Byla e2S-1280-253/2017
Dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lexima“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-06-08 nutarties, priimtos sprendžiant prieštaravimų dėl 2017-02-09 preliminaraus teismo sprendimo priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo S. A. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lexima“, trečiajam asmeniui V. B. dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas ieškiniu prašė iškeldinti UAB „Lexima“ su visais asmenimis ir visais atskiriamais be žalos kilnojamaisiais daiktais iš pastato, esančio ( - ), ir žemės sklypo, esančio ( - ). Ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.
 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-02-09 preliminariu teismo sprendimu ieškinį tenkino.
 3. Atsakovė UAB „Lexima“ 2017-06-05 pateikė prieštaravimus dėl 2017-02-09 preliminaraus teismo sprendimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-06-08 nutartimi nutarė netenkinti atsakovės prašymo dėl termino atnaujinimo pateikti prieštaravimus ir nutarė atsisakyti priimti atsakovės prieštaravimus dėl 2017-02-09 preliminaraus teismo sprendimo ir grąžinti juos padavusiam asmeniui.
 2. Teismas nustatė, kad 2017-02-09 preliminaraus teismo sprendimo, ieškinio kopijos ir pranešimas atsakovei išsiųsti registruota pašto siunta 2017-02-09 ieškinyje nurodytu ir įmonės registracijos adresu. Teismo siųsti dokumentai atsakovei grįžo neįteikti su žyma „neatsiėmė pašte“. Teismas pažymėjo, kad civilinė byla yra elektroninė, o atsakovė yra prisijungusi prie teismų elektroninių paslaugų portalo (toliau – EPP). Procesiniai dokumentai atsakovei buvo siunčiami per EPP 2017-02-22, taip pat nustatyta, kad atsakovė savo paskyros nedeaktyvavo, todėl teismas darė išvadą, kad atsakovė su preliminariu teismo sprendimu susipažino jį išsiuntus, turėjo galimybę per EPP patikrinti bylos nagrinėjimo eigą ar susipažinti su teismo sprendimu. Be to, atsakovei procesiniai dokumentai buvo siunčiami registruotos buveinės adresu ir taip pat laikyti įteiktais Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Teismas darė išvadą, kad atsakovė terminą prieštaravimams pateikti praleido ne dėl svarbių priežasčių ir dėl atsakovės nurodytų aplinkybių nėra pagrindo jį atnaujinti.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Lexima“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atsakovės nuomone, teismas nevertino, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, nuslėpė atsakovės korespondencijos adresą, nors jam šis korespondencijos adresas buvo žinomas. Teismas neįvertino, kad UAB „Lexima“ pateikė prašymą 2017-06-08 ir tik nuo tos dienos pradėjo naudotis „Liteko“ VEP posistemiu. Nėra įrodymų, kad atsakovė naudojosi teismų elektronine paslauga anksčiau. Nesutinka, kad nėra pagrindo atnaujinti terminą prieštaravimams pateikti ir kad procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai. Atsakovės teigimu, ieškovas yra nesąžiningas.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovės UAB „Lexima“ prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 2. CPK 430 straipsnio 1 dalis numato, kad atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo turi būti pateikti raštu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos. Jeigu prieštaravimai pareiškiami praleidus dvidešimties dienų terminą arba jei jie neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų, teismas juos priimti atsisako (CPK 430 straipsnio 5 dalis).
 3. Apeliantė, nesutikdama su skundžiama teismo nutartimi, iš esmės teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai ir nėra pagrindo atnaujinti terminą prieštaravimams pateikti. Nustatyta, kad pateikdama prieštaravimus atsakovė pareiškė prašymą atnaujinti praliestą terminą pateikti prieštaravimus ir nurodė, kad tiek ieškovui, tiek kitoms įmonėms bei valstybės institucijoms nurodytas UAB „Lexima“ korespondencijos adresas – ( - ), o šiuo adresu įmonė teismo priimto preliminaraus sprendimo negavo. Nurodo, kad apie teismo preliminarų sprendimą sužinojo iš antstolės ir įmonės vadovė 2017-05-11 nuvyko į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl preliminaraus sprendimo bei kitų dokumentų gavimo.
 4. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017‑02‑09 priėmė preliminarų sprendimą. Taip pat nustatyta, kad ieškinio, teismo priimto preliminaraus sprendimo kopijos ir teismo pranešimas dėl prisijungimo prie EPP 2017-02-10 išsiųsti UAB „Lexima“ paštu deklaruotu atsakovės buveinės adresu ( - ). Atsakovei siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su žyma „neatsiėmė pašte“. Iš elektroninės bylos medžiagos matyti, kad minėti procesiniai dokumentai atsakovei 2017-02-22 išsiųsti per „Liteko“ VEP posistemį. Procesiniai dokumentai atsakovei buveinės adresu pakartotinai išsiųsti paštu 2017-02-28, pateikiant informaciją, kad procesiniai dokumentai, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, laikomi įteiktais po 10 dienų nuo jų išsiuntimo iš teismo dienos. Atsakovei siųsti teismo procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Be to, procesiniai dokumentai atsakovei dar kartą išsiųsti paštu 2017‑03‑13. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas 2017-04-14 pateikė teismui prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, byloje 2017-05-03 išduoti vykdomieji raštai. Atsakovės UAB „Lexima“ prieštaravimai, išsiųsti 2017-05-31, Klaipėdos miesto apylinkės teisme gauti 2017-06-05.
 5. Įstatymas numato, kad jeigu atsakovas terminą pateikti prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo praleido dėl svarbių priežasčių, jo prašymu teismas turi teisę terminą atnaujinti (CPK 430 straipsnio 5 dalyje). Bendrosios procesinių terminų atnaujinimą reglamentuojančios taisyklės numato, kad pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas, o prie jo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (CPK 78 straipsnio 4 dalis). Įstatymas nenumato aplinkybių, kurios gali būti pripažįstamos svarbia termino praleidimo priežastimi, taigi įvertinti jų svarbumą ir įtaką termino praleidimui turi teismas.
 6. Ištyręs bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus dėl procesinių dokumentų siuntimo netinkamu atsakovės adresu. Pažymėtina, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 122 straipsnio 2 dalis). Adresas, kuriuo atsakovei siųsti teismo procesiniai dokumentai (t. y. ( - )), nurodytas ne tik ieškovo ieškinyje, bet ir atitinka deklaruotą įmonės buveinės registracijos adresą. Iš atsakovės į bylą teikto Jurtinių asmenų registro išrašo duomenų nustatyta, kad atsakovė registruota būtent šiuo adresu. Apeliantė nurodo, kad buvo išviešinusi, deklaravusi kitą adresą korespondencijai siųsti (( - )). Tačiau tokių aplinkybių nepatvirtina viešojo registro duomenys. Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad viešajame registre nurodyta įmonės kontaktinė informacija apie mobilųjį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, duomenų apie įmonės korespondencijos adresą nepateikta. Taigi nėra pagrindo konstatuoti, kad teismo procesiniai dokumentai atsakovei siųsti netinkamu adresu.
 7. Apeliantė teigia, kad tik nuo 2017-06-08 pradėjo naudotis „Liteko“ VEP posistemiu, o po prašymo pateikimo teismui buvo vykta į banko skyrių, nes po prašymo pateikimo nebuvo galimybės prisijungti prie sistemos, kol bankas neperžiūrėjo visų paslaugų teikimo sutarčių. Kaip minėta, iš bylos medžiagos nustatyta, kad procesiniai dokumentai atsakovei 2017-02-22 išsiųsti per „Liteko“ VEP posistemį. Taip pat nustatyta, kad atsakovė 2017-06-08 pateikė teismui prašymą suteikti elektroninę prieigą prie šios bylos. Visų pirma svarbu tai, kad atsakovė nepateikė nurodytas aplinkybes apie kilusias kliūtis prisijungti prie EPP paskyros patvirtinančių įrodymų (CPK 78 straipsnio 4 dalis, 178 straipsnis). Antra, pažymėtina, kad šis procesinių dokumentų įteikimo atsakovei būdas buvo naudojamas papildomai kartu su kitais (CPK 1751 straipsnio 10 dalis, 4291 straipsnis). Procesiniai dokumentai atsakovei buvo siųsti ir paštu, ir, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, įteikti tinkamai.
 8. Esant nurodomos aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės UAB „Lexima“ nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti jas svarbiomis termino pateikti prieštaravimus dėl teismo preliminaraus sprendimo priežastimis ir nesudaro pagrindo šį terminą atnaujinti. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė CPK 430 straipsnio 5 dalyje numatytas termino praleidimo pasekmes, priimta teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį naikinti, dėl to ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-06-08 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai