Byla 2-918-641/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „ŽILGSNIS IŠ ARČIAU IR PARTNERIAI“, juridinio asmens kodas 302251068, buveinė- A. T. g. 4-32, 01109 Vilnius, A/s Nr. ( - ) AB Citadele bankas, banko kodas 72900, ieškinį atsakovui J. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir iš atsakovo J. M. priteisti 5699,12 Lt skolą, 651,10 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojant jas nuo įsiskolinimo sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas- 95,00 Lt žyminį mokestį ir 1210,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškovė nurodė, kad atsakovo skolą įrodo su ieškiniu pateikiama PVM sąskaita- faktūra VSM Nr. ( - ), atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraščio kopijos.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pirminis kreditorius UAB „Vilpra“ pardavė atsakovui J. M. pagal jo užsakymą santechnikos prekes 15899,62 Lt sumai ir tuo pagrindu minėtai sumai 2009-12-31 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą VSM Nr. ( - ), kurią atsakovas pasirašė, patvirtindamas, jog prekes iš ieškovo priėmė bei įsipareigodamas už gautas prekes apmokėti iki 2010-01-05 (b.l. 8-9). Iš byloje pateiktų Atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraščio 2009-01-01 – 2010-12-31 ir 2011-01-01 – 2012-04-06 laikotarpiams kopijų matyti, kad atsakovas su pirminiu kreditoriumi pagal minėtą PVM sąskaitą-faktūrą atsiskaitė ne pilnai, t.y. sumokėjo tik 10200,00 Lt kainos dalį už įsigytas prekes ir liko skolingas 5699,62 Lt (b.l. 10-11). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Nustatyta, kad 2012-04-06 pirminis kreditorius UAB „Vilpra“ Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 2012/04/06-Vilpra perleido ieškovui UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ visas reikalavimo teises bei papildomas teises įskaitant ir teisę į palūkanas, netesybas, į pradinio kreditoriaus skolininką J. M., kylančias iš PVM sąskaitos-faktūros VSM Nr. ( - ), viso 5699,12 Lt (b.l. 13-14). 2012-04-10 ieškovas siuntė atsakovui pranešimą dėl reikalavimo teisių perleidimo bei raginimą sumokėti 5699,12 Lt skolą (b.l. 15). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, nepateikta. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 str. 1 d.), todėl, atsižvelgiant į tai, jog atsakovas sąskaitoje0 faktūroje nustatytu terminu už gautas prekes pilnai neatsiskaitė, o sprendimo priėmimo dienai byloje nėra duomenų, jog atsakovas įsiskolinimą ieškovei būtų apmokėjęs, ieškinys tenkintinas ir 5699,12 Lt skola priteistina iš atsakovo ieškovei.

6Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 str., 6.210 str.). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. Prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų taip pat priskirtinos palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.), t.y. prievolė skaičiuoti ir mokėti šias palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo momento. Procesinių palūkanų, išieškotinų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, dydžiai nurodyti CK 6.210 straipsnyje, kuriame numatyta skolininko, neįvykdžiusio piniginės prievolės, pareiga mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, o kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys - tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, iš atsakovo ieškovei priteistinos 651,10 Lt palūkanos už laikotarpį nuo 2010-01-06 iki 2012-04-18 bei 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-04-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant nuo priteistinos įsiskolinimo sumos – 5699,12 Lt.

7Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovei- 95,00 Lt žyminis mokestis (bl.l. 6-7) bei 1210,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (bl.l. 25-26) (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

86,60 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

9Priimtinas preliminarus sprendimas, nes sprendimo priėmimas atitinka LR CPK 424 str. 1 d. numatytus leistinumo reikalavimus, yra ieškovės prašymas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir yra pateikta pakankamai leistinų rašytinių įrodymų tokio sprendimo priėmimui.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.344 str. 1 d., Lietuvos Respublikos CPK 262 str., 263 str., 424-428 str. teismas,

Nutarė

11Priimti preliminarų sprendimą ir ieškinį patenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo J. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovei UAB „ŽILGSNIS IŠ ARČIAU IR PARTNERIAI“, juridinio asmens kodas 302251068, buveinė- A. T. g. 4-32, 01109 Vilnius, A/s Nr. ( - ) AB Citadele bankas, banko kodas 72900, 5699,12 Lt (penkių tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt devynių litų litus 12 ct) skolą, 651,10 Lt (šešių šimtų penkiasdešimt vieno lito 10 ct) palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant jas nuo įsiskolinimo sumos- 5699,12 Lt už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-04-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš atsakovo J. M., asmens kodas ( - ) ieškovei UAB „ŽILGSNIS IŠ ARČIAU IR PARTNERIAI“, juridinio asmens kodas 302251068, bylinėjimosi išlaidas- 95,00 Lt (devyniasdešimt penkių litų 00 ct) žyminį mokestį bei 1210,00 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų dešimties litų 00 ct) išlaidas, advokato pagalbai apmokėti.

14Nepriteisti valstybei teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

15Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos, privalo jį įvykdyti arba raštu pateikti sprendimą priėmusiam teismui motyvuotus prieštaravimus.

16Jeigu per 20 dienų prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Sprendimo nuorašą kartu su ieškiniu bei jo priedų nuorašais ne vėliau kaip kitą dieną po jo priėmimo išsiųsti atsakovui.

18Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai