Byla e2-45900-845/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „VILAKRA“ ieškinį atsakovui UAB „ŽEMKASTA“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „VILAKRA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „ŽEMKASTA“ 19 507,42 Eur skolos, 799,45 Eur delspinigių, 40,00 Eur MAPKSVPĮ 7 str. 1 d. pagrindu, 8 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 299,00 Eur žyminio mokesčio bei 605,00 Eur išlaidų advokato pagalbai. Ieškovas prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškovo reikalavimas pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais ir tenkintinas visiškai.

4Iš ieškinio ir pridėtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017-09-21 buvo sudaryta Sutartis Nr. 10/17 (e. b. l. 9-11). Subrangos sutarties 1.1. punktu šalys susitarė, kad subrangovas (ieškovas) įsipareigoja atlikti Pilsūdų ir Lauksargių mst. nuotekų valymo įrenginių valdymo sistemų įrengimą pagal tarp šalių suderintą specifikaciją. Rangovas (atsakovas) įsipareigojo įrangą ir atliktus darbus priimti ir sumokėti Subrangovui sutartyje numatytą kainą. Subrangos sutarties 2.2.1. punktu šalys sutarė, kad už sutarties objektą Rangovas atsiskaito etapais pagal darbų priėmimo aktus. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal Subrangos sutartį įvykdė, statybos atitinkamų etapų darbus atliko bei statybos darbų rezultatą perdavė atsakovui. Šias aplinkybes patvirtina Priėmimo perdavimo aktai Nr. 10/17-A1.1, Nr. 10/17-A1.2, Nr. 10/17-A1.3, Nr. 10/17-A1.4 (e. b. l. 13-20), bendrai 32 650,76 Eur sumai be PVM. Darbai yra atlikti tinkamai ir perduoti atsakovui – šias aplinkybes patvirtina atsakovo atstovo parašas priėmimo perdavimo aktuose bei įrašas aktuose, jog „Šiuo aktu patvirtinama, kad šios sutarties dalys yra baigtos. Užsakovas pretenzijų neturi“. Už atliktus ir atsakovo priimtus darbus ieškovas išrašė ir pateikė 2018-09-28 PVM sąskaitą faktūrą Nr. KRA03501 (e. b. l. 12) bendrai 32 650,76 Eur sumai be PVM (39 507,42 Eur su PVM). Pagal Subrangos sutarties 2.2.2. punktu, atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu per 30 dienų. Atsiskaitymo terminas suėjo 2018-10-28. Po daugkartinių raginimų atsakovas sumokėjo dalį skolos, 2018-11-09 atliko mokėjimą 20 000,00 Eur sumai (e. b. l. 21). Likusios skolos sumos, 19 507,42 Eur, atsakovas nemoka (e.b. l. 22-24). Byloje duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu nėra (CPK 178 straipsnis).

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kadangi atsakovas tinkamai nevykdo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas, todėl ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 19 507,42 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys).

6Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį ir 2 dalį, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų (e. b. l. 25-29).

7CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 799,45 Eur delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovas laiku neįvykdė prievolės, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo delspinigių yra pagrįstas, todėl tenkinamas (CK 6.260 str. 1, 2d., 6.71 str., 6.73 str. 1d.).

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 8 procentų dydžio palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 8 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Remiantis CPK 79 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 299,00 Eur žyminio mokesčio (e. b. l. 7) bei 605,00 Eur išlaidų advokato pagalbai (e. b. l. 8, 30-31), - iš viso 904,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo UAB „ŽEMKASTA“, į. k.: 151153718, ieškovo UAB „VILAKRA“, į. k.: 122902698, 19 507,42 Eur skolos, 799,45 Eur delspinigių, 40,00 Eur MAPKSVPĮ 7 str. 1 d. pagrindu, 8 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 904,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Per dvidešimt dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo nuorašo įteikimo dienos atsakovas privalo įvykdyti sprendimą arba raštu pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui motyvuotus prieštaravimus dėl ieškovo ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo. Jei per dvidešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais neskundžiamas.

Proceso dalyviai