

19Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.), todėl ieškovas, reikalaudamas žalos atlyginimo iš atsakovo, turėjo įrodyti, kokia buvo Automobilio vertė tuo metu, kai atsakovas privalėjo jam grąžinti Automobilį, t.y. 2011-10-31, įsiteisėjus 2011-09-29 Vilniaus apygardos teismo sprendimui, priimtam civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 m.

20Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str. str.).

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė nei atsakovo ieškovui žalos padarymo fakto, nei žalos dydžio, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 17820,00 Lt patirtų nuostolių iš atsakovo priteisimo.

22Atmetus pagrindinį reikalavimą, atmestinas ir ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo, kuris yra išvestinis iš pagrindinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo.

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

24Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl priimant sprendimą teismo neanalizuojami ir nevertinami.

25Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013-09-23 sprendimu Nr. (1.7.)-S-3010-13 (b.l. 157-159) atsakovas yra 100 procentų atleistas nuo visų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

26Iš į bylą atsakovo atstovo pateiktos Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013-11-27 pažymos dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų Nr. (4.22.)-TPA-1226-13 matyti, kad šios išlaidos nagrinėjamoje byloje sudarė 685,23 Lt. Atmetus ieškinį, šios bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, kadangi ieškovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 4 d.); tuo pačiu pagrindu iš ieškovo nepriteisiamas ir žyminis mokestis valstybei; taip pat tuo pačiu pagrindu ir vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, iš abiejų šalių, kurios yra atleistos nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, nepriteisiama ir 11,74 Lt, t.y. po 5,87 Lt iš kiekvienos šalies, bylinėjimosi išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

27Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Trakų rajono apylinkės teismo 2013-05-03 nutartimi (turto arešto akto numeris: 2013025249, b.l. 59-60, 65-66) M. G. atžvilgiu, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinamos (CPK 150 str. 2 d.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 13, 88, 92, 93, 96, 176-178, 259-260, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

29ieškinį atmesti.

30Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-05-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones M. G. atžvilgiu (turto arešto akto numeris: ( - )).

31Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovas BUAB „Trakų vairas“, administruojamas bankroto administratoriaus... 3. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-03-04 nutartimi... 4. Ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai.... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas... 6. Be to, atsakovas, nesutikdamas su ieškovo teiginiais, kad atsakovas daugiau... 7. Atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti kaip neįrodytą, nepagrįstą,... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-03-04 Vilniaus apygardos teismo nutartimi... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011-09-29 civilinėje byloje Nr. 2-4076-516/2011 m.... 10. 2013-04-05 antstolės Birutės Čereškienės surašytas turto perdavimo aktas... 11. Ieškovas, pareiškęs reikalavimą dėl žalos atlyginimo, kurį patikslinęs... 12. Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą, savo... 13. Vienas iš pagrindinių civilinės atsakomybės principų yra tas, jog padaryti... 14. CK 6.147 str. reglamentuojamas piniginio ekvivalento apskaičiavimas. Pagal... 15. Tiek CK 6.147 str., tiek CK 6.149 str., kuriais ieškovas remiasi... 16. Taikant restituciją, kai grąžintinas turtas sunaikintas arba perleistas,... 17. Taigi, restitucijos pagrindai, įtvirtinti CK 6.147 str. ir 6.149 str., kuriais... 18. Kaip matyti iš Sprendimo, teismui pritaikius restituciją ieškovas buvo... 19. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 20. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovas... 22. Atmetus pagrindinį reikalavimą, atmestinas ir ieškovo reikalavimas dėl 5... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškinys atmestinas kaip... 24. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai... 25. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013-09-23... 26. Iš į bylą atsakovo atstovo pateiktos Vilniaus valstybės garantuojamos... 27. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Trakų rajono apylinkės teismo... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 13, 88, 92, 93, 96, 176-178,... 29. ieškinį atmesti.... 30. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...