Byla II-1681-661/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, sekretoriaujant Violetai Tamošiūnaitė,

2dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J. D., institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros atstovams Aurimui Algirdui Cibulskui ir Kęstučiui Vilučiui,

3Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens J. D. skundą dėl Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2008-08-29 nutarimo Nr. AM 052958 pakeitimo, teismas,

Nustatė

42008 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyr. inspektorius surašė J. D. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr.051023, todėl, kad ji būdama UAB „Inginutis“ direktoriaus įsakymu paskirta atsakingu asmeniu už į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitą už 2007 metus pateikė pavėluotai. Ataskaita turėjo būti pateikta iki 2008 m. kovo 1 d. Jos veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau ATPK) 5112 str. 4 d. (b. l. 5 ).

5Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros vyr. inspektorius išnagrinėjęs bylą 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarime Nr. AM 052958 už administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytą pažeidimą vadovaudamasis ATPK 31 str. 1 d. 1 p., 5112 str. 4 d. J. D. skyrė 800 Lt baudą (b. l. 19).

6J. D. skunde prašo skundžiamą nutarimą pakeisti, nuobaudą sušvelninti. Ji pripažįsta padariusi teisės pažeidimą ir dėl jo gailisi, tokį pažeidimą ji padarė pirmą kartą, žalos valstybei nepadarė (b.l. 2).

7J. D. teismo posėdžio metu palaikė skunde išdėstytus motyvus ir prašė paskirtą nuobaudą pakeisti švelnesne - skirti įspėjimą (b.l. 32-34).

8Institucijos, kurios nutarimas skundžiamas, atstovai teismo posėdyje nuobaudos švelninimo klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra (b.l. 32-34).

9Skundas tenkintinas.

10J. D. padarytą teisės pažeidimą pripažįsta ir dėl jo nuoširdžiai gailisi. Jos kaltė įrodyta šiais įrodymais: 2008 m. rugpjūčio 29 d. administracinio teisės pažeidimo protokole esančiais duomenimis (b.l. 20), įsakymu Nr. 7 (b.l. 9), deklaracijomis ir kitais dokumentais (b.l. 10-16). Minėti įrodymai patvirtina, kad J. D. būdama UAB „Inginutis“ direktoriaus įsakymu paskirta atsakingu asmeniu už į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitą už 2007 metus pateikė pavėluotai. Ataskaita turėjo būti pateikta iki 2008 m. kovo 1 d. Tuo ji pažeidė pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 27 punkto reikalavimus.

11ATPK 5112 str. 4 d. nustatyta, kad į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų nepateikimas iki nustatytų terminų - užtraukia baudą pareigūnams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų. Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 27 p., pakuočių gamintojas, gamintojas ir importuotojas (toliau - Ataskaitos teikėjas) teikia praėjusių kalendorinių metų Ataskaitą pagal šių taisyklių 2 priede pateiktą formą iki kiekvienų metų kovo 1 d.

12Esant išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad nutarimas teisėtas ir pagrįstas, nuobauda skirta pagal įstatymus, bylą išnagrinėjo pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nuobauda paskirta laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių.

13Tačiau atsižvelgiant į tai, kad J. D. pripažįsta padariusi teisės pažeidimą ir dėl to nuoširdžiai gailisi, kas vertintina kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė, teisės pažeidimą padarė pirmą kartą, Teismas mano, kad yra pagrindas taikyti J. D. ATPK 301 str. nuostatas ir vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais sušvelninti paskirtą nuobaudą – 800 Lt baudą, ją pakeičiant kita nuobaudos rūšimi – įspėjimu.

14Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 3 ir 4 d., 128 str., 129 str.,

Nutarė

15J. D. skundą patenkinti.

16Vilniaus RAAD Vilniaus m. agentūros 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. AM 052958, kuriuo J. D. paskirta 800 Lt bauda, pakeisti, ir paskirti jai įspėjimą.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai