Byla 2A-2071-450/2012
Dėl palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio, Zitos Smirnovienės, Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės K. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovei K. Z. dėl palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas V. D. prašė priteisti iš atsakovės K. Z.: 18 321,85 Lt palūkanų; 5 proc. palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas, nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas, pakeisdamas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-02-18 sprendimą, 2010-12-30 nutartimi priteisė jam iš atsakovės K. Z. 54 500 Lt paskolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 54 500 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-08-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 450 Lt delspinigių ir 2 093,25 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teigė, kad atsakovė CK 6.872 str., 6.200 str., 6.37 str. 1 d. pagrindu privalo jam mokėti palūkanas kaip atlyginimą už naudojimąsi pinigais iki sutarties termino pabaigos, o pažeidus sutarties terminą ir laiku negrąžinus pinigus – mokėti palūkanas už tolesnį neteisėtą naudojimasis kreditoriaus pinigais ir tokiu būdu kompensuoti dėl tokio naudojimosi atsiradusius nuostolius. Pažymėjo, kad atsakovė jokių palūkanų už naudojimąsi pinigais jam nemokėjo. Ieškovas, vadovaudamasis duomenimis iš Lietuvos banko internetinės svetainės dėl palūkanų dydžio, prašė iš atsakovės priteisti metines 7,65 Lt proc. dydžio palūkanas nuo 54 500 Lt sumos už laikotarpį nuo 2007-02-07 (suteikta paskola) iki 2011-06-30 (grąžinta paskola), bet ne daugiau kaip už 5 metus (CK 1.125 str. 9 d.). Teigia, kad atsakovė taip pat privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovė nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012-01-10 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovės 12 327,23 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo šios priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 366,67 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2007-02-07 tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas V. D. paskolino atsakovei K. Z. 54 500 Lt sumą, kurią pastaroji privalėjo grąžinti iki 2007-05-07. Vilniaus apygardos teismas 2010-12-30 nutartimi, pakeisdamas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-02-18 sprendimą, priteisė ieškovui V. D. iš atsakovės K. Z. 54 500 Lt paskolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 54 500 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-08-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1 450 Lt delspinigių ir 2 093,25 Lt bylinėjimosi išlaidų, ieškovo reikalavimą dėl 14 495,31 Lt delspinigių atmetė. Visa skola priverstine tvarka išieškota 2011-06-30. Šalių sutartyje palūkanų mokėjimo klausimas nebuvo aptartas. Ieškovo pozicija akivaizdi, jis laiko, kad paskolos sutartis yra atlygintinė. Atsakovė iš esmės to neneigia, tačiau teigia, kad ji ieškovui jau yra sumokėjusi palūkanas. Teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas ėmė 3 proc. palūkanų nuo paskolintos sumos, ji mokėdavo palūkanas po 1 500 Lt, tačiau teigia, jog palūkanas ji jau yra sumokėjusi ieškovui, todėl ji daugiau nieko neprivalo mokėti. Laikė, jog šalių sudaryta paskolos sutartis yra atlygintinė. Šalys palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką, nėra nustačiusios susitarimu. Todėl palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Ieškovas pateikė išrašą iš Lietuvos banko internetinės svetainės, iš kurio matyti, kad paskolos sutarties sudarymo metu (2007 m. vasario mėnesį) galiojo ne mažesnės kaip 7,65 proc. dydžio metinės palūkanos už suteikiamas paskolas. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas ieškovo naudai iš atsakovės priteisti metines 7,65 proc. dydžio palūkanas nuo 54 500 Lt sumos už laikotarpį nuo 2007-02-07, kai buvo suteikta paskola, iki 2007-05-07, kai baigėsi piniginės prievolės įvykdymo terminas. Šios palūkanos atlieka mokėjimo funkciją, t.y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi. Taigi, iš atsakovės už minėtą laikotarpį (89 dienas) priteistina 1 016,61 Lt ((54 500 Lt x 7,65 proc.) x 89 d. : 365 d.). Dėl palūkanų nuo prievolės neįvykdymo laiku iki jos pilno įvykdymo Ieškovas prašė priteisti tokio paties dydžio palūkanas (7,65 proc.) ir už likusį laikotarpį, t.y. nuo 2007-05-08 iki 2011-06-30. Šalys sutartyje nebuvo numačiusios palūkanų už paskolos sutarties neįvykdymo termino praleidimo laikotarpį. Šiuo atveju ieškovas turi reikalavimo teisę į palūkanas pagal įstatymą. Tačiau jis nepagrįstai prašo priteisti palūkanas, numatytas CK 6.872 straipsnyje, kurios atlieka mokėjimo, t.y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi, funkciją. Šiuo atveju ieškovui priteistinos palūkanos, kurios atlieka kompensavimo, t.y. minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo, funkciją. Konstatavo, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip minimalių kreditoriaus nuostolių dėl termino grąžinti paskolą praleidimo mokėjimo, tačiau priteisė 5 proc. dydžio palūkanas, o ne 7,65 proc., kaip prašė ieškovas. Taigi, ieškovo naudai iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo 54 500 Lt sumos, t.y. 11 310,62 Lt ((54 500 Lt x 5 proc.) x 1515 d. : 365 d.). Nors atsakovė teigia, kad ji ieškovui jau yra sumokėjusi palūkanas, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, todėl laikė, jog ši atsakovės nurodyta aplinkybė nėra įrodyta. Ieškovo naudai iš atsakovės priteisė 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo 12 327,23 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2011-09-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovės atstovo teiginys, kad procesinės palūkanos nuo procesinių palūkanų nepriteisiamos, atmestinas kaip nepagrįstas. Paprastai palūkanos nuo palūkanų nepriteisiamos (CK 6.37 str. 4 d.), tačiau šuo atveju paskolos sutarčiai taikytina išimtis, numatyta CK 6.874 str. 1 d., todėl yra pagrindas priteisti procesines palūkanas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Apeliaciniame skunde atsakovė nurodė, kad ji skolinosi iš atsakovo V. D. 50 000 Lt, nors Paskolos sutartyje jis pats įrašė 54 500 Lt paskolos sumą, t.y. prie tikrosios paskolos sumos pridėjo 4500 Lt palūkanų. Taip pat nurodė, kad ji neoficialiai jam kiekvieną mėnesį mokėjusi 3 procentus metinių palūkanų nuo 50 000 Lt, t.y. po 1500 Lt., todėl visas palūkanas yra sumokėjusi. Nurodė, kad Paskolos sutartyje buvo numatytos netesybos, kurias ankstesniu teismo sprendimu teismas priteisė. Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas neatitinka teisingumo ir sąžiningumo principų. Prašė panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas V. D. prašė palikti galioti pirmos instancijos tesimo sprendimą. Nurodė, kad atsakovė savo teiginių išdėstytų apeliaciniame skunde, nepagrindė. Dėl palūkanų jos pozicija nuolat kinta. Nurodė, kad atsakovė per ilgą bylinėjimosi laiką nuolat vilkino procesą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

13Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmos instancijos teismo sprendimas pakeičiamas [CPK 326 str. 1 d. 3 p.].

14Apeliaciniu skundu ginčijamos priteistos palūkanos, kurias sudaro mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos ir kompensavimo funkciją atliekančios palūkanos už pavėluotai grąžintą paskolą bei CK 6.874 str. pagrindu priteistos procesinės 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos palūkanų sumos nuo bylos iškėlimo laiko iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

152007 m. vasario 7 d. šalys sudarė Paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas V. D. paskolino atsakovei K. Z. 54 500 Lt. Sutartyje buvo nustatytas paskolos grąžinimo terminas – iki 2007-05-07. 2010-12-30 Vilniaus apygardos teismas, pakeisdamas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-02-18 sprendimą, 2010-12-30 nutartimi priteisė jam iš atsakovės K. Z. 54 500 Lt paskolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 54 500 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-08-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 450 Lt delspinigių ir 2 093,25 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismo sprendimas įvykdytas 2011-06-30.

16Dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų

17CK 6.870 str. 1 d. nustato paskolos sutarties sampratą, iš kurios matyti, kad pagrindinė paskolos gavėjo pareiga - grąžinti paskolos davėjui paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Taigi mokėjimo, t.y. mokesčio už pinigų skolinimąsi funkciją atliekančias palūkanas [CK 6.872 str. 1d.], paskolos gavėjas privalo mokėti tik tuo atveju, jei paskolos sutartis yra atlygintinė. Šioje byloje pirmos instancijos teismas teisingai vertino ir padarė pagrįstą išvadą, kad nors šalių paskolos sutartyje nebuvo aptartas palūkanų mokėjimo klausimas, tačiau šalys iš esmės neneigia, kad tokia paskolos sutartis buvo atlygintinė. Kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, atsakovė pripažino mokėjusi palūkanas, nors tokios aplinkybės neįrodė [CPK 178 str.], t.y. iš esmės pripažino, kad paskolos sutartis tarp šalių buvo atlygintinio pobūdžio. Teismas teisingai rėmėsi vietos komercinių bankų vidutine palūkanų norma, galiojusia paskolos sutarties sudarymo momentu ir iš atsakovės priteisė 7,65 procentus dydžio metinių palūkanų už laikotarpį nuo paskolos suteikimo 2007-02-07 iki sutartyje numatyto termino grąžinti paskolą, t.y. 2007-05-07, viso 1016,61 Lt.

18Dėl kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų priteisimo

19Teismas priteisė 5 procentų dydžio metines palūkanas už ankstesniu teismo sprendimu priteistą visą paskolos sumą 54 500 Lt nuo 2007-05-08 iki visiško sprendimo įvykdymo, t.y. 2011-06-30. Teismas teisingai konstatavo, kad galimas palūkanų priteisimas, kaip nuostolių kompensavimas už naudojimąsi pinigais atsakovei laiku negrąžinus paskolos. CK 6.261 str. numato, kad už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatytas palūkanas. Šiuo atveju palūkanos atlieka kompensavimo funkciją, apie ką ne kartą yra nurodęs Kasacinis teismas. Kai praleistas prievolės įvykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino pradelsimo padarytus nuostolius CK 6.260 str. 2 p. ir palūkanos turi būti mokamos dėl fakto, kad prievolė neįvykdyta laiku. Skolininko pareiga mokėti palūkanas, jei praleistas terminas prievolei įvykdyti, nustatyta CK 6.210 str., kuriame nustatytas palūkanų dydis. Kompensavimo palūkanos priteisiamos neatsižvelgiant į tai, ar paskolos sutartimi palūkanos buvo nustatytos. Tokie nuostoliai atsiranda, kai prievolė neįvykdyta laiku ir įstatymas numato jų minimalų kompensavimą [CK 6.260 str. 2 d., 6.261 str.]. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, numatytų CK 6.37 str. mokėjimą, jei paskolos sutartis nenustato ką kita [CK 6.874 str. 1 d.]. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausias Teismas, kaip pvz. 2007-06-29 civ. byla Nr. 3K-3-298/2007 ir kitos.

20Įvertinęs bylos aplinkybes, pirmos instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė tiek kompensuojamų palūkanų priteisimo galimybę, tiek ir terminą už kurį tokios palūkanos priteistinos, bet neįvertino anksčiau priimto teismo sprendimo, t.y. 2010-12-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, kuri pakeitė Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-02-18 sprendimą, priteista ieškovui iš atsakovės K. Z. ne tik visa paskolos suma 54 500 Lt paskolos, bet ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo 54 500 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-08-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei 450 Lt delspinigių. Atsižvelgiant į tai, kad ankstesniu teismo sprendimu, laikotarpiu nuo kreipimosi į teismą 2008-08-07 iki sprendimo visiško įvykdymo, t.y. 2011-06-30 jau buvo priteista 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo tos pačios paskolos sumos, šis laikotarpis turi būti eliminuotas. Ankstesniu teismo sprendimu, kaip ir buvo sutarę šalys paskolos sutartyje, buvo priteista 1450 Lt delspinigių nuo termino, kai atsakovė privalėjo grąžinti paskolą, t.y. 2007-05-07 už šešis mėnesius, t.y. iki 2007-11-07. Atsižvelgiant į tai, kad už sutartinės prievolės neįvykdymą kreditorius gali reikalauti netesybų arba nuostolių atlyginimo, tuo atveju, jei kreditorius dėl prievolės pažeidimo prašo tiek delspinigių, tiek nuostolių, netesybos turi būti įskaičiuotos į nuostolių atlyginimą [CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.]. Sutartimi nustatytos netesybos yra iš anksto šalių suderinta valia, kurios numatytos tam atvejui, jei sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma. Atsižvelgiant į tai, kompensuojamojo pobūdžio palūkanos priteistinos nuo 54 000 Lt sumos už laikotarpį nuo 2007-05-08 iki 2008-08-06, t.y. [[54 500 x 5 procentų] x 453 d. : 365 d.], viso 3381,98 Lt, ši suma mažinama priteista ankstesniu teismo sprendimu [nutartimi] delspinigių suma, t.y. 1450 Lt. Viso priteistina šio pobūdžio palūkanų 1931,98 Lt.

21Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas iš esmės teisingai konstatavo, kad remiantis CK 6.874 str. 1 d. yra pagrindas priteisti 5 procentų dydžio metinių palūkanų sumą nuo priteistos palūkanų sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011-09-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau pakeitus pirmos instancijos teismo sprendimą, tokios palūkanos priteistinos nuo 2948,59 Lt sumos. Pažymėtina, kad šiuo pagrindu procesinės palūkanos priteistinos už kitą laikotarpį, t.y. nuo kreipimosi į teismą su ieškiniu šioje byloje momento iki priimto sprendimo šioje byloje įvykdymo.

22Atsižvelgiant į tai, kad primos instancijos teismo sprendimas pakeičiamas, perskirstomos priteistos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovo naudai priteistina sumokėto žyminio mokesčio 88,45 Lt suma [CPK 93 str.]. Atsakovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo, sumokėto žyminio mokesčio dalis už apeliacinį skundą, tai sudaro 281,35 Lt.

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimą pakeisti iš dalies ir jį išdėstyti sekančiai:

25„Priteisti ieškovui V. D. ( - ) iš atsakovės K. Z. ( - ) 2948,59 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo šios priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 88,45 Lt bylinėjimosi išlaidų“.

26Priteisti atsakovei K. Z. iš ieškovo V. D. 281,35 Lt bylinėjimosi išlaidų.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas V. D. prašė priteisti iš atsakovės K. Z.: 18 321,85 Lt... 5. Atsakovė nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012-01-10 sprendimu ieškinį patenkino iš... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Apeliaciniame skunde atsakovė nurodė, kad ji skolinosi iš atsakovo V. D. 50... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas V. D. prašė palikti galioti... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmos instancijos teismo... 14. Apeliaciniu skundu ginčijamos priteistos palūkanos, kurias sudaro mokėjimo... 15. 2007 m. vasario 7 d. šalys sudarė Paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas... 16. Dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų... 17. CK 6.870 str. 1 d. nustato paskolos sutarties sampratą, iš kurios matyti, kad... 18. Dėl kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų priteisimo... 19. Teismas priteisė 5 procentų dydžio metines palūkanas už ankstesniu teismo... 20. Įvertinęs bylos aplinkybes, pirmos instancijos teismas iš esmės teisingai... 21. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas iš esmės... 22. Atsižvelgiant į tai, kad primos instancijos teismo sprendimas pakeičiamas,... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimą pakeisti iš... 25. „Priteisti ieškovui V. D. ( - ) iš atsakovės K. Z. ( - ) 2948,59 Lt... 26. Priteisti atsakovei K. Z. iš ieškovo V. D. 281,35 Lt bylinėjimosi išlaidų....