Byla 2-16/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 31 d. nutarties, kuria nutarta iš dalies tenkinti prašymą dėl teismo sprendimo dalies dėl žyminio mokesčio priteisimo įvykdymo išdėstymo, civilinėje byloje Nr. 2-315-324/2005 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dama“, R. D. dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2005 m. gegužės 6 d. sprendimu priteisė iš atsakovo UAB „Dama“ ieškovui AB DnB NORD bankui 10 118 787,16 Lt skolos, sprendimo dalies dėl skolos priteisimo įvykdymą išdėstė, nusprendė, kad nesant galimybės priteistąsias sumas išieškoti iš atsakovo UAB „Dama“, išieškojimą nukreipti į atsakovės R. D. ieškovui AB DnB NORD bankui įkeistą turtą ir priteisė iš atsakovo UAB „Dama“ valstybei 30 000 Lt žyminio mokesčio.

4Atsakovai UAB „Dama“ ir R. D. 2005 m. gruodžio 22 d. pateikė teismui prašymą išdėstyti Kauno apygardos teismo 2005 m. gegužės 6 d. sprendimu priteistą 30 000 Lt žyminio mokesčio sumą ketveriems metams, sumokant ją po 625 Lt kas mėnesį. Atsakovai nurodė, kad UAB „Dama“ finansinė padėtis yra sunki, įmonė moka ieškovui priteistąsias sumas, atsiskaitinėja su kitais kreditoriais, išmoka darbo užmokestį darbuotojams, todėl UAB „Dama“ yra labai sunku vienu kartu sumokėti priteistą 30 000 Lt žyminį mokestį. Taip pat nurodė, kad sprendimo dalies dėl 30 000 Lt žyminio mokesčio priteisimo įvykdymo išdėstymas būtų palankus UAB „Dama“ tinkamai atsiskaityti su visais kreditoriais, įskaitant ir Kauno apskrities VMI, ir tai neapsunkintų šios valstybės institucijos finansinės padėties, t.y. nepablogintų jos finansinės padėties.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. spalio 31 d. nutartimi nutarė atsakovų prašymą tenkinti iš dalies, išdėstyti 2005 m. gegužės 6 d. Kauno apygardos teismo sprendimu iš atsakovo UAB „Dama“ priteisto 30 000 Lt žyminio mokesčio valstybei mokėjimą, nesumokėtos 25 300 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimą išdėstant trejiems metams ir ketveriems mėnesiams, sumokant kas mėnesį po 632, 50 Lt žyminio mokesčio.

6Teismas nurodė, kad CPK 284 straipsniu įstatymų leidėjas nustatė galimybę išdėstyti ir teismo sprendimu priteisto žyminio mokesčio valstybei mokėjimą.

7Teismas konstatavo, kad vykdomosios bylos Nr. 0036/05/04006 duomenys ir teismui pateikti mokėjimo pavedimai patvirtina, kad atsakovas iki 2006 m. rugsėjo 22 d. pagal teismo sprendimą valstybei buvo sumokėjęs 4700 Lt žyminio mokesčio, todėl nesumokėtoji žyminio mokesčio dalis yra 25 300 Lt. Teismas nurodė, kad byloje priimtu teismo sprendimu nustatyta, jog pagal sprendimo priėmimo metu buvusią įmonės finansinę būklę kiekvieną mėnesį UAB „Dama“ gali sukaupti maždaug po 10 000 Lt piniginių lėšų atsiskaitymams su banku už paskolą, faktas, jog skolos mokėjimo išdėstymas skolininkui buvo būtinas dėl nepalankios finansinės būklės ir nepalankiai susiklosčiusių ūkinės veiklos aplinkybių, konstatuotas teismo sprendimu, todėl atsakovas atleistinas nuo aplinkybės dėl sunkios turtinės įmonės padėties, buvusios sprendimo priėmimo metu, įrodinėjimo, be to, tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog pastaroji padėtis klausimo nagrinėjimo metu į gerąją pusę nėra pakitusi. Teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodomas UAB „Dama“ nemokumo faktas nenustatinėtinas nesant procesinio tikslo, be to, atsakovo įmonė nėra pripažinta nemokia pagal Įmonių bankroto įstatymą. Teismas nurodė, kad sprendžiant nagrinėjamą klausimą pagal CPK 284 straipsnį atsižvelgtina į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, kurios gali būti įrodytos bet kuriais CPK XIII skyriuje numatytais įrodymais. Teismas pažymėjo, kad nėra pagrindo vadovautis ieškovo nurodomais Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymu ar Konkurencijos įstatymu, kadangi civilinio proceso teisės normų nustatytas sprendimo įvykdymo išdėstymas nėra susijęs su minėtų įstatymų nuostatomis.

8Teismas nurodė, kad sunkią atsakovo UAB „Dama“ turtinę būklę patvirtina 2006 m. sausio 1 d., 2006 m. balandžio 28 d. UAB „Dama“ finansinės atskaitomybės duomenys, atsiskaitymą su kreditoriais patvirtinantys mokestiniai pavedimai, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. 14-19-19301 dėl 362 172,09 Lt mokesčių nepriemokos išieškojimo iš turto pagrindžianti medžiaga, atsakovo pateiktos pažymos apie 2006 metų įmonės pajamas ir išlaidas. Teismo nuomone, šie duomenys patvirtina, kad vidutinės UAB „Dama“ mėnesio išlaidos, įskaitant išmokas darbo užmokesčiui, skolos pagal minimą teismo sprendimą bei mokesčių nepriemokos įsiskolinimo mokėjimą, yra apie 36 000 – 37 000 Lt, beveik analogiško dydžio yra 2006 m. sausio - liepos mėnesių pajamos ir šių duomenų nei ieškovas, nei išieškotojas neginčija. Teismas nurodė, kad dėl finansinės padėties UAB „Dama“ negalėjo vykdyti pačios pateikto grafiko dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo, todėl Kauno apskrities VMI nenagrinėjo jos prašymo dėl šios nepriemokos atidėjimo. Remdamasis šiomis aplinkybėmis teismas konstatavo, kad teismo sprendimu priteistos žymimo mokesčio sumos sumokėjimas vienu mokėjimu išbalansuotų šiuo metu atliekamus įmonės atsiskaitymus - dėl valstybei sumokėtos žyminio mokesčio sumos sutriktų atsiskaitymas su ieškovu ir darbuotojais. Teismo nuomone, atsižvelgiant į bylinėjimosi išlaidų instituto paskirtį, prioritetas suteiktinas pastariesiems kreditoriams. Teismas nurodė, kad teismo sprendimo dalies dėl žyminio mokesčio priteisimo valstybei įvykdymo išdėstymas iš esmės nepablogintų valstybės turtinės padėties, o priešingas procesinis sprendimas sukeltų neigiamas turtines pasekmes atsakovo įmonės darbuotojams ir ieškovui.

9Teismas dėl nurodytų aplinkybių konstatavo, kad atsakovų prašymas tenkintinas iš dalies ir, atsižvelgiant į tai, kad dalį žyminio mokesčio atsakovas yra sumokėjęs, 25 300 Lt sumos mokėjimas išdėstytinas trejiems metams ir keturiems mėnesiams, mokant kas mėnesį po 632,50 Lt.

10Atskiruoju skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atsakovų UAB „Dama“ ir R. D. prašymą dėl žyminio mokesčio mokėjimo išdėstymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Kauno apygardos teismas išnagrinėjo ginčą, kuris nėra jam teismingas, kadangi žyminis mokestis yra viena iš mokesčių valstybei rūšių, atsiskaitymams dėl jų taikomos teisės normos, reglamentuojančios mokestinius teisinius santykius, o ginčai, kylantys iš šių santykių, teismingi administraciniams teismams. Be to, atsakovų prašymas buvo priimtas nagrinėti nesilaikant išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.
  2. Skolų valstybei mokėjimo atidėjimas yra laikytinas valstybės pagalba. UAB „Dama“ nuosavas kapitalas yra neigiamas, todėl bendrovės veikla turi būti nutraukta, bendrovė turi būti likviduota ir tokiai bendrovei valstybės pagalba negali būti teikiama.
  3. Teismas nepagrįstai dėl iškilusių specifinių klausimų į bylos nagrinėjimą neįtraukė Konkurencijos tarybos.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Dama“ prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo AB DnB NORD banko atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 31 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

13CPK 2 straipsnyje įtvirtinti civilinio proceso tikslai yra ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus, tinkamai taikyti įstatymus teismui nagrinėjant civilines bylas, priimant sprendimus bei juos vykdant, taip pat kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, aiškinti ir plėtoti teisę. Šie civilinio proceso tikslai realizuojami atskirų civilinio proceso institutų ir principų pagrindu. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius sprendimo padarinius. CPK 284 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą turi būti atsižvelgta į tai, jog šalių ginčas dėl teisės yra užbaigtas ir ieškovo teisė patvirtinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę - jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o atsisakius sprendimą įvykdyti geruoju, - gali būti vykdomas priverstinai. Todėl įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas tai išimtinė galimybė, suteiktina tik tais atvejais, kuomet sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl sunkios atsakovo turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių. Aiškinant CPK 284 straipsnio pirmosios dalies normą turi būti atsižvelgta į sisteminius šios normos ryšius su kitomis civilinio proceso normomis. Dėl to sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra, turi būti atsižvelgta į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai.

14Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad teismo sprendimo dalies dėl žyminio mokesčio priteisimo valstybei įvykdymo išdėstymo klausimas yra teismingas administraciniam teismui. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CPK 284 straipsnyje įtvirtintą teismo teisę išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, pažymi, kad įstatymų leidėjas minėtoje teisės normoje nėra įtvirtinęs išimtinės taisyklės, jog sprendimo dalies, kuria yra priteistas žyminis mokestis valstybei, išdėstymo klausimas yra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai, todėl darytina išvada, kad viso teismo sprendimo – tiek sprendimo dalies, kuria išsprendžiami pareikšti reikalavimai, tiek sprendimo dalies, kuria paskirstomos bylinėjimosi išlaidos, įskaitant bylinėjimosi išlaidų atlyginimą valstybei (žyminio mokesčio valstybei priteisimą), – įvykdymo išdėstymo klausimas yra teismingas sprendimą priėmusiam teismui, taip pat apeliacine ar kasacine tvarka bylą nagrinėjantiems teismams. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai bei pagrįstai sprendė sprendimo dalies, kuria yra priteistas žyminis mokestis valstybei, įvykdymo išdėstymo klausimą.

15Teisėjų kolegija pagal į bylą pateiktus atsakovo UAB „Dama“ turtinę būklę patvirtinančius dokumentus, atsiskaitymą su kreditoriais patvirtinančius mokestinius pavedimus, pažymas apie 2006 metų įmonės pajamas ir išlaidas, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. 14-19-19301 dėl mokesčių nepriemokos išieškojimo iš turto pagrindžiančią medžiagą, konstatuoja, kad atsakovo UAB „Dama“ turtinė padėtis yra sunki. Teisėjų kolegijos nuomone, Kauno apygardos teismo 2005 m. gegužės 6 d. sprendimo dalies dėl žyminio mokesčio priteisimo valstybei įvykdymo išdėstymas išieškotojo interesų nepažeis ir pats teismo sprendimas nebus paneigtas. Dėl to teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išieškotojo ir skolininko turtinę padėtį, aplinkybę, kad sprendimo dalis dėl žyminio mokesčio priteisimo iš dalies yra įvykdyta, taip pat atsižvelgdama į tai, kad, išdėstant sprendimo dalies, kuria priteistas žyminis mokestis, įvykdymą, šalių procesinio lygiateisiškumo principas bei teismo sprendimo privalomumas nebus paneigti, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai išdėstė sprendimo dalies, kuria priteistas žyminis mokestis, įvykdymą.

16Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad kiti atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutarčiai panaikinti ar pakeisti.

17Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 31 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kauno apygardos teismas 2005 m. gegužės 6 d. sprendimu priteisė iš atsakovo... 4. Atsakovai UAB „Dama“ ir R. D. 2005 m. gruodžio 22 d. pateikė teismui... 5. Kauno apygardos teismas 2006 m. spalio 31 d. nutartimi nutarė atsakovų... 6. Teismas nurodė, kad CPK 284 straipsniu įstatymų leidėjas nustatė galimybę... 7. Teismas konstatavo, kad vykdomosios bylos Nr. 0036/05/04006 duomenys ir teismui... 8. Teismas nurodė, kad sunkią atsakovo UAB „Dama“ turtinę būklę... 9. Teismas dėl nurodytų aplinkybių konstatavo, kad atsakovų prašymas... 10. Atskiruoju skundu ieškovas AB DnB NORD bankas prašo apeliacinės instancijos... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Dama“ prašo apeliacinės... 12. Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 31 d.... 13. CPK 2 straipsnyje įtvirtinti civilinio proceso tikslai yra ginti asmenų,... 14. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad... 15. Teisėjų kolegija pagal į bylą pateiktus atsakovo UAB „Dama“ turtinę... 16. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, kad kiti atskirojo skundo argumentai... 17. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Kauno apygardos teismo 2006 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....