Byla 2S-1427-590/2012
Dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo kooperatinės bendrovės „Ukmergės ūkininkų kredito unija“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo kooperatinės bendrovės „Ukmergės ūkininkų kredito unija“ ieškinį atsakovams S. K. ir A. D. dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas kooperatinė bendrovė „Ukmergės ūkininkų kredito unija“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų S. K. ir A. D. 19 527,62 Lt paskolos, palūkanų ir delspinigių. Atsakovas S. K. pateikė teismui prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, kadangi jis kreipėsi į Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariatą, kad būtų atliktas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų klastojimo.

4Ukmergės rajono apylinkės teismas, įvertinęs tai, kad šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 88-1-00317-12, iškeltoje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d., ir kad šio tyrimo rezultatai gali turėti tiesioginės įtakos teisingam šios civilinės bylos išnagrinėjimui, 2012-05-07 nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. 2-228-675/2012, kol bus atliktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje.

5Atskiruoju skundu ieškovas kooperatinė bendrovė „Ukmergės ūkininkų kredito unija“ prašo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-05-07 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą sustabdyti bylą atmesti. Nurodo, kad atsakovo pareikštas prašymas negalėjo būti tenkinamas, nes vien tik ikiteisminio tyrimo pradėjimas negali būti vertinamas kaip privalomas civilinės bylos sustabdymo pagrindas. Asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu, teisinės taikos tarp šalių atkūrimu ir nesudarymu sąlygų bylai vilkinti. Šioje civilinėje byloje ieškovas kooperatinė bendrovė „Ukmergės ūkininkų kredito unija“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 19 527,62 Lt pagal paskolos ir laidavimo sutartis. Teismas bei bylos šalys šioje byloje turi teisę, pareigą ir galimybę pasinaudoję CPK numatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir būdais ginčyti ieškinio pagrindu esančius sandorius – paskolos sutartį ir laidavimo sutartį – sandorių negaliojimo pagrindais, tame tarpe – ir dėl dokumento suklastojimo, sukčiavimo ir pan., todėl nėra būtinumo prieš tai dėl minėtų sandorių negaliojimo pagrindų buvimo atlikti ikiteisminį tyrimą. Be to, kaip nurodo atsakovas S. K., ikiteisminis tyrimas pradėtas ne dėl minėtų sandorių, bet dėl vekselio galimo suklastojimo, kuris šioje byloje nesukels jokių teisinių pasekmių, nes ieškovas reikalauja solidariai priteisti skolą pagal paskolos ir laidavimo sutartis, o ne pagal vekselį. Taigi, ikiteisminio tyrimo metu nustatyti faktai neturės tiesioginės reikšmės nagrinėjamai bylai dėl atsakovo S. K. atsakomybės pagal paskolos sutartį. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismo nutartis priimta be motyvų, neteisingai pritaikius procesinės teisės normas bei nesivadovaujant teismų praktika, todėl minėta nutartis turi būti panaikinta ir priimta nauja nutartis – prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas S. K. prašo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012-05-07 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad Ukmergės rajono apylinkės teismas pagrįstai nutarė sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Kol atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje, civilinės bylos nagrinėjimas negalimas, nes baudžiamosios bylos tyrimas turės reikšmės nagrinėjamai civilinei bylai, byla sustabdyta dėl įstatymuose numatytų priežasčių, kliudančių objektyviai išnagrinėti civilinę bylą.

7Atskirasis skundas tenkinamas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Byloje nustatyta, kad Ukmergės rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo kooperatinės bendrovės „Ukmergės ūkininkų kredito unija“ ieškinį atsakovams S. K. ir A. D. dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo. Atsakovas S. K. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė sustabdyti civilinės bylos dėl paskolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo nagrinėjimą iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla. Prašymą grindė tuo, kad jis kreipėsi į Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariatą, kad būtų atliktas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų klastojimo. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2012-05-07 nutartimi atsakovo prašymą tenkino ir sustabdė civilinę bylą Nr. 2-228-675/2012, kol bus atliktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje. Ieškovas kooperatinė bendrovė „Ukmergės ūkininkų kredito unija“, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

10Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos.

12Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą.

13Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų yra numatytas CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Jame nurodyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Ginčo atveju, teismas, sustabdydamas bylos nagrinėjimą, vadovavosi šiuo privalomu bylos sustabdymo pagrindu.

14Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas negalėjo sustabdyti civilinės bylos minėtu pagrindu, kadangi baudžiamoji byla nėra nagrinėjama teisme, šiuo metu yra atliekamas tik ikiteisminis tyrimas. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu sutinka. Pažymėtina, jog minėtu CPK pagrindu byla turi būti sustabdyta, jeigu su civiline byla prejudiciniu ryšiu susijusi baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme. Vien ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimas, nesant surašyto kaltinamojo akto, kuris apibrėžtų baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme ribas, ir nesant baudžiamosios bylos perduotos teismui, nesudaro pagrindo taikyti CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ikiteisminio tyrimo procese atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu, nes juos atlieka ne teismas, o BPK nustatytų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai ir prokuroras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje AS „Super FM“ v. UAB „Laisvoji banga“; bylos Nr. 3K-3-411/2005).

15Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą, nes nebuvo teisinio pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimą nurodytu pagrindu.

16Be to, pažymėtina, jog nesant CPK 163 straipsnyje nurodytų privalomųjų bylos sustabdymo pagrindų, teismas turi diskrecijos teisę, vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, spręsti ar yra pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad ikiteisminis tyrimas gali būti tik fakultatyvus bylos sustabdymo pagrindas pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, bet tokiu atveju turi būti kruopščiai vertinama civilinio proceso tvarka nagrinėjamo ginčo ir ikiteisminio tyrimo metu nustatinėjamų aplinkybių tiesioginė prejudicija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Vaivorykštė“ v. L. G. ir kt., byla Nr. 3K-3-238/2006).

17Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 88-1-00317-12, iškeltoje pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalį, todėl ikiteisminio tyrimo išvados gali būti reikšmingos nagrinėjamai bylai. Pažymėtina tai, kad ikiteisminio tyrimo tikslas – užtikrinti greitą, išsamų ir optimalų nusikalstamų veikų tyrimą, nukentėjusio asmens saugumą, kaltų asmenų suradimą ir jų perdavimą teismui. Asmens veiksmai baudžiamojoje byloje tiriami ir vertinami baudžiamojo proceso ir baudžiamųjų įstatymų taikymo aspektu, tačiau to paties asmens veiksmai civilinėje byloje vertinami pagal civilinio proceso ir civilinių įstatymų reikalavimus. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai nagrinėjant civilinę bylą turi būti įvertinami pagal CPK nustatytas įrodymų vertinimo taisykles kaip sudėtinė byloje esančių įrodymų dalis, leidžianti teismui konstatuoti aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, buvimą arba nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Litagros prekyba“ v. G. B. įmonė, bylos Nr. 3K-3-55/2012). Pažymėtina, jog teismas neišsiaiškino, kokioje stadijoje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, ar yra kam nors pareikšti kaltinimai. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog vien tik ta aplinkybė, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vieno iš asmenų, esančių dalyvaujančiu asmeniu civilinėje byloje (nagrinėjamu atveju galimai dėl dokumentų klastojimo), o nėra galima prognozuoti, kada byla bus perduota teismui, nėra pakankamas pagrindas civilinei bylai sustabdyti.

18Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog teisė į teismą turi būti įgyvendinama koncentruotai, proceso be pagrindo neužtęsiant. Sustabdžius civilinę bylą, teismo procesas neišvengiamai užsitęsia. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. CPK nustatyti civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų vilkinti bylą (CPK 2, 7, 72 straipsniai). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į civilinio ginčo pobūdį, negali daryti išvados, kad dėl kažkokių priežasčių bylai reikšmingi įrodymai negali būti ištirti ar tai netikslinga daryti civilinėje byloje, todėl bylos sustabdymas dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, neaišku kokiam laikui ir dėl kokių įrodymų, neatitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrintų civilinio proceso operatyvumo.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos taikant CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą bei nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą. Įvertinęs bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą vadovaujantis CPK 164 straipsnio 1 dalies 4 punktu taip pat nemato pagrindo, todėl yra pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

21Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo S. K. prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Ieškovas kooperatinė bendrovė „Ukmergės ūkininkų kredito unija“... 4. Ukmergės rajono apylinkės teismas, įvertinęs tai, kad šiuo metu yra... 5. Atskiruoju skundu ieškovas kooperatinė bendrovė „Ukmergės ūkininkų... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas S. K. prašo Ukmergės rajono... 7. Atskirasis skundas tenkinamas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 9. Byloje nustatyta, kad Ukmergės rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė... 10. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria CPK 163 straipsnio 1 dalies... 11. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 12. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos... 13. Vienas iš privalomų bylos sustabdymo pagrindų yra numatytas CPK 163... 14. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas negalėjo sustabdyti... 15. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 16. Be to, pažymėtina, jog nesant CPK 163 straipsnyje nurodytų privalomųjų... 17. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog yra atliekamas ikiteisminis... 18. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog teisė į teismą turi būti įgyvendinama... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 21. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 7 d. nutartį panaikinti...