Byla 2-1276/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės L. H. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-338-173/2008 pagal ieškovės L. H. ieškinį atsakovui individualiai įmonei „Kauno verslo informacijos centras“ dėl prievolės įvykdymo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškinį atsakovams L. H. , H. H. , individualiai įmonei „Kauno verslo informacijos centras“, uždarajai akcinei bendrovei „Sandoros takas“ dėl sutarčių panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Raidė“, valstybės įmonė Registrų centras, Kauno miesto 14 notarų biuro notarė Dangira Martinonytė, uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „Baltic polis“, akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, uždaroji akcinė bendrovė „PZU Lietuva“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė L. H. 2002 m. balandžio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo IĮ „Kauno verslo informacijos centras“ 500 000 Lt negrąžintos paskolos, 630 000 Lt delspinigių bei 200 000 Lt palūkanų, viso 1 330 000 Lt.

4Kauno apygardos teismas 2002 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtino ieškovės L. H. ir atsakovo IĮ „Kauno verslo informacijos centras“ sudarytą taikos sutartį: pripažino ieškovei L. H. nuosavybės teisę į IĮ „Kauno verslo informacijos centras“ nekilnojamąjį turtą: pastatą, esantį ( - ); pastatą, esantį ( - ); pastatą, esantį ( - ); priestatą, esantį ( - ); pripažino, kad IĮ „Kauno verslo informacijos centras“ savo prievolę, prisiimtą pagal 1993 m. spalio 10 d. sutartį, dėl 1 330 000 Lt sumos įvykdė; pripažino, kad atsakovas sutiko, kad minėto nekilnojamojo turto teisinė registracija būtų atlikta ieškovės L. H. vardu; civilinę bylą teismas nutraukė.

5Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje, įtraukti Lietuvos Respublikos Vyriausybę į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, panaikinti Kauno apygardos tesimo 2002 m. gegužės 9 d. nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo.

6Kauno apygardos teismas 2003 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkino, procesą atnaujino ir į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu įtraukė Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

7Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, prašydamas pripažinti niekine ir negaliojančia 1993 m. spalio 10 d. paskolos sutartį, sudarytą tarp ieškovės L. H. ir atsakovo IĮ „Kauno verslo informacijos centras“; panaikinti Kauno apygardos tesimo 2002 m. gegužės 9 d. nutartį; pripažinti niekine H. H. , L. H. ir UAB „Sandoros takas“ 2002 m. rugsėjo 9 d. akcijų pasirašymo sutarties dalį, kuria perleisti pastatai, esantys ( - ), Rotušės ( - ), UAB „Sandoros takas“ ir išreikalauti juos iš neteisėto UAB „Sandoros takas“ valdymo, grąžinti pastatus IĮ „Kauno verslo informacijos centrui“. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, taip pat prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti L. H. nuosavybės teise priklausančias 6 400 UAB „Sandoros takas“ paprastąsias vardines akcijas ir uždrausti priimti sprendimus, susijusius su šių akcijų teikiamomis teisėmis – jas naudoti, valdyti ir jomis disponuoti; areštuoti UAB „Sandoros takas“ nuosavybės teise priklausantį turtą – pastatus, esančius ( - ) su įrašu viešame registre apie nuosavybės teisės perleidimo draudimą.

8Kauno apygardos teismas 2003 m. kovo 31 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – L. H. nuosavybės teise priklausančių 6 400 UAB „Sandoros takas“ paprastųjų vardinių akcijų areštą ir draudimą priimti sprendimus, susijusius su šių akcijų teikiamomis teisėmis – jas naudoti, valdyti ir jomis disponuoti bei UAB „Sandoros takas“ nuosavybės teise priklausančio turto – pastatų ( - ), areštą su įrašu viešame registre apie nuosavybės teisės perleidimo draudimą.

9Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: panaikino 1993 m. spalio 10 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp IĮ „Kauno verslo informacijos centras“, atstovaujamos direktoriaus S. E. L., ir L. H. , 4 punktą, kuriuo paskolos gavėjas IĮ „Kauno verslo informacijos centras“, priėmęs pinigus, jų grąžinimą paskolos davėjui L. H. užtikrina savo turtu; 9 punktą, kuriuo paskolos gavėjas gali perduoti įmonės nekilnojamąjį turtą paskolos davėjo nuosavybėn kaip užmokestį už savo pinigines prievoles; likusią paskolos sutarties dalį paliko nepakeistą; panaikino Kauno apygardos teismo 2002 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį; atmetė ieškinio dalį dėl 2002 m. spalio 4 d. akcijų pasirašymo sutarties, kuria L. H. ir H. H. perdavė UAB „Sandoros takas“ pastatus, esančius ( - ), panaikinimo ir pastatų grąžinimo individualiai įmonei „Kauno verslo informacijos centras“.

10Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 20 d. nutartimi pakeitė Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą; panaikino sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas dėl 2002 m. spalio 4 d. akcijų pasirašymo sutarties, kuria L. H. ir H. H. perdavė UAB „Sandoros takas“ pastatus, esančius ( - ), panaikinimo ir šią ieškinio dalį patenkino – pripažino negaliojančia 2002 m. spalio 4 d. akcijų pasirašymo sutarties dalį, kuria L. H. ir H. H. perdavė UAB „Sandoros takas“ pastatus, esančius ( - ), kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

11Atsakovas UAB „Sandaros takas“ 2010 m. vasario 26 d. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, jog Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 20 d. nutartimi pakeitė Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą, todėl išnyko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybė.

12Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 2 d. nutartimi nutarė panaikinti Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

13Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas ar šio procesinio veiksmo pasunkėjimas. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad pripažinus negaliojančia 2002 m. spalio 4 d. akcijų pasirašymo sutarties dalį, kuria L. H. ir H. H. perdavė UAB „Sandoros takas“ pastatus, esančius ( - ), laikinosiomis procesinėmis priemonėmis apsaugotas turtas iš sąžiningai jį įsigijusio UAB „Sandoros takas“ nebuvo išreikalautas, Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 31 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos.

14Atskiruoju skundu ieškovė L. H. prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti. Apeliantės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių naikinti nėra pagrindo, kadangi Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimas negali būti prilyginamas galutiniam ieškinio reikalavimų patenkinimui. Dėl to laikytina, kad ieškinio patenkinimo klausimas iki galo nėra išspręstas, nėra įvykdytas teismo sprendimas ir nutartis, o ieškovė nepasinaudojo visomis įstatymo suteiktomis galimybėmis įgyvendinti teisę į savo interesų gynybą, todėl jos interesų apsaugos poreikis neišnyko ir jai vis dar turi būti taikomos CPK numatytos interesų apsaugos garantijos. Apeliantė pažymi, kad panaikinus laikinąsias apsaugos priemones Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartis gali tapti nebeįvykdoma, kadangi yra tikimybė, jog turtas, kuriam buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, jas panaikinus, atsakovo UAB „Sandoros takas“ gali būti perleistas tretiesiems asmenims.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Sandoros takas“ nurodo, kad su ieškovės L. H. atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti. Pažymi, kad ieškovė neturi teisinio pagrindu skųsti pirmosios instancijos teismo nutarties, ypač atsižvelgiant į tai, kad CPK nustatytais terminais nėra pateiktas kasacinis skundas, byla yra pasibaigusi, todėl yra išnykęs pagrindas toliau taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui.

16Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo pripažinti ieškovės L. H. atskirojo skundo žodinį nagrinėjimą būtinu ir kad atskirasis skundas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka (CPK 336 str.).

18CPK 150 straipsnio pirmoji dalis numato, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi. Teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 4, 5 d.). Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutarties priėmimas negali būti prilyginamas galutiniam ieškinio reikalavimų patenkinimui. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 279 straipsnio pirmąją dalį pirmosios instancijos teismų sprendimai įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas, o tuo atveju, kada paduotas apeliacinis skundas, sprendimas, jeigu jis nėra panaikintas, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą, o apeliacinės instancijos teismo nutartis ar naujas sprendimas įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis kasacinis skundas šioje byloje nebuvo paduotas, dėl to laikytina, kad Lietuvos apeliaciniam teismui 2010 m. vasario 20 d. priėmus nutartį, byla yra užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu, pakeistu Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 20 d. nutartimi, tenkintų ieškinio reikalavimų mastą bei pobūdį, sprendžia, kad minėtu teismo sprendimu ir nutartimi nenutarus iš UAB „Sandoros takas“ išreikalauti ginčo turtą – pastatus, esančius ( - ), natūra, nėra pagrindo palikti Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 31 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jas panaikino.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė L. H. yra kreipusis į Lietuvos apeliacinį teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, tačiau pagal CPK 646 straipsnio pirmąją dalį vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą vykdomąjį raštą išduoda pirmosios instancijos teismas.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovė L. H. 2002 m. balandžio 26 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Kauno apygardos teismas 2002 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtino ieškovės... 5. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipėsi į teismą dėl... 6. Kauno apygardos teismas 2003 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškėjo Lietuvos... 7. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, Lietuvos... 8. Kauno apygardos teismas 2003 m. kovo 31 d. nutartimi taikė laikinąsias... 9. Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 10. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 20 d. nutartimi pakeitė Kauno... 11. Atsakovas UAB „Sandaros takas“ 2010 m. vasario 26 d. kreipėsi į teismą... 12. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 2 d. nutartimi nutarė panaikinti... 13. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – teismo... 14. Atskiruoju skundu ieškovė L. H. prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Sandoros takas“ nurodo,... 16. Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d.... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo pripažinti ieškovės L. H.... 18. CPK 150 straipsnio pirmoji dalis numato, kad laikinosios apsaugos priemonės... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė L. H. yra kreipusis į Lietuvos... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....