Byla 2-1411/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno, Audronės Jarackaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjo prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi jam paskirtos baudos panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Čili Holdings“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „GCW“ (civilinės bylos Nr. B2-3192-585/2011).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Bankroto byloje nagrinėjami klausimai, susiję su baudos paskyrimo pagrįstumu bankrutuojančios įmonės buvusiam vadovui už teismo nurodymų nevykdymą.

5Ieškovas UAB „Ainava“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „GCW“ iškelti bankroto bylą, o bankroto administratoriumi skirti A. L. Nurodė, jog atsakovas jam skolingas už suteiktas valymo paslaugas. Skola 2010 m. rugsėjo 13 d. sudaro 70 045,00 Lt, delspinigiai - 19 426,26 Lt. Ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzijomis, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė. Jo nuomone, UAB „GCW“ yra nemoki, todėl bendrovei turi būti iškelta bankroto byla.

6Teisme taip pat gautas ieškovo UAB „Čili Holdings“ ieškinys atsakovui UAB „GCW“ dėl bankroto bylos iškėlimo, prašant bankroto administratoriumi skirti UAB „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras“. Ieškovas nurodė, jog atsakovo skola UAB „Čili Holdings“ pagal 2010 m. gegužės 25 d. UAB „Čili Holdings“ ir UAB „Veiza“ reikalavimo perleidimo sutartį sudaro 498 197,04 Lt. Atsakovas skolos įstatymo nustatytu terminu nesumokėjo. Šio ieškovo nuomone, UAB „GCW“ yra nemoki, todėl bendrovei turi būti iškelta bankroto byla.

7Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovo UAB „Ainava“ ieškinio su priedais nepavyko įteikti nei pačiam atsakovui UAB „GCW“, nei bendrovės vadovui jo gyvenamosios vietos adresu (deklaruotu adresu bendrovė veiklos nevykdo, o vadovas deklaruotu adresu negyvena), taip pat procesinių dokumentų atsakovui nepavyko įteikti ir per antstolį, ieškovo UAB „Ainava“ prašymą dėl procesinių dokumentų atsakovui įteikimo viešo paskelbimo būdu tenkino, priimdamas 2010 m. lapkričio 11 d. nutartį. Šia nutartimi pirmosios instancijos teismas pasiūlė atsakovui UAB „GCW“ per keturiolika dienų nuo pranešimo paskelbimo spaudoje pateikti Vilniaus apygardos teismui atsiliepimą į ieškinį, o atsakovo UAB „GCW“ vadovą įpareigojo per penkias dienas pateikti teismui dokumentus, nurodytus Įmonių bankroto įstatymo devintojo straipsnio 1 dalyje, įspėjant, kad nepateikus reikalaujamų dokumentų, bendrovės vadovui teismas gali paskirti baudą iki 10 000,00 Lt.

8Ieškovas UAB „Ainava“ Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartyje nurodytą pranešimą paskelbė 2010 m. gruodžio 4 d. (b. t. 1, b. l. 148).

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi skyrė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2010 m. gruodžio 29 d. 16.30 val. ir atsakovo UAB „GCW“ vadovui nustatė terminą iki 2010 m. gruodžio 28 d. pateikti Vilniaus apygardos teismui atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, taip pat pateikti praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimą dėl UAB „GCW“ bankroto bylos iškėlimo atidėjo 2011 m. sausio 19 d. 16.00 val., atsakovo UAB „GCW“ buvusiam direktoriui A. A. paskyrė 5 000 Lt baudą. Teismas taip pat įpareigojo atsakovo UAB „GCW“ vienintelio akcininko UAB „Skaideta“ vadovą V. S. ne vėliau kaip per 5 dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui UAB „GCW“ kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodyti jų adresai, įsipareigojimai ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, taip pat pateikti praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, taip pat atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad byloje yra nustatyta, jog procesiniai dokumentai atsakovui UAB „GCW“ buvo įteikti viešo paskelbimo būdu 2010 m. gruodžio 4 d. Atsakovo vadovas A. A. buvo įpareigotas per 5 dienas nuo viešo paskelbimo pateikti teismui bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus bei atsiliepimą į ieškinį. Tačiau pagal VĮ Registrų centro duomenis A. A. UAB „GCW“ vadovavo iki 2010 m. gruodžio 3 d., o nuo kitos dienos atsakingu asmeniu liko UAB „GCW“ vienintelis akcininkas UAB „Skaideta“. Antstolio I. G. padėjėjo J. D. 2010 m. spalio 29 d. dokumentų grąžinimo pažymoje buvo konstatuota, jog su UAB „GCW“ vadovu A. A. pavyko susisiekti telekomunikacijų galiniais įrenginiais, UAB „GCW“ vadovas buvo informuotas apie UAB „Ainava“ ieškinį atsakovui dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau procesinių dokumentų įteikti atsakovo vadovui nepavyko nei vadovo nurodytu įmonės adresu, nei vadovo gyvenamosios vietos adresu. Teismas buvusio UAB „GCW“ vadovo elgesį, t. y. vengimą priimti (atsiimti) procesinius dokumentus, finansinės atskaitomybės dokumentus ir pateikti atsiliepimą į ieškinį įvertino kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, konkrečiai - proceso vilkinimu. Kadangi buvęs vadovas gyvenamosios vietos adresu vengė priimti procesinius dokumentus, teismas A. A. nutartį dėl baudos skyrimo nusprendė įteikti jo darbo adresais, t. y., UAB „Strateginis įmonių valdymas“ ir UAB „Sėkmės teritorija“ veiklos adresais.

112011 m. sausio 12 d. A. A. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo. Nurodė, kad apie pareigą pateikti teismui UAB „GCW“ dokumentus jis nežinojo ir proceso nevilkino. Be to, UAB „GCW“ vadovo pareigas ėjo iki 2010 m. gruodžio 3 d., o procesiniai dokumentai viešo paskelbimo būdu atsakovui UAB „GCW“ buvo įteikti tik 2010 m. gruodžio 4 d. Pažymėjo, kad priešingai, nei nurodyta antstolio pažymoje, nei atsakovas UAB „GCW“, nei jis, kaip atsakovo vadovas, nėra gavęs jokių dokumentų ar pranešimų dėl UAB „GCW“ keltinos bankroto bylos. Be to, teismas, skirdamas baudą, vadovavosi kitu Įmonės bankroto įstatymo straipsniu, t. y. vietoje ĮBĮ devintojo straipsnio 1 dalies buvo taikytas dešimtojo straipsnio 7 dalies 1 punktas.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartimi A. A. prašymo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi paskirtos 5 000 Lt baudos panaikinimo netenkino. Teismo nuomone, iš bylos medžiagos matyti, kad pagal ieškovo UAB „Ainava“ ir atsakovo UAB „GCW“ 2010 m. liepos 30 d. atsiskaitymo suderinimo aktą, atsakovas ieškovui skolingas 70 045,40 Lt. Ieškovas 2010 m. birželio 29 d. raštu Nr. SR-1006-16 kreipėsi į atsakovą dėl neapmokėto įsiskolinimo, kuriuo informavo atsakovą, jog per 1 mėnesį neapmokėjus 70 045,40 Lt skolos, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Minėtas pranešimas tuometiniam atsakovo vadovui A. A. buvo įteiktas 2010 m. birželio 30 d. asmeniškai. Todėl pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog jam nebuvo žinoma, apie ieškovo ketinimą atsakovui inicijuoti bankroto bylą, jeigu atsakovas neįvykdys savo įsipareigojimų. Be to, ieškovas ieškinyje nurodė, jog UAB „GCW“ darbuotojai du kartus atsisakė priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, o išsiuntus pareiškimą registruotu paštu su įteikimo paslauga, kurjeris grąžino dokumentus su žyma, jog gavėjas nerastas. Tuo tarpu iš VĮ Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad UAB „GCW“ buveinės adresas nesikeitė. Pakartotinai procesinius dokumentus ieškovas mėgino įteikti atsakovo vadovui VĮ Juridinių asmenų registre nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini). Tačiau šiuo adresu buvo atsisakyta priimti procesinius dokumentus, nurodžius, kad toks asmuo minėtu adresu negyvena. 2010 m. spalio 29 d. antstolio I. G. dokumentų gavimo pažymoje konstatuota, jog su UAB „GCW“ direktoriumi antstolio padėjėjui telefonu pavyko susisiekti du kartus, tačiau A. A. nurodytu bendrovės adresu darbuotojai atsisakė priimti procesinius dokumentus, o pakartotinai susisiekus su vadovu, jis nepanoro bendrauti. Antstolio padėjėjo J. Diugevičiaus pažymoje nurodyta, jog A. A. buvo informuotas, jog dokumentai įteikiami UAB „Ainava“ prašymu. Tuo tarpu A. A. nurodo, jog apie ieškovo iniciatyva keltiną bankroto bylą nieko nežinojo, proceso nevilkino, antstolis su juo susisiekė, tačiau nemėgino įteikti nei jam, nei bendrovei jokių dokumentų. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad UAB „GCW“ tuometiniam vadovui buvo žinoma apie ieškovo pastangas įteikti atsakovui procesinius dokumentus, tačiau UAB „GCW“ bei bendrovės vadovas sąmoningai vengė juos priimti. Be to, tiek UAB „GCW“ buveinės adresu, tiek A. A. VĮ Juridinių asmenų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu, procesinius dokumentus atsisakyta priimti. Dokumentų neatsiėmimą iš pašto skyriaus, teismas šiuo atveju prilygino taip pat kaip atsisakymą priimti dokumentus. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovo vadovui pateikti atsiliepimą į ieškinį ir finansinės atskaitomybės dokumentus skaičiuojama ne nuo procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu dienos, kuomet A. A. jau nebebuvo bendrovės vadovas, o nuo atsisakymo priimti šiuos dokumentus dienos. Kadangi pareiškėjas A. A., būdamas UAB „GCW“ vadovu, neįvykdė Įmonių bankroto įstatyme numatytos pareigos ir nepateikė duomenų, jog šios pareigos negalėjo įvykdyti dėl svarbių priežasčių, teismas konstatavo, kad jis neturi teisinio pagrindo naikinti jam paskirtos baudos.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Apeliantas A. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi jam paskirtą 5 000,00 Lt baudą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2011 m. vasario 28 nutartį, neįvertino jo prašyme nurodyto argumento, kad 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi jam buvo paskirta bauda ne pagal Įmonių bankroto įstatymo devintojo straipsnio 1 dalį, o pagal kitą teisės normą – įmonių bankroto įstatymo dešimtojo straipsnio 7 dalies 1 punktą (šioje teisės normoje numatyta sankcija už įsipareigojimo perduoti turtą ir įmonės dokumentus per nustatytą terminą po to, kai įsiteisėja nutartis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, pažeidimą), nors bankroto byla atsakovui buvo iškelta tik 2011 m. vasario 4 d.
  2. Tiek 2010 m. gruodžio 20 d. nutartyje, tiek skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliantas vengia priimti procesinius dokumentus VĮ Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), nors byloje esantys rašytiniai įrodymai aiškiai nurodo, kad šiuo adresu jis negyvena, gyvenamąją vietą yra deklaravęs kitu adresu (b. t. 1, b. l. 167) ir ši aplinkybė teismui bei ieškovui UAB „Ainava“ nagrinėjant bylą buvo žinoma (b. t. 1, b. l. 44, 131). Taigi pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino apelianto elgesį kaip tyčinį vengimą priimti dokumentus, nes iš tikrųjų jis tiesiog negalėjo jų priimti.
  3. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad dokumentų neatsiėmimas iš pašto skyriaus prilyginamas atsisakymui priimti dokumentus, yra nepagrįsti ir neteisėti. Byloje nėra jokių įrodymų, jog paštas buvo apeliantą informavęs apie jam siunčiamus dokumentus.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi pašto kurjerio 2010 m. rugsėjo 30 d. pažyma apie atsisakymą priimti procesinius dokumentus (b. t. 1, b. l. 44) ir jos pagrindu konstatavo, jog apeliantas atsisakė priimti procesinius dokumentus. Kaip matyti iš paties ieškovo UAB „Ainava“ 2010 m. spalio 1 d. pareiškimo teismui (b. t. 1, b. l. 44), dokumentų nepavyko įteikti, nes (duomenys neskelbtini) gyvenanti moteris nurodė, jog A. A. nurodytu adresu negyvena. Ta pati aplinkybė nurodyta ir antstolio 2010 m. spalio 29 d. pažymoje, kurioje pažymėta, jog gavėjas A. A. nerastas.
  5. 2010 m. spalio 29 d. antstolio pažymoje (b. t. 1, b. l. 131) nurodyta, jog raštinės darbuotojai, adresu (duomenys neskelbtini) atsisakė priimti dokumentus, adresuotus UAB „GCW“, tačiau pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog byloje nėra įrodymų, kad taip elgėsi būtent UAB „GCW“ darbuotojai, nes nurodytame pastate yra apie 20 skirtingų įmonių ir antstolis galėjo patekti ne į UAB „GCW“, o į kitos įmonės patalpas.
  6. Vilniaus apygardos teismas, priimdamas 2010 m. gruodžio 29 d. ir 2011 m. vasario 28 d. nutartis, konkrečias faktines aplinkybes vertino priešingai nei kitoje nutartyje, t.y. šiose nutartyse pažymima, jog apeliantas vengė priimti dokumentus adresu (duomenys neskelbtini), nors Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartyje teismas analogiškas aplinkybes įvertino tinkamai – UAB „GCW“ vadovas minėtu adresu negyvena, todėl ir negalima įteikti dokumentų. Dėl šių aplinkybių ginčijamoje nutartyje padaryta išvada, jog terminas pateikti reikalaujamus dokumentus atsakovo vadovui skaičiuotinas ne nuo dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu dienos (kai jau nebuvo UAB „GCW“ vadovu), o nuo jo atsisakymo priimti dokumentus 2010 m. rugsėjo 30 d., yra nepagrįsta. Be to, apeliantui negali kilti atsakomybė dėl adresu (duomenys neskelbtini), gyvenančios moters atsisakymo priimti ne jai skirtus dokumentus.
  7. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, neišnaudojo visų galimybių įteikti apeliantui procesinių dokumentų, tik prieš pat skiriant baudą, sugebėjo patikrinti gyventojų registro bei socialinio draudimo duomenis apie jį, iš kurių aiškiai matyti, jog savo gyvenamąją vietą dar iki civilinės bylos iškėlimo apeliantas buvo deklaravęs adresu D. Gerbutavičiaus g. 3-168, Vilnius (b. t. 1, b. l. 167), bei visą bylos nagrinėjimo laikotarpį jis dirbo ir kitose darbovietėse (b. t. 1, b. l. 168).
  8. Antstolis atliko tik formalų procesinių dokumentų įteikimą, t.y. jis paskambino apeliantui ir paklausė, kaip jam galima įteikti UAB „Ainava“ dokumentus (nenurodydamas nei jų pobūdžio, nei turinio ir pan.). Apeliantas, telefoninio pokalbio metu nebūdamas Vilniuje, antstoliui pasiūlė pašto siuntą pristatyti bendrovės adresu, tačiau jokių dokumentų nesulaukė. Todėl toks procesinių dokumentų įteikimas per antstolį nelaikytinas tinkamu.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė baudą įmonės, kuriai inicijuotas bankroto procesas, vadovui, netekusiam įgaliojimų bankroto proceso metu, už teismo nurodymų nevykdymą.

18Bankroto procedūros dėl byloje vyraujančio viešojo intereso turi vykti ne tik nuosekliai, bet ir kuo operatyviau. Įstatymų leidėjas nustato sankcijų taikymo galimybę asmenims, kurie trukdo operatyviai vykdyti bankroto procedūras. Paprastai tai asmenys, kurie atsakingi už įmonės kasdienę veiklą ir disponuoja duomenimis ar tam tikromis priemonėmis, kurie gali būti reikalingi sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą. Įmonių bankroto įstatyme (toliau - ĮBĮ) nustatyti atvejai, kai teismas gali taikyti baudą ar apriboti teisę eiti vadovo pareigas įmonės (buvusiam) vadovui ar kitam asmeniui, per nustatytus terminus nevykdančiam teismo nurodymų pateikti įrodymus, dokumentus, turtą ir tokiu būdu trukdančiam bankroto procedūrų nuosekliam vykdymui (ĮBĮ 9 str. 1 d., 10 str. 7 d. 1 p. ir 14 d., 11 str. 9 d.). Tokia sankcija galima tik tuo atveju, jeigu egzistuoja civilinės atsakomybės visos sąlygos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė, neigiami padariniai, CK 6.246 - 6.249 str.). Tuo atveju, kai teismas įmonei ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo įteikia viešo paskelbimo būdu ir skelbime įpareigoja įmonės vadovą per nustatytą terminą pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus dokumentus bei nustato sankcijos (baudos) taikymo galimybę, ši sankcija gali būti taikoma įmonės vadovui tik po to, kai pasibaigus teismo nustatytam terminui nurodyti dokumentai nėra pateikiami. Jeigu asmuo neteko įmonės vadovo įgaliojimų iki procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu, teismas negali buvusio vadovo neveikimo vertinti kaip teismo nurodymų nevykdymo, t. y. jo veiksmų kvalifikuoti kaip neteisėtų ir taikyti jam už tai baudą. Tokia išvada darytina dėl to, jog asmuo, netekęs įmonės vadovo įgaliojimų, visus dokumentus turi perduoti naujai paskirtam vadovui arba įmonės dalininkams. Toks asmuo paprastai nebegali būti subjektu, kuriam galėtų būti taikomos sankcijos už veiksmų, kuriuos jam nurodė atlikti teismas po to, kai šis asmuo neteko vadovo įgaliojimų, neatlikimą.

19Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas ne kartą mėgino įteikti atsakovui ieškinį su priedais (įmonės buveinės bei juridinių asmenų registre nurodytu įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresais – tiek registruotu paštu, tiek per antstolio padėjėją), tačiau nepavykus to padaryti, teismas 2010 m. lapkričio 11 d. nutartimi nutarė šį procesinį dokumentą įteikti viešo paskelbimo būdu. Šioje nutartyje teismas nurodė, kad atsakovo vadovas per 5 dienas nuo pranešimo paskelbimo spaudoje turi pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus dokumentus, kurių nepateikus, bus taikoma iki 10 000 Lt bauda įmonės vadovui (t. 1, b.l. 131, 134-135). Teismo nurodyto turinio skelbimas ieškovo lėšomis viešai paskelbtas dienraštyje „Lietuvos rytas“ 2010 m. gruodžio 4 d. (t. 1, b.l. 148). Tą dieną ieškinys ir teismo pranešimas laikomi įteiktais atsakovui ir jo vadovui (CPK 130 str. 5 d.). Bauda, kaip sankcija atsakovo vadovui galėtų būti taikoma už teismo nurodytų dokumentų nepateikimą tik pasibaigus teismo nustatytam terminui juos pateikti, t. y. nuo 2010 m. gruodžio 10 d. Iki tol atsakovo vadovo neveikimas negali būti laikomas neteisėtu. Tačiau šiuo atveju svarbiausia, jog bauda gali būti paskirta tik įmonės vadovui, kuris vykdo vadovo pareigas, o ne buvusiam vadovui, netekusiam įgaliojimų dar iki procesinių dokumentų įteikimo įmonei, t. y. iki įmonės valdymo organų sužinojimo apie ieškinį dienos. Iš Juridinių asmenų registre esančių duomenų matyti, kad A. A.– atsakovo buvęs vadovas, neteko savo įgaliojimų 2010 m. gruodžio 3 d., t. y vieną dieną iki procesinių dokumentų įteikimo įmonei (t. 1, b.l. 159, 168). Teismui nenustačius byloje A. A. neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo), jis negalėjo taikyti šiam asmeniui baudos už dienraštyje, kuris išspausdintas A. A. jau nebevykdant atsakovo vadovo pareigų, nurodytų reikalavimų nevykdymą. Tuo pačiu pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagal teismų praktikoje suformuotas nuostatas apskritai turėjo pagrindą neįteikinėti atsakovui ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo viešo paskelbimo būdu, o laikyti, kad įteikimas yra tinkamas, nes procesiniai dokumentai išsiųsti atsakovui jo buveinės adresu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-249/2010). Tačiau paties teismo pasirinktas procesinių dokumentų įteikimo būdas (viešo paskelbimo) bei nurodymų atsakovo vadovui išdėstymas dienraštyje nelemia civilinės atsakomybės taikymo galimumo paskelbimo metu buvusiam vadovui, kuris, pasibaigus teismo nustatytam terminui, neatliko nurodytų veiksmų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog pirmosios instancijos teismas tik 2010 m. lapkričio 11 d. nutartimi nutarė įpareigoti atsakovo vadovą pateikti įmonės finansinius bei kitus ĮBĮ 9 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytus dokumentus, paskelbiant apie tai viešai (t. 1, b.l. 134-135). Iki tol atsakovui buvo bandoma įteikti tik ieškinį ir teismo pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Duomenų apie tai, kad A. A. būtų atsisakęs priimti teismo anksčiau, kol jis dar buvo vadovas, siunčiamus procesinius dokumentus ar sąmoningai vengęs juos priimti, byloje nėra, t. y. jo tyčia taip pat nenustatyta. Tai, kad teisinę paslaugą ieškovui suteikęs antstolio padėjėjas nurodė, kad 2010 m. spalio 27 d. telefonu susisiekė su A. A., kuris buvo išvykęs ir paprašė pateikti dokumentus konkrečiu adresu, kuriuo jų nepavyko įteikti, nepaneigia paties teismo nustatytų nurodymų išviešinimo, nuo kurio ir atsirado pareiga tuo metu buvusiam atsakovo vadovui pateikti dokumentus teismui. Tuo pačiu pastebėtina, kad teismas nebandė įteikti procesinių dokumentų tuometiniam atsakovo vadovui jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu bei jo kitų darbo vietų adresais (beje, teismas nutartį dėl baudos skyrimo išsiuntė atsakovui būtent kitų darbo vietų adresais ir apie ją sužinojo A. A.).

20Taigi pirmosios instancijos teismui apie nustatytų nurodymų vykdymą bei sankcijas už jų neįvykdymą informavus atsakovą ir jo vadovą viešo paskelbimo būdų tuomet, kai šis asmuo jau buvo netekęs vadovo įgaliojimų, ĮBĮ 9 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta bauda negalėjo būti taikoma.

21Kiti apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl teisės normos netinkamo nurodymo nutartyje skirti baudą, dėl procesinių dokumentų netinkamo įteikimo, taip pat atsiliepime į skundą išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

22Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias baudos paskyrimą įmonės (buvusiam) vadovui už teismo nurodymų nevykdymą bankroto byloje ir nepagrįstai jam paskyrė baudą už bankroto bylą nagrinėjančio teismo nustatytų nurodymų nevykdymą. Todėl teismo nutartis dėl baudos paskyrimo bei teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškimas dėl paskirtos baudos panaikinimo, naikintini (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p., 338 str.).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį, kuria A. A. paskirta 5 000 Lt bauda, taip pat Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartį, kuria teismas netenkino A. A. pareiškimo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo, panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Bankroto byloje nagrinėjami klausimai, susiję su baudos paskyrimo pagrįstumu... 5. Ieškovas UAB „Ainava“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 6. Teisme taip pat gautas ieškovo UAB „Čili Holdings“ ieškinys atsakovui... 7. Vilniaus apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovo UAB „Ainava“... 8. Ieškovas UAB „Ainava“ Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 11 d.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi skyrė bylą... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 29 d. nutartimi civilinės bylos... 11. 2011 m. sausio 12 d. A. A. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. nutartimi A. A. prašymo dėl... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Apeliantas A. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė... 18. Bankroto procedūros dėl byloje vyraujančio viešojo intereso turi vykti ne... 19. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas ne kartą mėgino... 20. Taigi pirmosios instancijos teismui apie nustatytų nurodymų vykdymą bei... 21. Kiti apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl teisės normos... 22. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas,... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų... 24. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 29 d. nutartį, kuria A. A....