Byla 2-462-570/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko/įkeistų daiktų savininko M. S. firmos „Ugrima“ ir M. S. ir R. S. įkeistų daiktų bei prašymą dėl įkeisto kilnojamojo turto areštavimo ir perdavimo kreditoriui, rašytinio proceso tvarka

1Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos teisėja Rūta Neveckienė, išnagrinėjusi pareiškėjo AB Ūkio banko pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko/įkeistų daiktų savininko M. S. firmos „Ugrima“ ir M. S. ir R. S. įkeistų daiktų bei prašymą dėl įkeisto kilnojamojo turto areštavimo ir perdavimo kreditoriui, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2M. S. firma „Ugrima“ juridinio asmens kodas 149726833 ir R. S. a.k. ( - ) užtikrindami skolininkui M. S. firmai „Ugrima“ suteikto kredito grąžinimą, sutartinės hipotekos lakštu, kodas 06120050000255, įregistruotu hipotekos registre, AB Ūkio bankui juridinio asmens kodas 112020136 įkeitė nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą – pastatą- parduotuvę u/n ( - ), esančią ( - ), daikto savininkas M. S. a.k. ( - ) sutartinės hipotekos lakštu kodas 06120020000850 - patalpą pastate u/n ( - ), esančią ( - ), daikto savininkai M. S. ir R. S. sutartinės hipotekos lakštu kodas 0612010000001– įstaigą su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane 3A-1 (11/100 iš 6,54 kv.m.) – 0,74 kv.m., 3A-2 (29/100 iš 9,75 kv.m.)-2,86 kv.m., 3A-3 (29/100 iš 56,41 kv.m.) -16,55 kv.m., 3A-4 (29/100 iš 4,07 kv.m.)-1,18 kv.m., 3A-5 (29/100 iš 1,09 kv.m.)-0,32 kv.m., 3A-6 (29/100 iš 3,22 kv.m.)-0,94 kv.m., 3A-7 (29/100 iš 3,53 kv.m.) – 1,03 kv.m., 3A-8 (29/100 iš 1,11 kv.m.)-0,32 kv.m., 3A-9 (29/100 iš 3,92 kv.m.)-1,44 kv.m., 3A-10 (29/100 iš 28,28 kv.m.)-8,3 kv.m., 3A-11 (29/100 iš 4,26 kv.m.) – 1,25 kv.m. u/n ( - ), esančią ( - ), o daiktų savininkai M. S. ir R. S. sutartinės hipotekos lakštu kodas 06120010000787 – patalpą-kavinę u/n ( - ), 121, 40 kv.m. bendro ploto, esančią ( - ) ir patalpą – parduotuvę u/n ( - ), esančią ( - ).

3Tai pačiai prievolei užtikrinti M. S. firma „Ugrima“ ir daikto savininkė R. S. sutartinio įkeitimo lakštu kodas 06220030000946, įregistruotu hipotekos skyriuje prie Alytaus rajono apylinkės teismo, įkeitė turtinę žemės sklypo nuomos teisę į 362 kv.m. ploto žemės sklypą, esantį ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), kilusią iš 2003-06-24 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr.( - ), sutartinio įkeitimo lakštu kodas 06220010000788 – pinigines lėšas ir būsimas įplaukas sąskaitoje Nr. ( - ) (kurios numeris pakeistas į ( - ) esančioje AB Ūkio banko Alytaus filiale, 3240201 Lt vertės, o sutartinio įkeitimo lakštu kodas 06220030000254 - turtinę žemės sklypo nuomos teisę į 0,0063 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr.( - ), kilusią iš 2001-06-29 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr.( - ) bei turtinę teisę į būsimą žemės sklypo nuomos teisę po pastatu, esančiu ( - ).

4Kadangi skolininkas M. S. firma „Ugrima“ neįvykdė 2001-07-12 paskolos-kredito linijos sutarties Nr.( - ) sąlygų – nustatytais terminais negrąžino kredito dalių, nemokėjo palūkanų ir kt. mokėjimų, kreditorius 2011-07-26 raštais paraginęs skolininką ir daikto savininkus dėl galimo priverstinio skolos išieškojimo ir skyręs jiems 15 dienų terminą sutarties vykdymo pažeidimams pašalinti bei skolininkui per nustatytą papildomą terminą visiškai nevykdžius sutartinių įsipareigojimų, paskolos sutartį nutraukė ir kreipėsi į hipotekos skyrių prie Marijampolės rajono apylinkės teismo, prašydamas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštą įkeistiems daiktams ir įspėti skolininką bei daikto savininkus, kad skolos negrąžinus per 1 mėnesį įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti administruoti kreditoriui bei įteikti skolininkui/įkeisto daikto savininkui įspėjimą, jog per 20 dienų nuo jo gavimo dienos įvykdytų prievolę arba perduotų įkeistą kilnojamąjį turtą kreditoriui.

52011-12-27 Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuoti minėti įkeisti daiktai, įspėjant skolininką/įkeistų daiktų savininką bei įkeistų daiktų savininkę, kad negrąžinus skolos per 1 mėnesį, įkeistas nekilnojamasis daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas kreditoriui administruoti. Ši nutartis ir įspėjimas skolininkui/daiktų savininkui M. S. įteikta 2012-01-04, o daiktų savininkei R. S. – 2012-02-14.

62012-04-05 teisme gautas kreditoriaus AB Ūkio banko pakartotinis pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo ir prašymas perduoti kreditoriui teisę tvarkyti įkaito davėjo įkeistą banko sąskaitą, perduoti įkeistą kitą kilnojamąjį turtą, kadangi skolininkas savo įsipareigojimų bankui neįvykdė, įkeistų kilnojamųjų daiktų neperdavė.

7M. S. firma „Ugrima“ kreditoriaus paskaičiavimais pagal šią prievolę jam yra skolinga: 137894,92 EUR negrąžintos paskolos, 3541,95 EUR nesumokėtų delspinigių ir 1154000 USD negrąžintos paskolos, 110973,13 USD nesumokėtų palūkanų, 16335, 89 USD nesumokėtų delspinigių, 234 Lt turto draudimo įmoka, 30 Lt už įspėjimo įteikimą, 100 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį ir 239 Lt sumokėto žyminio mokesčio, kurie iš skolininko išieškotini priverstinai.

8Be to, sutinkamai su LR CK 6.874 str.1d., 6.37 str.2d., 6.210 str., 2001-07-12 paskolos-kredito linijos sutarties Nr. 01/06-21 1.4 punktu, kreditorius prašo iš skolininko išieškoti 6,5 proc. metinių palūkanų nuo 137894,92 EUR ir 1154000 USD negrąžinto kredito sumos, skaičiuojant nuo pakartotinio pareiškimo pateikimo dienos, t.y. 2012-04-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Pareiškimas tenkintinas visiškai.

10Vadovaujantis LR CK 6.256 str.1d., 2d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal įkeitimą kreditorius (įkaito turėtojas) turi teisę, skolininkui neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės, patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto vertės pirmiau už kitus kreditorius (CK 4.198 str. 2 d.)

11Kadangi skolinis įsipareigojimas taip pat yra apsaugotas ir įkeitimu, kreditorius gali įgyvendinti savo teises ne ginčo tvarka kreipdamasis į hipotekos teisėją ir prašydamas, kad įkeistas daiktas būtų parduotas iš viešųjų varžytynių ir iš gautų pinigų atlyginta jam priklausanti suma (CK 4.192 str.)

12Todėl esant kreditoriaus prašymui, duomenims, kad skolininkas M. S. firma „Ugrima“ būdama tinkamai įspėta, savo prievolių kreditoriui per įspėjimo terminą ir per vieną mėnesį nuo teismo nutarties areštuoti įkeistą daiktą įteikimo dienos neįvykdė, skolos negrąžino, paskolos sutartis nutraukta prieš terminą dėl esminio jos pažeidimo (prievolės nevykdymo) hipotekos kreditoriaus AB Ūkio banko reikalavimai tenkintini, parduodant iš viešųjų varžytynių įkeistus nekilnojamuosius daiktus ir areštuojant bei perduodant kreditoriui įkeistus kilnojamuosius daiktus ir tvarkyti įkeistą banko sąskaitą, išieškant iš skolininko M. S. firmos „Ugrima“ kreditoriui 137894,92 EUR negrąžintos paskolos, 3541,95 EUR nesumokėtų delspinigių ir 1154000 USD negrąžintos paskolos, 110973,13 USD nesumokėtų palūkanų, 16335, 89 USD nesumokėtų delspinigių, 234 Lt turto draudimo įmoka, 30 Lt už įspėjimo įteikimą, 100 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį ir 239 Lt sumokėto žyminio mokesčio, sutartines metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos, apie tai pranešant visiems suinteresuotiems asmenims.

13Kadangi pareiškimas tenkinamas visiškai, iš pareiškėjo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu

14Teisėja, vadovaudamasi LR CK 4.174 str. 1d., 4.192 str.1d., LR CPK 290, 291 str., 335 str. , 544 str., 545 str., 558 str.2d.

Nutarė

151. Priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą nekilnojamąjį daiktą – pastatą- parduotuvę u/n ( - ), esančią ( - ), nuosavybės teise priklausančią M. S. firmai „Ugrima“ juridinio asmens kodas 149726833 buveinės Alytaus m. Rotušės a. 16 ir R. S. a.k. ( - ) patalpą pastate u/n ( - ), esančią ( - ), nuosavybės teise priklausančią daikto savininkams M. S. a.k. ( - ) ir R. S. a.k. ( - ) gyv. ( - ), įstaigą su bendrojo naudojimo patalpomis, pažymėtomis plane 3A-1 (11/100 iš 6,54 kv.m.) – 0,74 kv.m., 3A-2 (29/100 iš 9,75 kv.m.)-2,86 kv.m., 3A-3 (29/100 iš 56,41 kv.m.) -16,55 kv.m., 3A-4 (29/100 iš 4,07 kv.m.)-1,18 kv.m., 3A-5 (29/100 iš 1,09 kv.m.)-0,32 kv.m., 3A-6 (29/100 iš 3,22 kv.m.)-0,94 kv.m., 3A-7 (29/100 iš 3,53 kv.m.) – 1,03 kv.m., 3A-8 (29/100 iš 1,11 kv.m.)-0,32 kv.m., 3A-9 (29/100 iš 3,92 kv.m.)-1,44 kv.m., 3A-10 (29/100 iš 28,28 kv.m.)-8,3 kv.m., 3A-11 (29/100 iš 4,26 kv.m.) – 1,25 kv.m. u/n ( - ), esančią ( - ), nuosavybės teise priklausančią M. S. ir R. S., patalpą-kavinę u/n ( - ), 121, 40 kv.m. bendro ploto, esančią ( - ) ir patalpą – parduotuvę u/n ( - ), esančią ( - ), nuosavybės teise priklausančią M. S. ir R. S..

162. Perduoti kreditoriui AB Ūkio bankui teisę tvarkyti įkaito davėjo M. S. firmos „Ugrima“ sąskaitą Nr. LT177010600000468423, esančią AB Ūkio banke Alytaus filiale, kol bus patenkintas įkeitimu užtikrintas reikalavimas.

173. Išaiškinti kreditoriui AB Ūkio bankui, kad patenkinus reikalavimą iš įkaito davėjo sąskaitoje esančių lėšų, teisė tvarkyti įkaito davėjo sąskaitą pasibaigia ir jis privalo grąžinti įkaito davėjui įkeitimo lakštą su įrašu, kad reikalavimas patenkintas.

184. Areštuoti ir perduoti kreditoriui AB Ūkio bankui M. S. firmos „Ugrima“ įkeistą turtinę žemės sklypo nuomos teisę į 362 kv.m. ploto žemės sklypą, esantį ( - ), kadastrinis Nr.( - ), kilusią iš 2003-06-24 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. ( - ), turtinę žemės sklypo nuomos teisę į 0,0063 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), Nekilnojamojo turto registro įrašo Nr. 11/3721, kilusią iš 2001-06-29 valstybinės žemės nuomos sutarties Nr.( - ) bei turtinę teisę į būsimą žemės sklypo nuomos teisę, po pastatu, esančiu ( - ).

