Byla e2-756-512/2016
Dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir kt

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės O. K. ieškinį atsakovui E. K., tretiesiems asmenims: Big Bank AS filialui, UAB „MCB Finance“, UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Laukininkų valda“, VšĮ „Klaipėdos butai“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, antstolei Redai Vizgaudienei, išvadą teikiančiai institucijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir kt.,

Nustatė

2teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės O. K. ieškinį atsakovui E. K., tretiesiems asmenims: Big Bank AS filialui, UAB „MCB Finance“, UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Laukininkų valda“, VšĮ „Klaipėdos butai“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, antstolei Redai Vizgaudienei, išvadą teikiančiai institucijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir kt.,

3Šalys ar jų atstovai į teismo posėdį neatvyko, ieškovė ilgą laiką visiškai nesidomėjo bylos eiga. Ieškinys paliktinas nenagrinėtu. Šalių teisę būti išklausytoms teismo posėdyje užtikrina įstatymo nuostatos dėl tinkamo šalių informavimo apie teismo posėdžio laiką ir vietą (CPK 133 straipsnis). Dalyvaujantiems byloje asmenims šaukimas ar pranešimas turi būti įteiktas įstatyme nustatyta tvarka ir tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą ir pasirengti bylai (CPK 133 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovė ir atsakovas buvo tinkamai informuoti apie pirmosios instancijos teismo posėdžio laiką ir vietą. Nei ieškovė, nei atsakovas į bylos nagrinėjimą, vykusį 2016 m. spalio 27 d., neatvyko. Teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu ieškovas (jo atstovas) į bylos nagrinėjimą neatvyksta, neprašo teismo posėdžio atidėti dėl svarbių priežasčių, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių (CPK 246 straipsnio 1 dalis). Teismas pažymi, kad įstatyme įtvirtintos ne tik šalių teisės, bet ir pareigos, užtikrinančios šalių lygiateisiškumą ir proceso efektyvumą. CPK 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Teismas privalo imtis CPK nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, ir siekti, kad byla būtų išnagrinėta teismo vieno posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas ieškovo, atsakovo ar jų atstovų prašymu teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. Įstatyme nustatyta, jog neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis (CPK 246 straipsnio 1 ir 2 dalys). Toks teisinis reglamentavimas, be kita ko, turėtų skatinti šalis, kitus byloje dalyvaujančius asmenis rūpintis proceso eiga, veikti, kad bylą būtų išnagrinėta greičiau, nevilkinti proceso. Įstatymo nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje I. M. v. A. M., bylos Nr. 3K-3-173/2004; 2009 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje O. D. V. v. L. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-109/2009; 2011 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. L. v. J. A. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-98/2011; 2014 m. balandžio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. K. v. T. B., bylos Nr. 3K-3-235/2014; kt.). Teismų praktikoje pažymima, kad jeigu šalies prašymas atidėti bylos nagrinėjimą būtų tenkinamas nesilaikant išdėstytų reikalavimų, gali būti pažeistos kitų proceso dalyvių procesinės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Swedbank lizingas“ v. V. A., bylos Nr. 3K-3-154/2014). Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 dalis numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Ieškovė nevykdė pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis. Nagrinėjamu atveju bylos procesas vyksta nuo 2015-09-25, ir nuo to laiko ieškovė visiškai nesidomėjo civilinės bylos eiga. Esant minėtoms aplinkybėms, ieškinys paliktinas nenagrinėtas (Civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 12 punktas). Palikus ieškinį nenagrinėtu, ieškovei neužkertamas kelias vėl kreiptis į teismą. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 straipsnio 1 dalimi, 296 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 296 - 298 straipsniais,

Nutarė

4O. K. ieškinį atsakovui E. K., tretiesiems asmenims: Big Bank AS filialui, UAB „MCB Finance“, UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Laukininkų valda“, VšĮ „Klaipėdos butai“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, antstolei Redai Vizgaudienei, išvadą teikiančiai institucijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir kt., palikti nenagrinėtu. Nutartis per 7 d. nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai