Byla e2A-1229-803/2016
Dėl drausminės nuobaudos, darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtais, vidutinio darbo užmokesčio, išeitinės išmokos bei neturtinės žalos priteisimo atsakovui VšĮ „Energetikų mokymo centras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andriaus Ignoto, Rositos Patackienės ir Rūtos Petkuvienės (kolegijos pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantės (ieškovės) V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovės V. P. ieškinį dėl drausminės nuobaudos, darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtais, vidutinio darbo užmokesčio, išeitinės išmokos bei neturtinės žalos priteisimo atsakovui VšĮ „Energetikų mokymo centras“.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ginčo esmė

41. Byloje kilo ginčas dėl ieškovei paskirtos drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo, teisėtumo.

52. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti 2015-06-12 jai skirtą drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, neteisėta ir ją panaikinti; 2) pripažinti 2015-06-12 darbo sutarties nutraukimą remiantis VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2015-06-12 įsakymu Nr. 401/201/80P „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. P.“ ir 2015-08-27 įsakymu Nr. 94P „Dėl 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 401/201/80P „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. P.“ dalinio pakeitimo“ (toliau – 2015-08-27 Įsakymas) neteisėtu; 3) priteisti iš atsakovo VšĮ „Energetikų mokymo centras“ ieškovės naudai vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo darbo sutarties nutraukimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, 5 213,16 Eur išeitinės išmokos (kompensacijos už pažeistą 2015-04-15 susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo), 50 000 Eur neturtinei žalai atlyginti bei bylinėjimosi išlaidas;

62.1. Ieškovė paaiškino, kad pas atsakovą dirbo nuo 1991 m. Atleidimo momentu VšĮ „Energetikų mokymo centras“ vykdė mokymų turinio specialistės funkcijas. Ieškovės teigimu, nuo 2014 m. vasario mėn. jai buvo daromas spaudimas nutraukti darbo santykius, primenamas jos vyresnis amžius. Ieškovė su atsakovu 2015-04-15 sudarė susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo, kurio 1 punkte šalys susitarė nutraukti 2001-07-02 darbo sutartį Nr. 20 nuo 2015-06-15 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 125 straipsnio 1 dalį.

72.2. Atsakovas VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2015-06-12 įsakymu Nr. 401/201/80P „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. P.“ ieškovei paskyrė drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, nurodydamas atleisti ieškovę nuo 2015-06-12 iš mokymo turinio specialistės pareigų, nutraukiant su ieškove 2001-07-02 pasirašytą darbo sutartį Nr. 20, bei laikant, kad darbo sutartis su ieškove gali būti nutraukiama jos laikino nedarbingumo laikotarpiu, taip pat nurodant, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2015-04-15 pasirašytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo netenka galios nuo 2015-06-12. Atsakovas VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2015-08-27 įsakymu Nr. 94 P „Dėl 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 401/201/80P „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. P.“ dalinio pakeitimo“ pakeitė 2015-06-12 Įsakymą, nurodydamas, kad ieškovė atleidžiama pirmąją darbo dieną po jos nedarbingumo; kitas 2015-06-12 Įsakymo nuostatas palikdamas galioti pilna apimtimi. Ieškovė įrodinėja, kad drausminė nuobauda jai paskirta nepagrįstai:

82.2.1. atsakovas 2015-04-29 savavališkai, nesant jokio objektyvaus pagrindo paėmęs ieškovės kompiuterį atliko elektroninio pašto dėžutės patikrinimą, peržiūrėdamas jos asmeninį ir darbinį elektroninį susirašinėjimą. Mano, kad tokiam darbdavio patikrinimui atlikti nebuvo jokio objektyvaus pagrindo; toks veiksmas buvo atliktas išskirtinai dėl ieškovės, atsakovui prieš tai nepranešus, o darbdavio taikoma priemonė buvo neproporcinga, nebūtina ir diskriminacinė;

92.2.2. atsakovas nepagrindė, kaip 2015-06-12 Įsakyme nurodyti elektroniniai laiškai veikia įsipareigojimą nekonkuruoti bei kaip jie pakenkė atsakovo veiklai;

102.2.3. susirašinėjimo turinys yra modifikuotas, o elektorinių laiškų autorytė kelia abejonių, kadangi kompiuteris grąžintas ištrynus informaciją;

112.2.4. atsakovas nesupažindino jos su įsakymu ar kitais dokumentais, įtvirtinančiais konkuravimo sampratą, be to, ji nekonkuravo su atsakovu;

122.2.5. atsakovas, 2015-08-27 Įsakymu pakeisdamas jos atleidimo iš darbo dieną į pirmą darbo dieną po jos laikinojo nedarbingumo, pripažino savo padarytą teisės nebūti atleistam iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pažeidimą;

132.2.6. tikrasis jos atleidimo iš darbo pagrindas yra diskriminacija dėl amžiaus, kadangi ieškovė buvo vyriausia atsakovo įstaigoje lygiavertėse pareigose dirbusi darbuotoja;

143. Neturtinę žalą grindžia dėl susidariusios situacijos darbe smarkiai pablogėjusia jos sveikata – kankinamu nuolatiniu nerimu, nemiga, kylančiu kraujo spaudimu, išsivysčiusia klinikine depresija, smukusia reputacija dėl darbo sutarties nutraukimo pagrindo.

154. Atsakovas atsiliepime su ieškovės reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti. Paaiškino, kad ieškovė darbo sutarties galiojimo laikotarpį buvo atsakinga už energetikos darbuotojų mokymą, nuo 2014-06-01 ieškovė buvo atsakinga už naujų mokymo programų ruošimą, esamų mokymo programų atnaujinimą, mokymo turinio medžiagos kūrimą, atnaujinimą. Atsakovo teigimu, VšĮ „Energetikų mokymo centras“ vidiniame intranete „REMCNETE“ saugoma ir talpinama visa informacija, susijusi su mokymo programomis ir jų medžiagomis, yra konfidenciali, o ieškovė turėjo laikytis atsakovo direktoriaus 2009-11-13 įsakymo Nr. 058 2 punkto pagrindu su atsakovu sudaryta Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Nurodė tokius atsikirtimus:

164.1. ieškovės bet koks dirbant pas atsakovą sukurtas produktas yra laikomas atsakovo konfidencialia informacija, kuri negali būti atskleista tretiesiems asmenims be atsakovo leidimo bei negali būti panaudota vykdant bet kokią konkuruojančią veiklą visą darbo pas atsakovą laikotarpį ir 1 metus po darbo sutarties su atsakovu nutraukimo;

174.2. ieškovė pažeidė Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartį bei DK 228 straipsnio nuostatas, kadangi pasinaudodama atsakovo konfidencialia informacija, atsakovo sukaupta patirtimi bei medžiaga, susijusia su šilumininkų programomis, dalyvavo konkurse „Modulinių profesinio mokymo programų rengimo paslaugų pirkimas“, atstovaudama konkuruojančius trečiuosius suinteresuotus asmenis – UAB „Civitta“ ir VšĮ „Intechcentras“;

184.3. paėmęs patikrai 2015-04-29 ryte ieškovė kompiuterį, jos asmeninio elektroninio susirašinėjimo netikrino, informacijos iš ieškovės kompiuterio neištrynė, o ieškovė apie ištrintus dokumentus teoriškai žinoti negalėjo, kadangi patikros dieną pasiėmusi nedarbingumo pažymėjimą, galiojusį iki 2015-06-15, darbe apskritai nebepasirodė;

194.4. atlikęs ieškovei paskirtos elektroninio pašto dėžutės 2015-05-05 atliktą patikrinimą nustatė, kad ieškovė 2015 m. sausio – balandžio mėn. šiurkščiai pažeidinėjo darbo drausmę, konkuruodama su atsakovu.

204.5. ieškovės nurodytos aplinkybės dėl jos atleidimo nedarbingumo laikotarpiu neturi teisinės reikšmės, kadangi atsakovas, gavęs Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015-07-30 išaiškinimą Nr. SD-25-13335, priėmė 2015-08-27 Įsakymą, kuriuo perkėlė ieškovės atleidimo datą į pirmą darbo dieną po laikinojo nedarbingumo pabaigos, išmokėjo jai priklausantį darbo užmokestį už vieną darbo dieną bei delspinigius, kitas 2015-06-12 Įsakymo nuostatas pripažindamas galiojančiomis pilna apimtimi;

214.6. mano, kad ieškovės prašymas priteisti jai vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo darbo sutarties nutraukimo (2015-06-12) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nepagrįstas, kadangi nurodytu laikotarpiu ieškovė neturi pareigos atlikti darbo sutartimi sulygtą darbą;

224.7. ieškovės teiginiai dėl diskriminacijos darbe nepagrįsti, kadangi ieškovė diskriminuojama nebuvo, dirbo vienose iš aukščiausių pareigų ir priešingai, būtent pati ieškovė su jaunesniais kolegomis elgdavosi nepagarbiai, juos pašiepdavo, be to, net 65 iš 158 atsakovo darbuotojai yra vyresnio nei 60 metų amžiaus;

234.8. mano, kad ieškovės neturtinės žalos reikalavimas nepagrįstas įrodymais, o ieškovė siekia praturtėti atsakovo sąskaita.

245. Teismo posėdžio metu ieškovė papildomai paaiškino, kad 2014 m. atsakovo buvusi direktorė E. Š. yra jai sakiusi, kad įmonėje pageidaujami darbuotojai tik iki 45 metų amžiaus ir po metų su ja tarsis dėl darbo sutarties nutraukimo, tokią informaciją ji perdavė ir dabartinei atsakovo direktorei I. A.. Ieškovės atstovė papildomai paaiškino, kad ieškovės neinformavęs apie jos elektroninio susirašinėjimo patikrinimą atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, ieškovei nebuvo mokama kompensacija už nekonkuravimą, o ieškovės patirtis ir žinios nėra konfidenciali informacija.

256. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai papildomai paaiškino, kad ieškovės žinių ir turimos informacijos, gautų atsakovo lėšomis, panaudojimą pagrindžia byloje pateikti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro medžiaga, ieškovės rašyti elektroniniai laiškai, siųsti gyvenimo aprašymas bei ketinimų protokolas. Pažymėjo, kad ieškovės teismo posėdžio metu išsakytas teiginys, jog žinodama apie išėjimą iš darbo dalyvavimą programose laikė gera perspektyva, pagrindžia ieškovės žinojimą apie konkuravimą su atsakovu.

26II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

277. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 6 d. sprendime konstatavo, jog byloje nustatytos faktinės aplinkybės sudaro pagrindą ieškovės ieškinį atmesti.

288. Teismas nenustatė DK 2 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimų. Nurodė, kad vien ieškovės vyresnis amžius (nagrinėjamo laikotarpio metu ieškovei buvo 63 m.) pats savaime nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovės diskriminavimo. Įvertinęs atsakovo teismui pateiktą 2015-07-30 pažymą apie darbuotojų skaičių ir vidutinį amžių ir 2015-10-19 lentelę apie dviejų metų laikotarpiu atsakovo atleistus darbuotojus, liudytojos VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės I. A. ir N. M. parodymus teismas konstatavo, kad ieškovė nepateikė nei vieno įrodymo, patvirtinančio prielaidą apie atsakovo diskriminavimą dėl amžiaus. Pažymėjo, kad atsakovas įrodė nepažeidęs lygių galimybių principo.

299. Ieškovės argumentą, jog atsakovas negalėjo tikrinti jos elektroninio susirašinėjimo, teismas atmetė kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovei jos darbinėms funkcijoms vykdyti atsakovo suteiktas kompiuteris ir ieškovei priskirtas elektroninis paštas (( - )) yra darbdavio nuosavybė, jie suteikti darbinėms pareigoms vykdyti, todėl turi būti naudojami išskirtinai darbinei veiklai ir gali būti darbdavio tikrinami. Pažymėjo, kad ieškovė pati savo valia siuntė juo ne tik darbinius, bet ir asmeninius laiškus, tokiu būdu pritardama tokių laiškų galimam paviešinimui darbdaviui. Teismas taip pat nurodė, kad liudytojų VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės I. A. ir nagrinėjamu laikotarpiu informacinių technologijų specialistu įmonėje dirbusio K. S. parodymai patvirtina aplinkybes, jog dar 2015 m. pradžioje vykusio susirinkimo metu darbuotojai buvo informuoti apie kas mėnesį daromas atsargines darbuotojų kompiuteriuose esančių darbinių failų ir elektroninio pašto kopijas. Pažymėjo, jog atsakovui iš UAB „Civitta“ atstovo D. R. sužinojus apie ieškovės asmeninį dalyvavimą modulinių programų rašyme bei ieškovės veiksmus darbdaviui 2015-04-29 paėmus ieškovės kompiuterį, atliktas ieškovės elektroninio pašto patikrinimas buvo paveiktas pačios ieškovės elgesio ir laikomas teisėtu ir adekvačiu nagrinėjamoje situacijoje.

3010. Įvertinęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl komercinių paslapčių teismas nustatė, kad atsakovo vidiniame intranete saugoma visa informacija, susijusi su mokymo programomis ir jų medžiagomis, ir nurodyta atsakovo direktoriaus 2009-11-13 įsakyme Nr. 058 „Dėl EMC konfidencialios informacijos“ pagrįstai atsakovo laikoma konfidencialia informacija, suteikianti atsakovui konkurencinį pranašumą. Teismas įvertino atsakovo lokalinio teisės akto – atsakovo direktoriaus 2009-11-13 įsakymo Nr. 058 „Dėl EMC konfidencialios informacijos“ 2 punkto nuostatas, reglamentuojančias konfidencialumo sutarčių su darbuotojais nustatymą, ieškovė su atsakovu 2009-12-10 pasirašytą Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartį ir konstatavo, kad minėtos sutarties turinys, jos pasirašymas su ieškove pagal ieškovės eitų pareigų svarbą, pobūdį, specifiką įstaigoje, ieškovės turimų žinių reikšmingumą įmonės veiklai vystyti, atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus, o ieškovės darbo pas atsakovą metu sukaupta informacija apie mokymo programas, metodikas, tiek išdėstyta raštu, tiek sukauptos žinios, pripažįstama atsakovo konfidencialia informacija, kuri negali būti perduota tretiesiems asmenims ir negali būti naudojama konkuruojančioje veikloje, pati darbuotoja negali pradėti konkuruojančios veiklos.

3111. Pripažindamas atsakovo medžiagą konfidencialia informacija teismas konstatavo, jog ieškovė savo pačios kaltais veiksmais padarė darbo drausmės pažeidimą – pažeidė pareigą neatskleisti atsakovo konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims ir su juo nekonkuruoti, taip pažeisdama darbuotojo pareigas, įtvirtintas DK 35 straipsnyje ir 228 straipsnyje, dėl ko atsakovas tokį pažeidimą pagrįstai vertino kaip šiurkštų DK 235 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 4 punkto ir 11 punkto nuostatų pagrindais, o ieškovei taikė griežčiausią nuobaudą. Teismas įvertino byloje esančius įrodymus (ieškovės darbo pas atsakovą laikotarpiu ieškovės siųstus elektroninius laiškus UAB „Civitta“ atstovei E. B., VšĮ „Intechcentras“ atstovui A. J., VšĮ „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“ projektų skyriaus vadovei N. M., jų priedus, jos gautus laiškus iš aukščiau paminėtų asmenų, ieškovės 2015-01-07 sutikimo turinį, VšĮ „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centas“ 2015-10-23 raštą Nr. SD-1253) ir nustatė, kad ieškovė savo sukauptas žinias (tiek išdėstytas raštu, tiek sukauptas kaip patirtį žinias) darbo pas atsakovą metu, kurias teismas jau aukščiau pripažino atsakovo konfidencialia informacija, panaudojo UAB „Civitta“, VšĮ „Intechcentras“, VšĮ „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“ naudai, kurie dalyvavo konkurse „Modulinių profesinių mokymo programų rengimo paslaugų pirkimas“, tokiu būdu konkuruodama su atsakovu. Ieškovės kaltę dalyvaujant konkuruojančioje veikloje teismas nustatė remdamasis byloje esančiais įrodymais (ieškovės parašais ant Šilumos tiekimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos, ant Naftos produktų operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos, elektroninių laiškų turiniu), ieškovės paaiškinimais. Teismas pažymėjo, darbdavio realios žalos iki ieškovės atleidimo nepatyrimas nekeičia ieškovės pažeidimo vertinimo, kadangi tokia darbuotoja darbdavys pagrįstai prarado pasitikėjimą, buvo pakenkta atsakovo įvaizdžiui, dėl ko buvo patirti netiesioginiai nuostoliai. Teismas konstatavo, kad skiriant ieškovei drausminę nuobaudą buvo laikomasi DK 228 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų.

3212. Teismas sutiko su atsakovo teiginiu, jog ieškovės konkuravimas su atsakovu, atsakovo konfidencialios medžiagos panaudojimas trečiųjų asmenų naudai pasireiškė ieškovei dar darbo santykiais esant susijusiai su atsakovu, dėl ko kompensacija už Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartį negali būti šiuo atveju nei nustatyta, nei mokama. Pažymėjo, kad pagal Kasacinio teismo praktiką kompensacijos tikslas nekonkuravimo susitarimuose yra būtent kompensacija gauti pajamų pragyvenimui po darbo sutarties nutraukimo egzistuojant nekonkuravimo susitarimui apribojančiam asmens galimybę gauti pajamų pragyvenimui, o ne šalims esant susijusiems darbo santykiais.

3313. Vertindamas atsakovo priimto 2015-06-12 Įsakymo 3 punktą Susitarimą laikyti netekusiu galios, pažymėjo, kad pasirašytas Susitarimas nepaneigia darbdavio teisės, nustačius darbuotojo darbo drausmės pažeidimą, taikyti įstatyme numatytas drausminio poveikio priemones. Teismas nustatė, kad pagal Susitarimo turinį visą laikotarpį nuo 2015-04-15 iki 2015-06-15 ieškovė privalėjo tinkamai vykdyti savo darbines funkcijas, todėl ieškovei padarius darbo drausmės pažeidimą, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo priteisti jai iš atsakovo 5 213,16 Eur kompensaciją už pažeistą Susitarimą (išeitinę išmoką).

3414. Vertindamas ieškovės argumentus dėl darbo sutarties nutraukimo datos teismas konstatavo, kad atsakovo direktorė pagrįstai 2015-08-27 įsakymu Nr. 94 P „Dėl 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 401/201/80P „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. P.“ dalinio pakeitimo“ (el. b. t. III, b. l. 32) pakeitė 2015-06-12 Įsakymą, nurodydama, kad ieškovė atleidžiama pirmąją darbo dieną po jos nedarbingumo. Pažymėjo, kad tokius atsakovo veiksmus nulėmė ne ieškovės kreipimasis į teismą, o gautas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015-07-30 išaiškinimas Nr. SD-25-1333.

3515. Teismas laikė nepagrįstu ieškovės neturtinės žalos reikalavimą. Sprendė, kad paneigus diskriminacijos darbe aplinkybę, bei pripažinus darbo sutarties su ieškove nutraukimą teisėtu, nėra teisinio pagrindo konstatuoti neteisėtų darbdavio veiksmų.

36I. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

3716. Apeliantė (ieškovė) pateikė apeliacinį skundą, prašydama: 1) panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti; 2) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas; 3) skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; 4) išreikalauti iš UAB „Lietuvos energija“ informaciją apie energetikos sektoriuje, kurį sudaro UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupė, atleistų darbuotojų amžių, pareigas, datą už laikotarpį nuo 2013-06-15 iki 2015-06-15; 5 prijungti medicininių dokumentų išrašą. Nurodo šiuos apeliacinio skundo argumentus:

3816.1. pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bylos aplinkybes ir nepagrįstai nustatė, jog apeliantė nebuvo diskriminuojama dėl amžiaus:

3916.1.1. nurodo, jog nėra logiško paaiškinimo, dėl kurio apeliantė savo noru, nesusiradusi kito darbo, sutiko išeiti iš pakankamai gerai apmokamo darbo, išskyrus nurodytą diskriminacijos argumentą;

4016.1.2. atsakovas veikia per savo akcininką UAB „Lietuvos energija“, kuris formuoja atsakovo pozicijas daugeliu klausimų, todėl siekiant įrodyti diskriminaciją dėl amžiaus UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupėje prašė teismo išreikalauti duomenis apie atleistų darbuotojų skaičių ir amžių laikotarpiu nuo 2013-06-15 iki 2015-06-15. Nors teismas įpareigojo atsakovą pateikti tokius duomenis, tačiau atsakovas jų nepateikė, o teismas, leidęs jų nepateikti, pažeidė aktyvumo nagrinėjant darbo bylas pareigą;

4116.1.3. pareiga pagrįsti, jog atsakovė nebuvo diskriminuojama darbe ir tokiu būdu nebuvo pažeistas lygių galimybių principas, tenka atsakovui;

4216.1.4. jos pateikta įrodymų visuma pagrindžia aplinkybes dėl amžiaus diskriminacijos.

4316.1.5. pateikti lentelių duomenys pagrindžia aplinkybę, jog aukštesnes pareigas pas atsakovą eina tik jaunesnio amžiaus darbuotojai.

4416.2. teismas netinkamai vertino apeliantės teisę į privatų gyvenimą ir neturėjo teisinio pagrindo konstatuoti, jog darbdavys teisėtai tikrino ieškovės elektroninius laiškus:

4516.2.1.byloje nėra duomenų apie tai, jog apeliantė negalėjo naudoti darbui suteikto elektroninio pašto savo asmeniniam elektroniniam susirašinėjimui. Teismas nevertino Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatų ir skundžiamame sprendime nepasisakė, ar minėti teisės aktai nebuvo darbdavio pažeisti;

4616.2.2. atsakovo veiksmai, tikrinant apeliantės asmeninį elektroninį susirašinėjimą ir jį panaudojant prieš apeliantę, prieštaravo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai bei tarptautinei praktikai. Mano, jog atsakovas nepagrindė, kodėl ir kokiu tiksli tikrina apeliantės asmeninį susirašinėjimą.

4717. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog apeliantė padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą:

4817.1. byloje neįrodyta, jog apeliantė tretiesiems asmenims perdavė informaciją apie atsakovo mokymo programas, metodikas ir kitą konfidencialią informaciją, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apeliantės įgytą patirtį pas atsakovą prilygo konfidencialiai informacijai;

4917.2. dirbdamas darbą darbuotojas savaime įgyja ir pagerina savo kvalifikaciją, profesines žinias ir įgūdžius, kuriuos gali panaudoti bet kuriame darbe. Todėl nėra pagrindo teigti, kad apeliantė pažeidė įsipareigojimą saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos kitiems asmenims, sutikdama savo įgūdžiais prie kitų subjektų ateityje galimai rengtinų projektų;

5017.3. teismas neįvertino, kad nekonkuravimo susitarimas yra negaliojantis dėl jame apskritai neaptarto kompensavimo už nekonkuravimą mechanizmo. Mano, jog nekonkuravimo įsipareigojimai aptarti nekonkrečiai, o teismas netinkamai interpretavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Sudaryta nekonkuravimo susitarimas neatlygintinis, besąlyginis, neapibrėžtas teritorijoje ir įtvirtinantis akivaizdų šalių interesų disbalansą;

5117.4. atleidimo iš darbo dieną (2015-06-12) atsakovė niekaip nekonkuravo su atsakovu, kadangi neteikė paslaugų kitiems konkuruojantiems asmenims, nedirbo pas konkuruojančius asmenis;

5217.5. sutikimą remti UAB „Civitta“ savo patirtimi ir sugebėjimais išreiškė tuo atveju, jeigu įmonė laimėtų atvirą konkursą. Nurodė, jog pastaroji konkurso nelaimėjo, todėl apeliantei nebuvo sudarytos sąlygos bendradarbiauti su UAB „Civitta“;

5317.6. elektroninis laiškas A. J. negali būti laikomas pažeidžiančiu nekonkuravimą, kadangi jis nesusijęs su apeliantės darbine veikla, o VšĮ „Intechcentras“ savo veikla nėra konkuruojanti su atsakovu įmonė.

5418. atsakovas nepagrįstai vienašališkai pripažino susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo negaliojančiu ir neišmokėjo išeitinės išmokos, o teismas nevertino, pagal kokią procedūrą ir kuo vadovaujantis atsakovas galėjo nutraukti susitarimą;

5519. patirtą neturtinę žalą pagrindžia bylinėjimosi procesas, patirta diskriminacija, neteisėtas atleidimas iš darbo neišmokant išeitinės kompensacijos. Kadangi kaltinama nepagrįstai, ji įgijo nesąžiningo darbuotojo statusą, pablogėjo sveikata, o patirti išgyvenimai turi liekamuosius reiškinius – tapo jautresne, labilesnių emocijų, atsirado miego sutrikimai, greitas nuovargis, galvos svaigimas ir kiti negalavimai. Minėtiems sveikatos sutrikimams pagrįsti pateikia medicinos įstaigos pažymą, kurią prašo teismo priimti;

5620. pirmosios instancijos teismas pažeidė aktyvumo pareigą, kadangi neišreikalavo įrodymų iš UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupės apie darbuotojų amžių šiose įmonėse, nesilaikė požiūrio, jog pareiga įrodyti, jog aeliantė nebuvo diskriminuojama darbe, tenka atsakovui, o ne atvirkščiai.

5721. Atsakovas VšĮ „Energetikų mokymo centras“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo: 1) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimą civilinėje byloje palikti nepakeistą, o apeliantės apeliacinį skundą atmesti; 2) bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka; 3) prašymo dėl informacijos išreikalavimo netenkinti; 4) neprijungti prie civilinės bylos VšĮ Antakalnio poliklinikos medicininių dokumentų išrašo. Nurodo šiuos atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus:

5821.1. apeliantė nepriklausomai nuo darbo sutarties keitimo, visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį vienaip ar kitaip buvo atsakinga už energetikos darbuotojų mokymą, jai darbo funkcijoms atlikti buvo suteikta teisė gauti reikiamą informaciją ir įgaliojimus, naudotis atsakovo resursais, reikalingais kokybiškam pareigų vykdymui;

5921.2. atsakovo įmonėje iki 2015 m. vidurio buvo įdiegtas vidinis intranetas „REMCNETE“, kuriame buvo saugoma bei talpinama visa informacija, susijusi su mokymo programomis ir jų medžiagomis, todėl apeliantė turėjo galimybę prieiti prie informacijos, ją kopijuoti ir dalintis su kitais atsakovo darbuotojais, tačiau neturėjo teisės pagal lokalinius aktus jos atskleisti tretiesiems asmenims dėl jos konfidencialumo;

6021.3. pažeisdama Nekonkuravimo sutarties bei DK 228 straipsnio nuostatas apeliantė dalyvavo viešųjų pirkimo informacinėje sistemoje paskelbtame atvirame konkurse „Modulinių profesinio mokymo programų rengimo paslaugų pirkimas“, atstovaudama ne atsakovą, bet konkuruojančius trečiuosius asmenis UAB „Civitta“ ir VšĮ „Intechcentras“;

6121.4. tikroji apeliantės atleidimo iš darbo priežastis nebuvo diskriminacinė, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamame sprendime nustatė, jog DK 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas pažeidimas nenustatytas;

6221.5. apeliantė apie vykdomą elektroninės komunikacijos stebėjimą buvo informuota, atsakovo darbuotojams buvo žinomas tikslas ir terminai, todėl apeliantė be pagrindo remiasi nežinojimo aplinkybe. Apeliantės atitinkamų elektroninių laiškų turinio skaitymas buvo sąlygotas atsakovo pagrįstų įtarimų apeliantei vykdant nusikalstamą veiką;

6321.6. atsakovo vykdomos veiklos specifika lemia tai, kad atsakovas konfidencialia informacija pripažįsta apeliantės darbo pas atsakovą metu sukauptą informaciją apie mokymo programas, metodikas, tiek išdėstytas raštu, tiek sukauptas know-how forma, kuri negali būti perduota tretiesiems asmenims ir negali būti naudojama konkuruojančioje veikloje;

6421.7. atsakovas apeliantės gautas ir turimas žinias pagrįstai laikė konfidencialia informacija, o nesutikimas su tokia teismo išvada suponuotų faktą, jog atsakovas praranda visą konkurencinį pranašumą, kurį jam suteikia darbuotojų įgyta kvalifikacija;

6521.8. nekonkuravimo susitarimo galiojimo klausimas nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės;

6621.9. atsakovas 2015-06-12 įsakymu apeliantę šiurkščiai pažeidus darbo pareigas pripažino ne tik pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktus, bet ir pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punktą, todėl net ir apeliacinės instancijos teismui sutikus su apeliantės argumentu, jog atsakovas neįrodė apeliantės konkuravimo aplinkybės, skundžiamo teismo sprendimo panaikinti nėra pagrindo. Mano, jog byloje esantys įrodymai yra pakankami konstatuoti, jog apeliantė prarado atsakovo pasitikėjimą;

6721.10. susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimas negaliojančiu yra pagrįstas, kadangi iki darbo sutarties šalių susitarimu nutraukimo (2015-06-15) apeliantė privalėjo atlikti darbo sutartimi sulygtą darbą, laikytis darbo drausmę reglamentuojančių teisės aktų bei galėjo būti traukiama drausminėn atsakomybėn;

6821.11. neturi pareigos bet kokiu atveju mokėti apeliantei vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, kadangi darbo sutartis su apeliante turėjo būti nutraukta pagal Susitarimą 2015-06-15;

6921.12. apeliantės neturtinės žalos reikalavimas nepagrįstas, kadangi nekonstatavus atsakovo neteisėtų veiksmų nėra pagrindo priteisti neturtinę žalą. Mano, jog apeliantės pateiktas medicininis dokumentas prijungtinas prie bylos pagal CPK 314 straipsnį, be to, dėl apeliantei atliktos neoplazmos dar 2006 metais negali būti vertinamas kaip pagrindžiantis aplinkybę, jog būtent dėl atsakovo pablogėjo apeliantės sveikata.

7022. Atsakovas pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus dėl apeliantės pateikto apeliacinio skundo, prašydamas juos prijungti prie civilinės bylos. Nurodo, jog minėtais paaiškinimais nekeičia savo pozicijos, nekelia naujų argumentų, o tik patikslina atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytus argumentus.

71Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7323. Nagrinėjamoje byloje pagal 2001-07-02 darbo sutartį Nr. 20 ieškovė pradėjo dirbti VšĮ „Energetikų mokymo centras“ elektros energetikos specialiste, o 2013-09-02 susitarimu Nr. 6 dėl darbo sutarties Nr. 20 pakeitimo buvo perkelta dirbti Mokymų skyriaus vadove. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2014-05-19 įsakymo Nr. 032P pagrindu nuo 2014-06-01 dirbo Mokymų turinio specialiste. Tokią darbo santykių raidą apeliantė laiko diskriminacine dėl amžiaus, inter alia, įrodinėja, kad susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo 2015-04-15 pasirašė dėl diskriminacinės aplinkos darbovietėje, kur daugiausia dirba jauno amžiaus žmonės.

74Dėl diskriminacijos dėl amžiaus

7521. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinta, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Kasacinis teismas nurodė, kad tai – bendroji diskriminaciją draudžianti nuostata, kuri plėtojama ir įgyvendinama kituose teisės aktuose: Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, Lygių galimybių įstatyme, DK ir kt. Lygių galimybių įstatyme nustatytas visų diskriminacijos formų (tiesioginės, netiesioginės, priekabiavimo, nurodymo diskriminuoti) dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu draudimas (Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. V. v. AB „Lietuvos paštas“, bylos Nr. 3K-3-290/2012).

7622. DK 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas vienas darbo santykių teisinio reglamentavimo principų – darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis.

7723. Teisėjų kolegija, ištyrusi darbo sutarties sąlygas apie pareigų pakeitimus, Susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygas, nenustatė juose diskriminacinių nuostatų. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2014-05-19 įsakyme Nr. 032P apeliantei pavestos nuo 2014-06-01 Mokymų turinio specialistės funkcijos. Minėtas įsakymas nebuvo ginčytas nei ikiteismine tvarka, nei teismine tvarka. Susitarime Nr. 6 dėl darbo sutarties Nr. 20 pakeitimo, kuriuo apeliantei skirtos Mokymo skyriaus vadovės pareigos, nenurodytas pagrindas dėl darbo santykių pasikeitimo. Mokymo skyriaus vadove apeliantė neišdirbo nei metų, o iki tol ilgą laiką dirbo specialisto pareigose. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad po 2014 m. birželio mėnesį įvykusio perkėlimo į naujas pareigas Mokymų turinio specialistės pareigybės aprašymas nebuvo parengtas, nes apeliantė buvo vienintelė tokias pareigas einanti darbuotoja, o funkcijos iš esmės liko nepakitusios. Apeliantė šios aplinkybės neginčijo. Tokiu atveju apeliacinis teismas atmeta apeliantės argumentą, kad darbo pareigų pakeitimas ir susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo, yra įrodantys diskriminavimo faktą dėl amžiaus, kaip nepagrįstą (CPK 185 straipsnis).

7824. Apeliantė apeliaciniame skunde pakartojo ieškinio nuostatas, pasižyminčias deklaratyviais statistiniais teiginiais dėl Lietuvoje patiriamos diskriminacijos darbo santykiuose dėl amžiaus, darydama prielaidą, jog toks požiūris vyrauja ir energetikos įmonėse. Teisėjų kolegija paaiškintina, kad teismas byloje tiria įrodymus, galinčius patvirtinti ar paneigti konkrečias faktines aplinkybes (CPK 14 straipsnis, 177 straipsnio 1 dalis). Teismui neturi išankstinės teisinės galios jokie įrodymai (CPK 185 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad bendros tendencijos darbo rinkoje ar galima diskriminacija energetikos įmonėse negali nei patvirtinti, nei paneigti darbo santykių pasibaigimo su apeliante teisėtumo. Be to, apeliantė užėmė labai konkrečias pareigas – Mokymų turinio specialistės. Tai atskira darbo santykių kategorija, su jai taikomas specifiniais reikalavimais mokymo srityje. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos pagrįstai nerinko statistinių duomenų apie darbuotojus UAB „Lietuvos energija“ (amžių, pareigas per laikotarpį nuo 2013-06-15 iki 2015-06-15), o pakartotas prašymas apeliaciniame teisme atmetamas (CPK185 straipsnio 2 dalis).

7924. Apeliantė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą dėl diskriminacijos fakto nustatymo. Apeliacinio skundo argumentai vertintini kaip neteikiantys pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK normas, reglamentuojančias įrodymus ir jų vertinimą. Vien tai, kad teismas atmetė minėtą ieškovės reikalavimą, nereiškia procesinių taisyklių netinkamo taikymo. Pažymėtina, kad apeliantė apeliaciniame skunde remiasi būtent atsakovo pateiktais įrodomais apie darbuotojus įstaigoje, kuriais jis siekė paneigti ieškovės įrodinėjamą aplinkybę – atleidimą dėl diskriminacijos amžiaus pagrindu. Apeliaciniame skunde apeliantė pateikė skaičiavimus, jog vadovaujančias pareigas užimančių žmonių vidurkis yra 36 metai. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje ginčo objektu nėra VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2014-05-19 įsakymas Nr. 032P, pagal kurį apeliantei 2014-06-01 buvo pavestos Mokymų turinio specialistės funkcijos, todėl aplinkybės dėl vadovaujančių asmenų amžiaus nevertina. Kita vertus, apeliantės susisteminti duomenys apie mokytojų ir specialistų amžių, kuris siekia ir virš 80 metų, vienareikšmiškai paneigia diskriminacijos faktą VšĮ „Energetikų mokymo centras“ dėl apeliantės amžiaus.

8025. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog darbuotojai darbo bylose nėra atleisti nuo pareigos nurodyti ieškinio dalyką ir įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „PAAS LT“ v. I. U., bylos Nr. 3K-3-120-687/2015, 2008 m. sausio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. L. v. UAB ,,Corriere Rosa transportas“, bylos Nr. 3K-3-71/2008). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė nagrinėjamoje byloje nekėlė atskiro reikalavimo dėl pažeistų darbo teisių, diskriminuojant dėl amžiaus, o prašė pripažinti 2015-06-12 darbo sutarties nutraukimą remiantis VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2015-06-12 įsakymu Nr. 401/201/80P „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. P.“ ir 2015-08-27 įsakymu Nr. 94P „Dėl 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 401/201/80P „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. P.“ dalinio pakeitimo“ neteisėtais. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas plačiau nevertina apeliacinio skundo argumentų dėl diskriminacijos, nes jie nėra bylos objektu (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

81Dėl atsakovo veiksmų teisėtumo tikrinant apeliantės asmeninį elektroninį susirašinėjimą

8226. DK 228 straipsnis įpareigoja darbuotoją dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą.

8327. Taigi leidimo naudotis darbdavio turtu tiesiogiai įstatymas nesuteikia. Kita vertus, apeliantė ieškinyje nebuvo suformulavusi savarankiško reikalavimo ir neprašė taikyti atsakovui teisinės atsakomybės už apeliantės asmeninio elektroninio susirašinėjimo patikrinimą, todėl apeliacinės instancijos teismas nevertina šio apeliacinio skundo argumentų (CPK 312 straipsnis).

84Dėl konfidencialumo pažeidimo ir jo kaip šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo vertinimo bei gautų duomenų panaudojimo teisėtumo

8528. Apeliantė įrodinėja, kad privatūs elektroniniai laiškai, siųsti ir /ar gauti per darbovietės elektroninį paštą, negalėjo būti panaudoti drausminės nuobaudos skyrimo medžiagoje. Remiasi Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais byloje Niemietz v. Germany ir byloje Copland v.the United Kingdom.

8629. Teisėjų kolegija, atkreipia dėmesį, apeliantė interpretuoja tarptautinio teismo praktiką subjektyviai, neatsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes. Byloje nėra aktualus klausimas, ar apskritai apeliantė galėjo naudotis asmeninais tikslais darbo priemonę darbo laiku. Byloje Copland v.the United Kingdom buvo nurodyta kaip svarbi darbuotojo informuotumo aplinkybė apie darbdavio teisę patikrinti kontrolės tikslu darbuotojo naudojamą elektroninį paštą.

8730. Pirmosios instancijos teismas iš liudytojų parodymų nustatė, kad 2015 m. pradžioje vykusio susirinkimo metu direktorė darbuotojus informavo, kad kas mėnesį bus daromos atsarginės darbuotojų kompiuteriuose esančių darbinių failų ir elektroninio pašto kopijos, kas ir buvo daroma maždaug kas mėnesį. Liudytojas VšĮ „Energetikų mokymo centras“ informacinių technologijų specialistu ginčo laikotarpiu dirbęs K. S. nurodė, kad atsakovo direktorė jam nurodė padaryti atsarginę darbinių failų ir elektroninio pašto kopiją, kurias jis darydavo visų darbuotojų kompiuteriuose nuo 2015 m. maždaug kas mėnesį. Byloje ši aplinkybė yra nenuginčyta. Tai reiškia, kad apeliantė žinojo apie elektroninio pašto patikrinimo galimybę.

8831. Žmogaus Teisių Teismo sprendime byloje Niemietz v. Germany buvo išaiškinta, kad profesinis gyvenimas gali būti pripažintas privačiu gyvenimu tik tam tikrais atvejais, pvz., kai asmuo užsiima liberalia profesine veikla. Pažymėtina, Teismo nagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas teisinių paslaugų firmos kratos teisėtumas. Nagrinėjamoje byloje apeliantė yra samdoma darbuotoja, o susirašinėjimą asmeninais tikslais vykdė darbdavio įsteigtoje darbo vietoje ir darbdavio duota priemone. Inter alia, byloje Copland v.the United Kingdom Teismas pripažino pareiškėjo teisių pažeidimą dėl intervencijos į privatų gyvenimą. Nagrinėjamoje byloje VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorė I. A. patvirtino, kad ieškovės elektroninio pašto visų laiškų neskaitė, o įvedė raktinius žodžius „modulinės programos“, „šiluma“, „nafta“, „profesinis mokymas“ ir jai buvo surūšiuoti laiškai tomis temomis, kuriuos ji viena asmeniškai perskaitė, nurodė, kad tokių priemonių ėmėsi, kai 2015 m. balandžio mėnesį UAB „Civitta“ atstovas D. R. jos pasiteiravo, kodėl ne VšĮ „Energetikų mokymo centras“, o V. P. asmeniškai dalyvauja modulinių programų rašyme. Taigi iš privataus susirašinėjo buvo peržiūrėti tik duomenys susiję su darbine veikla, o tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl atsakovo elgesio neprieštaravimo galiojantiems teisės aktams yra teisinga. Tai reiškia, kad darbdavys, spręsdamas dėl darbuotojos darbo drausmės pažeidimo, galėjo naudotis informacija, susijusia su apeliantės darbo funkcijų vykdymu.

8932. Aukščiau nurodyta apeliacinės instancijos teismo išvada pagrįsta Kasacinio teismo išaiškinimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog nustatinėjant asmens privatumo neliečiamumo pažeidimą reikia išsiaiškinti, ar asmuo, kuris remiasi šios jo teisės pažeidimu, nepiktnaudžiauja šia teise, ar jis nesielgia nesąžiningai. Nustačius, kad asmuo elgiasi nesąžiningai ir tokį savo elgesį bando slėpti privatumo apsaugos motyvais, teismas gali atsisakyti ginti jo privatumo teisę ir nepripažinti, kad vienos šalies be kitos šalies sutikimo padarytas įrašas pažeidžia to asmens teises į privatumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. v. J. Š., bylos Nr. 3K-3-269/2012).

9032. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotos principinės nuostatos dėl darbuotojo drausminės atsakomybės pagrindų ir sąlygų, kurie reikšmingi sprendžiant drausminės nuobaudos skyrimo klausimą, pasisakyta dėl drausminės nuobaudos parinkimo kriterijų ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. P. v. VšĮ Radviliškio ligoninė, bylos Nr. 3K-3-669/2005; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. C. v. individuali L. Š. įmonė „Meškėnas“, bylos Nr. 3K-3-560/2007; 2009 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. C. v. Alytaus sporto ir rekreacijos centras, bylos Nr. 3K-3-393/2009). DK 238 straipsnyje, reglamentuojančiame drausminės nuobaudos parinkimą, nustatyta, jog, skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

9133. Teismas, spręsdamas dėl DK 136 straipsnio 3 dalies taikymo sąlygų, turi patikrinti, ar drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas) atitinka padarytą pažeidimą (DK 238 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. B. v. UAB „Gretimybė“, bylos Nr. 3K-3-566-706/2015).

9234. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2015-06-12 įsakyme Nr. 401/201/80P „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. P.“ nurodyta, kad ji atleista iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalį, detalizuojant – pažeidus Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutarties 2.1.5 punktą, numatantį, jog darbuotojas įsipareigoja nepradėti jokios konkuruojančios veiklos, panaudojant bet kokią konfidencialią informaciją, gautą EMC, jo paties sukurtą produktą, dirbat EMC, kol ta informacija netaps vieša be jokio pasirašiusios pusės veiksmo ar kol EMC nepateiks raštiško sutikimo.

9335. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2015-06-12 įsakyme Nr. 401/201/80P „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo V. P.“, inter alia, nurodyta, jog apeliantė išsiuntė laiškus UAB „Civitta“ atstovei E. B. (cituojant apeliantės žodžius apie tai, kad ji siunčianti „ką surankiojau“), VšĮ „Intechcentras“ atstovui A. J.. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė panaudojo EMC veikloje sukurtą produktą, jį perduodama kitiems asmenims. Tai reiškia, kad atsakovas įrodė Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutarties 2.1.5 punkto pažeidimą.

9436. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2016 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Auto Express“ v. I. B., UAB „Tirola“, bylos Nr. 3K-7-6-706/2016, išaiškino, kad pareiga saugoti konfidencialią informaciją paprastai egzistuoja, kai ji nustatyta sutartyje. Taip pat nurodė, jog teisinė konfidencialios informacijos kategorija yra platesnė už teisinę komercinės paslapties kategoriją, taigi komercinės paslaptys yra viena iš konfidencialios informacijos rūšių. Informacija, kuri neatitinka komercinėms paslaptims keliamų reikalavimų, gali patekti į konfidencialios informacijos sąvoką ir šiuo pagrindu būti saugoma. Duomenys, sudarantys konfidencialios informacijos turinį, ne visuomet yra komercinė paslaptis.

9537. Nagrinėjamoje byloje pareiga saugoti konfidencialią informaciją buvo numatyta Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartimi. Apeliantės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad ji surinko iš EMC veiklos gautą mokymo produkciją ir ją perdavė tretiesiems asmenims. Darbdavio laikyta konfidenciali informacija nagrinėjamoje byloje buvo panaudota UAB „Civitta“, VšĮ „Intechcentras“, VšĮ „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“ naudai, kurie dalyvavo konkurse „Modulinių profesinių mokymo programų rengimo paslaugų pirkimas“, tai yra, ieškovė panaudodama atsakovo konfidencialią informaciją konkuravo su atsakovu. Taigi tai yra neteisėtos veikos padariniai, kurie yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su aktyviais veiksmai pasireiškusia apeliantės neteisėta veika (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Įvertinus apeliantės veiksmus galima spręsti, kad jie pasireiškė tyčia. Tokiu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad jos veika pagrįstai buvo kvalifikuota kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas.

9638. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apeliantės atliekamo CK 1.116 straipsnio ir kitų įstatymų interpretavimo, nes teisinis ginčo teisinių santykių kvalifikavimas – teismo, o ne teisminės gynybos besikreipiančio asmens pareiga. Ir nors apeliantė įrodinėja, kad ji turi teisę spręsti, kokią veiklą pasirinkti ir kaip panaudoti profesines žinais bei įgūdžius, tačiau jau minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Auto Express“ v. I. B., UAB „Tirola“, bylos Nr. 3K-7-6-706/2016, išaiškinta, kad konfidenciali informacija yra ir tokia informacija, kai su ja yra susipažįstama, tampa neatsiejama jų gebėjimų, įgūdžių bei žinių dalimi (pvz., įmonėje taikoma geroji praktika, vadybos metodai, darbo su klientais metodai, derybų vedimo būdai ir kt.). Todėl darbuotojai privalo laikytis pareigos saugoti tokio pobūdžio informaciją tik tol, kol dirba įmonėje, kurioje ją sužinojo. Pasibaigus darbo santykiams, buvę darbuotojai gali be jokių apribojimų naudoti gautą aptariamos rūšies informaciją savo naudai ir interesais.

9739. Apeliantė įrodinėja, kad VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2009-11-13 įsakyme Nr. 058 „Dėl EMC konfidencialios informacijos“ nėra nustatyta, jog jos patirtis yra konfidenciali informacija. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog minėtame įsakyme mokymo programos, dalomoji medžiaga, metodinė medžiaga, mokymo metodikos, specifika, įstaigos standartai yra nurodyti kaip konfidenciali informacija. Darbuotojas sukaupia patirtį būtent per gautą informaciją iš tokių priemonių kaip metodinė medžiaga, mokymo metodikos, specifika, todėl ir buvo sudaryta Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartis.

9840. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pati apeliantė įrodinėjo, jog jos darbas buvo gerai apmokamas, todėl ji laisva valia nebūtų parašiusi Susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo. Argumentų prieštaringumas sudaro pagrindą išvadai, kad apeliantė sutiko su darbe esančiais apribojimais, buvo suinteresuota darbo santykiais, o tai reiškia – privalėjo laikytis Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutarties. Įvertinus nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl skunde išdėstyto argumento, jog pirmosios instancijos teismas turėjo patikrinti Konfidencialumo ir nekonkuravimo teisėtumą. Pažymėtina, kad apeliaciniame procese draudžiama kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis).

9941. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įvertino, jog atsakovas vienašališkai galėjo nuspręsti dėl susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje darbdavys įrodė konkrečias atleidimo iš darbo aplinkybes ir priežastis, kuriomis buvo motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas įsakymuose dėl ieškovės (apeliantės) atleidimo iš darbo, bei jas konkretizavo. Pasibaigus darbo santykiams DK 136 straipsnio 3 dalies pagrindu, nebegali būti sprendžiama dėl darbo santykių pabaigos pagal DK 125 straipsnį.

10042. Atmetus ieškinį, kaip neįrodytą dėl neteisėto atleidimo iš darbo, nėra pagrindo spręsti dėl neturtinės žalos atlyginimo (DK 250 straipsnis).

10143. Konstatuojama, kad vien ta aplinkybė, jog teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantė, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis). Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas nebepasisako dėl pakartotinai apeliaciniame skunde nurodytų aplinkybių dėl ginčo esmės, pritardamas pateiktiems pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas taip pat gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., Helle v. Finland judgement of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60).

10244. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė, visapusiškai išaiškino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą ir sprendimą, todėl panaikinti ar pakeisti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

103Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ir naujų įrodymų bei paaiškinimų prijungimo

10445. Apeliantės (ieškovės) prašymas skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka atmestinas. Teisėjų kolegija nurodo, kad teisminio nagrinėjimo dalyką apeliaciniame teisme lemia apeliacinio skundo ribos, o apskųsto teismo sprendimo teisėtumas tikrinamas remiantis byloje surinktais įrodymais (CPK 314 straipsnis, 320 straipsnio 1 dalis), apeliaciniame procese draudžiama remtis naujomis aplinkybėmis ir naujais įrodymais, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis). Teisėjų kolegija taip pat sprendžia, kad byloje nebuvo nurodyta argumentuotų priežasčių, kodėl būtų pagrindas skirti žodinį bylos nagrinėjimą.

10546. Apeliantės prašymas dėl 2015-10-29 medicininių dokumentų išrašo prijungimo atmetamas, nes apeliaciniame procese negalima remtis naujomis aplinkybėmis ir įrodymais (CPK 314 straipsnis). Taip pat atmetamas atsakovo prašymas dėl paaiškinimų prijungimo, nes bylą skyrus nagrinėti rašinio proceso tvarka, teisė šaliai teikti papildomus paaiškinimus nenumatyta (CPK 321 straipsnis).

106Dėl bylinėjimosi išlaidų

10747. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis), o apeliantės bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovas nepateikė įrodymų apie patirtas išlaidas.

108Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

109Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ginčo esmė... 4. 1. Byloje kilo ginčas dėl ieškovei paskirtos drausminės nuobaudos –... 5. 2. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama: 1) pripažinti 2015-06-12 jai... 6. 2.1. Ieškovė paaiškino, kad pas atsakovą dirbo nuo 1991 m. Atleidimo... 7. 2.2. Atsakovas VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2015-06-12... 8. 2.2.1. atsakovas 2015-04-29 savavališkai, nesant jokio objektyvaus pagrindo... 9. 2.2.2. atsakovas nepagrindė, kaip 2015-06-12 Įsakyme nurodyti elektroniniai... 10. 2.2.3. susirašinėjimo turinys yra modifikuotas, o elektorinių laiškų... 11. 2.2.4. atsakovas nesupažindino jos su įsakymu ar kitais dokumentais,... 12. 2.2.5. atsakovas, 2015-08-27 Įsakymu pakeisdamas jos atleidimo iš darbo... 13. 2.2.6. tikrasis jos atleidimo iš darbo pagrindas yra diskriminacija dėl... 14. 3. Neturtinę žalą grindžia dėl susidariusios situacijos darbe smarkiai... 15. 4. Atsakovas atsiliepime su ieškovės reikalavimais nesutiko, prašė juos... 16. 4.1. ieškovės bet koks dirbant pas atsakovą sukurtas produktas yra laikomas... 17. 4.2. ieškovė pažeidė Konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartį bei DK 228... 18. 4.3. paėmęs patikrai 2015-04-29 ryte ieškovė kompiuterį, jos asmeninio... 19. 4.4. atlikęs ieškovei paskirtos elektroninio pašto dėžutės 2015-05-05... 20. 4.5. ieškovės nurodytos aplinkybės dėl jos atleidimo nedarbingumo... 21. 4.6. mano, kad ieškovės prašymas priteisti jai vidutinį darbo užmokestį... 22. 4.7. ieškovės teiginiai dėl diskriminacijos darbe nepagrįsti, kadangi... 23. 4.8. mano, kad ieškovės neturtinės žalos reikalavimas nepagrįstas... 24. 5. Teismo posėdžio metu ieškovė papildomai paaiškino, kad 2014 m. atsakovo... 25. 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai papildomai paaiškino, kad... 26. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 27. 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 6 d. sprendime... 28. 8. Teismas nenustatė DK 2 straipsnio 1 dalies 4 punkto pažeidimų. Nurodė,... 29. 9. Ieškovės argumentą, jog atsakovas negalėjo tikrinti jos elektroninio... 30. 10. Įvertinęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl komercinių... 31. 11. Pripažindamas atsakovo medžiagą konfidencialia informacija teismas... 32. 12. Teismas sutiko su atsakovo teiginiu, jog ieškovės konkuravimas su... 33. 13. Vertindamas atsakovo priimto 2015-06-12 Įsakymo 3 punktą Susitarimą... 34. 14. Vertindamas ieškovės argumentus dėl darbo sutarties nutraukimo datos... 35. 15. Teismas laikė nepagrįstu ieškovės neturtinės žalos reikalavimą.... 36. I. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 37. 16. Apeliantė (ieškovė) pateikė apeliacinį skundą, prašydama: 1)... 38. 16.1. pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bylos aplinkybes ir... 39. 16.1.1. nurodo, jog nėra logiško paaiškinimo, dėl kurio apeliantė savo... 40. 16.1.2. atsakovas veikia per savo akcininką UAB „Lietuvos energija“, kuris... 41. 16.1.3. pareiga pagrįsti, jog atsakovė nebuvo diskriminuojama darbe ir tokiu... 42. 16.1.4. jos pateikta įrodymų visuma pagrindžia aplinkybes dėl amžiaus... 43. 16.1.5. pateikti lentelių duomenys pagrindžia aplinkybę, jog aukštesnes... 44. 16.2. teismas netinkamai vertino apeliantės teisę į privatų gyvenimą ir... 45. 16.2.1.byloje nėra duomenų apie tai, jog apeliantė negalėjo naudoti darbui... 46. 16.2.2. atsakovo veiksmai, tikrinant apeliantės asmeninį elektroninį... 47. 17. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog apeliantė... 48. 17.1. byloje neįrodyta, jog apeliantė tretiesiems asmenims perdavė... 49. 17.2. dirbdamas darbą darbuotojas savaime įgyja ir pagerina savo... 50. 17.3. teismas neįvertino, kad nekonkuravimo susitarimas yra negaliojantis dėl... 51. 17.4. atleidimo iš darbo dieną (2015-06-12) atsakovė niekaip nekonkuravo su... 52. 17.5. sutikimą remti UAB „Civitta“ savo patirtimi ir sugebėjimais... 53. 17.6. elektroninis laiškas A. J. negali būti laikomas pažeidžiančiu... 54. 18. atsakovas nepagrįstai vienašališkai pripažino susitarimą dėl darbo... 55. 19. patirtą neturtinę žalą pagrindžia bylinėjimosi procesas, patirta... 56. 20. pirmosios instancijos teismas pažeidė aktyvumo pareigą, kadangi... 57. 21. Atsakovas VšĮ „Energetikų mokymo centras“ atsiliepime į apeliacinį... 58. 21.1. apeliantė nepriklausomai nuo darbo sutarties keitimo, visą darbo... 59. 21.2. atsakovo įmonėje iki 2015 m. vidurio buvo įdiegtas vidinis intranetas... 60. 21.3. pažeisdama Nekonkuravimo sutarties bei DK 228 straipsnio nuostatas... 61. 21.4. tikroji apeliantės atleidimo iš darbo priežastis nebuvo... 62. 21.5. apeliantė apie vykdomą elektroninės komunikacijos stebėjimą buvo... 63. 21.6. atsakovo vykdomos veiklos specifika lemia tai, kad atsakovas... 64. 21.7. atsakovas apeliantės gautas ir turimas žinias pagrįstai laikė... 65. 21.8. nekonkuravimo susitarimo galiojimo klausimas nagrinėjamu atveju neturi... 66. 21.9. atsakovas 2015-06-12 įsakymu apeliantę šiurkščiai pažeidus darbo... 67. 21.10. susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimas negaliojančiu... 68. 21.11. neturi pareigos bet kokiu atveju mokėti apeliantei vidutinio darbo... 69. 21.12. apeliantės neturtinės žalos reikalavimas nepagrįstas, kadangi... 70. 22. Atsakovas pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus dėl... 71. Teisėjų kolegija... 72. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 73. 23. Nagrinėjamoje byloje pagal 2001-07-02 darbo sutartį Nr. 20 ieškovė... 74. Dėl diskriminacijos dėl amžiaus ... 75. 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinta, kad žmogaus... 76. 22. DK 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas vienas darbo santykių teisinio... 77. 23. Teisėjų kolegija, ištyrusi darbo sutarties sąlygas apie pareigų... 78. 24. Apeliantė apeliaciniame skunde pakartojo ieškinio nuostatas,... 79. 24. Apeliantė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai... 80. 25. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog darbuotojai darbo bylose... 81. Dėl atsakovo veiksmų teisėtumo tikrinant apeliantės asmeninį elektroninį... 82. 26. DK 228 straipsnis įpareigoja darbuotoją dirbti dorai ir sąžiningai,... 83. 27. Taigi leidimo naudotis darbdavio turtu tiesiogiai įstatymas nesuteikia.... 84. Dėl konfidencialumo pažeidimo ir jo kaip šiurkštaus darbo pareigų... 85. 28. Apeliantė įrodinėja, kad privatūs elektroniniai laiškai, siųsti ir... 86. 29. Teisėjų kolegija, atkreipia dėmesį, apeliantė interpretuoja... 87. 30. Pirmosios instancijos teismas iš liudytojų parodymų nustatė, kad 2015... 88. 31. Žmogaus Teisių Teismo sprendime byloje Niemietz v. Germany buvo... 89. 32. Aukščiau nurodyta apeliacinės instancijos teismo išvada pagrįsta... 90. 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotos principinės... 91. 33. Teismas, spręsdamas dėl DK 136 straipsnio 3 dalies taikymo sąlygų, turi... 92. 34. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2015-06-12 įsakyme Nr.... 93. 35. VšĮ „Energetikų mokymo centras“ direktorės 2015-06-12 įsakyme Nr.... 94. 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 95. 37. Nagrinėjamoje byloje pareiga saugoti konfidencialią informaciją buvo... 96. 38. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apeliantės atliekamo CK... 97. 39. Apeliantė įrodinėja, kad VšĮ „Energetikų mokymo centras“... 98. 40. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pati apeliantė... 99. 41. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl apeliacinio... 100. 42. Atmetus ieškinį, kaip neįrodytą dėl neteisėto atleidimo iš darbo,... 101. 43. Konstatuojama, kad vien ta aplinkybė, jog teismas, įvertinęs byloje... 102. 44. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas... 103. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ir naujų įrodymų bei... 104. 45. Apeliantės (ieškovės) prašymas skirti bylą nagrinėti žodinio proceso... 105. 46. Apeliantės prašymas dėl 2015-10-29 medicininių dokumentų išrašo... 106. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 107. 47. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK... 108. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 109. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 6 d. sprendimą palikti...