Byla 2S-1088-264/2016
Dėl bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo, institucijos teikiančios išvadas Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės D. V. atstovės advokatės D. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-1000-896/2016 pagal ieškovo D. N. ieškinį atsakovei D. V. dėl bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo, institucijos teikiančios išvadas Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo D. N. ieškinį atsakovei D. V. ir institucijoms byloje teikiančioms išvadą Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl bendravimo tvarkos su vaiku pakeitimo. Į 2016-01-25 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko atsakovės D. V. atstovė advokatė D. V.. Teismas 2016-01-26 nutartimi atsakovės atstovei advokatei D. V. skyrė 100 Eur baudą už neatvykimą į parengiamąjį teismo posėdį. Nurodė, kad atsakovės atstovei šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį buvo įteiktas tinkamai 2015-12-22, apie neatvykimo priežastis advokatė teismui nepranešė.

42016-02-09 atsakovės atstovė advokatė D. V. pateikė teismui pareiškimą dėl baudos panaikinimo. Nurodė, kad į paskirtą parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, nes manė, kad posėdis vyks 10.00 val. Atvykus į posėdį paaiškėjo, kad jis vyko 9.00 val. Apie šią situaciją buvo informuota teisėjo sekretorė, kuri buvo sutikta išeinanti iš posėdžių salės. Todėl iš tokio atsakovės atstovės elgesio matyti, kad ji į posėdį neatvyko ne tyčia, ne siekdama vilkinti bylos nagrinėjimą, o dėl įvykusios klaidos. Be to, kitų proceso šalių teisėti interesai į greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą pažeisti nebuvo, kadangi parengiamojo teismo posėdžio metu buvo pereita į nagrinėjimą iš esmės ir paskirtas kitas teismo posėdis.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2016-02-10 nutartimi prašymą dėl Kauno apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1000-896/2016 atsakovės D. V. atstovei advokatei D. V. paskirtos 100 Eur baudos atmetė. Teismas nurodė, jog aplinkybė, kad advokatė į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko dėl jos apsirikimo, nėra pateisinama priežastis nedalyvauti teismo posėdyje. Teismas sprendė, kad advokatės D. V. neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių nesuderinamas su operatyviu bylos išnagrinėjimu, dėl tokio advokatės elgesio nebuvo galimybės išsiaiškinti atsakovės pozicijos dėl ginčo sprendimo taikiu būdu, teismas negalėjo atsakovei išaiškinti teisminės mediacijos galimybės, negalėjo surinkti duomenų apie galimų trečiųjų asmenų įtraukimą į bylos nagrinėjimą, klausimą dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo teko spręsti priimant rašytinę nutartį. Teismo vertinimu, parengiamasis teismo posėdis, paskirtas 2016-01-25 9.00 val., neteko prasmės. Teismas pažymėjo, kad byla nagrinėjama dėl šeimos teisinių santykių, todėl šios kategorijos bylose negalimas sprendimas už akių. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, teismas darė išvadą, kad atsakovės atstovės neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį dėl jos pačios klaidos nėra pagrindas panaikinti paskirtą baudą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovės D. V. atstovė advokatė D. V. atskirajame skunde prašo panaikinti pirmos instancijos teismo 2016-02-10 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-01-26 nutartimi atsakovės atstovei advokatei D. V. paskirtą 100 Eur baudą. Atskirajame skunde nurodomi šie argumentai:

91. Teismui nebuvo galima anksčiau pranešti apie neatvykimą į parengiamąjį teismo posėdį tik dėl to, kad dėl įtempto bylų tvarkaraščio buvo neteisingai įvertintas parengiamojo teismo posėdžio laikas. Buvo vykta į parengiamąjį teismo posėdį, tačiau tik klaidingai įsivaizduojamu laiku. Tokie veiksmai negali būti laikomi tyčiniais, kaltais, siekiant pakenkti ar kaip nors trukdyti civiliniam procesui, greitam bylų išnagrinėjimui. Apie tai buvo informuota bylą nagrinėjančio teisėjo sekretorė. Todėl negalima vienareikšmiškai daryti išvados, kad apie neatvykimo priežastis apskritai nebuvo pranešta teismui. Paskirta teismo sankcija yra per griežta atsižvelgiant į visas faktines aplinkybes, pažeidimo mastą ir pobūdį.

102. Kasacinio teismo, nagrinėjant LR CPK 246 str. taikymo klausimus dėl šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmių, yra išaiškinta, kad įstatymo nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-173/2004, 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-109/2009, 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-98/2011, 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-235/2014, 2015 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-147-701/2015).

113. Šiuo atveju susiklostė išskirtinės aplinkybės, dėl kurio nebuvo teismo nurodytu laiku atvykta į parengiamąjį teismo posėdį. Dėl to kilę procesiniai padariniai nėra tokie žymūs, jog būtų pažeisti kitų proceso šalių teisėti interesai į greitą, teisingą bylos išnagrinėjimą, nes posėdžio metu buvo pareitą į bylos nagrinėjimą iš esmės ir paskirtas kitas teismo posėdis.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria prašymas dėl Kauno apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1000-896/2016 atsakovės D. V. atstovei advokatei D. V. paskirtos 100 Eur baudos panaikinimo atmestas, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

15CPK 246 str. 2 d. nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta atsakovas, kuriam tinkamai nepranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo, teismas bylos nagrinėjimą atideda. Bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai atsakovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta atsakovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta atsakovo atstovui. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo ar jo atstovo prašymu, jeigu atsakovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Kitais atvejais teismas ieškovo prašymu ir šio Kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Jeigu ieškovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas turi teisę arba atidėti bylos nagrinėjimą, arba bylą išnagrinėti iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. To paties straipsnio 3 d. nustatyta, kad atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir negalima sprendimo priimti už akių. Kai be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį šalies atstovas ir dėl to teismas atideda bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę skirti jam, taip pat juridinio asmens vadovui, dėl kurio kaltės atstovas neatvyko į teismo posėdį, iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą. CPK 107 str. 1 d. nustatyta, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti. Teismas tokį pareiškimą nagrinėja rašytinio proceso tvarka.

16Apeliantė nurodo, kad teismui nebuvo galima anksčiau pranešti apie neatvykimą į parengiamąjį teismo posėdį tik dėl to, kad dėl įtempto bylų tvarkaraščio buvo neteisingai įvertintas parengiamojo teismo posėdžio laikas. Buvo vykta į parengiamąjį teismo posėdį, tačiau tik klaidingai įsivaizduojamu laiku, todėl apeliantės teigimu tokie veiksmai negali būti laikomi tyčiniais, kaltais, siekiant pakenkti ar kaip nors trukdyti civiliniam procesui, greitam bylų išnagrinėjimui. Be to, apie tai buvo informuota bylą nagrinėjančio teisėjo sekretorė. Apeliacinės instancijos teismas išanalizavęs susidariusią situaciją, sprendžia, jog negalima daryti pagrįstos išvados, kad atsakovės atstovė veikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar piktnaudžiavo teise dėl ko būtų buvęs pagrindas jai paskirti baudą (CPK 246 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2015-12-16 nutartimi byla paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2016 m. sausio 25 d., 9.00 val. Šalys, jų atstovai apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą informuoti teismo šaukimais. Atsakovės atstovei teismo šaukimas įteiktas 2015-12-22. Į 2016-01-25 parengiamąjį teismo posėdį neatvyko atsakovė ir jos atstovė. Kaip matyti, tai buvo pirmas parengiamasis teismo posėdis, kuris buvo pravestas ir byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2016 02 26 14:00 val.. Iš informacinės pažymos apie parengiamąjį teismo posėdį taip pat matyti, kad teismas įpareigojo ieškovą iki kito teismo posėdžio pateikti teismui duomenis apie savo turtinę padėtį, taip pat pasiūlė šalims ginčą spręsti taikiai. Taigi, parengiamasis teismo posėdis įvyko, byla iš esmės paskirta nagrinėti teismo posėdyje nustatant posėdžio datą, o ne iš karto po parengiamojo posėdžio, ne tik dėl atsakovės atstovės neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį, bet ir dėl įpareigojimo ieškovui pateikti papildomus įrodymus. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo netikėti atsakovės atstovės nurodyta aplinkybe, kad per klaidą buvo supainiotas parengiamojo teismo posėdžio laikas ir atstovė į bylos nagrinėjimą atvyko ne nustatytu laiku (9.00 val.), o pavėlavusi - 10.00 val. Toks atstovės elgesys, teismo nuomone, negali būti vertinamas kaip tyčinis, dėl kurio būtų pažeisti kitų proceso šalių teisėti interesai į greitą, teisingą bylos išnagrinėjimą. Pirmos instancijos teismo nurodyti argumentai, kad dėl tokio advokatės elgesio nebuvo galimybės išsiaiškinti atsakovės pozicijos dėl ginčo sprendimo taikiu būdu, kad teismas negalėjo atsakovei išaiškinti teisminės mediacijos galimybės, nelaikytini pakankamais, vertinant atsakovės atstovės elgesį, ir paskirti jai baudą. Iš bylos medžiagos matyti, kad tiek ieškovą, tiek atsakovę atstovauja teisininkai, todėl teisė sudaryti taikos sutartį ar pasinaudoti mediacijos galimybe gali būti išaiškinta ir pačių šalių atstovų. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad tiek sudaryti taikos sutartį, tiek pasinaudoti teismine mediacija bylos šalys gali pasinaudoti ne tik bylą nagrinėjant parengiamajame teismo posėdyje. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį taikos sutartimi šalys gali baigti bylą bet kurioje proceso stadijoje. Tai, kad pirmos instancijos teismas turėjo priimti rašytinę nutartį dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo dėl to, kad į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko atsakovės atstovė, taip pat negali būti sąlyga vertinant atsakovės atstovės elgesį.

17Kaip nurodyta CPK 246 straipsnio 2 dalyje bei kaip pažymėjo pirmosios instancijos teismas, kad advokatės neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį dėl jos apsirikimo, nėra pateisinama priežastis nedalyvauti posėdyje, tačiau atsižvelgiant į teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus bei į žmogiškąjį faktorių, jog egzistuoja reali tikimybė kiekvienam suklysti ir laiku neatvykti į bylos nagrinėjimą, manytina, jog advokatei nurodžius neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis bei į tai, kad advokatė tą pačią dieną tik kitu laiku atvyko prie teismo posėdžio salės, nebuvo pagrindo taikyti gana griežtą sankciją. Šiuo konkrečiu atveju apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į aukščiau nustatytas aplinkybes, atsakovės atstovės elgesį, parengiamojo teismo posėdžio metu atliktus veiksmus, todėl vienareikšmiškai teigti, kad advokatė veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą, ko pasėkoje atsirastų pagrindas taikyti sankcijas, numatytas 246 str. 3 d., teismo vertinimu negalima.

18Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju egzistuoja pagrindas panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-02-10 nutartį bei klausimą išspręsti iš esmės: panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015-01-25 nutartimi adv. D. V. paskirtą baudą (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 107 straipsniu,

Nutarė

20atskirąjį skundą tenkinti

21Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 10 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. sausio 25 d. nutartimi advokatei D. V. paskirtą 100 Eur baudą.

22Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo D. N.... 4. 2016-02-09 atsakovės atstovė advokatė D. V. pateikė teismui pareiškimą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2016-02-10 nutartimi prašymą dėl Kauno apylinkės... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovės D. V. atstovė advokatė D. V. atskirajame skunde prašo panaikinti... 9. 1. Teismui nebuvo galima anksčiau pranešti apie neatvykimą į parengiamąjį... 10. 2. Kasacinio teismo, nagrinėjant LR CPK 246 str. taikymo klausimus dėl... 11. 3. Šiuo atveju susiklostė išskirtinės aplinkybės, dėl kurio nebuvo teismo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Nagrinėjamos bylos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. CPK 246 str. 2 d. nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta atsakovas,... 16. Apeliantė nurodo, kad teismui nebuvo galima anksčiau pranešti apie... 17. Kaip nurodyta CPK 246 straipsnio 2 dalyje bei kaip pažymėjo pirmosios... 18. Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 20. atskirąjį skundą tenkinti... 21. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. vasario 10 d. nutartį ir klausimą... 22. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento....