Byla 2-521-903/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant atsakovės atstovui S. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Cramo“ ieškinį atsakovei UAB „Arsavila“ dėl skolos priteisimo

Nustatė

2ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovės 5277,70 Lt įsiskolinimą, 234,87 Lt delspinigius, 6 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovei nevykdant 2011-09-29 statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutarties Nr. 2011-485 ieškovei susidarė 5277,70 Lt įsiskolinimas bei paskaičiuoti 234,87 Lt delspinigiai. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2012-09-07 priimtas preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteista 5277,70 Lt skola, 234,87 Lt delspinigių, iš viso 5512,57 Lt, nuo šios sumos 6 procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2012-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1352,50 Lt bylinėjimosi išlaidų (82,00 Lt žyminis mokestis ir 1270,50 Lt advokato pagalbai apmokėti). Sprendime nurodyta, kad atsakovė per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą ir raštu pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus arba raštu pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus.

42012-10-08 atsakovė pateikė prieštaravimus dėl 2012-09-07 preliminaraus teismo sprendimo, kuriais prašė preliminarų teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, nes ji nesutinka dėl skolos, nes dar vyksta ikiteisminis tyrimas dėl ieškovei priklausančios įrangos vagystės, be to nesutiko su paskaičiuotais 0,06 proc. delspinigiais (42-44 b.l.).

52012-11-05 ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus kuriuose nurodė, kad su atsakovės prieštaravimais nesutinka, nes vadovaujantis tarp šalių sudarytos Statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutarties 5.2.10 punktu atsakovė už jai patikėtos įrangos praradimą atsako visais atvejais išskyrus kai tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, o vagystė negali būti laikoma nenugalimos jėgos aplinkybe. Atsakovė gavusi nuostolių suderinimo aktą po 2012-04-26 nesikreipė į ieškovę spręsti susidariusio įsiskolinimo likvidavimo klausimo, todėl prieštaravimas, kad ieškovė nebendradarbiavo su atsakove yra atmestinas. Be to, atsakovės nurodyti argumentai dėl 0,06 proc. delspinigių sumažinimo turi būti atmestini, nes jie nesudaro jokio pagrindo šalių sutartus delspinigius mažinti (53-54.l.).

6Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam pranešta įstatymo nustatyta tvarka. Gautas ieškovės atstovo prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Įvertinus ieškovės atstovo pateiktą prašymą ir ieškovės atstovui neprieštaraujant civilinė byla išnagrinėta ieškovės atstovui nedalyvaujant.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas S. L. paaiškino, kad sutinka su ieškinio ir paskaičiuota delspinigių suma, tačiau prašo priteistą sumą išdėstyti sumokėti per 5-6 mėnesių laikotarpį. Nurodė, kad jie manė, jog kai vyksta ikiteisminis tyrimas dėl vagystės, teismo dėl skolos priteisimo negali būti, nes gali atsirasti dar pavogta įranga.

8Priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas paliekamas nepakeistu (Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

9Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais byloje nustatytos faktinės aplinkybės. Tarp ieškovės ir atsakovės 2011-09-29 buvo sudaryta statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartis Nr. 2011-485, pagal kurią ieškovė išnuomojo atsakovei statybinę įrangą (6-10 b.l.). Ieškovė įrangos perdavimą įformino įrangos priėmimo-perdavimo aktu Nr.21027583 (11-13 b.l.). Atsakovė už jai išnuomotą statybinę įrangą bei suteiktas paslaugas pagal sutarties sąlygas įsipareigojo atsiskaityti per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo. Atsakovė įrangos negrąžino ir neatsiskaitė už jai suteiktas paslaugas, todėl ieškovė 2012-04-26 išrašė PVM sąskaita – faktūra serija CRA Nr. 92487-5208,00 Lt sumai ir 2012-04-13 PVM sąskaitą-faktūrą CRA Nr.71036084-69,70 Lt sumai (14-15 b.l.). Atsakovė pagal sutarties 7.1. punktą tinkamai ir laiku nesumokėjusi sutartų sumų, įsipareigojo mokėti 0,06 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, paskaičiuoti delspinigiai sudaro 234,87 Lt (18 b.l.). 2012-04-26 šalys nuostolių suderinimo aktu suderino skolą, tačiau atsakovė iki šios dienos su ieškove neatsiskaitė (16 b.l.).

10Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis pripažintina, kad tarp šalių sudarytos statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutarties pagrindu, ieškovė atsakovei išnuomojo įrangą, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už nuomojamą įrangą (Lietuvos Respublikos CK 6.477 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Kai nuomininkas daikto negrąžina, jis turi atlyginti nuomotojui to daikto vertę, taip pat sumokėti nuomos mokestį bei atlyginti kitus nuomotojo patirtus nuostolius (Lietuvos Respublikos CK 6.499 str. 3 d.). Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nustatytu terminu ir tvarka neįvykdė, išnuomotos įrangos negrąžino, praleido prievolės įvykdymo terminus, taip pažeidė prievolę, atsiradusią jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, todėl atsakovei yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę, ji turi atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, t.y.sumokėti 5277,70 Lt įsiskolinimą ir 234,87 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.1 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str., 6.258 str., 6.477 str. 1 d., 6.487 str. 1 d., 6.499 str. 3 d.).

11Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu atsakovės atstovas pripažino skolą ir sutiko su paskaičiuota delspinigių suma, tik prašė priteistą sumą išdėstyti sumokėti 5-6 mėnesių laikotarpiui, todėl teismas daro išvadą, kad ginčo tarp šalių dėl skolos ir delspinigių priteisimo nėra.

12Lietuvos Respublikos CPK 284 str.1 d. nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu prašė išdėstyti sprendimo vykdymą 5-6 mėnesių laikotarpiui, nurodė, kad jie neturi galimybės iš karto padengti skolą ieškovei, tačiau įrodymų pagrindžiančių jų sunkią turtinę padėtį teismui nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė ilgą laiką nepadengė nuostolių ieškovui už prarastą įrangą, į tai, kad nesistengė derybų būdu išspręsti kilusio ginčo po skolos suderinimo akto pasirašymo, į tai kad tiek ieškovė, tiek atsakovė yra juridiniai asmenys siekiantys pelno, į tai, kad ieškinio suma nėra didelė, atsakovės atstovo prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmestinas kaip nepagrįstas.

13Preliminariu sprendimu pagrįstai priteista iš atsakovės ieškovei 6 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 2.210 straipsnio 2 dalis).

14Dėl bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsnio 7 dalis). Priimant preliminarių sprendimą ieškovei iš atsakovės buvo priteista 82,00 Lt žyminio mokesčio ir 1270,50 Lt už teisinę pagalbą. Po preliminaraus sprendimo priėmimo nei ieškovė, nei atsakovė papildomų įrodymų, pagrindžiančių turėtas papildomas bylinėjimosi išlaidas, nepateikė, todėl papildomų bylinėjimosi išlaidų nepriteistina.

15Iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.)

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, 7 dalimi, 8 dalimi, teismas

Nutarė

17palikti nepakeistą Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-09-07 preliminarų sprendimą, kuriuo nuspręsta priteisti iš atsakovės UAB „Arsavila“, į.k. 163353484, buveinė registruota adresu J. J. g.36-2, Gargždai, Klaipėdos r.(biuro adresas Dubysos g.58,Klaipėda), 5277,70 Lt skolą, 234,87 Lt delspinigius, iš viso 5512,57 Lt (penkis tūkstančius penkis šimtus dvylika Lt ir 57 ct) ), nuo šios sumos 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2012-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1352,50 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt du Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų (82,00 Lt žyminis mokestis ir 1270,50 Lt advokato pagalbai apmokėti) ieškovei UAB „Cramo“ įmonės kodas 300031995, Verkių g. 50, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ), Danske bankas A/S Lietuvos filialas.

18Priteisti iš atsakovės UAB „Arsavila“ 18,26 Lt (aštuoniolika Lt 26 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

19Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant... 2. ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovės... 3. Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2012-09-07 priimtas preliminarus... 4. 2012-10-08 atsakovė pateikė prieštaravimus dėl 2012-09-07 preliminaraus... 5. 2012-11-05 ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus... 6. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį jam... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas S. L. paaiškino, kad sutinka su... 8. Priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas paliekamas... 9. Remiantis pateiktais rašytiniais įrodymais byloje nustatytos faktinės... 10. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis pripažintina, kad tarp... 11. Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu atsakovės atstovas pripažino skolą... 12. Lietuvos Respublikos CPK 284 str.1 d. nustato, kad teismas turi teisę... 13. Preliminariu sprendimu pagrįstai priteista iš atsakovės ieškovei 6... 14. Dėl bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsnio 7 dalis).... 15. Iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, 7... 17. palikti nepakeistą Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-09-07 preliminarų... 18. Priteisti iš atsakovės UAB „Arsavila“ 18,26 Lt (aštuoniolika Lt 26 ct)... 19. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...