19Išieškoti ne ginčo tvarka iš skolininko M. S. firmos “Ugrima“ kreditoriui AB Ūkio bankui juridinio asmens kodas 112020136, buveinės adresas Maironio g. 25 Kaunas 137 894,92 EUR (vieną šimtą trisdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt keturis eurus, 92 ct) negrąžintos paskolos, 3541,95 EUR (tris tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt vieną eurą, 95 ct) nesumokėtų delspinigių ir 1 154 000 USD (vieną milijoną vieną šimtą penkiasdešimt keturis tūkstančius JAV dolerių) negrąžintos paskolos, 110 973,13 USD (šimtą dešimt tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt tris eurus, 13 JAV dolerių) nesumokėtų palūkanų, 16 335, 89 USD (šešiolika tūkstančių tris šimtus trisdešimt penkis JAV dolerius, 89 ct) nesumokėtų delspinigių, 234 Lt (du šimtus trisdešimt keturis litus) turto draudimo įmokos, 30 Lt (trisdešimt litų) už įspėjimo įteikimą, 100 Lt (šimtą litų) už procesinių dokumentų įteikimą per antstolį, 239 Lt (du šimtus trisdešimt devynis litus) sumokėto žyminio mokesčio, 6,5 proc. metinių palūkanų nuo 137894,92 EUR ir 1154000 USD negrąžinto kredito sumos, skaičiuojant nuo pakartotinio pareiškimo pateikimo dienos, t.y. 2012-04-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

20Nutarties vykdymą dalyje dėl lėšų, esančių įkaito davėjo sąskaitoje tvarkymo, pavesti vykdyti AB Ūkio bankui, nutarties vykdymą dėl įkeistų daiktų arešto, perdavimo kreditoriui ir pardavimo iš viešųjų varžytynių - kreditoriaus pasirinktai antstolių kontorai.

21Įpareigoti antstolį apie įvykdymą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos įstaigos filialui - Hipotekos skyriui prie Marijampolės rajono apylinkės teismo: pateikti turto pardavimo aktą, patvarkymą dėl gautų lėšų paskirstymo, o gautas lėšas pervesti į Centrinės hipotekos įstaigos filialo - Hipotekos skyriaus prie Marijampolės rajono apylinkės teismo depozitinę sąskaitą Nr. Nr.LT897300010124249634, esančią “Swedbank”AB.

22Priteisti valstybei iš kreditoriaus AB Ūkio banko 34,10 Lt (trisdešimt keturis litus, 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567 sąskaitą, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

23Nutarties nuorašą išsiųsti kreditoriui, skolininkui/įkeisto daikto savininkui, įkeisto daikto savininkei bei CHĮ Filialui – hipotekos skyriui prie Marijampolės rajono apylinkės teismo žymos apie įkeisto turto pardavimą ir perdavimą kreditoriui hipotekos registro duomenų bazėje padarymui.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos teisėja Rūta Neveckienė,... 2. M. S. firma „Ugrima“ juridinio asmens kodas 149726833 ir R. S. a.k. ( - )... 3. Tai pačiai prievolei užtikrinti M. S. firma „Ugrima“ ir daikto savininkė... 4. Kadangi skolininkas M. S. firma „Ugrima“ neįvykdė 2001-07-12... 5. 2011-12-27 Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi... 6. 2012-04-05 teisme gautas kreditoriaus AB Ūkio banko pakartotinis pareiškimas... 7. M. S. firma „Ugrima“ kreditoriaus paskaičiavimais pagal šią prievolę... 8. Be to, sutinkamai su LR CK 6.874 str.1d., 6.37 str.2d., 6.210 str., 2001-07-12... 9. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 10. Vadovaujantis LR CK 6.256 str.1d., 2d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir... 11. Kadangi skolinis įsipareigojimas taip pat yra apsaugotas ir įkeitimu,... 12. Todėl esant kreditoriaus prašymui, duomenims, kad skolininkas M. S. firma... 13. Kadangi pareiškimas tenkinamas visiškai, iš pareiškėjo valstybei... 14. Teisėja, vadovaudamasi LR CK 4.174 str. 1d., 4.192 str.1d., LR CPK 290, 291... 15. 1. Priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą nekilnojamąjį daiktą –... 16. 2. Perduoti kreditoriui AB Ūkio bankui teisę tvarkyti įkaito davėjo M. S.... 17. 3. Išaiškinti kreditoriui AB Ūkio bankui, kad patenkinus reikalavimą iš... 18. 4. Areštuoti ir perduoti kreditoriui AB Ūkio bankui M. S. firmos „Ugrima“... 19. Išieškoti ne ginčo tvarka iš skolininko M. S. firmos “Ugrima“... 20. Nutarties vykdymą dalyje dėl lėšų, esančių įkaito davėjo sąskaitoje... 21. Įpareigoti antstolį apie įvykdymą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos... 22. Priteisti valstybei iš kreditoriaus AB Ūkio banko 34,10 Lt (trisdešimt... 23. Nutarties nuorašą išsiųsti kreditoriui, skolininkui/įkeisto daikto... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...