Byla 2-342-434/2015
Dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Nida Solovjovienė, susipažinusi su pareiškėjos B. Č. pareiškimu suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui bei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškimu pareiškėja, vadovaudamasi LR CPK 444-447 str., prašo nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad jai priklausančiame pareiškime nurodytame žemės sklype buvo pastatas (stovėjo) – gyvenamas namas. Nurodo, kad nustačius šį faktą, ji galės pasistatyti statinį.

3LR CPK 444 str. 1 d. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. LR CPK 445 str. reglamentuoja, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas kitokia tvarka negali gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Pareiškėja pareiškime nurodo, kad žemės sklypo šiaurinėje dalyje matomas žemės pakilimas (kauburys), kurio plote yra matomi seni akmenys, o viduryje yra dūminė krosnis, o iš mamos ji žino, jog toje vietoje buvo gyvenamas namas, kurio viduje buvo minėta dūminė krosnis. Nurodo, kad namas buvo senos statybos, tai buvo nugriautas ir iš jo rąstų pastatytas kitas namas, kuriame jos tėvai gyvena ir šiuo metu. Nurodo, kad jos valdomas žemės sklypas patenka į Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zoną bei ( - ) geologinio draustinio teritoriją bei ( - ) teritoriją ir N. upės apsaugos juostą bei zoną.

4Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. numatyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo palanuose ir (ar) bendruosiuose planuose, statyti pastatus ar didinti jų tūrius šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, taip pat arčiau kaip 50 metrų nuo šių šlaitų viršutinės bei apatinės briaunos.

5Nors pareiškėja nurodo, kad teismui nustačius prašomą faktą, ji galės jos nurodytoje vietoje pasistatyti statinį, tačiau teismui nepateikia jokių duomenų, patvirtinančių, kaip reikalauja CPK 447 str. 3 d., kad turimų dokumentų nepakanka ir jai atsisakoma išduoti leidimą statybai. Tačiau atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, kad LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punktu neleidžiama atstatyti sodybos statinius, kai jie neišlikę dėl pačių savininkų valios. Pati pareiškėja nurodo, kad jos nurodomas pastatas – gyvenamas namas su viduje buvusia dūmine krosnimi buvo nugriautas pačių savininkų ir iš jo rąstų pastatytas kitas gyvenamas namas, kuriame jos tėvai gyvena iki šiol. Tai reiškia, kad nepatvirtinama pastato atstatymo viena iš sąlygų, nustatytų Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 punkte (Panevėžio apygardos teismo 2013-09-05 d. nutartis c/b Nr.2S-531-280/2013, Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-04-24 d. nutartis c/b Nr. 3K-3-270/2013).

6Dėl šių priežasčių atsisakytina priimti pareiškimą, kadangi tokio pobūdžio fakto nustatymas nenagrinėtinas teisme (LR CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

7Kadangi atsisakoma priimti pareiškimą, pareiškėjui grąžinamas jo sumokėtas žyminis mokestis (LR CPK 87 str. 1 d. 3 p.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti pareiškėjos B. Č. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui bei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo.

10Grąžinti B. Č. (a.k( - ) keturiasdešimt vieną eurą jos 2015-03-02 d. sumokėto žyminio mokesčio per Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Biržų rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai