Byla 1-623-885/2014
Dėl modemo blokelio, kurio reikėjo ir jai ir E. B.. Dėl kilusio konflikto jos susipyko ir ji sudavė savo sesei. Laikas, vieta, smūgių skaičius kaltinamajame akte nurodytas teisingai. Savo elgesį vertina labai blogai, sesės atsiprašė ir su ja susitaikė

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus,

2sekretoriaujant Loretai Armalienei,

3dalyvaujant prokurorei Aurelijai Rakštienei,

4kaltinamajai S. B.,

5kaltinamosios gynėjui advokatui Ričardui Raliui,

6nukentėjusiajai E. B.,

7viešame teismo posėdyje pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S. B., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, turinti pradinį išsilavinimą, nedirbanti, darbo biržoje neregistruota, netekėjusi, gyv. ( - ), neteista, kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9S. B. smurtavo artimoje aplinkoje, o būtent, 2014 m. balandžio 6 d. apie 14.00 val., namuose, ( - ) g. 16-12, ( - ), Šiaulių rajone, konflikto su savo artima giminaite - seserimi E. B. metu, suduodama rankos delnu keturis kartus nukentėjusiai E. B. į veidą, kumščiu keturis kartus į galvą, spirdama vieną kartą į pilvą, vieną kartą į dešiniąją koją, vieną kartą į nugarą, bei tampydama už plaukų, taip sukėlė nukentėjusiajai E. B. fizinį skausmą.

10Kaltinamoji S. B. teisiamojo posėdžio metu kalta prisipažino visiškai ir paaiškino, kad viskas prasidėjo dėl modemo blokelio, kurio reikėjo ir jai ir E. B.. Dėl kilusio konflikto jos susipyko ir ji sudavė savo sesei. Laikas, vieta, smūgių skaičius kaltinamajame akte nurodytas teisingai. Savo elgesį vertina labai blogai, sesės atsiprašė ir su ja susitaikė.

11Nukentėjusioji E. B. patvirtino, kad su kaltinamąja susitaikė.

12Kadangi kaltinamoji kalta prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 273 str. įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamoji nebuvo kaltinamas labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekėlė abejonių ir su tokiu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamoji ir prokuroras. Nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškė, jog jie su visais byloje esančiais įrodymais yra susipažinę ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, todėl vadovaujantis BPK 291 str. 2 d. teisme įrodymai nebuvo tiriami, o tik apsiribota šių įrodymų išvardijimu.

13Be kaltinamosios prisipažinimo jos kaltė įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais.

14Nukentėjusioji E. B. apklausoje parodė, kad 2014 m. balandžio 6 d. apie 14.00 val., įvyko konfliktas tarp jos bei jos sesers S. B.. Sesuo konflikto metu keturis kartus rankos delnu sudavė į veidą, keturis kartus kumščiu į galvą, vieną kartą įspyrė į pilvą, vieną kartą į dešiniąją koją, vieną kartą įspyrė į nugarą, pradėjo tampyti už plaukų. Iš tikrųjų smūgių sudavimo sekos tiksliai nurodyti negali, nes viskas įvyko labai greitai ir nelabai prisimena, tačiau smūgius t. y. kiek kartų maždaug buvo suduota pamena. Po to ji pasakė savo seseriai, kad iškvies policiją, nes dėl jos smurto patyrė fizinį skausmą ir ji pagrasino, kad užmuš arba išveš į „kurvyną“. Savo sesers grasinimų ji nelabai bijo, kadangi mano, jog taip ji pasakė todėl, kad ši pagrasino, jog iškvies policiją, o be to ji buvo neblaivi. Taip pat nori pasakyti, kad dėl šio fizinio skausmo sukėlimo į jokias gydimosi įstaigas nesikreipė ir nesikreips, į teismo medicinos ekspertus taip pat nesikreipė ir nesikreips. Civilinio ieškinio byloje nereiškia. Įvykio metu patyrė fizinį skausmą, todėl apie tai ir pranešė policijos pareigūnams. Kol atvažiavo policijos pareigūnai, sesuo S. B. iš namų pasišalino (15, 18-19 b. l.).

152014 m. balandžio 6 d. protokole – pareiškime E. B. nurodė įvykio aplinkybes (2 b. l.).

162014 m. balandžio 6 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota įvykio vietos - buto, esančio ( - ) 16-12, ( - ), Šiaulių rajone, apžiūra (4-6 b. l.).

172014 m. balandžio 1 d. Šiaulių apskrities VPK Patrulių rinktinės 1-osios kuopos Kinologų būrio patrulio S. P. tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto užfiksuotas smurto artimoje aplinkoje faktas. Smurtą galintys rodyti požymiai - fiksuoti įdrėskimai ant kūno nagais (11-13 b. l.).

18Bylos aplinkybės, t. y. ir pačios kaltinamosios paaiškinimai ir nukentėjusiosios parodymai ikiteisminio tyrimo metu, liudija, kad kaltinamoji smurtavo artimoje aplinkoje suduodama delnu keturis kartus nukentėjusiai E. B. į veidą, kumščiu keturis kartus į galvą, spirdama vieną kartą į pilvą, vieną kartą į dešiniąją koją, vieną kartą į nugarą, bei tampydama už plaukų, taip sukeldama nukentėjusiajai fizinį skausmą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kaltinamosios S. B. kaltė dėl fizinio skausmo sukėlimo E. B. visiškai įrodyta ir teisingai kvalifikuota pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

19Kaltinamosios S. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad ji prisipažino padariusi baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir nuoširdžiai gailėjosi dėl savo veiksmų, o jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių, išnagrinėjus bylą, nenustatyta.

20Kaltinamoji S. B. kalta prisipažino visiškai, atsiprašė nukentėjusiosios bei su nukentėjusiąja E. B. susitaikė. Kaltinamoji prašo teismo atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės, nukentėjusioji taip pat prašo atleisti kaltinamąją nuo atsakomybės. Kaltinamoji padarė vieną nusikaltimą, kuris yra priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai, numatytai Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 11 straipsnyje, atsiprašė nukentėjusiosios, kas rodo jos gailėjimąsi dėl padarytos nusikalstamos veikos, atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino ir nuoširdžiai gailisi įvykdęs nusikaltimą, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, administracine tvarka bausta vieną kartą 2008 metais (38 b. l.), pagal gyvenamąją vietą charakterizuojama teigiamai (42 b. l.), į VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos pacientų registre ir VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Kuršėnų poliklinikos priklausomybės ligų kabinete, psichiatro pacientų registre nėra įrašyta (30-31 b. l.), nedirba (39 b. l.), Šiaulių darbo biržoje neregistruota (40 b. l.), todėl yra pagrindo manyti, kad ji nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl esant baudžiamojo įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai, taikytinas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis ir S. B. atleistina nuo baudžiamosios atsakomybės jai susitaikius su nukentėjusiąją E. B.. Taip pat, teismo nuomone, atleidžiant kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės, siekiant ją pataisyti, paveikti, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei siekiant užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, S. B. tikslinga skirti baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus.

21Kaltinamajai S. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (27 b. l.) – iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 str. 2 d.,

Nutarė

23S. B., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 str., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį, kaltinamajai ir nukentėjusiajai susitaikius ir baudžiamąją bylą S. B. atžvilgiu nutraukti.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 5 p., 70 str., S. B. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – 30 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant juos atlikti per 3 mėnesius.

25Įspėti S. B., kad jei ji per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jos baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Jeigu ji per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jos baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

26Kaltinamajai S. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

27Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus,... 2. sekretoriaujant Loretai Armalienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Aurelijai Rakštienei,... 4. kaltinamajai S. B.,... 5. kaltinamosios gynėjui advokatui Ričardui Raliui,... 6. nukentėjusiajai E. B.,... 7. viešame teismo posėdyje pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjo... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. S. B. smurtavo artimoje aplinkoje, o būtent, 2014 m. balandžio 6 d. apie... 10. Kaltinamoji S. B. teisiamojo posėdžio metu kalta prisipažino visiškai ir... 11. Nukentėjusioji E. B. patvirtino, kad su kaltinamąja susitaikė.... 12. Kadangi kaltinamoji kalta prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai... 13. Be kaltinamosios prisipažinimo jos kaltė įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu... 14. Nukentėjusioji E. B. apklausoje parodė, kad 2014 m. balandžio 6 d. apie... 15. 2014 m. balandžio 6 d. protokole – pareiškime E. B. nurodė įvykio... 16. 2014 m. balandžio 6 d. įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota įvykio... 17. 2014 m. balandžio 1 d. Šiaulių apskrities VPK Patrulių rinktinės 1-osios... 18. Bylos aplinkybės, t. y. ir pačios kaltinamosios paaiškinimai ir... 19. Kaltinamosios S. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta... 20. Kaltinamoji S. B. kalta prisipažino visiškai, atsiprašė nukentėjusiosios... 21. Kaltinamajai S. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 23. S. B., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 str.,... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 1 d., 2 d. 5... 25. Įspėti S. B., kad jei ji per vienerius metus padarys baudžiamąjį... 26. Kaltinamajai S. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 27. Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...