Byla e2-710-922/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovei V. A. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės V. A. 108,69 EUR skolos, 17,96 EUR palūkanų, 0,27 EUR delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 EUR bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Ieškovo pateikti dokumentai patvirtina, kad 2015-05-27 atsakovė su ieškovu sudarė vartojimo kredito sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei kreditą, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti laiku. Ieškovas 2015-05-27 suteikė atsakovei 100 EUR kreditą, atsakovė turėjo iki 2015-06-26 grąžinti 108 EUR. Atsakovė 5 kartus ieškovei pateikė paraiškas pratęsti vartojimo kredito grąžinimo terminus, pagal kurias jai suteikto kredito grąžinimo terminas buvo pratęsiamas iki 2015-07-30, 2015-09-11, 2015-11-11, 2016-01-20, 2016-03-24. Atsakovės atliktos įmokos: 2015-06-30 sumokėjo 9,09 EUR, 2015-08-11 – 11,93 EUR, 2015-08-12 – 0,58 EUR, 2015-10-12 – 17,80 EUR, 2015-12-21 – 20,45 EUR, 2016-02-23 – 18,69 EUR. Paskutinė suteikto vartojimo kredito grąžinimo data - 2016-03-24, grąžintina suma 108,69 EUR. Atsakovė laikotarpiu nuo 2016-02-23 iki 2016-05-26 mokėjimų neatliko. Vadovaujantis Sutarties 9.1 punktu, nuo nesumokėtos sumos pradėta skaičiuoti Sutarties 6 punkte numatytos dydžio palūkanos. Sutartyje numatyta fiksuota metinė palūkanų norma 105,73 %. Taigi už 62 dienas priskaičiuota 17,96 EUR palūkanų. Vadovaujantis Sutarties 9.3 punktu, pradėta skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, taigi už 62 uždelsto mokėjimo dienų priskaičiuota 0,27 EUR delspinigių. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo skolinius įsipareigojimus ieškovui.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutartines prievoles asmenys privalo vykdyti tinkamai ir laiku, o prievolės neįvykdęs ar ją netinkamai įvykdęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnis, 6.872 straipsnis). Pagal CK 6.881 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė negrąžino kredito sutartu terminu, t. y. iki 2016-03-24, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 108,69 EUR negrąžinto kredito laikytinas pagrįstu ir įrodytu, taigi, tenkintinas.

9Be negrąžinto kredito, ieškovas prašo priteisti 17,96 EUR palūkanų. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad sutartimi yra numatyta 105,73 % metinė palūkanų norma. Remiantis išdėstytu, ieškovo reikalavimas dėl 17,96 EUR palūkanų priteisimo tenkintinas.

10CK 6.71 straipsnio 1 dalis ir 6.258 straipsnio 1 dalis leidžia sutartyje susitarti, jog prievolės neįvykdžiusi arba ją netinkamai įvykdžiusi sutarties šalis privalo sumokėti kitai šaliai netesybas – baudą arba delspinigius. Ieškovo ir atsakovės sudarytos Sutarties 9.3 punkte susitarta dėl delspinigių, kurių dydis 0,05 % už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nesumokėtos sumos. Atsakovas neįvykdė laiku piniginės prievolės, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 0,27 EUR delspinigių už 62 dienų laikotarpį tenkintinas.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės ieškovui priteistina 15,00 EUR žyminio mokesčio.

13Vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu bei CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.258 straipsnio 1 dalimi teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės V. A. (asmens kodas ( - ) 108,69 EUR (vieną šimtą aštuonis eurus 69 ct) skolos, 17,96 EUR (septyniolika eurų 96 ct) palūkanų, 0,27 EUR (0 eurų 27 ct) delspinigių, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 EUR (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „S.IMPERIJA Creditor.lt“ (įmonės kodas 302458437) naudai.

16Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Varėnos rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Kauno apygardos teismui, skundą paduodamas per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai