Byla TA-858-32-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėjo atsakovo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Ekspo-Matec“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriui dėl reikalavimų panaikinimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 25 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Ekspo-Matec“ skundą patenkino, panaikino Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009 m. rugsėjo 28 d. reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0756-0105 bei 2009 m. spalio 16 d. reikalavimą pašalinti pažeidimus Nr. R1 0756-0111.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius 2010 m. balandžio 28 d. (pagal spaudą ant voko) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimo ir prašymą atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

6Atsakovas nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą gavo tik 2010 m. balandžio 21 d., pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo lydraštį prie sprendimo matyti, kad jis buvo išsiųstas tik 2010 m. balandžio 16 d.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi (t. II, b. l. 97–98) įpareigojo Vilniaus apskrities centrinį paštą pateikti duomenis apie tai, ar 2010 m. kovo 25 d. ar vėliau buvo išsiųsta siunta iš Vilniaus apygardos administracinio teismo gavėjui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriui (gavėjo adresas: Kauno g. 1A, 01314 Vilnius) bei ar pašto siunta buvo įteikta gavėjui (adresatui) ir kada.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Prašymas tenkintinas.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas priimtas 2010 m. kovo 25 d., taigi apeliacinis skundas galėjo būti pateiktas iki 2010 m. balandžio 8 d., tačiau atsakovas pirminį apeliacinį skundą teismui išsiuntė paštu 2010 m. balandžio 28 d. (pagal spaudą ant voko).

12Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Pažymėtina, jog svarbiomis termino skundui paduoti praleidimo priežastimis ABTĮ 127 straipsnio prasme laikytinos objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės, apribojusios galimybes efektyviai pasinaudoti teisminės gynybos teise (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-46/2010).

13Atsakovas teigia, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą gavo tik 2010 m. balandžio 21 d. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog byloje esantys akcinės bendrovės Lietuvos paštas pateikti duomenys dėl pašto korespondencijos siuntos, kuria Valstybinei darbo inspekcijai buvo įteiktas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas priimtas 2010 m. kovo 25 d. (t. II, b. l. 100–101) patvirtina, kad neįsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašas atsakovui buvo išsiųstas 2010 m. balandžio 19 d., nesilaikant ABTĮ 93 straipsnio reikalavimo išsiųsti teismo sprendimo nuorašą teismo posėdyje nedalyvavusioms bylos šalims per 3 dienas nuo sprendimo surašymo dienos.

14Kaip matyti atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius 2010 m. balandžio 28 d. (pagal spaudą ant voko) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, o apie skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį sužinojo 2010 m. balandžio 21 d. Nagrinėjamu atveju apeliacinis skundas teismui išsiųstas per protingą laiko tarpą nuo sprendimo gavimo, ši aplinkybė vertintina kaip svarbi ir objektyvi priežastis termino apeliaciniam skundui atnaujinimo prasme.

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, konstatavus, kad apeliacinio skundo padavimo teismui terminas praleistas dėl svarbios ir nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios priežasties, toks terminas atnaujintinas (ABTĮ 127 straipsnio 2 dalis). Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas iš esmės atitinka ABTĮ 130 straipsnio reikalavimus, apeliacinis skundas priimtinas nagrinėti.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

17Atsakovo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus prašymą patenkinti, terminą apeliaciniam skundui paduoti atnaujinti. Atsakovo apeliacinį skundą priimti.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai