Byla P-5-438/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AMP TRANZIT“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-4711-415/2019 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vivatrans“ ir uždarosios akcinės bendrovės „AMP TRANZIT“ apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vivatrans“ ir uždarosios akcinės bendrovės „AMP TRANZIT“ skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto savivaldybės administracijai, V. A., O. P. ir M. G. (tretieji suinteresuoti asmenys – R. S., B. Z., valstybės įmonė Registrų centras, uždaroji akcinė bendrovė „SANITEX“) dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP TRANZIT“ kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino, prašydami: 1) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252 dalį, kuria buvo patvirtintas žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Žemės sklypas), ribų formavimo esamo pastato eksploatacijai, tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo bei nuosavybės teisių atkūrimui, detalusis planas (toliau – ir Detalusis planas); 2) panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“; 3) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 2S-315 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei V. A.“; 4) panaikinti NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 2S-316 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei O. P.“; 5) panaikinti NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 2S-317 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo miesto gyvenamojoje vietovėje pilietei A. G.“; 6) pripažinti negaliojančiu Alytaus rajono I-ojo notaro biuro notarės B. Z. 2013 m. lapkričio 21 d. išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, notarinio registro Nr. 5572; 7) panaikinti 1,5336 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), teisinę registraciją; 8) atkurti 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), teisinę registraciją; 9) pripažinti 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą neteisėtu ir panaikinti NŽT Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“; 10) pripažinti sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini), išregistravimą neteisėtu; 11) atkurti juridinių faktų dėl 2,8196 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), nuomos bei nuomos teisės įkeitimo teisinę registraciją; 12) atnaujinti terminą skundui paduoti.

72.

8Pareiškėjai paaiškino, kad pagal 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. N11/97-1440 Žemės sklypas nuo 1997 m. liepos 30 d. iki 2096 m. liepos 30 d. buvo išnuomotas AB „Daisotra“. 2004 m. rugpjūčio 19 d. AB „Daisotra“, užtikrindama prievolių įvykdymą kreditoriui ESSO Deutschland GmbH, įkeitė Žemės sklypo nuomos teisę. Vėliau į prievolę įstojo UAB „AMP TRANZIT“ ir UAB „Vivatrans“. 2010 m. gruodžio 17 d. Taryba sprendimu Nr. T-252 patvirtino Detalųjį planą. Nurodyto sprendimo pagrindu Administracijos direktorius 2012 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. DV-466 patvirtino 15 336 kv. m ploto naujo žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini)s, planą ir šio žemės sklypo naudojimo duomenis.

93.

10Pareiškėjai nurodė, kad Detaliojo plano sprendiniai priimti neatsižvelgiant į Žemės sklype esančių dirbtuvių eksploatavimui reikalingą plotą. Dirbtuvių įregistruotas pagrindinis plotas yra 2 300,19 kv. m, todėl joms eksploatuoti reikalingas daugiau kaip 5 kartus didesnis stovėjimo vietų skaičius, nei nurodyta Detaliojo plano aiškinamajame rašte. Be to, tvirtinant Detaliojo plano sprendinius, nebuvo tinkamai įvertintas esamas planuojamos teritorijos užstatymas, nes tuometiniam Žemės sklypo nuomininkui BAB „Daisotra“ Žemės sklype nuosavybės teise priklausė ne vien dirbtuvės, tačiau ir kiti (tuo metu neįregistruoti) Žemės sklype esantys statiniai, kurie 2012 m. gegužės 8 d. buvo perleisti UAB „AMP TRANZIT“. Žemės sklype buvo ir yra UAB „AMP TRANZIT“ nuosavybės teise priklausančios transporto priemonių stovėjimo aikštelės (unikalūs Nr. (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini)), kurios Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip minėtų dirbtuvių priklausinys. Šiuo metu šios stovėjimo aikštelės yra atsakovėms V. A., O. P. ir M. G. priklausančiame naujame žemės sklype.

114.

12Pareiškėjų nuomone, įregistravus naują žemės sklypą, į kurį atkurtos nuosavybės teisės, buvo apribota UAB „AMP TRANZIT“ nuosavybės teisė naudotis turtu ir nepagrįstai apribota teisė sudaryti statiniams eksploatuoti reikalingą Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį. Detaliojo plano sprendiniai turi įtakos ir UAB „Vivatrans“ teisių apimčiai, nes įgyvendinus detaliojo planavimo procedūras, Žemės sklypas buvo pertvarkytas ir išregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro, o UAB „Vivatrans“ prarado turtinę Žemės sklypo nuomos įkeitimo teisę.

135.

14Pareiškėjai nurodė, kad Žemės sklypo nuomos sutartis galėjo būti nutraukta tik gavus išankstinį rašytinį kreditoriaus UAB „Vivatrans“, kurio naudai buvo įkeista nuomos teisė, sutikimą, tačiau UAB „Vivatrans“ net nebuvo informuotas apie ketinimą nutraukti Žemės sklypo nuomos sutartį. Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo sandoris taip pat yra neteisėtas ir negaliojantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.90 straipsnio pagrindu (dėl UAB „AMP TRANZIT“ suklydimo). Nuomos sutarties išregistravimo pagrindas yra UAB „AMP TRANZIT“ 2013 m. liepos 26 d. prašymas dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo ir naujos sutarties sudarymo ir NŽT Alytaus skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“. Šį prašymą UAB „AMP TRANZIT“ direktorius pateikė iš esmės suklydęs dėl NŽT kaltės. Prašymą UAB „AMP TRANZIT“ direktorius pateikė įsitikinęs, kad prašymo esmė yra Žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimas, joje įrašant naująjį nuomininką UAB „AMP TRANZIT“. UAB „AMP TRANZIT“ neišreiškė valios nutraukti Žemės sklypo nuomos sutartį, neteisingai suvokė esmines sandorio aplinkybes, sandorio turinį bei prašymo pateikimo pasekmes, todėl prašymo pagrindu įvykęs Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimas yra negaliojantis ir neteisėtas.

156.

16Pareiškėjai taip pat nurodė, kad turėtų būti pripažintas sutartinio įkeitimo, identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini), išregistravimas neteisėtu, kadangi išregistruojant įkeitimą, joks kreditoriaus (UAB „Vivatrans“) sutikimas nebuvo gautas.

177.

18Pareiškėjai prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, jeigu, teismo vertinimu, toks terminas yra praleistas. Pareiškėjai nurodė, kad iš karto po sužinojimo apie savo teisių pažeidimą, ėmėsi aktyvių veiksmų. Apie ginčijamus administracinius aktus sužinojo po civilinės bylos iškėlimo ir šie aktai per protingą laiką nuo sužinojimo buvo ginčijami bylą nagrinėjant bendrosios kompetencijos teisme. Pareiškėjų teigimu, Alytaus miesto savivaldybė neįvykdė Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 26 straipsnio 8 dalyje nustatytų reikalavimų, t. y. nepaskelbė viso teritorijų planavimo dokumento savo interneto tinklalapyje, todėl pareiškėjai nežinojo ir negalėjo žinoti apie Detaliojo plano patvirtinimą bei savo teisių pažeidimą.

198.

20Atsakovas NŽT atsiliepimuose prašė pareiškėjų skundą atmesti.

219.

22NŽT nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu įpareigojo Administracijos direktorių parengti Žemės sklypo detalųjį planą tam, kad būtų nustatytas santykis tarp žemės kiekio, reikalingo eksploatuoti Žemės sklype AB „Dasotra“ turimus statinius, ir grąžintino natūra. Administracijos direktorius 2012 m. birželio 20 d. įsakymu patvirtino buvusių savininkų turėtoje žemėvaldoje suformuoto 1,5336 ha ploto žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), planą ir nustatė naudojimo duomenis. Atsižvelgiant į patvirtintą planą NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 atkūrė nuosavybės teisės natūra į 1,5336 ha žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini). Šio sklypo kadastro duomenys negalėjo būti įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą, kadangi jo ribos dengėsi su kadastro žemėlapyje pažymėto ir įregistruoto Nekilnojamojo turto registre gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), buvęs nuomininkas AB „Daisotra“) ribomis.

2310.

24Atsakovo teigimu, UAB „Vivatrans“ neturi reikalavimo teisės pripažinti neteisėtu 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą, kadangi 2013 m. vasario 28 d. susitarimo pagrindu jau likviduota (Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-25-436/2012) BAB „Daisotra“ perleido UAB „AMP TRANZIT“ prie parduoto nekilnojamojo turto – dirbtuvių pastato žemės sklypo (duomenys neskelbtini), nuomos teises. CK 6.562 straipsnyje nustatyta, kad žemės nuomos sutartis baigiasi, kai juridinis asmuo, kuris buvo žemės nuomininkas, likviduojamas. Be to, CK 6.491 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nuomininkas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties tik gavęs išankstinį rašytinį nuomotojo sutikimą, šiuo atveju NŽT tokio sutikimo nedavė. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose yra nagrinėjama civilinė byla pagal NŽT ieškinį UAB „AMP TRANZIT“ dėl 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo prie 2012 m. gegužės 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytinių sutarties pripažinimo negaliojančiu.

2511.

26Atsakovas nurodė, kad 2013 m. liepos 3 d. rašte Nr. 2SD-(14.2.7.)-1582 UAB „AMP TRANZIT“ direktoriui R. P. buvo pateikta išsami informacija, kad reikalinga patikslinti nuomos sutartį, t. y. sudaryti nuomos sutartį 1,286 ha plotui, reikalingam statinių eksploatavimui, kadangi 1,5336 ha sklypo dalis, vykdant Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimą, yra grąžinta buvusių žemės savininkų įpėdiniams. Nurodytos aplinkybės patvirtino, kad UAB „AMP TRANZIT“ direktorius suprato ir pats pageidavo, kad būtų sudaryta nauja 1,286 ha ploto Žemės sklypo nuomos sutartis statinių eksploatavimui, todėl suklydimo fakto nebuvo.

2712.

28Atsižvelgiant į tai, kad Žemės sklypo nuomos sutartis buvo pasibaigusi, likvidavus žemės nuomininką AB „Daisotra“, NŽT Alytaus skyrius 2013 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. 2SD-(14.2.55)-2211 „Dėl įkeitimo išregistravimo“ pagrįstai kreipėsi į Alytaus miesto 2-ąjį notaro biurą, kad būtų išregistruota pasibaigusi žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), buvęs adresas: (duomenys neskelbtini)) įkeista turtinė (nuomos) teisė (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)).

2913.

30Atsakovai Alytaus miesto savivaldybės taryba ir Alytaus miesto savivaldybės administracija prašė skundą atmesti.

3114.

32Nurodė, kad su parengtais detaliojo plano sprendiniais buvo galima susipažinti nuo 2010 m. rugpjūčio 25 d. iki 2010 m. rugsėjo 22 d., vieša ekspozicija nuo 2010 m. rugsėjo 8 d. iki 2010 m. rugsėjo 22 d. Rengiant detalųjį planą, Administracija 2010 m. rugsėjo 22 d. gavo BAB „Daisotra“ kreditorių komiteto pastabas dėl detaliojo plano. BAB „Daisotra“ 2010 m. spalio 12 d. buvo informuota raštu, jog detalusis planas, kuriuo performuojamas Žemės sklypas, rengiamas vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DV-749 ir vykdant Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimą. Rengiant detalųjį planą BAB „Daisotra“ pastatams eksploatuoti buvo suformuotas sklypas, kurio dydis atitiko STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo sklypų tvarkymas“. 2010 m. gruodžio 6 d. buvo gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TP1-2776-(14.4) su teigiama tikrinimo išvada, todėl 2010 m. gruodžio 17 d. Taryba patvirtino Detalųjį planą.

3315.

34Atsakovai pažymėjo, jog rengiant Detalųjį planą BAB „Daisotra“ nepateikė dokumentų, įrodančių kitų pastatų ar statinių, esančių ginčo žemės sklype, registraciją Nekilnojamojo turto registre ir priklausomybę BAB „Daisotra“, o iš Nekilnojamojo turto registro išrašo buvo matyti, kad BAB „Daisotra“ priklausė tik pastatas-dirbtuvės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini).

3516.

36Be to, atsakovai teigė, kad pareiškėjai praleido terminus apskųsti Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-252 ir Administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. DV-466. Sprendimas, kuriuo patvirtintas Detalusis planas, buvo paskelbtas tiek Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio skiltyje „Teisinė informacija“, tiek vietinėje spaudoje. Detalusis planas 2011 m. vasario 7 d. buvo įregistruotas Teritorijų planavimo dokumentų registre. Pažymėjo, jog iki 2012 m. gegužės mėn. patvirtinti detalieji planai su pridėtais sprendiniais papildomai buvo skelbiami Alytaus miesto savivaldybės tinklalapyje, skiltyje „Skelbimai“. Šiuo metu savivaldybės tinklalapyje galima rasti skelbimų įrašus nuo 2012 m. gegužės 4 d., nes 2012 m. balandžio mėn. pabaigoje pradėjo veikti nauja tinklalapio versija, o senojo tinklalapio duomenys nėra išsaugoti.

3717.

38Atsakovės V. A., O. P. ir M. G. prašė pareiškėjų skundą atmesti.

3918.

40Nurodė, kad pareiškėjai praleido terminus ginčyti administracinius aktus. Informacija apie Detalųjį planą pareiškėjams tapo prieinama, kai vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DV-749, adresu (duomenys neskelbtini), kur buvo BAB „Daisotra“, UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP TRANZIT“ buveinė, buvo patalpintas stendas su informacija apie sklypo detalųjį planavimą. 2010 m. rugsėjo 22 d. Detalaus plano viešame svarstyme dalyvavo BAB „Daisotra“ administratorius K. B. ir buvęs šios bendrovės prezidentas bei akcininkas J. C., o Detaliojo plano projekto svarstymo metu pastarasis buvo UAB „AMP TRANZIT“ direktorius. Administracija 2010 m. spalio 12 d. raštu SD-7355(6.18), atsakydama į BAB „Daisotra“ administratoriaus raštą, išaiškino, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis žemės sklype BAB „Daisotra“ nuosavybės teise priklauso tik pastatas-dirbtuvės, ir paprašė pateikti dokumentus, įrodančius kitų pastatų ar statinių, esančių minėtame sklype, registraciją ir priklausomybę BAB „Daisotra“. Nei pareiškėjai, nei BAB „Daisotra“ neginčijo Administracijos 2010 m. spalio 12 d. rašto bei Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2012 m. spalio 23 d. UAB „Vivatrans“, o nuo 2013 m. birželio 11 d. iki 2014 m. vasario 18 d. ir UAB „AMP TRANZIT“ buveinės adresas yra (duomenys neskelbtini), pareiškėjams jau tuo metu buvo žinoma informacija apie esminius šių aktų turinį sudarančius elementus. Vertino, kad pareiškėjai per nustatytą terminą administracinių aktų neskundė, nors jie pareiškėjams ne vėliau kaip nuo 2013 m. gruodžio 20 d. (NŽT Alytaus skyriaus rašto „Dėl įkeitimo išregistravimo“) buvo žinomi. Taip pat pažymėjo, jog bylos aplinkybės leidžia konstatuoti, jog Administracija savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentą savo tinklapyje paskelbė 2011 m. vasario 7 d. per jos tvarkomą Teritorijų planavimo dokumentų registrą. Todėl pareiškėjai administracinius aktus apskundė praleidus nustatytus terminus ir nėra jokio pagrindo juos atnaujinti.

4119.

42Be to, nurodė, kad priimant skundžiamus aktus dėl nuosavybės teisių atkūrimo žemės sklype, adresu (duomenys neskelbtini), Statybos įstatymo prasme jokių statinių nebuvo, todėl jis pagrįstai buvo laikomas laisvu (neužstatytu) žemės sklypu.

4320.

44Pažymėjo, kad įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimui civilinėje byloje B2-25-436/2012, kuriuo likviduota AB „Daisotra“ dėl bankroto, vadovaujantis CK 6.562 straipsnio 3 punktu, Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis baigėsi. Akcentavo, kad perleidžiant nuomos teises valstybei priklausančiam žemės sklypui, nebuvo gautas NŽT sutikimas, todėl nuomos teisių perdavimas yra neteisėtas.

4521.

46Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras (VĮ Centrinės hipotekos įstaigos teisių perėmėjas) atsiliepimuose į skundą skundo pagrįstumo klausimą prašė spręsti teismo nuožiūra.

4722.

48Nurodė, kad Centrinė hipotekos įstaiga 2013 m. spalio 3 d. gavo notarės R. S. pranešimą „Apie įkeitimo pasibaigimą tinkamai įvykdžius skolinį įsipareigojimą“ kartu su NŽT Alytaus skyriaus 2013 m. rugsėjo 23 d. rašto Nr. 2SD-(14.2.55.)-2211 „Dėl įkeitimo išregistravimo“ kopija. Remiantis šiais duomenimis, sutartinis įkeitimas (identifikavimo kodas (duomenys neskelbtini)) iš Hipotekos registro išregistruotas 2013 m. spalio 3 d.

4923.

50Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sanitex“ prašė skundą atmesti.

5124.

52Nurodė, kad UAB „Vivatrans“ neturi subjektinės reikalavimo teisės pripažinti Žemės nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu. Pareiškėjui reikalavimo teisė į žemės nuomos teisę perleista 2013 m. vasario 27 d., nors pati reikalavimo teisė baigėsi likvidavus AB „Daisotra“ Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d. sprendimu. UAB „Vivatrans“ neturėjo būti informuotas nei apie Žemės nuomos sutarties nutraukimą, nei apie nuomos teisės įkeitimo fakto išregistravimą, nes nebuvo žemės nuomos sutarties šalimi, o be NŽT sutikimo negalėjo turėti jokių teisinių santykių dėl Žemės sklypo nei su AB „Daisotra“, nei su UAB „AMP TRANZIT“.

5325.

54Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu pareiškėjų prašymo atnaujinti įstatymu nustatytą terminą apskųsti Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252 dalį, kuria buvo patvirtintas Detalusis planas; Administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. DV-466; NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimus Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 netenkino ir šią administracinės bylos dalį nutraukė. Pripažino niekiniu ir negaliojančiu 2013 m. vasario 28 d. „Papildomą susitarimą prie 2012-05-08 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo be varžytynių sutarties“. Kitą skundo dalį atmetė.

5526.

56Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą patenkino ir Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimą panaikino bei perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

57II.

5827.

59Regionų apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 16 d. sprendimu atmetė pareiškėjų prašymą atnaujinti įstatymu nustatytą terminą apskųsti: Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252 dalį, kuria buvo patvirtintas Detalusis planas; Administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. DV-466; NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimus Nr. 2S-315, Nr. 2S-316 ir Nr. 2S-317 bei šią bylos dalį nutraukė. Kitą pareiškėjų skundo dalį atmetė.

6028.

61Teismas nustatė, kad byloje kilęs kompleksinis ginčas, susijęs su pareiškėjų reikalavimu panaikinti Tarybos sprendimą, kuriuo patvirtintas Detalusis planas, jo pagrindu priimtus Administracijos bei NŽT sprendimus suformuoti naujus žemės sklypus bei atkurti nuosavybės teises į juos, taip pat su reikalavimu dėl Valstybės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties nutraukimu bei kitais išvestiniais reikalavimais. Esminis kilusio ginčo elementas, apsprendžiantis bylos nagrinėjimo apimtį, buvo ginčas dėl Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252.

6229.

63Teismas nustatė, kad Taryba 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-252 patvirtino Detalųjį planą, pagal kurį Žemės sklypas buvo padalintas į du sklypus, iš kurių 1,2855 ha žemės sklypas, adresu (duomenys neskelbtini), buvo skirtas AB „Daisotra“ statiniams eksploatuoti. Administracijos direktorius, atsižvelgęs į Detalųjį planą, 2012 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“, patvirtino 15 336 kv. m ploto žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), planą. NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 atkūrė V. A., O. P. ir A. G. nuosavybės teises grąžinant natūra žemės sklypo dalis, esančias 1,5336 ha žemės sklype, adresu (duomenys neskelbtini).

6430.

65Detaliojo plano pagrindas buvo Administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. DV-749. Šio įsakymo data laikyta Detaliojo plano rengimo pradžios momentu.

6631.

67Dėl prašymo atnaujinti terminą ginčyti administracinius aktus teismas pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad, kai įstatyme numatytas tam tikro akto viešas paskelbimas, terminas skundui paduoti paprastai pradedamas skaičiuoti, kai baigiamos visos teisės norminiuose aktuose numatytos privalomos skundžiamo atsakovo sprendimo viešo paskelbimo procedūros. TPĮ 26 straipsnio 8 dalis numato privalomą patvirtinto detaliojo plano viešą paskelbimą. Byloje kilo ginčas, kad Detalusis planas nebuvo paskelbtas TPĮ 26 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir, kaip nurodo pareiškėjai, jie negalėjo su juo susipažinti bei nustatyta tvarka ir terminais jo ginčyti.

6832.

69Pagal Detaliojo plano patvirtinimo metu galiojusio TPĮ (redakcija nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 30 d.) 28 straipsnį duomenys apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus kartu su šių dokumentų sprendiniais registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrą (toliau – ir TPDR) (savivaldybių lygmens teritorijų planavimo dokumentų) tvarko savivaldybių administracijos. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais, patvirtintais Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 (toliau – ir Nuostatai).

7033.

71Atsakovai Administracija ir Taryba pateikė teismui papildomus dokumentus, kad vadovaujantis Nuostatų 18 punktu Detalusis planas po jo patvirtinimo 2011 m. vasario 7 d. buvo įregistruotas Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre, registracijos Nr. 000113000910. 2014 m. pradėjus veikti centralizuotam Teritorijų planavimo dokumentų registrui http://www.tpdr.lt/, kurio centrinė registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, šiam Detaliajam planui suteiktas registracijos Nr. T00005722. Taigi su registre įregistruotu Detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2011 m. vasario 7 d. Atsakovo nurodytos aplinkybės, kad šiuo metu savivaldybės tinklalapyje galima rasti skelbimų įrašus tik nuo 2012 m. gegužės 4 d., kadangi 2012 m. balandžio mėnesio pabaigoje pradėjo veikti nauja tinklalapio versija, kitais objektyviais, patikimais ir neginčijamais duomenimis nėra paneigtos. Taip pat atsakovai nurodė, jog visa informacija apie patvirtintą Detalųjį planą paskelbta ir savivaldybės interneto svetainėje http://www.alytus.lt/ skiltyje Veiklos sritys/ teritorijų planavimas ir dokumentai/ patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai/ patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų paieška, dokumentų paieškoje įvedus Detaliojo plano duomenis. Teritorijų planavimo dokumentų kortelėje, langelyje žemėlapis yra patalpinti Detaliojo plano dokumentai (aiškinamasis raštas, brėžiniai ir sprendimas). Taip pat 2010 m. gruodžio 21 d. dienraščio „Alytaus naujienos“ Nr. 240 (11832) 7 puslapio ištraukoje paskelbtas Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. posėdyje priimtų sprendimų sąrašas, kuriame yra informacija apie Detaliojo plano patvirtinimą.

7234.

73Teismas pažymėjo, kad informacija apie rengiamą Detalųjį planą pareiškėjams tapo prieinama, kai, vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DV-749, adresu (duomenys neskelbtini), kur buvo BAB „Daisotra“ ir UAB „Vivatrans“ buveinė, buvo patalpintas stendas su informacija apie sklypo detalųjį planavimą. Įstatymuose nustatyta tvarka visuomenė buvo informuota apie parengtą Detalųjį planą ir projekto viešą svarstymą. Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad 2010 m. rugsėjo 22 d. Detalaus plano viešame svarstyme dalyvavo BAB „Daisotra“ administratorius K. B. ir buvęs šios bendrovės prezidentas bei akcininkas J. C., kuris projekto svarstymo metu buvo UAB „AMP TRANZIT“ direktorius.

7435.

75Teismas nusprendė, jog informacijos kiekis buvo pakankamas tam, kad pareiškėjų atstovai galėtų susipažinti su Detaliojo plano sprendiniais bei imtis operatyvių teisinių veiksmų ginti teisių ar interesų galimus pažeidimus. Teismas nusprendė, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu pareiškėjų sužinojimo apie skundžiamą Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-252 data, nuo kurios turi būti skaičiuojama termino kreiptis į teismą eigos pradžia, yra siejama su skundžiamo akto viešo paskelbimo momentu (vėliausiai 2011 m. vasario 7 d.). Pareiškėjai nepateikė įrodymų ir argumentų, sudarančių pagrindą daryti kitokią išvadą, todėl konstatuota, kad UAB „Vivatrans“ patikslintą ieškinį (teisme gautas 2014 m. spalio 29 d.) bei UAB „AMP TRANZIT“ ieškinį (teisme gautas 2014 m. gruodžio 1 d.) dėl Detaliojo plano panaikinimo pateikė akivaizdžiai praleidę ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

7636.

77Pareiškėjų skundžiami Administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. DV-466 bei NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimai Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 neturėjo būti įteikti nei vienam iš pareiškėjų, todėl teismas turėjo nustatyti, kada jie sužinojo apie skundžiamų sprendimų priėmimą.

7837.

79Teismas nustatė, kad NŽT 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. 2SD-(14.2.7.)-1582 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) nuomos sutarties pakeitimo“ informavo UAB „AMP TRANZIT“, o NŽT 2013 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. 2SD-(14.2.55.)-3429 „Dėl įkeitimo išregistravimo“ informavo UAB „Vivatrans“ apie tai, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu įpareigojo Administracijos direktorių parengti Žemės sklypo detalųjį planą ir, kad Administracijos direktorius 2012 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. DV-466 „Dėl žemės sklypo, numatomo grąžinti piliečiams natūra, naudojimo duomenų nurodymo ir plano tvirtinimo“ patvirtino buvusių savininkų turėtoje žemėvaldoje suformuoto 1,5336 ha ploto žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), planą ir nustatė naudojimo duomenis. Taip pat rašte buvo pateikta išsami informacija, kad NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 buvo atkurtos nuosavybės teisės natūra į 1,5336 ha žemės sklypą, esantį Alytaus apskrityje, Alytaus mieste. NŽT nutraukė 2,8196 ha ploto iki 2096 m. liepos 30 d. išnuomoto Žemės sklypo 1997 m. liepos 30 d. sudarytą Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį ir pateikė VĮ Registrų centrui prašymą išregistruoti 2,8196 ha žemės sklypą, nuomos teises bei NŽT patikėjimo teises.

8038.

81Duomenų, kada UAB „AMP TRANZIT“ buvo įteiktas NŽT 2013 m. liepos 3 d. raštas, nebuvo, todėl teismas vertino, kad NŽT 2013 m. liepos 3 d. raštą UAB „AMP TRANZIT“ gavo ir su juo susipažino vėliausiai 2013 m. liepos 26 d., kai bendrovės direktorius, atsižvelgiant į minėtą raštą, parašė prašymą nutraukti valstybinės 2,8296 ha Žemės sklypo 1997 m. liepos 30 d. nuomos sutartį ir sudaryti naują žemės nuomos sutartį 1,286 ha plotui, reikalingam statinių eksploatavimui. UAB „Vivatrans“ ieškinyje (surašytas 2014 m. vasario 18 d.) pripažino (1.9 punktas), kad NŽT 2013 m. gruodžio 20 d. raštą gavo 2013 m. gruodžio 20 d.

8239.

83Teismo vertinimu, UAB „AMP TRANZIT“ vėliausiai 2013 m. liepos 26 d., o UAB „Vivatrans“ 2013 m. gruodžio 20 d. sužinojo, kad Administracijos direktorius 2012 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. DV-466 patvirtino 1,5336 ha ploto žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), planą, nustatė naudojimo duomenis, o NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 atkūrė nuosavybės teisės natūra į šį žemės sklypą, t. y. jiems tapo prieinama informacija apie esminius šių aktų turinį sudarančius elementus.

8440.

85Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjai įgijo nuomos teisę ir naudojosi ginčo Žemės sklypu, nors NŽT 2013 m. liepos 3 d. bei 2013 m. gruodžio 20 d. raštuose pateikiama informacija apie Administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. DV-466 ir NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimus Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317, susijusius su žemės sklypu, esančiu (duomenys neskelbtini). Tačiau raštuose nurodytos kitos faktinės aplinkybes bei susitarimų ir sandorių seka tarp AB „Daisotra“ ir UAB „AMP TRANZIT“, nurodyti žemės sklypų plotai, Nekilnojamojo turto registro duomenys neginčijamai patvirtino, jog pareiškėjams pateikta informacija apie žemę, kuri yra tiesiogiai sietina su pareiškėjais. Teismas darė išvadą, kad raštuose pateikta informacija buvo pakankama tam, kad asmuo galėtų inicijuoti teisminį procesą ir ginčyti šiuos administracinius aktus.

8641.

87Teismas konstatavo, kad UAB „Vivatrans“, 2014 m. spalio 29 d. pateikęs teismui patikslintą ieškinį, o UAB „AMP TRANZIT“, 2014 m. gruodžio 1 d. pateikęs teismui ieškinį dėl šių administracinių aktų panaikinimo, praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą.

8842.

89Pareiškėjų teiginiai, kad tik civilinės bylos nagrinėjimo metu gavę ginčijamų aktų kopijas, šalių atsiliepimus, sužinojo jų turinį ir poreikį šiuos aktus ginčyti, atmesti, nes pačių skundžiamų aktų neturėjimas negali būti tapatinamas su nežinojimu apie skundžiamus aktus.

9043.

91Teismas pažymėjo, kad skundai dėl administracinių aktų panaikinimo buvo paduoti ženkliai praleidus jų apskundimo terminus, todėl pareiškėjams nenurodžius kitų aplinkybių, pagrindžiančių praleisto skundo padavimo termino atnaujinimą svarbiomis priežastimis, nėra pagrindo pripažinti, kad pareiškėjai terminą skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių.

9244.

93Teismas administracinės bylos dalį dėl Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-252 dalies, kuria buvo patvirtintas Detalusis planas, Administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. DV-466, NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimų Nr. 2S-315, Nr. 2S-316 ir Nr. 2S-317 panaikinimo, nutraukė (ABTĮ (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 101 str. 7 p.).

9445.

95Teismas, spręsdamas dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir kitų skundo reikalavimų, nustatė, kad 1997 m. liepos 30 d. sudaryta Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N11/97-1440, pagal kurią Žemės sklypas laikotarpiui nuo 1997 m. liepos 30 d. iki 2096 m. liepos 30 d. buvo išnuomotas AB „Daisotra“. 2013 m. vasario 28 d. Papildomu susitarimu prie 2012 m. gegužės 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties bankrutavusi AB „Daisotra“ perleido UAB „AMP TRANZIT“ nuomos teises. Šiuo metu Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose nagrinėjama civilinė byla pagal NŽT ieškinį atsakovui UAB „AMP TRANZIT“ dėl 2013 m. vasario 28 d. Papildomo susitarimo prie 2012 m. gegužės 8 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytinių sutarties pripažinimo negaliojančiu.

9646.

97NŽT Alytaus skyrius 2013 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“, tenkindamas UAB „AMP TRANZIT“ 2013 m. liepos 26 d. prašymą, nutraukė žemės sklypo nuomos sutartį, sudarytą 1997 m. liepos 30 d., teikė išregistruoti žemės sklypą, nuomos bei patikėjimo teises ir paėmė šį žemės sklypą į laisvos valstybinės žemės fondą.

9847.

99Teismas nustatė, jog 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. N11/97-1440 nutraukta šalių susitarimo pagrindu. Nekilnojamojo turto registre nurodytas nuomos sutarties išregistravimo pagrindas: UAB „AMP TRANZIT“ 2013 m. liepos 26 d. prašymas „Dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo ir naujos sutarties sudarymo“ ir NŽT Alytaus skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“.

10048.

101Teismas nurodė, jog aplinkybės, kad NŽT 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. 2SD-(14.2.7)-1582 „Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini)) nuomos sutarties pakeitimo“ UAB „AMP TRANZIT“ direktoriui R. P., kuris 2013 m. liepos 26 d. pateikė prašymą nutraukti nuomos sutartį, nurodė atvykti į NŽT dėl žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimo, kad NŽT skyriaus vedėja UAB „AMP TRANZIT“ direktoriui nepaaiškino, kokio iš tiesų galutinio rezultato siekiama prašymo pateikimu, kad UAB „AMP TRANZIT“ direktorius buvo įsitikęs, jog prašymo esmė yra žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimas, bet ne nutraukimas, kad jis neišreiškė valios nutraukti nuomos sutartį, neteisingai suvokė esmines sandorio aplinkybes, sandorio turinį bei prašymo pateikimo pasekmes, nėra patvirtintos jokiais objektyviais ir patikimais įrodymais.

10249.

103Teismas nustatė, to neginčijo ir pareiškėjai, kad UAB „AMP TRANZIT“ direktorius R. P., būdamas normalios sveikatos, savo valia, nieko neverčiamas, pateikė prašymą NŽT Alytaus skyriui dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo, suprato ir galėjo realiai vertinti tokio prašymo pasekmes ir jų siekė, prašyme tiksliai ir aiškiai nurodydamas nuomos sutarties nutraukimo aplinkybes ir faktinę situaciją, prašydamas sudaryti naują žemės nuomos sutartį su bendrove įsigijusia statinius iš likviduojamos AB „Daisotra“ konkrečiam 1,28 ha žemės plotui reikalingam statinių eksploatavimui. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ginčo atveju nebuvo suklydimo dėl prašymo nutraukti žemės nuomos sutartį, o pareiškėjo valios pasikeitimą išimtinai lėmė vėlesni ginčai.

10450.

105Pareiškėjai savo reikalavimą taip pat kildino iš bankrutavusios ir likviduotos AB „Daisotra“ įsipareigojimų, kurių įvykdymą pastaroji garantavo įkeisdama turimą nuomos teisę pagal 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N11/97-1440, sudarytą tarp valstybės įgaliotos institucijos ir AB „Daisotra“. Bylos duomenys patvirtino, jog Žemės sklypo nuomos teisę AB „Daisotra“ įkeitė 2004 m. rugpjūčio 19 d., garantuodama skolos grąžinimą savo kreditoriui ESSO Deutschland GmbH. 2006 m. gruodžio 29 d. ESSO Deutschland GmbH reikalavimo teisę į AB „Daisotra“ skolą perleido UAB „Eurazijos logistika“; 2012 m. gegužės 28 d. UAB „Eurazijos logistika“ reikalavimo teisę į AB „Daisotra“ skolą perleido UAB „AMP TRANZIT“; 2013 m. vasario 27 d. UAB „AMP TRANZIT“ reikalavimo teisę į AB „Daisotra“ skolą perleido UAB „Vivatrans“. Iš šių skolos reikalavimo perleidimų seka, kad 2013 m. vasario 27 d. UAB „Vivatrans“ perduotas buvęs AB „Daisotra“ skolinis įsipareigojimas. Teismas pažymėjo, kad pradinis kreditorius gali perleisti reikalavimo teisę, kurią jis turi ir kuri yra galiojanti. Šiuo atveju UAB „AMP TRANZIT“ perleido reikalavimą, kurio 2013 m. vasario 27 d. jau neturėjo, nes Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 24 d. sprendimu (civilinė byla Nr. B2-25-436/2012) pripažino AB „Daisotra“ veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto. 2013 m. balandžio 12 d. AB „Daisotra“ kaip bankrutavusi įmonė išregistruota iš juridinių asmenų registro.

10651.

107Teismas nusprendė, kad nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą neteisėtu ir panaikinti NŽT Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“, šią skundo dalį teismas atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nurodė, kad visi kiti pareiškėjų reikalavimai yra išvestiniai ir tiesiogiai susiję su anksčiau aptartų reikalavimų patenkinimu, todėl taip pat atmesti.

108III.

10952.

110Pareiškėjai UAB „AMP TRANZIT“ ir UAB „Vivatrans“ apeliaciniame skunde prašė panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą ir jų skundą patenkinti. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11153.

112Pareiškėjų teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į šią bylą nagrinėjusio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimus, skirtingai vertino tas pačias aplinkybes.

11354.

114Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas termino atnaujinimo klausimą, nepagrįstai analizavo pareiškėjų faktinio sužinojimo apie Detalųjį planą aplinkybes. Tačiau, pareiškėjų teigimu, pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis šią bylą nagrinėjusio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartyje pateiktais išaiškinimais ir pirmiausia nustatyti, ar Detalusis planas buvo tinkamai paskelbtas TPĮ 26 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir, atitinkamai, ar jis yra įsigaliojęs. Pareiškėjai tvirtino, kad Detalusis planas nebuvo paskelbtas TPĮ 26 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir nėra įsigaliojęs.

11555.

116Teismas neįvertino, kad Detaliojo plano įsigaliojimą įstatymas išimtinai sieja su viso dokumento paskelbimu savivaldybės tinklapyje. Alytaus miesto savivaldybė nepateikė jokių naujų įrodymų, paneigiančių Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvadas, kad nėra įrodymų, jog visas Detalusis planas, kaip tai numatyta TPĮ 26 straipsnio 8 dalyje, buvo paskelbtas savivaldybės interneto tinklapyje.

11756.

118Pirmosios instancijos teismo sprendime neatsižvelgiama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nustatytą aplinkybę, kad byloje egzistuoja rašytiniai įrodymai (V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo 2016 m. lapkričio 30 d. protokolas), patvirtinantys, jog Detalusis planas visa apimtimi iki 2016 m. lapkričio 30 d. nebuvo patalpintas savivaldybės interneto tinklapyje. Taip pat teismas nepagrįstai nevertino pareiškėjų pateiktų rašytinių įrodymų, iš kurių matyti, kad ir nuo naujos Alytaus miesto savivaldybės internetinio tinklapio versijos veikimo pradžios Alytaus miesto savivaldybė teritorijų planavimo dokumentų viešai neskelbė.

11957.

120Dėl teismo sprendime nurodytos aplinkybės, kad visa informacija apie patvirtintą Detalųjį planą paskelbta savivaldybės interneto svetainėje http://www.alytus.lt/ skiltyje Veiklos sritys/ teritorijų planavimas ir dokumentai/ patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai/ patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų paieška, pareiškėjai pažymėjo, kad nurodyta informacija yra pateikta nukreipiant į www.tpdr.lt, kuris yra administruojamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos.

12158.

122Pareiškėjų teigimu, išviešinimas registre pagal TPĮ 28 straipsnį nėra tolygus paskelbimui pagal TPĮ 26 straipsnio 8 dalį. Teismo vertinimas, ar Detalusis planas buvo įregistruotas TPDR (TPĮ 28 str.), savaime nėra teisiškai reikšmingas, neįsitikinus Detaliojo plano galiojimu.

12359.

124Pareiškėjų manymu, teismas netinkamai tyrė byloje esančius įrodymus, kurių visuma nepatvirtina, kad Detalusis planas TPDR buvo paskelbtas 2011 m. vasario 7 d. Pareiškėjų teigimu, visuma byloje esančių įrodymų atskleidžia, kad Detalusis planas su dalimi jį sudarančių dokumentų TPDR įregistruotas ne anksčiau kaip 2014 m. kovo 17 d., t. y. jau iškėlus šią bylą.

12560.

126Pareiškėjai taip pat pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai analizavo atskirų detaliojo planavimo procedūros veiksmų paviešinimo aplinkybes, jas netinkamai nustatė.

12761.

128Pareiškėjai nurodė, kad šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, kad NŽT 2013 m. liepos 3 d. ir 2013 m. gruodžio 20 d. raštuose pateikta informacija yra iš dalies klaidinanti, dėl to raštuose pateikta informacija nebuvo pakankama tam, kad asmuo galėtų inicijuoti teisminį procesą. Tačiau pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai tas pačias aplinkybes vertino priešingai. Pareiškėjai taip pat teigė, kad Detaliojo plano negaliojimo faktas yra objektyvi bei pateisinama priežastis atnaujinti skundo padavimo terminą dėl sprendimų, kurie priimti negaliojančio detaliojo plano sprendinių pagrindu, jei teismas vertintų, kad jis yra praleistas.

12962.

130Netinkamas klausimo dėl Detaliojo plano galiojimo išsprendimas lemia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė ir visus kitus pareiškėjų reikalavimus, kurie yra išvestiniai iš reikalavimo panaikinti Tarybos sprendimą dėl Detaliojo plano patvirtinimo.

13163.

132Pareiškėjai nurodė, kad Tarybos sprendimo dalis, kuria buvo patvirtintas Detalusis planas, yra naikintina taip pat dėl jos turinio neteisėtumo. Pirma, nebuvo atlikta esamos būklės analizė, vertinant esamos teritorijos (žemės sklypų) užstatymą. Antra, nustatant Detaliojo plano sprendinius pažeistas STR 2.06.01:1999 dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus.

13364.

134Tarybos sprendimo dalis, kuria buvo patvirtintas Detalusis planas, yra naikintina taip pat dėl Detaliojo plano rengimo procedūros atlikimo be kreditoriaus sutikimo. Detaliojo plano rengimo metu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas juridinis faktas apie tai, kad įkeista Žemės sklypo nuomos teisė. Dėl kreditoriaus sutikimo Detaliojo plano rengimo procedūrų atlikimui niekada nebuvo kreiptasi ir toks sutikimas niekada nebuvo gautas.

13565.

136Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad nebuvo suklydimo dėl prašymo nutraukti žemės nuomos sutartį, nes teismas neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvadas, kad informacija NŽT 2013 m. liepos 3 d. rašte yra iš dalies klaidinanti.

13766.

138Pareiškėjai nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėdamas šią bylą pažymėjo, kad pagal CK 2.95 straipsnio 3 dalį juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Teismas konstatavo, kad AB „Daisotra“ likviduota bankrutavus 2013 m. balandžio 12 d. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjui UAB „Vivatrans“ 2013 m. vasario 27 d. buvo perleista reikalavimo teisė į AB „Daisotra“ prievolę, kuri jau buvo pasibaigusi. Be to, teismų praktikoje yra išaiškinta, kad įmonės pasibaigimas dėl bankroto neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Pareiškėjai teigė, kad UAB „Vivatrans“ įgyta Žemės sklypo nuomos įkeitimo teisė Žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo metu (2013 m. liepos 29 d.) buvo galiojanti bei įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypo nuomos sutartis galėjo būti nutraukta tik gavus išankstinį rašytinį kreditoriaus UAB „Vivatrans“, kurio naudai buvo įkeista nuomos teisė, sutikimą, tačiau UAB „Vivatrans“ net nebuvo informuotas apie ketinimą nutraukti Žemės sklypo nuomos sutartį ir jokio sutikimo nėra davęs. Žemės sklypo nuomos sutartis nutraukta neteisėtai, neatsižvelgiant į nuomos teisės įkaito turėtojo teises, o teismo sprendimo išvada dėl UAB „Vivatrans“ įkeitimo teisės negaliojimo yra neteisėta bei nepagrįsta.

13967.

140Atsakovės V. A., O. P. ir M. G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

14168.

142Atsakovės pažymėjo, kad buvo pakeista TPĮ redakcija (suvestinė redakcija nuo 2016 m. gegužės 25 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.) ir pagal šio įstatymo 27 straipsnio 6 dalį konkrečios teritorijos detalusis planas Alytaus savivaldybės tinklapyje neprivalėjo būti skelbiamas, nes jo vieta nustatyta teritorijų planavimo dokumentų registre. Apie detaliojo plano patvirtinimą buvo paskelbta vietinėje spaudoje ir Alytaus miesto savivaldybės tinklapio skelbimų skiltyje. Atsakovės pažymėjo, kad 2014–2016 m. bylos nagrinėjimo metu pareiškėjai nekėlė klausimo, kad detalusis planas neišviešintas pagal TPĮ 26 straipsnio 8 dalį, nors tuo metu, tikėtina, dar buvo galima rasti ankstesnę Alytaus miesto savivaldybės tinklapio versiją su skelbtais duomenimis.

14369.

144Iš Alytaus miesto savivaldybės pateiktų dokumentų matyti, kad savivaldybės lygmens Teritorijų planavimo dokumentų registre Detalusis planas įregistruotas 2011 m. vasario 7 d. Ši įregistravimo data nurodyta ir centriniame registre. Teritorijų planavimo dokumentų registre skelbiamo Detaliojo plano sprendinių priėmimo chronologinės ribos yra nuo 2010 m. liepos 2 d. iki 2010 m. gruodžio 6 d. Nurodytose chronologinėse ribose Detaliojo plano sprendinių buvimas registre patvirtina, kad Alytaus miesto savivaldybės tinklapyje buvo paskelbtas visas Žemės sklypo teritorijų planavimo dokumentas ir jis įsigaliojo.

14570.

146Atsakovės nurodė, kad TPĮ nenumato, kad turi būti skelbiami bei į Teritorijų planavimo dokumentų registrą įtraukiami visi su Detaliojo plano rengimu ir tvirtinimu susiję (procedūrų) dokumentai.

14771.

148Žemės sklypo dalis, kuri pagal apeliacinį skundą reikalinga automobilių remonto dirbtuvėms eksploatuoti ir yra užstatyta – išasfaltuota, buvo įrengta dar 1984 m. Pagal Aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 priedo 60.1 punktą asfalto aikštelės gyvavimo trukmė yra 15 metų. Detaliojo plano rengimo ir tvirtinimo metu jos gyvavimo trukmė jau buvo pasibaigusi. Todėl pagrįstai buvo vertinama, kad gražinamas sklypas neužstatytas. Apeliaciniame skunde minimos aikštelės (Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1875-423/2016) yra naujai įrengtos ir skirtos UAB „AMP TRANZIT“ dirbtuvėms eksploatuoti naujai suformuotame žemės sklype (duomenys neskelbtini).

14972.

150NŽT turėjo teisę nutraukti 1997 m. žemės sklypo nuomos sutartį, nes V. A., O. P. ir M. G. atkurti nuosavybės teises kreipėsi 1991 metais. Todėl 1997 m. liepos 30 d. išnuomojant Žemės sklypą, nuomos sutarties šalys prisiėmė įsipareigojimus, susijusius su išnuomotos žemės grąžinimu.

15173.

152Nepagrįsta UAB „Vivatrans“ pretenzija, kad nuomos sutartis buvo nutraukta be jos sutikimo. Pareiškėjo sutikimo nereikėjo, nes, pirmiausia, perimant įkeitimo teisę, jam turėjo būti žinomos žemės sklypo nuomos sąlygos. Antra, įkeitimo teisė ir jos galiojimas priklauso nuo įkeitimu užtikrintos pagrindinės prievolės galiojimo (CK 4.198 str. 3 d.). UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP TRANZIT“ savo reikalavimus kildina iš bankrutavusios ir likviduotos AB „Daisotra“ įsipareigojimų, kurių įvykdymą pastaroji garantavo įkeisdama turimą žemės sklypo nuomos teisę.

15374.

154Atsakovių teigimu, jeigu iš tikrųjų UAB „AMP TRANZIT“ būtų buvusi suklaidinta dėl 2,8196 ha valstybinės žemės sklypo (duomenys neskelbtini) performavimo, jo naudojimo sąlygų, tai naujai suformuotame žemės sklype adresu (duomenys neskelbtini), nebūtų įregistravusi savo buveinės, taip pat šio sklypo ribose 2015 m. birželio 2 d. nebūtų įregistravusi dar tris turtinius vienetus.

15575.

156Atsakovai Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į apeliacinį skundą prašė Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

15776.

158Atsakovų vertinimu, pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartyje pateiktais teisės išaiškinimais ir pagrįstai nurodė, kad pareiškėjų sužinojimo apie Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. 4-252 data yra siejama su skundžiamo akto viešo paskelbimo momentu (vėliausiai 2011 m. vasario 7 d.). Nepagrįsti pareiškėjo teiginiai, kad teismas Detaliojo plano įsigaliojimo klausimo apskritai nekėlė, nesikoncentravo į detaliojo plano paviešinimo paskelbiant jį Alytaus miesto savivaldybės tinklapyje aplinkybes. Priešingai, teismas išsamiai išsiaiškino visas su Detaliojo plano viešinimu susijusias aplinkybes, surinko bei išnagrinėjo susijusius įrodymus bei priėmė pagrįstą sprendimą.

15977.

160Atsakovai nurodė, kad Detaliojo plano rengimo metu, vadovaujantis nekilnojamojo turto registro išrašais, Žemės sklype BAB „Daisotra“ nuosavybės teise priklauso tik pastatas – dirbtuvės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). BAB „Daisotra“ rengiant detalųjį planą nepateikė dokumentų, įrodančių kitų pastatų ar statinių, esančių Žemės sklype, registraciją Nekilnojamojo turto registre ir priklausomybę BAB „Daisotra“, nors Alytaus miesto savivaldybės administracija 2010 m. spalio 12 d. raštu Nr. SD-7355(6.18) to buvo prašiusi. Ginčo aikštelės a1 ir a2 detaliojo plano rengimo metu iki jo patvirtinimo VĮ Registrų centre įregistruotos nebuvo. VĮ Registrų centro duomenimis, ginčo aikštelių a1 ir a2 teisinė registracija atlikta tik 2015 m. birželio 22 d. Atsakovai pažymi, kad Detaliojo plano aiškinamajame rašte pagrįstai numatytos 36 lengvųjų automobilių stovėjimo vietos ir papildomos 6 sunkiojo transporto stovėjimo vietos, įvertinus vilkikų remontui reikalingą vietų skaičių. Detaliojo plano sprendiniai priimti atsižvelgiant į žemės sklype esančių dirbtuvių eksploatavimui reikalingą žemės sklypo plotą.

16178.

162Atsakovai akcentavo, kad patikrinęs Detalųjį planą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2010 m. gruodžio 6 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. TP1-2776-( 14.4) pateikė teigiamą tikrinimo išvadą, todėl nebuvo pagrindo netvirtinti detalaus plano.

16379.

164Atsakovai paaiškino, kad pateikė visus turimus įrodymus ir paneigė apeliacine tvarka bylą nagrinėjusio teismo abejones, jog Detalusis planas galbūt nebuvo įregistruotas teritorijų planavimo registre. Teismas ištyrė byloje esančius įrodymus, kurių visuma patvirtina, kad Detalusis planas teritorijų planavimo registre buvo paskelbtas 2011 m. vasario 7 d. Atsakovai pažymėjo, kad teritorijų planavimo registras, kurį tvarkė savivaldybės administracijos, buvo panaikintas tik 2013 m. gruodžio 31 d. Teismas nustatė, kad 2014 m. pradėjus veikti centralizuotam Teritorijų planavimo registrui duomenys iš visų savivaldybių teritorijų planavimo registrų buvo perkelti į šį registrą. www.tpdr.lt nurodyta, kad detalusis planas teritorijų planavimo registre buvo registruotas 2011 m. vasario 7 d. Atsakovai pažymėjo, jog sprendimas, kuriuo patvirtintas Detalusis planas, buvo įstatymų nustatyta tvarka paskelbtas tiek Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklalapio skiltyje „Teisinė informacija“, tiek vietinėje spaudoje.

16580.

166Atsakovų vertinimu, nepagrįstas skundo argumentas, kad UAB „AMP TRANZIT“ direktorius prašymą surašė NŽT Alytaus skyriaus iniciatyva, prašymo turinys direktoriui buvo skyriaus darbuotojų padiktuotas. Šiuo atveju įmonės direktoriui yra taikomi ne vidutiniškai protingo, normaliai atidaus asmens standartai, o aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai.

16781.

168Atsakovas NŽT atsiliepime prašė Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

16982.

170Atsakovas pažymėjo, kad buvęs UAB „AMP TRANZIT“ direktorius J. C. yra UAB „Vivatrans“ direktorius, kuriam apie Detalųjį planą buvo žinoma dar 2010 m. rugsėjo 22 d., kai jis dalyvavo detalaus plano viešame svarstyme. Pareiškėjai aktyviai dalyvavo ginčo teritorijų planavimo dokumento rengimo procese, bei galėjo imtis veiksmų ginti teises ir interesus.

17183.

172Pareiškėjai nepagrįstai teigė, kad priimant detaliojo plano sprendinius nebuvo tinkamai įvertintas esamas planuojamos teritorijos užstatymas. Detaliojo plano rengimo metu pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis Žemės sklype BAB „Daisotra“ nuosavybės teise priklauso tik pastatas – dirbtuvės, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). BAB „Daisotra“ rengiant detalųjį planą nepateikė dokumentų, įrodančių kitų pastatų ar statinių, esančių minėtame žemės sklype, registraciją Nekilnojamojo turto registre ir priklausomybę BAB „Daisotra“. Ginčo aikštelės a1 ir a2 detaliojo plano rengimo metu iki jo patvirtinimo VĮ Registrų centre įregistruotos nebuvo, jų teisinė registracija atlikta tik 2015 m. birželio 22 d.

17384.

174Atsakovo vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP TRANZIT“ praleido terminą skundui pateikti.

17585.

176Nepagrįstas UAB „Vivatrans“ teiginys, kad nuomos sutartis buvo nutraukta be jo sutikimo. Pareiškėjo sutikimo nereikėjo, nes perimant įkeitimo teisę, jam turėjo būti žinomos žemės sklypo nuomos sąlygos. 2013 m. vasario 27 d. UAB „AMP TRANZIT“ perleido UAB „Vivatrans“ buvusį AB „Daisotra“ skolinį įsipareigojimą. Atsakovo teigimu, UAB „AMP TRANZIT“ perleido negaliojantį reikalavimą, nes Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 24 d. sprendimu (civilinė byla Nr. B2-25-436/2012) pripažino AB „Daisotra“ veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto. Todėl atsakovas laiko, kad pareiškėjai iš viso neturi subjektinės reikalavimo teisės pripažinti neteisėtu 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N11/97-1440 nutraukimą.

17786.

178Atsakovas pabrėžė, kad UAB „AMP TRANZIT“ direktorius, teikdamas prašymą dėl žemės nuomos sutarties nutraukimo, privalėjo suprasti sudaromo sandorio pasekmes. Įmonės direktoriui yra taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai.

179IV.

18087.

181Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi Nr. A-4711-415/2019 pareiškėjų UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP TRANZIT“ apeliacinį skundą atmetė ir Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą paliko nepakeistą.

18288.

183Teismas pažymėjo, jog aktualiu laikotarpiu galiojusių TPĮ redakcijų 26 straipsnio 8 dalis numatė, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje. Nuo 2010 m. sausio 1 d. TPĮ 26 straipsnio 8 dalis buvo papildyta reikalavimu, numatančiu, kad patvirtintas detalusis planas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos. Aiškindamas TPĮ 26 straipsnio 8 dalį teismas pažymėjo, kad ši norma nustato specialią detalių planų įsigaliojimo tvarką, pagal kurią detalusis planas įsigalioja sekančią dieną po jo paviešinimo, kuris gali būti padarytas dviem alternatyviais būdais: pirmas būdas – detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje; antras būdas – kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje.

18489.

1852010 m. gruodžio 21 d. dienraščio „Alytaus naujienos“ Nr. 240 (11832) paskelbtas Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d. posėdyje priimtų sprendimų sąrašas, kuriame yra informacija apie Detaliojo plano patvirtinimą. Informacija apie patvirtintą Detalųjį planą paskelbta ir savivaldybės interneto svetainėje http://www.alytus.lt/ skiltyje Veiklos sritys/ teritorijų planavimas ir dokumentai/ patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai/ patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų paieška, dokumentų paieškoje įvedus Detaliojo plano duomenis. Teritorijų planavimo dokumentų kortelėje, langelyje žemėlapis yra patalpinti Detaliojo plano dokumentai (aiškinamasis raštas, brėžiniai ir sprendimas). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721, 18 punktu detalusis planas po jo patvirtinimo 2011 m. vasario 7 d. buvo įregistruotas Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre, registracijos Nr. 000113000910. 2014 m. pradėjus veikti centralizuotam Teritorijų planavimo dokumentų registrui http://www.tpdr.lt/, kurio centrinė registro tvarkymo įstaiga – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, šiam Detaliajam planui suteiktas registracijos Nr. T00005722. Teismas taip pat pažymėjo, kad toks paskelbimo būdas atitinka teisinį reguliavimą, todėl nesutiko su pareiškėjų argumentais, kad išviešinimas registre pagal TPĮ 28 straipsnį nėra tolygus paskelbimui pagal TPĮ 26 straipsnio 8 dalį. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog detalusis planas įsigaliojo 2011 m. vasario 7 d. ir su juo buvo galima susipažinti nuo 2011 m. vasario 7 d., o pirmosios instancijos teismo išvados, jog atsakovo nurodytos aplinkybės, kad šiuo metu savivaldybės tinklalapyje galima rasti skelbimų įrašus tik nuo 2012 m. gegužės 4 d., kadangi 2012 m. balandžio mėnesio pabaigoje pradėjo veikti nauja tinklalapio versija, kitais objektyviais, patikimais ir neginčijamais duomenimis nėra paneigtos, atitinka įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias ABTĮ 56 straipsnyje įtvirtintas taisykles.

18690.

187Dėl antstolio V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo 2016 m. lapkričio 30 d. protokolo teismas nurodė, kad faktinės aplinkybės patvirtina, jog detalusis planas įsigaliojo 2011 m. vasario 7 d., todėl faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodyti duomenys prieštarauja objektyviems rašytiniuose įrodymuose fiksuotiems duomenims, todėl šiuo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu teismas nesirėmė.

18891.

189Pirmosios instancijos teismas, vertindamas faktinių aplinkybių visetą, padarė pagrįstą išvadą, kad įvertinus pareiškėjų veiksmus (sandorius) yra teisinis pagrindas pripažinti, jog raštuose pateiktą informaciją jie suprato ir galėjo tinkamai vertinti administracinių aktų aktualumą pareiškėjų teisėms ir teisėtiems interesams, turėjo realią galimybę inicijuoti teismų procesus ir ginčyti šiuos administracinius aktus. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB „Vivatrans“ 2014 m. spalio 29 d. pateikęs teismui patikslintą ieškinį, o UAB „AMP TRANZIT“, 2014 m. gruodžio 1 d. pateikęs teismui ieškinį dėl šių administracinių aktų panaikinimo, praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) numatytą terminą.

19092.

191Vadovaujantis CK 2.95 straipsnio 3 dalimi juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 24 d. sprendimu (civilinė byla Nr. B2-25-436/2012) pripažino AB „Daisotra“ veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto. AB „Daisotra“ kaip bankrutavusi įmonė išregistruota iš juridinių asmenų registro 2013 m. balandžio 12 d. AB „Daisotra“ kaip juridinis asmuo ir civilinių teisinių santykių subjektas pasibaigė nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro – 2013 m. balandžio 12 d. 2013 m. vasario 28 d. papildomu susitarimu prie 2012 m. gegužės 8 d. pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties BAB „Daisotra“ perleido Žemės sklypo nuomos teisę UAB „AMP TRANZIT“.

19293.

193Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu įpareigojo Alytaus savivaldybės Administracijos direktorių parengti ginčo žemės sklypo detalųjį planą tam, kad būtų nustatytas santykis tarp žemės kiekio, reikalingo eksploatuoti žemės sklype AB „Dasotra“ turimus statinius, ir grąžintino natūra. Administracijos direktorius 2012 m. birželio 20 d. įsakymu patvirtino buvusių savininkų turėtoje žemėvaldoje suformuoto 1,5336 ha ploto žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), planą ir nustatė naudojimo duomenis. Atsižvelgiant į patvirtintą planą NŽT 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. 2S-315, Nr. 2S-316, Nr. 2S-317 atkūrė nuosavybės teisės natūra į 1,5336 ha žemės sklypą, esantį Alytaus mieste, (duomenys neskelbtini). Vadovaujantis Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise. NŽT Alytaus skyriaus vedėjo 2013 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970 „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo Alytaus mieste, nuomos ir patikėjimo teisių išregistravimo“ priimtas UAB „AMP TRANZIT“ direktoriaus prašymo pagrindu. UAB „AMP TRANZIT“ teisių į valstybinės žemės nuomą apimtis sumažėjo detaliuoju planu suformavus žemės sklypus nuosavybės teisių atkūrimui natūra ir jas atkūrus į 1,5336 ha ploto žemės sklypą. UAB „AMP TRANZIT“ teisės į valstybinės žemės nuomą gali būti įgyvendinamos tik tokia apimtimi, kiek pripažįstama įstatymų nustatyta tvarka reikalinga žemės bendrovei priklausančių statinių eksploatavimui. 2013 m. vasario 28 d. papildomas susitarimas prie 2012 m. gegužės 8 d. pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties, kuriuo BAB „Daisotra“ perleido Žemės sklypo nuomos teisę UAB „AMP TRANZIT“, nutrūkus valstybinės žemės nuomos teisiniams santykiams nėra reikšmingas šio ginčo baigčiai. Dėl UAB „Vivatrans“ įgytos žemės sklypo nuomos įkeitimo teisės teismas sprendė, kad, įvertinus tai, jog AB „Daisotra“ likviduota bankrutavus 2013 m. balandžio 12 d., nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjui UAB „Vivatrans“ 2013 m. vasario 27 d. buvo perleista reikalavimo teisė į AB „Daisotra“ prievolę, kuri jau buvo pasibaigusi. Žemės sklypo nuomos įkeitimo teisę, pažeidžiant CK 6.491 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nuomininkas perleido be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo, nors nuomos sutartis ko kita nenumatė. Tačiau nepagrįstais laikė argumentus, kad žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo metu žemės sklypo nuomos įkeitimo teisė buvo galiojanti. Vadovaujantis CK 4.224 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įkeitimo teisė pasibaigia pasibaigus įkeitimu užtikrintai prievolei. Minima reikalavimo perleidimo sutartyje nurodoma, kad įkeitimu užtikrintas skolininko (AB „Daisotra“ įsipareigojimas (užtikrinta prievolė) 1997 m. sausio 31 d. sutartis dėl kortelių ESSO CARD, prievolės dydis 843 414 Eur. Visos BAB „Daisotra“ prievolės pasibaigė juridinio asmens pasibaigimo dieną – 2013 m. balandžio 12 d. (CK 6.128 str. 3 d.).

194V.

19594.

196Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo UAB „AMP TRANSZIT“prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-4711-415/2019. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą šioje administracinėje byloje ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktuose nurodytais pagrindais.

19795.

198Pareiškėjas teigia, jog bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino TPĮ 26 straipsnio 8 dalį. Ši teisės norma nustato specialų patvirtinto detaliojo plano paviešinimo būdą, su kuriuo yra siejamas detaliojo plano įsigaliojimas. Teismas nurodė, kad išviešinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre pagal TPĮ 28 straipsnį yra tolygus paskelbimui TPĮ 26 straipsnio 8 dalyje numatyta tvarka. Tokiu būdu teismas netinkamai aiškino TPĮ 26 straipsnio 8 dalies nuostatos prasmę, kas nulėmė nepagrįstą išvadą, kad detalusis planas įsigaliojo 2011 m. vasario 7 d. ir pareiškėjai praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą ginčo administraciniams aktams apskųsti. Be to, per visą ginčo detaliojo plano rengimo laikotarpį visų galiojusių TPĮ redakcijų 26 straipsnio 8 dalis numatė, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje detaliųjų planų įsigaliojimas taip pat siejamas būtent su nurodytos specialios teisės normos taikymu. Tuo tarpu teismas, priimdamas nutartį, paskelbimą savivaldybės interneto tinklalapyje sutapatino su įregistravimu Teritorijų planavimo dokumentų registre. Atitinkamai, ginčo detaliojo plano įsigaliojimą siejo ne su TPĮ 26 straipsnio 8 dalyje, o su TPĮ 28 dalyje nurodytų reikalavimų įvykdymu.

19996.

200Lingvistiškai aiškinant TPĮ 26 straipsnio 8 dalį yra akivaizdu, kad vienas iš šioje teisės normoje numėtytų detaliojo plano paviešinimo būdų, su kuriuo siejamas jo įsigaliojimas, yra oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teorijų planavimo dokumento patvirtinimą paskelbimas ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimas atitinkamo savivaldybės interneto tinklalapyje. Ši teisės norma negali būtu aiškinama plečiamai, t. y., nurodant, kad detalusis planas įsigalioja jį įregistravus registre.

20197.

2022018 m. balandžio 20 d. priimtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje detaliojo plano įsigaliojimas, kurį reglamentuoja TPĮ 26 straipsnio 8 dalis, siejamas būtent su jo paskelbimu atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje. Tuo tarpu įregistravimo Teritorijų planavimo dokumentų registre pagal TPĮ 28 straipsnį faktas vertinamas tik kaip papildoma aplinkybė. Tik nustačius aplinkybę, kad detalusis planas yra įsigaliojęs pagal TPĮ 26 straipsnio 8 dalies reikalavimus, galėtų būti vertinama ir papildoma aplinkybė, ar detalusis planas buvo įregistruotas registre įstatymo nustatyta tvarka. Tuo tarpu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartyje TPĮ 26 straipsnio 8 dalį aiškino ir teikė skirtingai, nes detaliojo plano įsigaliojimo momentą siejo ne su jo paskelbimu savivaldybės interneto tinklalapyje, o su informacijos apie jį įregistravimu Teritorijų planavimo dokumentų registre. Nevienodas materialinės teisės normų aiškinimas nulėmė skirtingas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvadas toje pačioje byloje.

20398.

204Atsakovas NŽT atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo atmesti UAB „AMP TRANZIT“ prašymą ir atsisakyti atnaujinti procesą.

20599.

206NŽT vertinimu, prašymas atnaujinti procesą grindžiamas tik tam tikrų teismo motyvų atskirų dalių vertinimu, neatsižvelgiant į teisines aplinkybes, lėmusias kiekvienos nutarties priėmimą. NŽT nuomone, pareiškėjas iš esmės siekia atnaujinti administracinės bylos procesą vien dėl to, kad nesutinka su apeliacinės instancijos teismo atliktu bylos faktinių aplinkybių vertinimu, t. y. nesutinka su teismo pateiktu teisės normų, susijusių su detaliojo plano įsigaliojimu, aiškinimu, todėl prašymas atnaujinti procesą yra nepagrįstas ir netenkintinas.

207100.

208Pareiškėjas bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu nurodė su byla susijusias naujas aplinkybes taikant TPĮ 26 straipsnio 8 dalį ir pateikė naujus įrodymus, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi netyrė naujai nurodytų aplinkybių, nevertino naujai pateiktų įrodymų ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo. Regionų apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas byla iš naujo, patikrino byloje esančius bei naujai surinktus įrodymus ir padarė išvadą, kad Alytaus savivaldybės tinklalapyje buvo išviešintas detalusis planas, kuris buvo paskelbtas 2011 m. vasario 7 d. ir nuo šios datos su juo buvo galima susipažinti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartyje aptarė detaliojo plano įsigaliojimo sąlygas ir būdus pagal TPĮ 26 straipsnio 8 dalį. Apeliacinės instancijos teismas, aiškindamas normą, suformuotos praktikos nekeitė ir pažymėjo, kad detaliojo plano viešinimas gali būti padarytas dviem alternatyviais būdais.

209101.

210Atsakovai Alytaus miesto savivaldybės taryba ir Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo atmesti prašymą ir atsisakyti atnaujinti procesą.

211102.

212Atsakovai pažymi, jog pareiškėjas su prašymu nepateikė jokių įrodymų, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padarė esminį materialiosios teisės normų pažeidimą jas taikant, todėl šiuo atveju procesas negali būti atnaujinamas ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu.

213103.

214Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 20 d. nutartyje nustatė pirmosios instancijos teismo trūkumus bei konstatavo, kad nagrinėjant bylą iš naujo pirmosios instancijos teismas turėtų rinkti naujus įrodymus bei patikrinti ir įvertinti, ar detalusis planas buvo įstatymo nustatyta tvarka paskelbtas ir ar buvo įsigaliojęs. Atsižvelgęs į tai, pirmosios instancijos teismas surinko ir įvertino naujus įrodymus dėl ginčo detaliojo plano įregistravimo Teritorijų planavimo registre, kurie nebuvo žinomi priimant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartį. Tuo tarpu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartyje tik išplėtė teismų praktiką dėl detaliojo plano paskelbimo savivaldybės interneto tinklalapyje.

215104.

216Atsakovės V. A., O. P. ir M. G. atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo UAB „AMP TRANZIT“ prašymą.

217105.

218Atsakovių nuomone, prašymas atnaujinti procesą, pirmiausia, grindžiamas teismo motyvų atskirų detalių vertinimu, neatsižvelgiant į teisines aplinkybes, lėmusias kiekvienos nutarties priėmimą – kokias faktines ir teisines aplinkybes ištyrus ir įvertinus buvo priimta viena ir kita nutartis. Antra, pareiškėjas iš esmės siekia atnaujinti administracinės bylos procesą tik dėl to, kad nesutinka su apeliacinės instancijos teismo atliktu bylos faktinių aplinkybių vertinimu.

219106.

220Atsakovės pažymi, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu pareiškėjas nurodė su byla susijusias aplinkybes taikant TPĮ 26 straipsnio 8 dalį ir pateikė naujus įrodymus, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme. Priimdamas 2018 m. balandžio 20 d. nutartį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas netyrė naujai nurodytų aplinkybių, nevertino naujai pateiktų įrodymų, nesprendė jų pakankamumo, ar kitų su įrodymais susijusių klausimų – dėl būtinybės dar surinkti įrodymų, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, priimdamas nutartį gražinti bylą nagrinėti iš naujo ABTĮ 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 145 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pagrindu, nepadarė esminio materialinės teisės normų pažeidimo jas taikant.

221107.

222Apeliacinės instancijos teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais, padarė išvadą, kad abi aukščiau aptartos sąlygos buvo įvykdytos. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad apie detaliojo plano patvirtinimą buvo pranešta vietos spaudoje ir Savivaldybės interneto tinklapyje pateikta prieiga prie detalaus plano, o TPĮ 26 straipsnio 8 dalies taikymo prasme nėra reikšminga, kokioje prieigos funkcinėje vietoje ji pateikiama. Tai gali būti ir savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registras (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarties 90–91 p.). Šis teismo vertinimas rodo, kad pareiškėjo teiginiai dėl išsiskyrusios praktikos yra siejami su kitokiu faktinių aplinkybių traktavimu.

223108.

224Pareiškėjas neįrodė, jog taikant materialines teisės normas, reglamentuojančias šiuos teisinius santykius, buvo padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą ar nutartį (ABTĮ 156 str. 2 d. 10 p.).

225Teisėjų kolegija konstatuoja:

226VI.

227109.

228Pareiškėjas UAB „AMP TRANZIT“ siekia atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi užbaigtoje administracinėje byloje Nr. A-4711-415/2019 ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 ir 12 punktų pagrindais.

229110.

230Teisėjų kolegija, nagrinėdama prašymo atnaujinti procesą argumentus, pirmiausia pažymi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad proceso atnaujinimo institutas yra išimtinė procedūra, taikoma tik ypatingais atvejais bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu, kai siekiama pašalinti tam tikrus akivaizdžius ir esminius pažeidimus, padarytus sprendžiant bylą. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata (teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį) galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis, todėl bylų, užbaigtų įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas tik griežtai laikantis ABTĮ IV dalies I skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo sąlygų bei tvarkos (ABTĮ 156 str. 1 d.).

231111.

232Taigi sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą baigtoje administracinėje byloje yra patikrinama, ar nėra esminių ir akivaizdžių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą byloje priimtus teismų procesinius sprendimus pripažinti neteisėtais ir kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje. Šių aplinkybių (proceso atnaujinimo pagrindų) buvimą turi pagrįsti prašymą dėl proceso atnaujinimo paduodantis asmuo. Jeigu toks asmuo nepateikia pakankamų argumentų, patvirtinančių įstatyme nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų buvimą, procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 162 str. 1 d.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P442-166/2011). Dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punktą

233112.

234Pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punktą procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, siekiant atnaujinti procesą šiuo pagrindu, būtina nustatyti akivaizdų materialiosios teisės normų pažeidimą, t. y. kai proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl klaidingo materialiosios teisės normų aiškinimo ir taikymo (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-119/2009; 2009 m. liepos 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756-153/2009; 2010 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662-143/2010 ir kt.). Prašydamas atnaujinti procesą šiuo ABTĮ įtvirtintu pagrindu, suinteresuotas asmuo turi pateikti teismui jį pagrindžiančius įrodymus, t. y. įrodymus dėl padaryto akivaizdaus esminio materialiosios teisės normų pažeidimo, galėjusio nulemti teismo procesinio sprendimo neteisėtumą. Procesas šiuo pagrindu gali būti atnaujintas nustačius šių sąlygų visumą: 1) turi būti nustatytas materialiosios teisės normos pažeidimas jas taikant; 2) nustatytas pažeidimas turi būti akivaizdus; 3) toks pažeidimas turi būti esminis, t. y. galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P502-165/2010; 2014 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602-49/2014; 2016 m. balandžio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-23-756/2016; 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-33-556/2018).

235113.

236Aptariamo pagrindo taikymas yra sietinas su pažeidimo akivaizdumu, o tai reiškia, kad prašyme atnaujinti procesą šiuo pagrindu turi būti pateikti argumentai, kurie akivaizdžiai parodo, kad bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino byloje taikytiną materialiosios teisės normą. Toks akivaizdumas procesą atnaujinti prašančio asmens turi būti specialiai aptartas ir argumentuotas. Pažeidimas laikomas akivaizdžiu, kai proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl klaidingo teisės normų aiškinimo ir taikymo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602-71/2012; 2017 m. birželio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-32-261/2017; 2018 m. liepos 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-28-520/2018). Teismo padarytas esminis (akivaizdus) materialiosios teisės normų pažeidimas taip pat gali būti suprantamas kaip konkrečioje teisės normoje esančios aiškios nuostatos, kurią reikia taikyti, netaikymas, imperatyviosios teisės normos netaikymas ir panašūs atvejai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-31-662/2018; 2018 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-62-492/2018).

237114.

238Pareiškėjo įsitikinimu, bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino TPĮ 26 straipsnio 8 dalį, kuri nustato specialų patvirtinto detaliojo plano paviešinimo būdą, su kuriuo yra siejamas detaliojo plano įsigaliojimas. Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad išviešinimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre pagal TPĮ 28 straipsnį yra tolygus paskelbimui TPĮ 26 straipsnio 8 dalyje numatyta tvarka. Teisėjų kolegijos vertinimu, 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartyje apeliacinės instancijos teismas pateikė išsamų, sisteminį kilusiam ginčui taikytinų teisės normų aiškinimą bei faktinių aplinkybių aiškinimą. Šiuo atveju vien alternatyvaus teisės normų aiškinimo galimybė, nesant svarių argumentų dėl pirmojo aiškinimo klaidingumo, nesudaro proceso atnaujinimo pagrindo, nes kitaip nebūtų užtikrinamas įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602-8/2012; 2015 m. gegužės 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-69-602/2015; 2019 m. birželio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-48-442/2019). Esant tokiai situacijai, spręstina, kad prašyme dėl proceso atnaujinimo nėra pateikti aiškūs teismo pateikto materialiosios teisės normų aiškinimo klaidingumo įrodymai, o alternatyvus teisės aiškinimas negali būti pagrindas atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punkte įtvirtintu pagrindu.

239115.

240Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo atnaujinti procesą administracinėje byloje, vadovaujantis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punktu. Dėl proceso atnaujinimo pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punktą

241116.

242ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Taigi šis proceso atnaujinimo pagrindas yra siejamas su administracinių teismų vienodos praktikos formavimu. Pažymėtina, kad vienodą administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus, formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 15 str. 1 d.). Prašydamas atnaujinti procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkto pagrindu, suinteresuotas asmuo turi pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad administracinių teismų praktika atitinkamu klausimu yra nevienoda, kad byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra nukrypta nuo vieningos administracinių teismų praktikos arba teismų praktika formuojama klaidinga linkme (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146-10/2012). Atnaujinti procesą šiuo pagrindu galima tik tuomet, kai bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios, jas vertinant ir nustatytoms aplinkybėms taikant atitinkamas teisės normas priimti skirtingi procesiniai sprendimai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P143-127/2011; 2012 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P602-71/2012). Nustatęs, jog administracinių teismų praktika prieštaringa, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi į tai reaguoti ir imtis teisės aktuose nustatytų priemonių ją suvienodinti, nes tik unifikuojant teismų praktiką galima veiksmingai užtikrinti konstitucinio imperatyvo, kad analogiškos bylos būtų sprendžiamos taip pat, laikymąsi (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P261-59/2011).

243117.

244Nagrinėjamame prašyme atnaujinti procesą pareiškėjas nurodo anksčiau šioje byloje priimtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. balandžio 20 d. nutartį, kuria teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perdavė bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Teismas minėtoje nutartyje nurodė, jog byloje nėra įrodymų, jog visas ginčo Detalusis planas buvo paskelbtas savivaldybės interneto puslapyje, todėl perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tačiau bylą nagrinėjant pakartotinai, buvo pateikti duomenys apie detaliojo plano išviešinimą Teritorijų planavimo registre bei savivaldybės interneto tinklalapyje nurodyta prieiga prie šio teritorijų planavimo dokumento. Taigi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi, aiškindamas TPĮ 26 straipsnio 8 dalį, suformuotos praktikos nekeitė. Kadangi pareiškėjas neįrodė, kad skundžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A-4711-415/2019 nesuderinama su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, todėl nekonstatuotinas ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkte įtvirtintas pagrindas atnaujinti procesą.

245118.

246Apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą netenkinamas, kadangi pareiškėjas iš esmės siekia atnaujinti administracinės bylos procesą tik dėl to, kad nesutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atliktu bylos faktinių ir teisinių aplinkybių vertinimu ir priimtu procesiniu sprendimu, o administracinės bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas negali būti atnaujinamas vien siekiant pakartotinio bylos faktinių ir teisinių aplinkybių ar įrodymų vertinimo, nes tai iš esmės prieštarautų proceso atnaujinimo stadijos tikslams ir paskirčiai bei res judicata principui. Kaip minėta, ABTĮ 156 straipsnio 2 dalis nenustato pagrindo atnaujinti bylos procesą vien tam, kad būtų iš naujo peržiūrėtos bei įvertintos išnagrinėjus bylą jau ištirtos bei įvertintos faktinės aplinkybės (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P858-80/2014).

247119.

248Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas įstatymo nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl procesą administracinėje byloje Nr. A-4711-415/2019 atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 162 str. 1 d.).

249Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

250Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AMP TRANZIT“ prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-4711-415/2019 netenkinti.

251Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-4711-415/2019 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vivatrans“ ir uždarosios akcinės bendrovės „AMP TRANZIT“ apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Vivatrans“ ir uždarosios akcinės bendrovės „AMP TRANZIT“ skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto savivaldybės administracijai, V. A., O. P. ir M. G. (tretieji suinteresuoti asmenys – R. S., B. Z., valstybės įmonė Registrų centras, uždaroji akcinė bendrovė „SANITEX“) dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

252Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai UAB „Vivatrans“ ir UAB „AMP TRANZIT“ kreipėsi į teismą... 7. 2.... 8. Pareiškėjai paaiškino, kad pagal 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės... 9. 3.... 10. Pareiškėjai nurodė, kad Detaliojo plano sprendiniai priimti neatsižvelgiant... 11. 4.... 12. Pareiškėjų nuomone, įregistravus naują žemės sklypą, į kurį atkurtos... 13. 5.... 14. Pareiškėjai nurodė, kad Žemės sklypo nuomos sutartis galėjo būti... 15. 6.... 16. Pareiškėjai taip pat nurodė, kad turėtų būti pripažintas sutartinio... 17. 7.... 18. Pareiškėjai prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, jeigu, teismo... 19. 8.... 20. Atsakovas NŽT atsiliepimuose prašė pareiškėjų skundą atmesti.... 21. 9.... 22. NŽT nurodė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 25... 23. 10.... 24. Atsakovo teigimu, UAB „Vivatrans“ neturi reikalavimo teisės pripažinti... 25. 11.... 26. Atsakovas nurodė, kad 2013 m. liepos 3 d. rašte Nr. 2SD-(14.2.7.)-1582 UAB... 27. 12.... 28. Atsižvelgiant į tai, kad Žemės sklypo nuomos sutartis buvo pasibaigusi,... 29. 13.... 30. Atsakovai Alytaus miesto savivaldybės taryba ir Alytaus miesto savivaldybės... 31. 14.... 32. Nurodė, kad su parengtais detaliojo plano sprendiniais buvo galima... 33. 15.... 34. Atsakovai pažymėjo, jog rengiant Detalųjį planą BAB „Daisotra“... 35. 16.... 36. Be to, atsakovai teigė, kad pareiškėjai praleido terminus apskųsti Tarybos... 37. 17.... 38. Atsakovės V. A., O. P. ir M. G. prašė pareiškėjų skundą atmesti.... 39. 18.... 40. Nurodė, kad pareiškėjai praleido terminus ginčyti administracinius aktus.... 41. 19.... 42. Be to, nurodė, kad priimant skundžiamus aktus dėl nuosavybės teisių... 43. 20.... 44. Pažymėjo, kad įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 24 d.... 45. 21.... 46. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras (VĮ Centrinės hipotekos... 47. 22.... 48. Nurodė, kad Centrinė hipotekos įstaiga 2013 m. spalio 3 d. gavo notarės R.... 49. 23.... 50. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sanitex“ prašė skundą atmesti.... 51. 24.... 52. Nurodė, kad UAB „Vivatrans“ neturi subjektinės reikalavimo teisės... 53. 25.... 54. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu... 55. 26.... 56. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 20 d.... 57. II.... 58. 27.... 59. Regionų apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 16 d. sprendimu... 60. 28.... 61. Teismas nustatė, kad byloje kilęs kompleksinis ginčas, susijęs su... 62. 29.... 63. Teismas nustatė, kad Taryba 2010 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-252... 64. 30.... 65. Detaliojo plano pagrindas buvo Administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio... 66. 31.... 67. Dėl prašymo atnaujinti terminą ginčyti administracinius aktus teismas... 68. 32.... 69. Pagal Detaliojo plano patvirtinimo metu galiojusio TPĮ (redakcija nuo 2010 m.... 70. 33.... 71. Atsakovai Administracija ir Taryba pateikė teismui papildomus dokumentus, kad... 72. 34.... 73. Teismas pažymėjo, kad informacija apie rengiamą Detalųjį planą... 74. 35.... 75. Teismas nusprendė, jog informacijos kiekis buvo pakankamas tam, kad... 76. 36.... 77. Pareiškėjų skundžiami Administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 20 d.... 78. 37.... 79. Teismas nustatė, kad NŽT 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. 2SD-(14.2.7.)-1582... 80. 38.... 81. Duomenų, kada UAB „AMP TRANZIT“ buvo įteiktas NŽT 2013 m. liepos 3 d.... 82. 39.... 83. Teismo vertinimu, UAB „AMP TRANZIT“ vėliausiai 2013 m. liepos 26 d., o UAB... 84. 40.... 85. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjai įgijo nuomos teisę ir... 86. 41.... 87. Teismas konstatavo, kad UAB „Vivatrans“, 2014 m. spalio 29 d. pateikęs... 88. 42.... 89. Pareiškėjų teiginiai, kad tik civilinės bylos nagrinėjimo metu gavę... 90. 43.... 91. Teismas pažymėjo, kad skundai dėl administracinių aktų panaikinimo buvo... 92. 44.... 93. Teismas administracinės bylos dalį dėl Tarybos 2010 m. gruodžio 17 d.... 94. 45.... 95. Teismas, spręsdamas dėl žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir kitų... 96. 46.... 97. NŽT Alytaus skyrius 2013 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-970... 98. 47.... 99. Teismas nustatė, jog 1997 m. liepos 30 d. Valstybinės žemės nuomos ne... 100. 48.... 101. Teismas nurodė, jog aplinkybės, kad NŽT 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr.... 102. 49.... 103. Teismas nustatė, to neginčijo ir pareiškėjai, kad UAB „AMP TRANZIT“... 104. 50.... 105. Pareiškėjai savo reikalavimą taip pat kildino iš bankrutavusios ir... 106. 51.... 107. Teismas nusprendė, kad nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti 1997 m.... 108. III.... 109. 52.... 110. Pareiškėjai UAB „AMP TRANZIT“ ir UAB „Vivatrans“ apeliaciniame skunde... 111. 53.... 112. Pareiškėjų teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į šią... 113. 54.... 114. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas termino atnaujinimo klausimą,... 115. 55.... 116. Teismas neįvertino, kad Detaliojo plano įsigaliojimą įstatymas išimtinai... 117. 56.... 118. Pirmosios instancijos teismo sprendime neatsižvelgiama į Lietuvos vyriausiojo... 119. 57.... 120. Dėl teismo sprendime nurodytos aplinkybės, kad visa informacija apie... 121. 58.... 122. Pareiškėjų teigimu, išviešinimas registre pagal TPĮ 28 straipsnį nėra... 123. 59.... 124. Pareiškėjų manymu, teismas netinkamai tyrė byloje esančius įrodymus,... 125. 60.... 126. Pareiškėjai taip pat pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas... 127. 61.... 128. Pareiškėjai nurodė, kad šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis... 129. 62.... 130. Netinkamas klausimo dėl Detaliojo plano galiojimo išsprendimas lemia, kad... 131. 63.... 132. Pareiškėjai nurodė, kad Tarybos sprendimo dalis, kuria buvo patvirtintas... 133. 64.... 134. Tarybos sprendimo dalis, kuria buvo patvirtintas Detalusis planas, yra... 135. 65.... 136. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad nebuvo suklydimo... 137. 66.... 138. Pareiškėjai nurodė, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 139. 67.... 140. Atsakovės V. A., O. P. ir M. G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė... 141. 68.... 142. Atsakovės pažymėjo, kad buvo pakeista TPĮ redakcija (suvestinė redakcija... 143. 69.... 144. Iš Alytaus miesto savivaldybės pateiktų dokumentų matyti, kad savivaldybės... 145. 70.... 146. Atsakovės nurodė, kad TPĮ nenumato, kad turi būti skelbiami bei į... 147. 71.... 148. Žemės sklypo dalis, kuri pagal apeliacinį skundą reikalinga automobilių... 149. 72.... 150. NŽT turėjo teisę nutraukti 1997 m. žemės sklypo nuomos sutartį, nes V.... 151. 73.... 152. Nepagrįsta UAB „Vivatrans“ pretenzija, kad nuomos sutartis buvo nutraukta... 153. 74.... 154. Atsakovių teigimu, jeigu iš tikrųjų UAB „AMP TRANZIT“ būtų buvusi... 155. 75.... 156. Atsakovai Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus miesto... 157. 76.... 158. Atsakovų vertinimu, pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos... 159. 77.... 160. Atsakovai nurodė, kad Detaliojo plano rengimo metu, vadovaujantis... 161. 78.... 162. Atsakovai akcentavo, kad patikrinęs Detalųjį planą Valstybinės teritorijų... 163. 79.... 164. Atsakovai paaiškino, kad pateikė visus turimus įrodymus ir paneigė... 165. 80.... 166. Atsakovų vertinimu, nepagrįstas skundo argumentas, kad UAB „AMP TRANZIT“... 167. 81.... 168. Atsakovas NŽT atsiliepime prašė Regionų apygardos administracinio teismo... 169. 82.... 170. Atsakovas pažymėjo, kad buvęs UAB „AMP TRANZIT“ direktorius J. C. yra... 171. 83.... 172. Pareiškėjai nepagrįstai teigė, kad priimant detaliojo plano sprendinius... 173. 84.... 174. Atsakovo vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad UAB... 175. 85.... 176. Nepagrįstas UAB „Vivatrans“ teiginys, kad nuomos sutartis buvo nutraukta... 177. 86.... 178. Atsakovas pabrėžė, kad UAB „AMP TRANZIT“ direktorius, teikdamas... 179. IV.... 180. 87.... 181. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 28 d.... 182. 88.... 183. Teismas pažymėjo, jog aktualiu laikotarpiu galiojusių TPĮ redakcijų 26... 184. 89.... 185. 2010 m. gruodžio 21 d. dienraščio „Alytaus naujienos“ Nr. 240 (11832)... 186. 90.... 187. Dėl antstolio V. Č. faktinių aplinkybių konstatavimo 2016 m. lapkričio 30... 188. 91.... 189. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas faktinių aplinkybių visetą,... 190. 92.... 191. Vadovaujantis CK 2.95 straipsnio 3 dalimi juridinis asmuo pasibaigia nuo jo... 192. 93.... 193. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu... 194. V.... 195. 94.... 196. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme priimtas nagrinėti... 197. 95.... 198. Pareiškėjas teigia, jog bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino TPĮ... 199. 96.... 200. Lingvistiškai aiškinant TPĮ 26 straipsnio 8 dalį yra akivaizdu, kad vienas... 201. 97.... 202. 2018 m. balandžio 20 d. priimtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 203. 98.... 204. Atsakovas NŽT atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo atmesti UAB „AMP... 205. 99.... 206. NŽT vertinimu, prašymas atnaujinti procesą grindžiamas tik tam tikrų... 207. 100.... 208. Pareiškėjas bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje metu nurodė su... 209. 101.... 210. Atsakovai Alytaus miesto savivaldybės taryba ir Alytaus miesto savivaldybės... 211. 102.... 212. Atsakovai pažymi, jog pareiškėjas su prašymu nepateikė jokių įrodymų,... 213. 103.... 214. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 20 d.... 215. 104.... 216. Atsakovės V. A., O. P. ir M. G. atsiliepime į pareiškėjo prašymą prašo... 217. 105.... 218. Atsakovių nuomone, prašymas atnaujinti procesą, pirmiausia, grindžiamas... 219. 106.... 220. Atsakovės pažymi, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu... 221. 107.... 222. Apeliacinės instancijos teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą... 223. 108.... 224. Pareiškėjas neįrodė, jog taikant materialines teisės normas,... 225. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 226. VI.... 227. 109.... 228. Pareiškėjas UAB „AMP TRANZIT“ siekia atnaujinti procesą Lietuvos... 229. 110.... 230. Teisėjų kolegija, nagrinėdama prašymo atnaujinti procesą argumentus,... 231. 111.... 232. Taigi sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą baigtoje administracinėje... 233. 112.... 234. Pagal ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 10 punktą procesas gali būti... 235. 113.... 236. Aptariamo pagrindo taikymas yra sietinas su pažeidimo akivaizdumu, o tai... 237. 114.... 238. Pareiškėjo įsitikinimu, bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino TPĮ... 239. 115.... 240. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo... 241. 116.... 242. ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkte nustatyta, kad procesas gali būti... 243. 117.... 244. Nagrinėjamame prašyme atnaujinti procesą pareiškėjas nurodo anksčiau... 245. 118.... 246. Apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir teisines... 247. 119.... 248. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjo... 249. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 250. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AMP TRANZIT“ prašymo... 251. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-4711-415/2019... 252. Nutartis neskundžiama....