Byla Iv-588-402/2011
Dėl teismo sprendimo išaiškinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei

2dalyvaujant pareiškėjui M. Š. , atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui Gintarui Zavistauskui

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo antstolės Svajonės Žukaitienės pareiškimą dėl teismo sprendimo išaiškinimo ir,

Nustatė

42011 m. rugsėjo 29 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu pareiškėjo M. Š. skundas tenkintas iš dalies ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. A1-153 „Dėl M. Š. atleidimo iš darbo“ panaikintas. Pripažinta, kad M. Š. atleistas iš Kalvarijos savivaldybės administracijos pagal teismo sprendimą nuo jo įsigaliojimo dienos. Priteista M. Š. iš Kalvarijos savivaldybės administracijos 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Priteistas M. Š. vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010 m. rugpjūčio 5 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Kitoje dalyje skundas atmestas kaip nepagrįstas.

52012 m. vasario 20 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pareiškėjo M. Š. apeliacinis skundas atmestas. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo dalis, kuria pareiškėjui M. Š. priteista 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka ir vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010 m. rugpjūčio 5 d. iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos pakeista, priteisiant M. Š. iš Kalvarijos savivaldybės administracijos 10 761,12 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus šešiasdešimt vieną litą 12 centų) dydžio išeitinę išmoką ir po 126,90 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos darbo dieną skaičiuojant nuo 2010 m. rugpjūčio 6 d. iki 2012 m. vasario 20 d. Kita teismo sprendimo dalis palikta nepakeista.

6Antstolė Svajonė Žukaitienė kreipėsi į teismą prašydama išaiškinti 2011-09-29 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-588-402/2011 vykdymą, t.y. išaiškinti, nuo kokios sumos yra skaičiuotas išieškotojui M. Š. priteistas vidutinis darbo užmokestis, ar nuo sumos, atskaičiavus privalomus mokesčius, ar šių mokesčių neatskaičiavus.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad LVAT pakeitus Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą dalyje dėl išeitinės išmokos ir priverstinės pravaikštos priteisimo, nurodant konkrečias sumas nebuvo nieko pasisakyta dėl mokesčių skaičiavimo, todėl jam kilo abejonės, kad nurodant konkrečias sumas privalomi mokesčiai jau buvo atskaičiuoti.

8Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad su pareiškėjo argumentais nesutinka. Byloje pateikta pažyma apie pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį, kurios pareiškėjas visos bylos nagrinėjimo metu neginčijo. Pažymoje yra nurodytos sumos, iš kurių neatskaičiuoti mokesčiai. Pagal šią pažymą ir buvo apskaičiuotos sprendime nurodytos sumos. Priteistos išmokos susijusios su darbo santykiais, todėl privalu sumokėti mokesčius valstybei.

9Prašymas tenkintinas.

10ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kol sprendimas neįvykdytas, bylos šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas jo turinio. Teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis - pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būti tinkamai įvykdytas. Dėl to, siekiant tinkamo įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) įvykdymo šis sprendimas (nutartis) gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas (nutartis). Teismo praktikoje yra išaiškinta ir tai, kas konkrečiai yra laikoma sprendimo įvykdymo momentu, t. y. sprendimas, kuriam turi būti taikoma vykdymo procedūra, laikomas įvykdytu, kai atliekami veiksmai, tiksliai atitinkantys sprendimo turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. vasario mėn. 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-63/2008). Tai reiškia, kad kol neatlikti visi veiksmai, tiksliai atitinkantys sprendimo turinį, teismas pagal CPK 278 straipsnį turi teisę išaiškinti neaiškų savo sprendimą.

11Pareiškėjui, kaip jis paaiškino teismo posėdžio metu, kilo abejinių dėl to, kad 2012 m. vasario 20 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pakeitus Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo dalį ir priteisiant M. Š. iš Kalvarijos savivaldybės administracijos 10761,12 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus šešiasdešimt vieną litą 12 centų) dydžio išeitinę išmoką ir po 126,90 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos darbo dieną skaičiuojant nuo 2010 m. rugpjūčio 6 d. iki 2012 m. vasario 20 d., t.y. nurodant konkrečias sumas privalomi mokesčiai jau buvo atskaičiuoti.

12Teismo sprendime dėl mokesčių skaičiavimo nepasisakyta, todėl vykdant teismo sprendimą kilo neaiškumų ir antstolė kreipėsi į teismą prašydama išaiškinti teismo sprendimą.

13Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu aiškino, kad byloje pateikta pažyma apie pareiškėjo vidutinį darbo užmokestį (b.l. t.1, b.l. 127), kurioje nurodytos sumos, iš kurių neatskaičiuoti mokesčiai. Priteistos išmokos susijusios su darbo santykiais, todėl privalu sumokėti mokesčius valstybei.

14Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnio 6 dalimi, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, kad Lietuvos vienetas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėdamas su darbo santykiais susijusias išmokas, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti mokesčius valstybei. Teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 23 punkte nustatyta: "Vykdydamas vykdomuosius dokumentus dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių sumų išieškojimu, antstolis išieško visą vykdomajame dokumente nurodytą sumą ir išmoka ją išieškotojui, neatskaičiuodamas su darbo teisiniais santykiais susijusių privalomų mokesčių (įmokų). Tačiau jeigu skolininkas, pervesdamas į antstolio depozitinę sąskaitą priteistą sumą, atskaito iš jos su darbo teisiniais santykiais susijusius mokesčius, jis privalo antstoliui pateikti mokesčių atskaitymo apskaičiavimą, kuriame nurodomi iš išieškomų sumų atskaitomi mokesčiai ir jų dydžiai (...)". Iš šių normų sisteminio aiškinimo išplaukia taisyklė kad mokesčiai valstybei apskaičiuojami, išskaičiuojami ir sumokami juos išskaičiavus iš priteistų sumų, susijusių su darbo santykiais, šias sumas išmokančio subjekto.

15Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad 2012 m. vasario 20 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pakeitus Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo dalį, nurodant konkrečias priteistas sumas, iš šių sumų turi būti atskaičiuoti su darbo teisiniais santykiais susiję privalomi mokesčiai (įmokos).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnio 3 dalimi, teisėja

Nutarė

17Antstolės Svajonės Žukaitienės prašymą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo išaiškinimo administracinėje byloje Nr. I-588-402/2011 dėl administracinio akto panaikinimo, vidutinio darbo užmokesčio, išeitinės išmokos ir užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, pagal pareiškėjo M. Š. skundą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai tenkinti.

18Išaiškinti, kad 2012 m. vasario 20 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi pakeitus Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo dalį ir priteisiant M. Š. iš Kalvarijos savivaldybės administracijos 10 761,12 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus šešiasdešimt vieną litą 12 centų) dydžio išeitinę išmoką ir po 126,90 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos darbo dieną skaičiuojant nuo 2010 m. rugpjūčio 6 d. iki 2012 m. vasario 20 d. yra sumos, kurios turi būti išmokėtos pareiškėjui M. Š. , atskaičiuojant iš jų su darbo teisiniais santykiais susijusius privalomus mokesčius (įmokas).

19Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai