Byla 2-394/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ ieškinį solidariesiems atsakovams J. P. ir D. P. dėl negrąžinto kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos biodyzelino centras“, D. P., K. V., M. V., A. T., SIA „Nida Invest“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių terminų skaičiavimo tvarką.

6Pareiškėjas J. P. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-299-565/2010, kurioje Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškovui UAB „Medicinos bankas“ iš solidariųjų atsakovų buvo priteista 2 899 942,08 EUR negrąžinto kredito, 123 196,66 EUR palūkanų, 171 342,59 EUR delspinigių bei mokėjimo ir kompensacinę funkcijas atliekančių palūkanų.

7Suinteresuotas asmuo B UAB „Baltijos biodyzelino centras“ pateikė atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, prašydamas dėl jo tenkinimo spręsti teismo nuožiūra.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į prašymą, prašydamas jį atmesti.

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi atmetė pareiškėjo J. P. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-299-565/2010.

10Vilniaus apygardos teisme 2014 m. sausio 6 d. gautas pareiškėjo J. P. atskirasis skundas, kuriuo prašyta panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-299-565/2010.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo J. P. atskirąjį skundą. Teismas nustatė, kad pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą tik 2014 m. sausio 6 d., nors atskirasis skundas galėjo būti pateiktas iki 2013 m. gruodžio 26 d. Tokiu būdu pareiškėjas akivaizdžiai praleido Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties rezoliucinėje dalyje aiškiai nurodytą 7 dienų terminą, skaičiuojamą nuo jos priėmimo dienos ir neprašė šio termino atnaujinti. Dėl šios priežasties teismas grąžino pareiškėjui procesinius dokumentus, paduotus pasibaigus įstatyme nustatytam terminui (CPK 75 str. 1 d.).

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Pareiškėjas J. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Ieškovas teigia, kad nutarties rezoliucinėje dalyje nebuvo aiškiai nurodyta nutarties apskundimo tvarka, nes nebuvo įvardintas nutarties apskundimo termino pradžios momentas. Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, apskundimo terminas turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos (CPK 335 str. 1 d.). Kadangi pareiškėjui nutarties kopija buvo įteikta 2013 m. gruodžio 28 d., o 2014 m. sausio 4 d. buvo nedarbo diena, paskutinė atskirojo skundo padavimo diena buvo 2014 m. sausio 6 d., kurią pareiškėjas ir padavė atskirąjį skundą teismui (CPK 74 str. 5 d.).

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

17Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti greitą ir efektyvų teisminių ginčų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius procesinius terminus (CPK 73 str. 1 d.). Pažymėtina, kad tais atvejais, kai procesinių terminų nėra nustatę įstatymai, juos nustato teismas (CPK 73 str. 1 d.). Vienas iš tokių procesinių veiksmų, kuriam atlikti įstatymo leidėjas taip pat įtvirtino procesinį terminą, yra teisės paduoti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties įgyvendinimas. Vadovaujantis CPK 335 straipsniu atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymo leidėjas nenumato išimčių iš šios taisyklės, skaičiuojant rašytinio proceso tvarka priimtos nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti procesą, apskundimo atskiruoju skundu terminą (CPK 369 str. 3 d.).

18Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi, priimta rašytino proceso tvarka, nutarė atmesti pareiškėjo J. P. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-299-565/2010. Vadinasi, atskirojo skundo padavimo dėl šios nutarties terminas turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo pareiškėjui dienos (CPK 335 str., 369 str. 3 d.). Iš byloje esančių nutarties kopijų įteikimo pažymų matyti, kad šios nutarties kopija 2013 m. gruodžio 28 d. buvo įteikta kartu su pareiškėju gyvenančiai jo sutuoktinei D. P. (b.l. 144) bei 2014 m. sausio 2 d. buvo įteikta pareiškėjo atstovui advokatui V. K. (b.l. 4, 142). Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pats pareiškėjas pagrįstai Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties apskundimo terminą skaičiuoja nuo 2013 m. gruodžio 28 d., kuomet šios nutarties kopija buvo įteikta kartu su pareiškėju gyvenančiai sutuoktinei (CPK 123 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad paskutinė (septinta) nutarties apskundimo termino diena, tai yra 2014 m. sausio 4 d., teko ne darbo dienai (šeštadieniui), pareiškėjas pagrįstai šio termino pabaigos diena laikė po jos einančią darbo dieną (pirmadienį), tai yra 2014 m. sausio 6 d. (CPK 74 str. 5 d.), kurią ir pateikė teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties (b.l. 148). Dėl šios priežasties laikytini pagrįstais pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, jog jis nepraleido įstatymo nustatyto termino atskirajam skundui paduoti (CPK 12 str., 73 str. 1 d., 178 str., 335 str., 369 str. 3 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjo atskirojo skundo argumentais, jog Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nebuvo aiškiai nurodyta jos apskundimo tvarka, neįvardinant apskundimo termino skaičiavimo pradžios momento. Tačiau šis atskirojo skundo argumentas yra svarbus nustatinėjant praleisto procesinio termino atnaujinimo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-244/2006, 2004 m. spalio 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-548/2004 ir kt.), kuris nagrinėjamu atveju nėra aktualus.

20Apeliacine tvarka išnagrinėjus pareiškėjo J. P. atskirąjį skundą, nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netinkamai pritaikė teisės normas, reglamentuojančias rašytinio proceso tvarka priimtos teismo nutarties apskundimo atskiruoju skundu tvarką, dėl ko skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p.). Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas nesprendė atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties priėmimo klausimo bei iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų dokumentų matyti akivaizdus atskirojo skundo trūkumas - nėra pateiktas atskirojo skundo vertimas į užsienio kalbą byloje dalyvaujančiam užsienio valstybėje registruotam juridiniam asmeniui (CPK 113 str. 3 d.), atskirojo skundo priėmimo klausimas perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 307 str. 2 d., 338 str.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 307 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį.

23Perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti pareiškėjo J. P. atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarties priėmimo klausimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 6. Pareiškėjas J. P. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą... 7. Suinteresuotas asmuo B UAB „Baltijos biodyzelino centras“ pateikė... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi atmetė... 10. Vilniaus apygardos teisme 2014 m. sausio 6 d. gautas pareiškėjo J. P.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi atsisakė priimti... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Pareiškėjas J. P. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims... 18. Nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 19 d.... 19. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjo atskirojo skundo... 20. Apeliacine tvarka išnagrinėjus pareiškėjo J. P. atskirąjį skundą,... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį.... 23. Perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti pareiškėjo J. P. atskirojo...