Byla e2-10630-1098/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fabeta“ ieškinį atsakovams R. K., A. R. ir D. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Fabeta“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams R. K., A. R. ir D. K. (toliau – atsakovai), prašydama priteisti iš atsakovų 578,26 Eur skolą už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., proporcingai valdomam buto plotui, t. y. iš atsakovės R. K. priteisti 361,42 Eur sumą, iš atsakovų A. R. ir D. K. po 108,42 Eur sumą, 5,00 proc. dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

62.

7Ieškovė ieškinyje nurodė, kad veikdama 2018 m. spalio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3235 pagrindu teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkams. Šiuo įsakymu nustatytas 0,0389 Eur/m2 dydžio administravimo mokestis. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T3-242 nustatytas šio namo 0,0195 Eur/m2 bendrosios dalinės nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifas. Ieškovė vadovaudamasi LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 Daugiabučio namo bendro naudojimo objektų administravimo nuostatų 8 punktu, apskaičiuoja ir paskirsto butų savininkams administravimo, nuolatinės techninės priežiūros bei atsatatomojo remonto darbų išlaidas, proporcingai gyvenamos patalpos plotui, surenka įmokas ir apmoka kitiems paslaugų teikėjams už jų suteiktas paslaugas. Kitų paslaugų teikėjų (lifto priežiūros, pagrindinių namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų remonto), paslaugų kainos nustatomos sutartimis. Šios išlaidos butų savininkams taip pat paskirstomos proporcingai buto plotui. Atsakovai yra buto adresu ( - ), Vilniuje, bendrasavininkiai, kuriems ieškovė laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. suteikė administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas. Atsakovai tinkamai pareigos atsiskaityti su ieškove nevykdė, todėl liko skolingi ieškovei 578,26 Eur.

83.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinias asmuo, procesiniai dokumentai įteikiami jam asmeniškai. Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas jo nurodytos gyvenamosios vietos ar kitu jo nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu, procesinį dokumentą pristatantis asmuo jį įteikia fizinio asmens deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas šioje dalyje nustatyta tvarka, jį pristatantis asmuo pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palieka adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir tai nurodo teismui grąžintinoje pažymoje. Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (CPK 123 straiosnio 3 dalis).

104.

11Nagrinėjamu atveju procesiniai dokumentai, siųsti atsakovui D. K. įteikti 2020 m. vasario 29 d. asmeniškai (CPK 123 straipsnio 1 dalis), o atsakovėms A. R. ir R. K. – 2020 m. balandžio 17 d. CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka palikus pranešimą apie įteiktius dokumetus atsakovių deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.

125.

13Atsakovai be pateisinamos priežasties atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė. Esant ieškovės prašymui, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

14Ieškinys tenkintinas.

156.

16Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

177.

18Remiantis byloje esančiais duomenimis bei viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, kad ieškovė 2018 m. spalio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3235 pagrindu teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio Fabijoniškių g. 67, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkams. Šiuo įsakymu nustatytas 0,0389 Eur/m2 dydžio administravimo mokestis. Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T3-242 nustatytas šio namo 0,0195 Eur/m2 bendrosios dalinės nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros tarifas. Ieškovė vadovaudamasi LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 Daugiabučio namo bendro naudojimo objektų administravimo nuostatų 8 punktu, apskaičiuoja ir paskirsto butų savininkams administravimo, nuolatinės techninės priežiūros bei atsatatomojo remonto darbų išlaidas, proporcingai gyvenamos patalpos plotui, surenka įmokas ir apmoka kitiems paslaugų teikėjams už jų suteiktas paslaugas. Kitų paslaugų teikėjų (lifto priežiūros, pagrindinių namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų remonto), paslaugų kainos nustatomos sutartimis. Šios išlaidos butų savininkams taip pat paskirstomos proporcingai buto plotui. Atsakovai yra buto adresu ( - ), Vilniuje, bendrasavininkiai. Atskaovei R. K. nuosavybės teise priklauso 5/8 dalys buto, atsakovams A. R. ir D. K. priklauso po 3/16 dalis buto. Nurodytam butui ieškovė laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. suteikė administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas. Buto savininkai tinkamai pareigos atsiskaityti su ieškove nevykdė, todėl liko skolingi ieškovei 578,26 Eur.

198.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo turimai daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (CK 4.82 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovas privalėjo mokėti ieškovei už namo administravimo, eksploatacines, komunalines paslaugas ir kaupiamąsias lėšas (CK 4.84 straipsnis, 6.38 straipsnis).

219.

22Byloje nesant duomenų, kad atsakovai su ieškove aktualiu laikotarpiu būtų atsiskaitę (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis), ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas priteisiant ieškovei iš atsakovės R. K. 361,42 Eur skolą, atsakovės A. R. 108,42 Eur skolą ir atsakovo D. K. 108,42 Eur sumą.

2310.

24Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

2511.

26Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, patenkinus ieškovės reikalavimus, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovės naudai priteistinas 23,39 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, kurį sudaro 20,00 Eur už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis, 3,39 Eur išlaidos už paiešką Nekilnojamojo turto registro bei Gyventojų registro duomenų bazėse (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktai).

2712.

28Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 8,69 Eur bei neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2) nustatytos minimalios iš kiekvieno atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (5,00 Eur), todėl šių išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti.

31Priteisti iš atsakovės R. K. (asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fabeta“ (juridinio asmens kodas 121452287) 361,42 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt vieno euro ir 42 ct) skolą, 5,00 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (361,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,80 Eur (septynių eurų ir 80 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

32Priteisti iš atsakovės A. R. (asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fabeta“ (juridinio asmens kodas 121452287) 108,42 Eur (vieno šimto aštuonių eurų ir 42 ct) skolą, 5,00 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (108,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,80 Eur (septynių eurų ir 80 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

33Priteisti iš atsakovo D. K. (asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Fabeta“ (juridinio asmens kodas 121452287) 108,42 Eur (vieno šimto aštuonių eurų ir 42 ct) skolą, 5,00 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (108,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,80 Eur (septynių eurų ir 80 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

34Išaiškinti atsakovams, kad jie per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

35Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

36Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Fabeta“ (toliau –... 6. 2.... 7. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad veikdama 2018 m. spalio 15 d. Vilniaus miesto... 8. 3.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio... 10. 4.... 11. Nagrinėjamu atveju procesiniai dokumentai, siųsti atsakovui D. K. įteikti... 12. 5.... 13. Atsakovai be pateisinamos priežasties atsiliepimų į pareikštą ieškinį... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. 6.... 16. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 17. 7.... 18. Remiantis byloje esančiais duomenimis bei viešai skelbiamais duomenimis... 19. 8.... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82... 21. 9.... 22. Byloje nesant duomenų, kad atsakovai su ieškove aktualiu laikotarpiu būtų... 23. 10.... 24. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, kad skolininkas,... 25. 11.... 26. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, patenkinus ieškovės reikalavimus, iš... 27. 12.... 28. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 30. Ieškinį tenkinti.... 31. Priteisti iš atsakovės R. K. (asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 32. Priteisti iš atsakovės A. R. (asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 33. Priteisti iš atsakovo D. K. (asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 34. Išaiškinti atsakovams, kad jie per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už... 35. Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 36. Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių...