Byla 2-717/2011
Dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Energetinės statybos projektai“ bankroto byloje Nr. B2-1105-565/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės ,,Turto bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutarties dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Energetinės statybos projektai“ bankroto byloje Nr. B2-1105-565/2010,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2009-08-04 nutartimi patvirtino kreditoriaus Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 1 370 089,03 Lt antros eilės reikalavimą BUAB „Energetinės statybos projektai“ bankroto byloje. Kreditorinį reikalavimą sudaro grąžintinos Europos sąjungos paramos lėšos pagal 2006-06-28 pagalbos teikimo sutartį Nr. S-BPD04-ERPF-3.1.1-02-05/0401. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimo teisę į šią teismo patvirtintą sumą pagal 2007-10-11 reikalavimo perleidimo sutartį ir pagal 2010-05-24 reikalavimo teisių į projekto vykdytojo UAB „Energetinės statybos projektai“ skolą ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktą perėmė AB „Turto ankas“, Vilniaus apygardos teismas 2010-10-18 nutartimi išbraukė Ūkio ministeriją iš kreditorių sąrašo ir patvirtino kreditoriaus AB „Turto bankas“ 1 370 089,03 Lt antros eilės reikalavimą (b.l. 118, t. 5).

6Kreditorius Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija yra pateikęs 2010-04-26 prašymą patvirtinti papildomą 192 849,87 Lt kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro palūkanos už naudojimąsi Europos sąjungos paramos lėšomis pagal 2006-06-28 pagalbos teikimo sutartį Nr. S-BPD04-ERPF-3.1.1-02-05/0401. 192 849,87 Lt reikalavimas taip pat yra perleistas AB „Turto bankas“ pagal 2007-10-11 reikalavimo perleidimo sutartį ir pagal 2010-05-24 reikalavimo teisių į projekto vykdytojo UAB „Energetinės statybos projektai“ skolą ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktą. Prašyme patvirtinti 192 849,87 Lt kreditorinį reikalavimą nurodyta, kad pagal Ūkio ministro įsakymą Nr. 4-174 „Dėl pagalbos teikimo sutarties Nr. S-BPD04-ERPF-3.1.1-02-05/0401 nutraukimo ir lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą bei kai kurių Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymų pakeitimo“ BUAB „Energetinės statybos projektai“ per 30 dienų nuo įsakymo įsigaliojimo dienos turėjo grąžinti Ūkio ministerijai 1 370 089,03 Lt paramos lėšas, taip pat mokėti Europos komisijos nustatyto dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo paramos išmokėjimo dienos iki Vilniaus apygardos teismo 2009-10-28 nutarties likviduoti BUAB „Energetinės statybos projektai“ dėl bankroto įsiteisėjimo dienos.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi kreditoriaus AB „Turto bankas“ prašymą patvirtinti 192 849,87 Lt finansinį reikalavimą patenkino iš dalies, įtraukė kreditorių AB „Turto bankas“ į BUAB „Energetinės statybos projektai“ antros eilės kreditorių sąrašą su papildomu 117 096,44 Lt reikalavimu, kurį sudaro palūkanos. Likusią reikalavimo dalį teismas atmetė, nurodė, kad bendras patvirtintas AB „Turto bankas“ reikalavimas sudaro 7 301 180,95 Lt. Nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, palūkanų skaičiavimas įmonei nutraukiamas įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria įmonei iškelta bankroto byla. Patvirtinus kreditoriaus Ūkio ministerijos prašymą dalyje dėl palūkanų, paskaičiuotų nuo nutarties iškleti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos, būtų pažeistos kitų kreditorių, kurie palūkanas ir delspinigius skaičiavo laikydamiesi ĮBĮ nuostatų, teisės. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis, kuria UAB „Energetinės statybos projektai“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2009 m. kovo 28 d. (ĮBĮ 10 str. 13 d.), todėl palūkanos turi būti skaičiuojamos iki šios datos. Teismas paskaičiavo, kad bankroto bylos iškėlimo UAB „Energetinės statybos projektai“ įsiteisėjimo dieną, palūkanų suma yra 117 096,44 Lt. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į tai, kad 2007 m. spalio 11 d. reikalavimo teisų perleidimo sutartimi Nr. (7.22-52-07)-T5-52 AB ,,Turto bankas“ perėmė iš LR ūkio ministerijos reikalavimo teises į visą projekto vykdytojo UAB „Energetinės statybos projektai“ skolą, teismas patvirtino papildomą AB „Turto bankas“ 117 096,44 Lt reikalavimą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu kreditorius AB ,,Turto bankas“ prašo nutartį panaikinti ir patvirtinti AB ,,Turto bankas“ palūkanų 192 849,87 Lt kreditorinį reikalavimą ir bendrą 7 376 934,38 Lt bendrą AB ,,Turto bankas“ reikalavimą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. kreditorius Ūkio ministerija, kurios reikalavimo teisę perėmė AB ,,Turto bankas“, palūkanas skaičiavo ir po bankroto bylos iškėlimo, tokį skaičiavimą motyvuodama Europos teisės departamento 2010 m. sausio 21 d. raštu Nr. SD-13, kuriame teigiama, kad 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad palūkanos mokamos nuo neteisėtos pagalbos išmokėjimo gavėjui dienos iki jos išieškojimo dienos. Taip pat minėtame rašte nurodoma, kad reikia vadovautis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, kurioje įtvirtinta palūkanų skaičiavimo iki įmonės paskelbimo likviduojama tvarka.
  2. Europos teisės departamento 2010 m. sausio 21 d. rašte Nr. SD-13 taip pat teigiama, kad ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas neatitinka Europos Sąjungos teisės, todėl pagal Europos Sąjungos teisėje ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 2 dalyje įtvirtintu ES teisės viršenybės principu, ES teisei prieštaraujančios nuostatos netaikomos nuo jų įsigaliojimo dienos. Taigi, palūkanos turi būti skaičiuojamos ir po bankroto bylos iškėlimo BUAB „Energetinės statybos projektai“ įsiteisėjimo dienos.

12Atsiliepimu į atsikirąjį skundą BUAB „Energetinės statybos projektai“ prašo jo netenkinti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

13Lietuvos respublikos ūkio ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą pažymėjo, kad skundą palaiko.

14IV.

15Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Lietuvos Respublikos 2004 m. liepos 13 d. įstatymu patvirtintas Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ skelbia, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Šioje byloje aktualus Europos Sąjungos teisės šaltinis yra Tarybos Reglamentas Nr. 1346/2000 „Dėl bankroto bylų“. Pagal EB sutarties 249 straipsnio 2 dalį, Reglamentas yra taikomas visuotinai. Jis yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

18Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto byloms ir jų pasekmėms taikoma valstybės narės, kurios teritorijoje iškelta tokia byla, teisė. Bankroto bylos iškėlimo sąlygas, jos eigą ir užbaigimą, įskaitant ir bankroto bylų pasekmes esamoms sutartims, kuriose skolininkas yra viena iš šalių, kreditorių reikalavimų pateikimą ir pripažinimą, nustato valstybės, kurioje iškelta bankroto byla, teisė. To paties straipsnio 2 dalies g punkte konkretizuota, kad valstybės, kurioje iškelta byla, teisė nustato reikalavimus, kurie turi būti nukreipti į skolininko turtą ir reikalavimų, atsiradusių iškėlus bankroto bylą, vertinimą.

19Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas skirtas Europos Sąjungos teisės akto, 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 „Dėl bankroto bylų“, taikymui užtikrinti (ĮBĮ 1 str. 5 d.) ir iš esmės suderintas su reglamento nuostatomis, todėl ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo normos turi būti taikomos kartu su Reglamento Nr. 1346/2000 „Dėl bankroto bylų“ nuostatomis. Minėtame Tarybos Reglamente nepasisakoma dėl palūkanų skaičiavimo, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, reglamentuojantį palūkanų skaičiavimą įmonei ir nurodantį, kad palūkanų skaičiavimas nutraukiamas įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria įmonei iškelta bankroto byla. Be to, 2007 m. lapkričio 15 d. Komisijos komunikato (2007/C 272/05) dėl veiksmingo Komisijos sprendimų, kuriais valstybėms narėms nurodoma susigrąžinti neteisėtą ir nesuderinamą valstybės pagalbą, įgyvendinimo 64 punktas aiškiai sako, kad pagalbos gavėjo bankroto atveju, laikantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, pagalba susigrąžinama pagal nacionalinės teisės taisykles. Atskirojo skundo argumentas, jog Europos teisės departamento 2010 m. sausio 21 d. rašte Nr. SD-13 teigiama, kad ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas neatitinka Europos Sąjungos teisės, todėl pagal Europos Sąjungos teisėje ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 2 dalyje įtvirtintu ES teisės viršenybės principu negali būti pakankamu pagrindu naikinti skundžiamą teismo nutartį, nes vienintelė institucija, kuri įgaliota oficialiai aiškinti Europos Sąjungos teisę yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismas. Iš Europos teisės departamento 2010 m. sausio 21 d. rašte Nr. SD-13 pacituotų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų (C-42/93, C-348/93) negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad juose buvo pasisakyta dėl palūkanų išieškojimo iškėlus įmonei bankroto bylą.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai