Byla 2S-147-267/2010
Dėl nuosavybes teisiu, nesusijusiu su valdymo netekimu, gynimo

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Danutes Burbulienes, kolegijos teiseju: Laisves Aleknavicienes ir Vytauto Kurseviciaus, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo UAB „Laikesta“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutarties panaikinimo civilineje byloje pagal ieškovu J. T., K. P. ir V. P. ieškini atsakovui UAB „Laikesta“ del nuosavybes teisiu, nesusijusiu su valdymo netekimu, gynimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi skunda, n u s t a t e:

3Ieškovai J. T., K. P. ir V. P. ieškiniu del nuosavybes teisiu, nesusijusiu su valdymo netekimu, gynimo kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma, prašydami: 1) ipareigoti atsakova UAB „Laikesta“ nutraukti ukine veikla žemes sklype, esanciame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), bei atlaisvinti sklypa; 2) priteisti iš atsakovo bylinejimosi išlaidas. Kartu ieškovai praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui UAB „Laikesta“ toliau eksploatuoti žemes sklype esanciame ( - ), esancias žemes gelmiu iškasenas.

4Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. lapkricio 3 d. nutartimi ieškovu prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo patenkino.

5Atsakovas UAB „Laikesta“ Šiauliu miesto apylinkes teismui 2009-12-04 pateike pakartotini prašyma del nuostoliu atlyginimo, kuriuo atsakovas vel praše teismo, kad ieškovai lygiomis dalimis imoketu i Šiauliu miesto apylinkes teismo depozitine saskaita 1000000 Lt ar pateiktu banko garantija šiai sumai.

6Šiauliu miesto apylinkes teismas 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi atsakovo pakartotini prašyma del nuostoliu atlyginimo užtikrinimo atmete. Teismas pažymejo, kad šis atsakovo prašymas, nors ir remiasi galimu bendroves nuostoliu atsiradimu, taciau ju atsiradimas nera siejamas su kitomis bylos aplinkybemis del ieškovu reikalavimo. Konstatavo, kad dar 2009-11-12 nutartyje teismas yra nurodes, jog visi trys ieškovai savo vardu yra iregistrave nuosavybes teises i nekilnojamuosius daiktus, kuriu verte teismui leidžia daryti išvada, jog šiandien ju finansinis pajegumas pagal šaliu ginco esme, nereikalauja papildomu priemoniu užtikrinimo del galimo atsakovo nuostoliu atlyginimo.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Laikesta“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutarti ir išspresti klausima iš esmes – patenkinti atsakovo prašyma del nuostoliu, galinciu atsirasti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Atskirajame skunde nurodoma, kad LR teisine sistema grindžiama LR Konstitucijoje itvirtintu teisingumo principu, kuris, be kita ko, suponuoja ir tai, kad bet kokios valstybes taikomos poveikio priemones turi buti proporcingos teises pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisetus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, be to, teisingumas gali buti igyvendinamas tik užtikrinant interesu pusiausvyra. Teisingumo negalima pasiekti pripažistant tik vieno asmens interesus ir neigiant kito asmens teisetus interesus. Atsakovas gali patirti nuostoliu, todel teismas privalejo ipareigoti ieškovus užtikrinti ju atlyginima CPK nustatytu budu. Atsakovas yra sudares keleta ilgalaikiu pirkimo-pardavimo sutarciu, vadovaujantis kuriomis iš jo intensyviai perkamos atitinkamos iškasenos ir kuriu atsakovas laikinuju apsaugos priemoniu taikymo pasekoje negali vykdyti. Del pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu UAB „Laikesta“ neturi galimybes vykdyti savo pagrindines veiklos ir gauti pelno, kas neabejotinai sukelia ir ateityje sukels atsakovui nuostoliu, nes atsakovas nebeišgali vykdyti savo prievoliu pagal su kitais kontrahentais sudarytas sutartis. Atsakovo teigimu, turtine ieškovu padetis bylos eigoje gali kisti, todel ateityje jie gali prarasti galimybe atlyginti atsakovui padarytus nuostolius.

8Atsiliepimu i atsakovo UAB „Laikesta“ atskiraji skunda ieškovai J. T., K. P. ir V. P. prašo atskiraji skunda atmesti ir palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutarti nepakeista. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovas apsiribojo jokiais faktiniais irodymais nepagristomis prielaidomis, teigdamas esa del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo jis patirsias 1000000 Lt dydžio nuostolius. Atsakovas ieškovams teigia, kad atsakovo veikla esanti iš esmes nepelninga, o teismui teigiama esant didžiuliam pelningumui. Ieškovu manymu, pirmosios instancijos teismas visiškai pagristai atsisake pareikalauti atsakovo galimu nuostoliu užtikrinimo, kadangi byloje nera jokiu faktiniu duomenu nei apie šiu nuostoliu atsiradimo tikimybe, nei apie ju galima dydi. Be to, byloje yra pakankamai duomenu, leidžianciu manyti, kad ieškovu turtine padetis sudaro pakankamas prielaidas galimu nuostoliu atlyginimui tuo atveju, jeigu tokie nuostoliai atsirastu. Atsižvelgiant i atsakovo pateiktus samprotavimus del jo kreditoriu ir lizingo bendroves piniginiu pretenziju, ieškovai pažymi, jog ju žiniomis, lizingo pagrindais isigytus naudinguju iškasenu kasybos irengimus nuo 2009-06-01 atsakovas priskyre kitam jo eksploatuojamam žemes ištekliu telkiniui, be to, atsakovas dar iki irengimu perkelimo ir laikinuju apsaugos priemoniu taikymo turejo dideliu pradelstu piniginiu isipareigojimu, todel jo interpretacijos del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo tariamai sukeltu neigiamu pasekmiu yra visiškai nepagristos ir neirodytos. Ieškovams nuosavybes teise priklausanciame žemes sklype atsakovo eksploatuotas karjeras nera vienintelis atsakovo naudotas žemes ištekliu telkinys, todel laikinuju apsaugos priemoniu taikymu atsakovui gali nebent sumažeti gaunamos pajamos, taciau toks sumažejimas anaiptol negali sukelti atsakovo nurodomu pasekmiu.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu teismo nutarties negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacines instancijos teismas tikrina apskustos teismo nutarties teisetuma ir pagristuma, jeigu nenustato CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytu nutarties negaliojimo pagrindu. Apskustos teismo nutarties teisetumas ir pagristumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišpleciant skundo argumentu sarašo, išskyrus istatyme nurodytas išimtis. Absoliuciu teismo nutarties negaliojimo pagrindu apeliacines instancijos teismas nenustate (CPK 338, 329 str.).

11Pirmosios instancijos teismas pagristai konstatavo, jog taikydamas laikinasias apsaugos priemones teismas gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones padaves asmuo pateiktu atsakovo nuostoliu, galinciu atsirasti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinima. Istatymu leidejas, šia norma nustatydamas galimybe pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinasias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemones jau pritaikytos, užtikrinti galimu atsakovo nuostoliu atlyginima, garantuoja ieškovo ir atsakovo interesu ir procesiniu poveikio priemoniu pusiausvyra, šaliu lygiateisiškuma, prašymu taikyti laikinasias apsaugos priemones sažininguma ir protinguma bei šiu priemoniu proporcinguma siekiamiems tikslams.

12Užtikrinti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo galinciu kilti atsakovo nuostoliu padengima ieškovas gali buti ipareigojamas, kai teismas, ivertines bylos aplinkybes, pripažista esant galimybei tokiems nuostoliams atsirasti ateityje ir, kad del kokiu nors ieškovo veiksmu atsakovo nuostoliu atlyginimas gali buti apsunkintas (pavyzdžiui, ieškovas neturi turto Lietuvoje, nuostoliai gali buti žymus, ieškovas gali buti finansiškai nepajegus ju padengti, ieškovas gali vengti nuostoliu atlyginimo ir pan.). Bet kuriuo atveju CPK 147 str. 1 d. taikymas neturi paneigti ieškovo teises i tinkama ir efektyvia jo pažeistu teisiu gynyba.

13Iš atsakovo pateikto prašymo del nuostoliu atlyginimo matyti, šis jo prašymas remiasi tik prielaidomis del galimo nuostoliu atsiradimo, ju atsiradimo nesiejant su kitomis bylos aplinkybemis del ieškovu reikalavimo. Kaip jau mineta, CPK 147 str. 1 dalis suteikia teise reikalauti nuostoliu del pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu atlyginimo tuomet, kai atsakovas ar kitas asmuo, kurio atžvilgiu jos pritaikytos, irodo, jog ieškovas ateityje privales juos atlyginti, taciau tada jis jau bus finansiškai nepajegus tai padaryti. Taciau iš bylos medžiagos matyti, kad visi trys ieškovai savo vardu yra iregistrave nuosavybes teises i nekilnojamuosius daiktus, kuriu verte leidžia teismui daryti išvada, jog reikalui esant, jie butu finansiškai pajegus padengti galimus atsakovo nuostolius, atsiradusius del ju prašymu pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu. Akivaizdu, jog nera jokiu objektyviu aplinkybiu, kuriomis remiantis teismas galetu tenkinti atsakovo prašyma del galimu nuostoliu užtikrinimo. Atsakovo teiginiai, jog ieškovu finansine padetis ateityje gali pasikeisti ir tuo budu atsakovui kyla gresme prarasti galimybes išsireikalauti iš ieškovu nuostoliu atlyginima patirta del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo yra tik atsakovo prielaidos, kuriomis teismas remtis negali.

14Atmestinas kaip nepagristas ir atsakovo argumentas, kad laikinuju apsaugos priemoniu taikymas veda atsakovo imone prie ukines - komercines veiklos sužlugdymo, kadangi iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog teismas neareštavo viso atsakovo turimo turto, o tik uždraude atsakovui eksploatuoti žemes sklype esancias žemes gelmiu iškasenas, t.y. atsakovas turi galimybe naudotis ir kitais pajamu šaltiniais. Kolegija sutinka, kad draudimas eksploatuoti žemes sklype esancias žemes gelmiu iškasenas atsakovui sukelia neigiamu pasekmiu, taciau vien ta aplinkybe, jog teismas taike laikinasias apsaugos priemones konkreciu atveju, nesudaro pagrindo taikyti nuostoliu atlyginimo užtikrinimo instituta, nenustacius jo taikymui butinu pagrindu. Atsakovo nuostoliu atlyginimo užtikrinimas paprastai taikomas tada, kai yra pakankamai irodymu apie nuostoliu atsiradimo galimybe ateityje, o galimybe nuostoliams atsirasti ateityje patvirtina ir tai, jog tokio prašymo pateikimo diena nuostoliai jau yra atsirade. Akivaizdu, jog atsakovo reikalaujama užtikrinti suma – 1000000 Lt yra visiškai nepagrista ir negali buti tenkinama, kadangi paskaiciavimai paremti vien prielaidomis. Be to, pažymetina, kad atsakovas nepateike irodymu apie imones finansine bukle, kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, pinigines lešas, esancias atsiskaitomojoje saskaitoje, teismui sprendžiant klausima del atsakovo nuostoliu, galimu del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kas leistu konstatuoti, jog vykdant teismo nutarti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo yra sutrikdyta atsakovo imones veikla.

15Teiseju kolegija pažymi, kad jeigu atsakovas mano, jog del jo atžvilgiu pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu jis patyre nuostoliu, galimai pažeistas subjektines teises atsakovas turi ginti ne reikalaudamas galimu nuostoliu atlyginimo užtikrinimo, bet reikšdamas ieškini bendra tvarka del patirtu nuostoliu atlyginimo. Tai reiškia, kad isiteisejus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys butu atmestas, atsakovas tures teise reikalauti, kad ieškovai atlygintu nuostolius, kuriuos jam padare ieškovu prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemones (CPK 147 str. 3 d.). Apeliacines instancijos teismo nutartis neužkerta atsakovui galimybes igyvendinti šia teise tuo atveju, jeigu ieškinys butu atmestas, o nuostoliai realiai atsirastu ir atsakovas pateiktu tai pagrindžiancius irodymus. Taip pat nustacius, kad ieškovu prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones buvo ne kas kita, kaip piktnaudžiavimas procesinemis teisemis, atsakovui neužkertamas kelias pateikti reikalavima del nuostoliu atlyginimo ne tik isiteisejus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys yra atmetamas, bet ir anksciau dar iki bylos išnagrinejimo iš esmes pabaigos pateikiant nurodyta prašyma (CPK 95 str. 1 d.).

16Teiseju kolegija, remdamasi išdestytais argumentais, konstatuoja, kad naikinti skundžiama Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutarti atskirojo skundo motyvais nera istatyminio pagrindo ir pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str., 337 str. 1 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

18Palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutarti nepakeista. Kolegijos pirmininke

19Danute Burbuliene

Proceso dalyviai