Byla A2.9.-1390-416/2016

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Laimondas Noreika, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjo L. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2L. V. 2016-07-14, apie 18.00 val., būdama jau 2015-11-23 bausta pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau- ATPK) 181 str. 1 d., namuose, esančiuose ( - ), buvo neblaivi, dėl ko neužtikrino savo dukters L. V. gim. 2016-03-26 tinkamos priežiūros. Tokiais savo veiksmais L. V. nevykdydama pareigos dorai auklėti, prižiūrėti bei rūpintis savo vaikais, panaudojant motinos valdžią priešingai vaikų interesais, pažeidė LR CK 3.155 str. 2 d., 3.163 str. 1 d., LR Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 6 str. 1 d. bei padarė teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau-ATPK) 181 str.1 d.

3L. V., būdama tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, yra prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, byla išnagrinėta asmeniui nedalyvaujant (ATPK 272 str. 2 d.).

4L. V. kaltę, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 1 d., įrodo byloje esanti rašytinė medžiaga: administracinės teisės pažeidimo protokolas ROIK: 16059918199, iš kurio matyti, kad jame yra užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio teisės pažeidimo aplinkybės ( b.l.1-2), pažyma apie galiojančias nuobaudas (b.l.3-44 ), Marijampolės AVPK Kazlų Rūdos PK pareigūno tarnybinis pranešimas (b.l. 5), asmens blaivumo testai (b.l.7,8), vaiko paėmimo ir jo laikino apgyvendinimo aktas (b.l.9), duomenys apie vaiką (b.l.10-10-12), kita bylos medžiaga.

5Įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes ir kaltę, abejoti jais nėra pagrindo.

6Teismas nustatė, jog pažeidimo esmė yra įrodyta. Veiksmai kvalifikuotini tinkamai, atitinka pažeidimo, numatyto LR ATPK 181 str. 1 d., požymius.

7Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

8L. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina, kad ji prisipažįsta ir gailisi dėl padaryto pažeidimo, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Vadovaujantis LR ATPK 302 str. nustatytais baudos skyrimo pagrindais teismas sprendžia, jog L. V. skirtina ATPK 181 str. 2 d. sankcijoje numatyta didesnė nei minimali bauda. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

9Vadovaudamasis ATPK 30 str., 302 str., 31 str., 181 str. 1 d., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

10L. V. pripažinti kalta padarius LR ATPK 181 str. 2 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą ir paskirti jai 25 Eur (dvidešimt penkių eurų) dydžio baudą.

11Sutinkamai su LR ATPK 313 str., išaiškintina, jog bauda turi būti sumokėta per 40 d. nuo nutarimo nuorašo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Teismas jau paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimo nesprendžia, šie klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Bauda turi būti sumokėta į VMI prie LR FM sąskaitą, nurodžius įmokos kodą – 1001 bei pažeidimų identifikacinį kodą ROIK, kurie yra:16059918199 Nenurodžius paminėtų rekvizitų (identifikacinio kodo ROIK), suma bus įskaityta bendra Mokesčių mokėtojo sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisykles, nustatyta tvarka. Laiku nesumokėjus baudos, išieškojimą vykdančios institucijos (VMI prie LR FM), nutarimas perduodamas antstoliui priverstiniam baudos išieškojimui, dėl ko padidės vykdymo išlaidos.

12Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai