Byla 2-2345-341/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Jolantai Vavruščak, dalyvaujant ieškovo atstovei Linai Pupelienei, atsakovei Z. M., išvadą teikiančios institucijos atstovui Dmitrijui Charitonovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei Z. M., trečiajam asmeniui ( - ) kūdikių namams, išvadą teikiančiai institucijai – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei Z. M. jos dukters Z. M., a.k. ( - ) atžvilgiu, nustatyti nepilnametei Z. M. nuolatinę globą, jos nuolatiniu globėju paskirti ( - ) kūdikių namus, vaiko gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje; priteisti iš Z. M., a.k. ( - ) išlaikymą dukrai Z. M., a.k. ( - ) po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jos pilnametystės.

4Ieškinyje nurodė, kad atsakovė Z. M., gimusi ( - ), turi vieną nepilnametę dukterį - Z. M., gimusią ( - ), kurios nuo pat gimimo neaugina - pagimdžiusi mergaitę, jos atsisakė. 2010-12-22 vykusio susitikimo metu atsakovė išreiškė norą, kad dukrai būtų nustatyta globa kūdikių namuose, nes ji neturi artimųjų, kurie galėtų padėti. Ligoninės socialinė darbuotoja informavo, kad atsakovė gimdyti atvyko būdama neblaivi. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja 2010-12-29 raštu informavo, kad Z. M. su sugyventiniu V. B., gimusiu ( - ), gyvena ūkininkui, pas kurį dirba vyras, priklausančiame priestate; gyvenimo sąlygos geros. Ūkininkas nurodė, kad sugyventiniai nevengia alkoholio, o Z. M. ir nėštumo metu vartojo alkoholį, jo nuomone sugyventiniai negalės tinkamai pasirūpinti kūdikiu. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011-01-05 įsakymu Nr. 30-9 Z. M. nustatyta laikinoji globa, o jos globėju paskirti ( - ) kūdikių namai.

5Atsakovė Z. M. 2012-01-05 pateikė prašymą grąžinti dukrą, tačiau iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-01-23 gauta informacija, kad per metus, kai atsakovės šeima įrašyta į Vilniaus rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą teigiamų pokyčių neįvyko - Z. M. trūksta socialinių įgūdžių, ji nedirba, ją išlaiko sugyventinis V. B., kuris nepripažino tėvystės nepilnametės atžvilgiu; sugyventiniai neišsprendė nuosavo būsto bei alkoholio vartojimo problemų. Skyriaus nuomone, Z. M. ir jos sugyventinis negalėtų tinkamai pasirūpinti vaiku, todėl siūlė mergaitės į šeimą negrąžinti, o svarstyti motinos valdžios apribojimo klausimą.

6Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-01-23 buvo organizuota vaiko laikinosios globos peržiūra, kurioje dalyvavo ir atsakovė. Ji nurodė, kad dirba pas ūkininką taupo pinigus, ir kad ketina gyventi pas motiną Trakų rajone (nors tikslaus adreso nežino). ( - ) kūdikių namų socialinė darbuotoja informavo, kad motina dukrą aplanko retai. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovė Z. M. yra visiškai nusišalinusi nuo dukters priežiūros, ja nesirūpina, neišlaiko, bei nėra duomenų, kad padėtis pasikeis, todėl vadovaujantis LR CK 3.180 straipsniu, prašo atsakovei neterminuotai apriboti motinos valdžią nepilnametės dukters Z. M. atžvilgiu; vadovaujantis LR CK 3.195 straipsniu, teismų praktika iš atsakovės dukrai priteisti 400 Lt dydžio išlaikymą, mokamą periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki vaiko pilnametystės. Apribojus atsakovei motinos valdžią, vadovaujantis LR CK 3.257 straipsniu ir LR CPK 407 straipsniu, Z. M. prašo nustatyti nuolatinę globą. Kadangi Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs mergaitės giminaičių ar kitų fizinių asmenų, norinčių ir galinčių ją globoti, prašymų, todėl jos nuolatiniu globėju prašo skirti ( - ) kūdikių namus. Nekilnojamo turto registro duomenimis nepilnametė nuosavybės teise neturi jokio nekilnojamo turto, kuriam būtų reikalinga nuolatinė priežiūra.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad skyriaus darbuotojai patys užregistravo vaiko gimimą, atsakovė pati prašė, kad vaikui būtų nustatyta globa; situacija nepasikeitė – atsakovė neturi nuolatinių pajamų, būsto ir galimybės auginti dukrą.

8Atsakovė teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko, paaiškino, kad savo noru paliko vaiką ligoninėje, vėliau teigė, jog taip pasielgti privertė vaiko tėvas; nurodė, jog šiuo metu nedirba, gyvena su vaiko tėvu, kurio tėvystė nenustatyta, pas ūkininką; teigia problemų su alkoholiu neturinti.

9Išvadą teikiančios institucijos atstovas su ieškiniu sutiko, paaiškino, jog motina negali užtikrinti vaikui tinkamų gyventi sąlygų, nuosavo būsto neturi, ūkininkas, pas kurį gyvena atsakovė, vaiką priimti atsisako; vaikas nuo pat gimimo gyvena ne su atsakove. Išvadoje dėl ieškinio (b.l. 30-31) taip pat nurodyta, kad pagrindinė atsakovės šeimos problema yra socialinių įgūdžių stoka ir piktnaudžiavimas alkoholiu.

10Trečiojo asmens ( - ) kūdikių namų atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti be atstovo iš kūdikių namų (b.l. 45). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.). Sutikdamas su ieškiniu trečiasis asmuo atsiliepime (b.l. 28) nurodė, kad Z. M., gim. ( - ), kūdikių namuose gyvena nuo 2010-12-23, mergaitė į kūdikių namus atvežta iš Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Santariškių klinikų filialo; vieniša mergaitės motina Z. M., a.k. ( - ) visiškai neatlieka savo kaip motinos pareigų, per tą laikotarpį, kai Z. auga kūdikių namuose, motina ją lanko tik epizodiškai, visiškai nedalyvauja dukters auklėjime, neteikia jai išlaikymo ir nesiekia susigrąžinti mergaitės į namus. Kūdikių namų administracijos manymu, toks motinos elgesys neatitinka vaiko interesų.

11Ieškinys tenkintinas.

12Byloje nustatyta, kad atsakovė Z. M. (a.k. ( - ) yra nepilnamečio vaiko Z. M. (a.k. ( - ) motina; duomenys apie tėvą gimimo įraše nenurodyti (b.l. 4).

13LR CK 3.180 str. 1 d. nustato, kad kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. To paties straipsnio 2 d. nustato, kad laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

14Proceso dalyvių paaiškinimais bei byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Z. M. ( - ) VUL Santariškių klinikų Centro filialo akušerijos-naujagimių skyriuje pagimdžiusi mergaitę jos atsisakė (b.l. 10). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2010-12-22 susitikimo protokole yra duomenys, jog ligoninės socialinės darbuotojos teigimu motina atvažiavo gimdyti būdama neblaivi; pati Z. M. teigė neturinti artimųjų, kurie galėtų padėti, todėl kol kas norėtų, kad vaikui būtų nustatyta globa kūdikių namuose (b.l. 11). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius informavo, jog apsilankius Z. M. šeimoje nustatė, kad pastaroji su sugyventiniu V. B. gyvena pas ūkininką Z. K. pritaikytame gyventi priestate ( - ) Vilniaus r.; minėtame priestate sąlygos labai geros; šeimininko teigimu, sugyventiniai nevengia alkoholio (b.l. 12-16).

15Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011-01-05 įsakymu Nr. 30-9 Z. M., gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa nuo 2010-12-23, o jos globėju paskirti ( - ) kūdikių namai (b.l. 17).

162012-01-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius gavo atsakovės Z. M. prašymą grąžinti jai dukrą Z. M. (b.l. 18). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius, įvertinęs 2012-01-16 Moralinių –buitinių gyvenimo sąlygų patikrinimo metu gautus duomenis, padarė išvadą, jog atsakovė ir jos sugyventinis negalėtų tinkamai pasirūpinti savo vaiku – jie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, nededa pastangų susigrąžinti vaiko, juo nesidomi; dirbant socialinį darbą su minėta šeima, pokyčių neįvyko, atsakovei Z. M. trūksta socialinių įgūdžių, ji yra bedarbė, darbo biržoje tuo metu buvo neregistruota, pragyvenimo šaltinio neturi, visiškai išlaikoma sugyventinio; sugyventinis tėvystės vaikui nesuteikė; Z. K., pas kurį gyvena sugyventiniai, prieštarauja, jog darbininkams skirtame pastate apsigyventų Z. M. vaikas (b.l. 19-21). Vilniaus savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-01-23 Vaiko globos plane dėl vaiko globos peržiūros nurodyta, jog Z. M., gim. ( - ), motina vaiką kūdikių namuose lanko retai; peržiūros metu dalyvavusi atsakovė teigė, jog taupo pinigus, planuoja gyventi pas motiną Trakuose, nors tikslaus adreso (kaimo pavadinimo) nežino (b.l. 22-23). ( - ) kūdikių namų 2012-06-18 rašte dėl Z. M. nurodyta, kad Z. M., gim. ( - ), kūdikių namuose gyvena nuo 2010-12-23, jos motina visiškai neatlieka savo kaip motinos pareigų, vaiką aplanko tik epizodiškai. Kūdikių namų administracijos manymu, toks motinos elgesys neatitinka vaiko interesų, motina visiškai nedalyvauja dukters auklėjime, neteikia jai išlaikymo ir nesiekia susigrąžinti mergaitės į namus (b.l. 5).

17Atsakovė niekur nedirba (b.l. 25, 49), dar iki vaiko gimimo ne kartą bausta administracine tvarka, tame tarpe du kartus – 2008-10-28 bei 2008-12-02 - pagal ATPK 178 str. (alkoholinių gėrimų gėrimas viešose vietose arba girto pasirodymas viešose vietose) (b.l. 8), neteista, į narkologinę įskaitą neįrašyta (b.l. 9).

18Iš byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovė buvo įpareigota dukrą lankyti kūdikių namuose, tačiau ji nuo 2012 m. sausio mėnesio iki 2012-05-02 aplankė dukrą tik vieną kartą (2012-03-08), dukra mažai domėjosi ir telefonu, vėliau dukrą lankė – 2012-05-18, 2012-05-25, 2012-06-08 (b.l. 34). ( - ) seniūnijos specialistė darbui su rizikos šeimomis D. V. ataskaitoje nurodė, jog Z. M. šeima neparodė jokios iniciatyvos dėl dukters grąžinimo, mano, jog atsakovė nesuvokia atsakomybės auginant vaiką.

19Taigi įvertinus byloje surinktus įrodymus matyti, kad atsakovė negali užtikrinti tinkamų sąlygų nepilnamečio vaiko auklėjimui, priežiūrai, ugdymui, nevykdo savo pareigų rūpintis vaiku, jį išlaikyti. Teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, t.y. kad atsakovė pradėtų rūpintis savo nepilnamečiu vaiku.

20Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad yra pagrindas apriboti atsakovei motinos valdžią jos dukters Z. M. atžvilgiu neterminuotai (CK 3.180). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo tenkintinas, nustatant, kad sustabdomos atsakovės asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, atsakovei išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (LR CK 3.180 str. 3 d.).

21Atsakovei išaiškintina, kad vadovaujantis CK 3.181 str. 2 d. tėvų valdžios neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas (jei vaikas neįvaikintas), jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, atsakovė turės teisę, pakeitusi savo požiūrį į gyvenimą ir vaiko auklėjimą, kreiptis į teismą ir prašyti panaikinti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą nepilnametei dukrai Z. M..

22LR CK 3.183 str. 4 d. nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Globa nustatoma vaikams, kurie neturi keturiolikos metų, rūpyba - vaikams, sulaukusiems keturiolikos metų (CK 3.251 str.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai (CK 3.256 str.).

23Kadangi nepilnamečio vaiko Z. M. atžvilgiu apribota atsakovės Z. M. motinos valdžia, o vaiko tėvystė nenustatyta, akivaizdu, kad vaikas liko be tėvų globos, jis esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, todėl jam nustatytina nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad mažametė Z. M. gyvena ( - ) kūdikių namuose, ši įstaiga skirtina nepilnamečio vaiko Z. M. globėju (CK 3.261 str., 3.264 str.), jos gyvenamoji vieta nustatytina globos institucijoje - ( - ) kūdikių namuose, ( - ), Vilniaus m. (CK 3.265 str.).

24LR CK 3.192 str. 1 d. nustato, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 str.).

25Kadangi atsakovė įstatymu nustatytos pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką nevykdo, todėl iš atsakovės priteistinas išlaikymas nepilnametei dukrai Z. M., a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį vaikui, pradedant nuo 2012-06-26 (t.y. nuo ieškinio padavimo dienos) iki jo pilnametystės (LR CK 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.202 str. 1 d.). Teismas, priteisdamas tokio dydžio išlaikymą, atsižvelgė į atsakovės materialinę padėtį, t.y. į tai, kad atsakovė niekur nedirba, tačiau yra darbingo amžiaus ir sveika, todėl gali ir turi imtis aktyvių veiksmų, kad įsidarbintų ir materialiai išlaikytų savo nepilnametę dukrą, taip pat į vaiko poreikius bei teismų praktikoje taikomą išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydį (CK 3.192 str. 2 d., 3.198 str.). ( - ) kūdikių namai skirtini nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju (CK 3.275 str.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 286 Lt žyminio mokesčio (142 Lt už neturtinį reikalavimą + 144 Lt už turtinį reikalavimą) ir 7,98 Lt pašto išlaidų (CPK 80, 83 ir 96 str.).

28Vadovaudamasis LR CPK 270 str., 400 - 407 str., teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti.

30Neterminuotai apriboti atsakovės Z. M. (a.k. ( - ) motinos valdžią nepilnamečio vaiko – dukters Z. M. (gim. ( - ), a.k. ( - ) atžvilgiu.

31Nepilnametei Z. M. (a.k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą, ir jos globėju paskirti ( - ) kūdikių namus (į.k. ( - )), Z. M. gyvenamąją vietą nustatyti ( - ) kūdikių namuose (( - ) Vilniaus m.).

32Priteisti iš atsakovės Z. M. (a.k. ( - ) jos nepilnametės dukters Z. M. (gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 400 (keturis šimtus) litų nuo 2012-06-26 iki vaiko pilnametystės, lėšas išieškant globojančiai institucijai. ( - ) kūdikių namus paskirti nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju.

33Priteisti iš atsakovės Z. M. (a.k. ( - ) valstybei 293,98 Lt (du šimtus devyniasdešimt tris litus 98 ct) bylinėjimosi išlaidų.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo neterminuotai apriboti... 4. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė Z. M., gimusi ( - ), turi vieną nepilnametę... 5. Atsakovė Z. M. 2012-01-05 pateikė prašymą grąžinti dukrą, tačiau iš... 6. Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-01-23 buvo organizuota vaiko laikinosios... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas... 8. Atsakovė teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko, paaiškino, kad savo noru... 9. Išvadą teikiančios institucijos atstovas su ieškiniu sutiko, paaiškino,... 10. Trečiojo asmens ( - ) kūdikių namų atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovė Z. M. (a.k. ( - ) yra nepilnamečio vaiko Z. M.... 13. LR CK 3.180 str. 1 d. nustato, kad kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti... 14. Proceso dalyvių paaiškinimais bei byloje surinktais rašytiniais įrodymais... 15. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo... 16. 2012-01-05 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių... 17. Atsakovė niekur nedirba (b.l. 25, 49), dar iki vaiko gimimo ne kartą bausta... 18. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovė buvo įpareigota dukrą... 19. Taigi įvertinus byloje surinktus įrodymus matyti, kad atsakovė negali... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad yra pagrindas apriboti... 21. Atsakovei išaiškintina, kad vadovaujantis CK 3.181 str. 2 d. tėvų valdžios... 22. LR CK 3.183 str. 4 d. nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų... 23. Kadangi nepilnamečio vaiko Z. M. atžvilgiu apribota atsakovės Z. M. motinos... 24. LR CK 3.192 str. 1 d. nustato, kad tėvai privalo išlaikyti savo... 25. Kadangi atsakovė įstatymu nustatytos pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 286 Lt... 28. Vadovaudamasis LR CPK 270 str., 400 - 407 str., teismas... 29. Ieškinį tenkinti.... 30. Neterminuotai apriboti atsakovės Z. M. (a.k. ( - ) motinos valdžią... 31. Nepilnametei Z. M. (a.k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą, ir jos globėju... 32. Priteisti iš atsakovės Z. M. (a.k. ( - ) jos nepilnametės dukters Z. M.... 33. Priteisti iš atsakovės Z. M. (a.k. ( - ) valstybei 293,98 Lt (du šimtus... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...