Byla B2-1855-153/2010
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui R.A. individualiai įmonei „Vailendas“

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui R.A. individualiai įmonei „Vailendas“,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Inkaso“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui R.A. IĮ „Vailendas“ dėl nemokumo, bankroto administratoriumi paskirti UAB“Bankroto departamentas LT“, atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškime nurodė, kad ieškovas perėmė reikalavimo teisę į 58 300,50 Lt atsakovo skolą. Atsakovas sumokėjo ieškovui dalį 4 773,93 Lt skolos, liko skolingas 53 526,57 Lt.

4Kauno apygardos teismo 2010-03-10 nutartimi ieškovui nustatytas terminas iki 2010-03-24 pareiškimo trūkumui pašalinti – pateikti rašytiniams įrodymams, kad pareiškimą UAB „Inkaso“ vardu teismui pateikęs UAB „Inkaso“ direktorius D. U. veikia pagal jam suteiktus įgaliojimus (CPK 55 str. 2 d., 57 str. 2 d., 111 str. 4 d.). Per teismo nustatytą terminą ieškovas teismo nurodytą pareiškimo trūkumą pašalino. Pateiktas 2010-01-12 Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad D. U. yra ieškovo UAB „Inkaso“ direktorius, todėl kaip bendrovės valdymo organas pagal jam suteiktus įgaliojimus turi teisę bendrovės vardu pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Spręstinas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimas.

5Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo priimti atsisakytina.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 1 d. nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatyme numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. Įmonių bankroto įstatyme yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. Pagal ĮBĮ 6 str. 2 d., kreditorius turi raštu pranešti įmonei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, tai yra, ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. ĮBĮ 6 str. 4 d. nurodyta, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius privalo pateikti įmonei. Teismui turi būti pateikiami įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 str. 2 d. ir 4 d. reikalavimai bei ĮBĮ 6 str. 2 d. nurodyto pranešimo kopija.

7Ieškovas aplinkybei, jog laikėsi ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatytos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, pagrįsti pateikė 2010-01-08 pranešimo Nr.PR9-150 „Dėl reikalavimo teisių perleidimo ir bankroto bylos kėlimo“ (toliau Pranešimas) nuorašą (b.l.49) bei Registruotos siuntos įteikimo pranešimo nuorašą, patvirtinantį apie minėto pranešimo įteikimą atsakovui (b.l.50). Pranešime atsakovui R.A. IĮ „Vailendas“ nurodyta, jog ieškovas UAB „Inkaso“ perėmė reikalavimo teisę į 58 300,50 Lt atsakovo skolą, ieškovas reikalauja per 10 dienų nuo Pranešimo gavimo dienos sumokėti 58 300,50 Lt įsiskolinimą į ieškovo sąskaitą, pranešama, kad 58 300,50 Lt nesumokėjus per nurodytą terminą, tai per 30 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos, UAB „Inkaso“ įgis teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo R. A. IĮ „Vailendas“. Iš Registruotos siuntos įteikimo pranešimo nuorašo matyti, kad UAB „Inkaso“ registruota siunta 2010-01-11 įteikta meistrui A.K.. Aplinkybei, jog laikėsi ĮBĮ 6 str. 4 d. reikalavimų, įrodyti ieškovas pateikė Pašto siuntų, siuntinių perdavimo-priėmimo lydraštį Nr.63 (b.l.61). Atsakovas R.A. IĮ „Vailendas“ ĮBĮ 9 str. 1 d. nurodytų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų bei kitų įstatymo nurodytų dokumentų teismui nepateikė.

8Pateiktas Pranešimas neatitinka tokio pobūdžio pranešimams keliamų turinio reikalavimų. Pranešime atsakovui nustatytas 10 dienų terminas, t.y. trumpesnis nei įstatymo numatytas 30 dienų terminas, neįvykdytam įsipareigojimui įvykdyti. Iš pateikto Registruotos siuntos įteikimo pranešimo nuorašo negalima nustatyti, kokie dokumentai buvo siunčiami minėta siunta, ir ar atsakovui buvo įteiktas ieškovo pateiktas teismui Pranešimas. Įvertinęs pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog laikėsi įstatymo nustatytos išankstinės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 str. 2 d. 3 p., ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo priimti atsisakytina. Pareiškimas grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

9Atsisakius priimti pareiškimą, nespręstinas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 3, 5 d., 290 str., 291 str., 334 str. 1d. 1 p.,

Nutarė

11Atsisakyti priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui R.A. individualiai įmonei „Vailendas“. Pareiškimą ir jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

12Išaiškinti ieškovui, kad jis gali pasinaudoti ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovo klausimą spręsti ginčo teisena.

13Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos per šį teismą Lietuvos Apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai