Byla e2YT-422-971/2018
Dėl nuosavybės teisės į statinius pripažinimo pagal įgyjamąją senatį, suinteresuoti asmenys VĮ Turto bankas, Telšių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Odetai Krasauskienei, dalyvaujant pareiškėjai A. L., jos atstovei advokatei Rasai Valiukienei, suinteresuoto asmens Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovėms R. K., D. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. L. pareiškimą dėl nuosavybės teisės į statinius pripažinimo pagal įgyjamąją senatį, suinteresuoti asmenys VĮ Turto bankas, Telšių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti faktą, kad pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į pastatą - gyvenamąjį namą su priestatu (žymimu lalž), kurio unikalus Nr.( - ), žymimą 1A1m, pastatą - tvartą (su daržine, žymima lilž), kurio unikalus Nr.( - ), žymimą 2I1b, pastatą - sandėlį (su rūsiu, žymimu R), kurio unikalus Nr.( - ), žymimą 3I1ž, pastatą – garažą, kurio unikalus Nr. ( - ), žymimą 4I1ž, kitus inžinerinius statinius (šulinys, žymimas Š, kanalizacijos šulinys, žymimas KŠ), kurių unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Nurodė, kad gyvenamajame name, kuriam šiuo metu suteiktas adresas –( - ), gyvena nuo gimimo. Šis namas (ankstesnis adresas – ( - ).) buvo suteiktas jos tėvams J. ir V. G., dirbusiems Nerimdaičių ir Mitkaičių kolūkiuose. 1987 m. sukūrusi savo šeimą, su sutuoktiniu apsigyveno pas tėvus. Jos motina J. G. mirė ( - )., tėvas V. G. mirė ( - ). Po tėvų mirties ji liko gyventi tame pačiame name. Tiek gyvenamąjį namą, tiek jo priklausinius, pagalbinius pastatus valdo, tvarko, naudoja pagal paskirtį. Šiuos nekilnojamuosius daiktus nuo 1992 metų ji valdo atvirai ir nepertraukiamai. Nuosavybės teisė į nurodytus pastatus iki šiol nebuvo registruota. Nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymas reikalingas dėl statinių nuosavybės teisių įregistravimo. Teismo posėdžio metu pareiškėja ir jos atstovė pareiškimą palaikė pareiškime nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad neprieštarauja dėl pareiškimo patenkinimo, jei bus nustatyta nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį sąlygų visuma.

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškimo tenkinimo klausimą siūlo spręsti teismo nuožiūra, įvertinus bylos faktines ir teisines aplinkybes.

7Suinteresuotas asmuo Telšių rajono savivaldybės administracija atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Teismo posėdžio metu Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovės nurodė, jog neprieštarauja pareiškimui, patvirtino, kad pareiškime nurodytas turtas nėra įtrauktas į savivaldybės turto apskaitą.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad daiktinės teisės į pastatus, esančius( - ), šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. Pareiškėja A. L. nuo gimimo gyvena tėvų J. G. ir V. G. namuose ( - ). Tvarko, remontuoja namą, puoselėja aplinką. Pažymoje apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą nurodyta, kad A. L. 1989 m. spalio 3 d. deklaravo gyvenamąją vietą ( - ). A. L. motina J. G. mirė( - )., tėvas V. G. mirė( - ). 2017 m. rugpjūčio 9 d. suformuotoje nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje nurodyta, jog pastatas - gyvenamasis namas su priestatu, pastatas - tvartas (su daržine), pastatas - sandėlis (su rūsiu), pastatas – garažas, kiti inžineriniai statiniai yra( - ), jiems suteikti unikalūs numeriai. Telšių rajono Nevarėnų apylinkės( - ) 1986-1990 m., 1991- 1998 m. ūkinėse knygose nurodyta, kad kolūkio skirtame pastate gyvena V. G. šeima (pažymėta grafa apie šio asmens mirtį ( - ).), tarp šeimos narių nurodyta ir pareiškėja. Iš pateiktų žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos, sąskaitos, mokėjimo kvitų matyti, kad pareiškėjos šeima gyvena ( - )., moka žemės mokestį, atsiskaito už šiuo adresu teikiamas paslaugas. Bylos duomenimis turtas nėra įtrauktas į valstybės ar Telšių rajono savivaldybės turto apskaitą.

10Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį sąlygos bei atskleistas jų turinys: 1. Pareiškėjai nėra ir nebuvo įgiję nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmenys nėra daikto savininkai.; 2. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis); 3. Asmenys, sąžiningai įgiję daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis); 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas; 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas; 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai; 7. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas); 8. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2009; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2010; 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011;kt).

12Taip pat kasacinis teismas yra pasisakęs jog pagal įstatyme įtvirtintą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plėtojamą praktiką įgyjamosios senaties, kaip civilinės teisės instituto, paskirtis yra išspręsti turto priklausomybės klausimus; įgyjamąja senatimi užtikrinamas civilinių santykių apibrėžtumas ir pašalinamas netikrumas dėl asmens, turinčio nuosavybės teisę į daiktą. Neturėdamas formalios nuosavybės teisės, bet ilgą laiką daiktą kaip savo valdantis asmuo įgyja nuosavybės teisę ir gali įgyvendinti visas savininko teises. Įgyjamosios senaties institutu užpildomos nuosavybės teisės įgijimo procedūrų spragos ir ištaisomos sandorių dėl nuosavybės teisės įgijimo sudarymo klaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2013).

13Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į pastatus kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, tai yra, pareiškėja nėra pastatų savininkė. Minėti nekilnojamieji daiktai nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruoti viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu. Pareiškėja, sąžiningai įgijusi pastatus, juos sąžiningai valdo visą valdymo laiką, tai yra, nuo 1992 metų. Byloje nėra ginčo, kad visą valdymo laiką daiktai buvo valdomi atvirai, nepertraukiamai, visą valdymo laiką daiktai buvo valdomi kaip savi. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, tai yra, nuo 1992 metų.

14Taigi teismo vertinimu, pareiškėjos argumentus, kad gyvenamojo namo, jo priklausinių ir pagalbinių pastatų valdymas nuo 1992 m. buvo sąžiningas ir teisėtas, atviras ir nepertraukiamas bei tai, kad ji, užvaldydama daiktus yra pagrįstai įsitikinusi, kad niekas neturi daugiau teisių į šiuos daiktus nei ji, patvirtina byloje pateikti duomenys, liudytojos I. V. parodymai ir tai, kad jokių pretendentų dėl teisių į šį turtą neatsirado ir paskelbus viešai internete apie šios bylos nagrinėjimą teisme CPK 532 straipsnio nustatyta tvarka, kad suinteresuoti asmenys iš esmės neprieštarauja dėl pareiškime išdėstytų teiginių, nėra ginčo dėl valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo, nepertraukiamumo, daiktai neįregistruoti kitų asmenų vardu, todėl nustatytinas paminėtų pastatų įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas (LR CK 4.47 str. 11 p., 4.68-4.71 str.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 530-533 straipsniais,

Nutarė

16pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti faktą, kad A. L., a. k. ( - ) įgijo nuosavybės teisę į pastatą - gyvenamąjį namą su priestatu (žymimu lalž), kurio unikalus Nr.( - ), plane žymimą 1A1m, pastatą - tvartą (su daržine, žymima lilž), kurio unikalus Nr.( - ), plane žymimą 2I1b, pastatą - sandėlį (su rūsiu, žymimu R), kurio unikalus Nr.( - ), plane žymimą 3I1ž, pastatą – garažą, kurio unikalus Nr.( - ), plane žymimą 4I1ž, kitus inžinerinius statinius (šulinys, žymimas Š, kanalizacijos šulinys, žymimas KŠ), kurių unikalus Nr.( - ), esančius( - ), pagal įgyjamąją senatį.

18Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai