Byla T-3-857/2015
Dėl atliktos bausmės įskaitymo, išnagrinėjęs bylos duomenis, išklausęs prokurorės išvadą teismas

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas, sekretoriaujant Almidai Gurklienei, teismo posėdyje, dalyvaujant prokurorei Danutei Šleivaitei, išnagrinėjęs V. G. prašymą dėl atliktos bausmės įskaitymo, išnagrinėjęs bylos duomenis, išklausęs prokurorės išvadą teismas,

Nustatė

2Biržų rajono apylinkės teisme gautas V. G. prašymą dėl atliktos bausmės įskaitymo. Nuteistasis V. G. pateikė prašymus dėl atliktos bausmės įskaitymo į Biržų rajono apylinkės teismo 2014-03-12 ir Panevėžio apygardos teismo 2014-05-20 nuosprendžiais paskirtą bausmę.

3Prokurorė prašo nuteistojo prašymo netenkinti.

4V. G. Biržų rajono apylinkės teismo 2014-03-12 nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal LR BK 180 str. 1 d. ir nubaustas 2 m. 7 mėn. laisvės atėmimo bausme; pripažintas kaltu pagal LR BK 159 str. ir nubaustas 1 metų laisvės atėmimo bausme. LR BK 63 str. 1, 4 d. pagrindu paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir nustatyta galutinė bausmė – 3m. 3 mėn. laisvės atėmimo. LR BK 641 str. 1 d. pagrindu V. G. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta 2 m. 2 mėn. laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis LR BK 64 str. 3 d., ši bausmė sudėta su 2009-11-20 Biržų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir nustatyta galutinė subendrinta bausmė – 2 m. 5 mėn. laisvės atėmimo, jos pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

5Panevėžio apygardos teismo 2014-05-20 nuosprendžiu Biržų rajono apylinkės teismo 2014-03-12 nuosprendis pakeistas. Vadovaujantis BK 64 str. 3 d., Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 12 d. nuosprendžiu paskirta ir vienu trečdaliu sumažintą subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 2 mėnesiams, subendrinta su Biržų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi ir V. G. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 3 mėnesiams, kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

6Nuteistasis, vykdant Biržų rajono apylinkės teismo 2009-11-20 nuosprendį, pagal išduotą Europos arešto orderį, buvo sulaikytas ( - ) ir pargabentas į Lietuvą ir iki 2014-03-12 Biržų rajono apylinkės teismo nuosprendžio paskelbimo atliko bausmę pagal 2009-11-20 nuosprendį.

7Nuteistajam skirtingais nuosprendžiais paskirtos bausmės subendrintos vadovaujantis LR BK 64 str. nustatytomis taisyklėmis. LR BK 64 str. 1 d. nustato, kad jei nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, padaro naują nusikalstamą veiką arba naują nusikalstamą veiką bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu padaro asmuo, kuriam bausmės vykdymas atidėtas, teismas, paskyręs bausmę už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, bausmes subendrina. Skirdamas subendrintą bausmę teismas gali bausmes visiškai ar iš dalies sudėti. LR BK 64 str. 3 d. nustato, kad prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedama neatliktos bausmės dalis. Kaip matyti iš LR BK 64 str., nauju nuosprendžiu paskirta bausmė yra bendrinama su ankstesniu nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme ar neatliktos bausmės dalimi. Nagrinėjamu atveju laikas, kurį nuteistasis praleido būdamas suimtas iki jo pargabenimo į Lietuvą bausmės atlikimui, buvo įskaitytas į atliktos bausmės dalį ir pakartotinai negali būti įskaitytas į paskirtą subendrintą bausmę, todėl nuteistojo prašymas netenkinamas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 362 straipsniais, teismas

Nutarė

9Nuteistojo V. G. prašymo netenkinti.

10Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui skundą paduodant Biržų rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai