Byla A-2915-602/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Veslavos Ruskan (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymą dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. nutarties patikslinimo administracinėje byloje Nr. A-2915-602/2016 pagal atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. S. skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui bankrutavusiai individualiai įmonei D. L. parduotuvei, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Ius Positivum“, dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja R. S. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą 2013 m. birželio 3 d. skundu (b. l. 1–4), prašydama panaikinti Garantinio fondo tarybos 2013 m. kovo 15 d. nutarimą, įformintą protokolu Nr. GF2-3, kuriuo nutarta neskirti išmokų iš Garantinio fondo įmonės darbuotojai R. S., sudariusiai darbo sutartį su nemokia įmone, kaip neteisėtą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu pareiškėjos R. S. skundą tenkino: panaikino Garantinio fondo tarybos 2013 m. kovo 15 d. nutarimą, įformintą protokolu Nr. GF2-3, kuriuo nutarta neskirti išmokų iš Garantinio fondo įmonės darbuotojai R. S., sudariusiai darbo sutartį su nemokia įmone; priteisė valstybės naudai iš atsakovo 597,30 Lt su antrinės teisinės pagalbos teikimu susijusių teisinės pagalbos išlaidų.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. vasario 17 d. nutartimi atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą atmetė. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7II.

8Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kuriuo prašo patikslinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2915-602/2016, nurodant, kad 24,38 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų būtų priteista valstybės naudai, pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas – 5630, ( - ), paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

9Prašyme nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartyje nenurodė išlaidų mokėjimo tvarkos.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateiktu prašymu siekia patikslinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2915-602/2016.

13Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. vasario 17 d. nutartimi, be kita ko, priteisė Lietuvos valstybės naudai iš atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 24,38 Eur (dvidešimt keturis eurus trisdešimt aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 45 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 2 dalį iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos administraciniame teisme pateiktus prašymus dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja priimdamas sprendimą dėl administracinės bylos. Kitais atvejais prašymą dėl išlaidų atlyginimo teismas išnagrinėja paprastai rašytinio proceso tvarka priimdamas nutartį.

15Nagrinėjamu atveju prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas buvo pateiktas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, klausimas išspręstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priimant nutartį. Paskelbus byloje sprendimą, priėmęs sprendimą teismas neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti (ABTĮ 94 str. 1 d.). Teismui tik numatyta galimybė savo iniciatyva ar bylos šalių prašymu ištaisyti sprendime aptiktus rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas (ABTĮ 94 str. 2 d.) arba bylos šalių prašymu išaiškinti savo priimtą sprendimą, nekeičiant jo turinio (ABTĮ 94 str. 3 d.).

16Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateiktu prašymu siekia patikslinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį. Tuo tarpu iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, jog teismui nėra numatyta galimybė tikslinti savo priimtą sprendimą.

17Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymas patikslinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį atmestinas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

19Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos prašymą atmesti.

20Nutartis neskundžiama.

21

Proceso dalyviai
Ryšiai