Byla 2-2833-599/2018
Dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tiketa“ ieškinį atsakovui S. V. (S. V.), trečiasis asmuo BUAB „Renginių centras“, išvadą teikianti institucija ? Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, dėl ginčo nagrinėjimo iš esmės.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas išnagrinėti ginčą iš esmės, pripažįstant, kad ieškovas nėra atsakingas už pinigų už bilietus į neįvykusį renginį grąžinimą atsakovui ir panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2017 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 10-329. Ieškovas nurodė, kad remiantis 2008 m. rugsėjo 9 d. tarp ieškovo ir UAB „Renginių centras“ sudaryta bilietų platinimo sutartimi, ieškovas platino bilietus į UAB „Renginių centras“ organizuotus renginius, tarp jų ir į festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“, turėjusį įvykti 2016 m. rugpjūčio 12-15 dienomis Karklės kaime, Klaipėdos rajone. 2016 m. rugpjūčio 9 d. ieškovo darbuotojai gavo renginio organizatoriaus pranešimą apie tai, jog renginys yra atšaukiamas / perkeliamas į 2017 m. vasarą, ir sustabdė bilietų į renginį pardavimus. Bilietų grąžinimų renginio organizatorius taip ir nepradėjo. Savo ruožtu jo atstovai ne kartą pasisakė spaudoje, taip pat tiesiogiai teikė atsakymus besikreipusiems bilietų pirkėjams, visuomet pateikdami vienintelę savo poziciją ? UAB „Renginių centras“ yra renginio „Karklė Live Music Beach ? 2016“ organizatorius ir jis yra atsakingas prieš bilietų pirkėjus už pinigų už bilietus grąžinimą. 2017 m. sausio mėnesį ieškovas gavo Tarnybos raštą dėl vartotojo D. M., kuris atstovavo atsakovą. prašymo. Kaip matyti iš minėto prašymo, adresuoto Tarnybai, vartotojas kreipėsi dėl pinigų už bilietus į nukeltą renginį grąžinimo, tačiau savo prašyme vartotojas paslaugų teikėju nurodė ne ieškovą, o būtent renginio organizatorių ? UAB „Renginių centras“. Negavusi paaiškinimų iš UAB „Renginių centras“, Tarnyba 2017 m. kovo 9 d. priėmė nutarimą dėl atsakovo prašymo, kuriuo įpareigojo ieškovą grąžinti pinigus už bilietus į neįvykusį renginį. Šis Tarnybos nutarimas yra absoliučiai nepagrįstas ir teisiškai ydingas (b.l. 1-5).

4Tarnyba pateikė išvadą byloje, kurioje nurodė, kad Tarnyba 2017 m. kovo 9 d. priėmė nutarimą Nr. 10-329 „Dėl S. V. prašymo“, kuriuo išsprendė tarp vartotojo (ieškovo) ir bendrovės (atsakovo) kilusį ginčą – pripažino atsakovo reikalavimą grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (337,75 EUR) pagrįstu. Nurodė, kad palaiko nutarime išdėstytą poziciją (b.l. 93-94).

5Trečiajam asmeniui LR CPK 123 str. 3 d. ir 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau trečiasis asmuo nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė (b.l. 90, 96).

6Atsakovui LR CPK 123 str. 3 d. ir 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovui priima sprendimą už akių (b.l. 90, 95).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir UAB „Renginių centras“ 2008 m. rugsėjo 9 d. sudarė Bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartį NR. RC-20080909, kuria buvo sutarta, kad ieškovas platins bilietus į UAB „Renginių centras“ organizuojamus renginius (b.l. 7-25). Ieškovas platino bilietus ir į UAB „Renginių centras“ organizuojamą festivalį „Karklė Live Music Beach – 2016“. Iš viso buvo parduota 8456 bilietai, už kuriuos buvo surinkta 182 647,04 EUR (b.l. 26-27, 33-35). 2016 m. rugpjūčio 9 d. ieškovas gavo pranešimą iš UAB „Renginių centras“, kad septintasis Karklės festivalis nukeliamas į kitus metus (b.l. 36-38). Pranešime taip pat nurodyta, kad dėl bilietų pardavimų tiesiogiai yra atsakingas UAB „Renginių centras“ ir jo atstovai praneš apie bilietų grąžinimą (b.l. 38). Atsakovas 2016 m. lapkričio 30 d. kreipėsi į Tarnybą su reikalavimu nutraukti paslaugos teikimo sutartį ir grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus (b.l. 57-58). Tarnyba 2017 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 10-329 įpareigojo ieškovą grąžinti už nesuteiktą paslaugą sumokėtus pinigus atsakovui (b.l. 67-72). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas už apgyvendinimo bilietą Nr. 59121488 į renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ sumokėjo ieškovui UAB „Tiketa“ 337,75 EUR (b.l. 63, 67). Tačiau prieš įsigydamas bilietą internetu, interneto tinklapyje atsakovas turėjo susipažinti su 2009 m. gruodžio 15 d. UAB „Tiketa“ paslaugų teikimo taisyklių Nr. 1.0 (b.l. 47, toliau – Taisyklės), su kuriomis supažindinamas kiekvienas asmuo, prašant susipažinus su Taisyklėmis uždėti „varnelę“. Taisyklių 2.1 punkte (b.l. 47) nurodyta, kad ieškovas parduoda bilietus paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys, todėl ieškovas nenustato kitų asmenų paslaugų teikimo kainų, teikimo sąlygų, neskirsto vietų, renginių vykimo laiko bei kitokių tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Be to, Taisyklių 5.4. punkte nustatyta, jog jei paslaugas teikiantis asmuo atšaukė paslaugų teikimą ar kitaip informavo apie tai, kad jo teikiamos paslaugos nebus teikiamos ar pasikeitė jų teikimo data, vieta ar kiti svarbūs paslaugų kriterijai, asmenys dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į tokias paslaugas teikiantį asmenį, kuris yra atsakingas už šių nuostolių atlyginimą atsiradimą ir/ar pinigų grąžinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas, teikdamas prašymą Tarnybai, pats nurodė, kad paslaugų teikėjas yra UAB „Renginių centras“. Iš pirmiau nurodytų įrodymų matyti, kad atsakovui buvo tinkamai atskleista ir žinoma, kad ieškovas nėra atsakingas už paslaugos (renginio organizavimo) suteikimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 d.). Atsižvelgiant į išdėstytą, laikytina, jog nagrinėjamu atveju ieškovas negali atsakyti dėl neįvykusio renginio, o už atsakovo nuostolių atlyginimą ir pinigų grąžinimą yra atsakingas renginio organizavimo paslaugas teikiantis asmuo, t. y., UAB „Renginių centras“.

10Įvertinus byloje dalyvaujančius asmenis siejančius teisinius santykius, darytina išvada, kad ieškovas jokiais savo veiksmais, elgesiu ar sprendimais nedavė pagrindo manyti, kad parduoda bilietus į savo organizuojamus renginius. Priešingai, pardavimo elektroninėje sistemoje prie renginio aprašymo buvo nurodytas konkretus renginio organizatorius, jo kontaktiniai duomenys ir tai, kad UAB „Tiketa“ yra tik bilietų platintojas, renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“ atstovas bei tarpininkas tarp bilieto pardavėjo (renginio organizatoriaus) ir bilieto pirkėjo (b.l. 48). Atsižvelgiant į išdėstytą, yra akivaizdu, jog atsakovą siejo sutartiniai teisiniai santykiai su renginio organizatoriumi UAB „Renginių centras“, o ieškovas šiuo atveju veikė kaip renginio organizatoriaus atstovas jam suteiktų įgalinimų ribose, todėl darytina išvada, kad UAB „Tiketa“, veikdamas kaip UAB „Renginių centras“ atsiskleidęs tarpininkas, neatliko neteisėtų veiksmų ir nebuvo atsakingas už renginio organizatoriaus UAB „Renginių centras“ neįvykdytą prievolę paslaugos gavėjui – atsakovui, todėl neprivalo grąžinti pinigų už atsakovo įsigytą apgyvendinimo bilietą į renginį, kuris neįvyko ne dėl jo kaltės. Be to, CK 6.38 str. 4 d. nustatyta, jog jeigu skolininkas, vykdydamas prievolę, naudojasi kitų asmenų pagalba, tai jis už tų asmenų veiksmus atsako kaip už savo. Taigi, ieškovas, kurio pagalba UAB „Renginių centras“ vykdė prievolę atsakovui, negali būti atsakomybės objektu. Remiantis išdėstytu, laikytina, kad ieškovo reikalavimas pripažinti jam teisę negrąžinti pinigų atsakovui už bilietus į neįvykusį renginį yra pagrįstas, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas. Sprendžiant dėl ieškovo reikalavimo panaikinti Tarnybos 2017 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 10-329 atsižvelgtina į LR Vartotojų teisių apsaugos tarnybos įstatymo 29 str. 2 d. nuostatą, pagal kurią kreipimasis į teismą po vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu. Taigi įstatyme aiškiai įtvirtintas Tarnybos priimtų nutarimų neskundžiamumas bendrosios kompetencijos teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. liepos 25 d. nutartyje civiline byloje Nr. 3K-3-416/2013 išaiškino, kad vartotojų teisių apsaugos institucijos priimtas sprendimas nėra apskundimo objektas, jo teisinė galia teismo nagrinėjamoje byloje yra tik kaip rašytinio įrodymo, kurį teismas vertina kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais ir iš jų viseto daro išvadą dėl ginčo esmės. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnybos 2017 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 10-329 neskundžiamas teismui, todėl civilinė byla dalyje dėl reikalavimo panaikinti šį nutarimą nutrauktina LR CPK 293 str. 1 p. pagrindu.

11Vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. LR CPK 93 str. 4 d. įtvirtinta teismo teisė nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, įvertinus šalių procesinių elgesį ir priežastis, dėl kurių atsirado bylinėjimosi išlaidos.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad šio teismo proceso inicijavimą lėmė ne atsakovo veiksmai, reiškiant reikalavimą dėl pinigų už apgyvendinimo bilietą į neįvykusį renginį grąžinimo UAB „Renginių centras“, bet vartotojų teisėms ginti valstybės įgaliotos institucijos ? Tarnybos ? priimtas nutarimas, įpareigojęs vykdyti pinigų grąžinimo prievolę vartotojo prašyme nenurodytą UAB „Tiketa“. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 20 Eur žyminį mokestį (b. l. 6). Ieškovas priteisti jam šias išlaidas iš atsakovo neprašė, todėl ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlyginamos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismo patirtos pašto išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

13Vadovaudamasis LR CPK 93 str., 142 str. 4 d., 285 str.- 288 str., 293 str., 307 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Pripažinti, kad UAB „Tiketa“, į. k. 300037717, nėra atsakinga pinigų už bilietus į neįvykusį renginį „Karklė Live Music Beach – 2016“ grąžinimą atsakovui S. V., a. k. ( - ).

16Likusioje dalyje bylą nutraukti.

17Atsakovas turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR ( - ) str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai