Byla A2.8.-5521-660/2014
Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 2.2.2 punkto reikalavimus ir tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 str. 4 d

1Kauno apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė, sekretoriaujant Vaivai Paulauskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo T. S., a. k. ( - ) lietuvio, LR piliečio, bedarbio, gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

22014-05-08, 20.30 val. T. S. prie garažų masyvo Islandijos p;. 93, Kaune, stovinčiame automobilyje Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) turėjo 23200 vnt. cigarečių „Fest“, kurių vertė 8723,20 Lt, ir 2600 vnt. cigarečių „Minsk Capital“, kurių vertė 1080,30 Lt. Bendra cigarečių muitinė vertė 9805,50 Lt. T. S. pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymo Nr. 4-200 „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 2.2.2 punkto reikalavimus ir tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 str. 4 d.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo T. S. prisipažino padaręs pažeidimą, nuoširdžiai gailisi. Parodė, kad turėjo nusipirkęs cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis savo reikmėms, nes nežinojo, kad tai uždrausta.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens T. S. kaltė, padarius ATPK 1632 str. 4 d. numatytą pažeidimą, įrodyta surinkta administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga: administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 14), T. S. pasiaiškinimas, iš kurio matyti, kad jis dėl pažeidimo kaltu prisipažįsta, gailisi (b. l. 14), policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai (b. l. 1, 2), daiktų (prekių) ir dokumentų paėmimo protokolu, prekių sulaikymo protokolu, sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktu, iš kurių matyti, kad iš T. S. paimta 23200 vnt. cigarečių „Fest“ ir 2600 vnt. cigarečių „Minsk Capital“ (b. l. 4, 5, 6, 15), pažyma apie asmens baustumą, iš kurios matyti, kad T. S. galiojančių nuobaudų neturi (b. l. 8), cigarečių muitinės vertės paskaičiavimu (b. l. 9-11), kita bylos medžiaga.

5T. S. veika pagal ATPK 1632 str. 4 d. kvalifikuota teisingai, todėl jis baustinas.

6Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į jo atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

7T. S. galiojančių nuobaudų neturi. Jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

8Esant nurodytoms aplinkybėmis ir vadovaujantis ATPK 30 str., T. S. skirtina ATPK 1632 str. 4 d. sankcijoje numatyta nuobauda su cigarečių konfiskavimu. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 str., 30 str., 302 str., 224 str., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., 288 str.,

Nutarė

10T. S., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1632 str. 4 d., ir skirti 10000 Lt (dešimties tūkstančių litų 00 ct) baudą su 23200 vnt. cigarečių „Fest“ ir 2600 vnt. cigarečių „Minsk Capital“ konfiskavimu.

11Nutarimą vykdyti nukreipti protokolą surašiusiam organui – Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriui.

12Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai