Byla e2-22913-947/2017
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dažera LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės 13700,09 Eur skolos, 1226,38 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2017 m. rugpjūčio 12 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalimi). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2016 m. rugsėjo 1 d. sudarė sutartį, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės poreikį atsiųsti kvalifikuotus, turinčius darbo patirties darbuotojus į atsakovės nurodytą objektą, pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, atlikti konkrečius užsakovo (atsakovės) nurodytus darbus užsakovo brigadų sudėtyje (sutarties 1.2 punktas). Atsakovė įsipareigojo už faktiškai kiekvieną mėnesį dirbtą laiką bei atliktą nurodytą darbą sumokėti ieškovei per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto surašymo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Tarp šalių susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai (Civilinio kodekso 6.716 straipsnis). Sutarties pagrindu ieškovė išrašė PVM sąskaitas – faktūras: 2016-10-31 Nr. 00132, 2016-11-17 Nr. 00134, 2016-11-30 Nr. 00139, 2016-12-30 Nr. 00150, 2017-04-19 Nr. 00164, kurių pagrindu prašo priteisti 10350,09 Eur skolą iš atsakovės. Taip pat ieškovė pateikė įmonei UAB „Ireko“ išrašytą 2016-06-27 sąskaitą – faktūrą Nr. 00112 – 11870,01 Eur sumai, kurią atsakovė iš dalies sumokėjo (6460 Eur), likusi nesumokėta dalis – 3350 Eur. 2016 m. birželio 22 d. UAB „Ireko“ po reorganizacijos prijungta prie atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“, kuri perėmė visas UAB „Ireko“ teises ir pareigas. Iš viso ieškovė pagal išrašytas sąskaitas – faktūras iš atsakovės prašo priteisti 13700,09 Eur.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

10Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2016 m. rugsėjo 1 d. sutartis, PVM sąskaitos – faktūros (2016-10-31 Nr. 00132, 2016-11-17 Nr. 00134, 2016-11-30 Nr. 00139, 2016-12-30 Nr. 00150, 2017-04-19 Nr. 00164, 2016-06-27 Nr. 00112), atliktų darbų aktai (elektroninio dokumento CBP–15664 priedai). Ieškovės reikalavimas laikomas pagrįstu, todėl tenkinamas ir ieškovei iš atsakovės priteisiama 13700,09 Eur skola už suteiktas paslaugas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 2 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.716 straipsnis).

11Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Pagal šalių sutarties 4.3 punktą, atsakovei laiku neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, ji privalo mokėti ieškovei delspinigius – po 0,05 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, todėl iš atsakovės ieškovei priteisiami 1226,38 Eur delspinigiai (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Atsakovė skolos laiku ieškovei negrąžino, todėl iš atsakovės priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 374,00 Eur žyminis mokestis ir

14731,50 Eur išlaidos už advokato pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 8 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

15Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos, nes jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Ieškinį patenkinus, 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (areštas atsakovės turtui) galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 150 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ (juridinio asmens kodas 133276384, buveinė - Kaunas, Elektrėnų g. 7) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Dažera LT“ (juridinio asmens kodas 303228923, buveinė - Prienų r., Jieznas, Mokyklos g. 13)

2013700,09 Eur (trylikos tūkstančių septynių šimtų eurų 09 ct) skolą, 1226,38 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų dvidešimt šešių eurų 38 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (14926,47 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugpjūčio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 374,00 Eur žyminį mokestį, 731,50 Eur išlaidas už advokato pagalbą.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

222017 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (areštas atsakovės turtui) galioja iki teismo sprendimo įvykdymo.

23Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės 13700,09 Eur skolos,... 4. Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 5. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių,... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2016 m.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 10. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: 2016 m. rugsėjo 1 d. sutartis, PVM... 11. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 13. Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 374,00 Eur žyminis... 14. 731,50 Eur išlaidos už advokato pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6... 15. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 16. Ieškinį patenkinus, 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi byloje taikytos... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio... 20. 13700,09 Eur (trylikos tūkstančių septynių šimtų eurų 09 ct) skolą,... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 22. 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos... 23. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...