Byla 2SP-1359-359/2016
Dėl kreditorės BUAB „Baldų galerija“, atstovaujamos administratoriaus UAB „Ius Positivum“ ir skolininko V. L. sudaryto susitarimo patvirtinimo klausimą

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Dariaus Jonaičio prašymą dėl kreditorės BUAB „Baldų galerija“, atstovaujamos administratoriaus UAB „Ius Positivum“ ir skolininko V. L. sudaryto susitarimo patvirtinimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

3Antstolis Darius Jonaitis kreipėsi į Kaišiadorių rajono apylinkės teismą, prašydamas patvirtinti kreditorės BUAB „Baldų galerija“, į. k. 300133701, atstovaujamos administratoriaus UAB „Ius Positivum“ ir skolininko V. L. 2016-07-12 sudarytą susitarimą. Prašyme nurodyta, kad antstolio kontoroje yra vykdomas Vilniaus apygardos teismo 2003-12-30 išduotas vykdomasis raštas Nr. 1-48/2003 dėl 3915,95 Eur skolos išieškojimo iš solidarių skolininkų – V. L., a. k. ( - ) A. L., a. k. ( - ) V. M., a. k. ( - ) O. G., a. k. ( - ) išieškotojo BUAB „Baldų galerija“ naudai. Antstolio kontoroje 2016-07-15 gautas BUAB „Baldų galerija“, atstovaujamos administratoriaus UAB „Ius Positivum“ sudarytas susitarimas su V. L. bei kreditorės prašymas dėl vykdomųjų bylų nutraukimo. Prašyme nurodyta, kad skolininkas V. L. sumokėjo skolą BUAB „Baldų galerija“, todėl laikoma, kad skolininkas V. L. įvykdė prievolę visų skolininkų atžvilgiu.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 595 str. nurodyta, kad vykdymo proceso metu išieškotojas ir skolininkas turi teisę sudaryti taikos sutartį. Taikos sutartį šalys sudaro raštu ir pateikia išieškojimą vykdančiam antstoliui. Gavęs taikos sutartį, antstolis vykdomosios bylos vykdymą sustabdo ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šios sutarties gavimo perduoda ją apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

6Antstolio Dariaus Jonaičio pateiktas kreditorės BUAB „Baldų galerija“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ ir skolininko V. L. 2016-07-12 sudarytas susitarimas dėl skolos sumokėjimo ir vykdomosios bylos Nr. 0117/04/00328/1 užbaigimo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių bei interesų, todėl jis patvirtintinas (CPK 42 str. 2 d.).

7Šalių 2016-07-12 sudarytame Susitarime ir kreditorės prašyme dėl vykdomosios bylos Nr. 0117/04/00328/1 nutraukimo nenurodyta, kad šalims yra žinomos susitarimo patvirtinimo pasekmės, tačiau nagrinėjant civilinę bylą rašytinio proceso tvarka ir remiantis tuo, kad skolininkas V. L. 2016-07-12 įvykdė Susitarime nurodytą įpareigojimą pervesti kreditorei BUAB „Baldų galerija“, į. k. 300133701, atstovaujamai administratoriaus UAB „Ius Positivum“ 1200,00 Eur dydžio sumą, teismas sprendžia, kad CPK 140 str. 1 d. įtvirtintą nuostatą dėl kreditoriaus informavimo pranešimu apie procesines reikalavimo atsisakymo pasekmės, jog nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.), taikyti netikslinga.

8Patvirtinus kreditorės BUAB „Baldų galerija“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ ir skolininko V. L. 2016-07-12 sudarytą Susitarimą, vykdomosios bylos Nr. 0117/04/00328/1, 0117/04/00330/1, 0117/04/00329/1, 0117/04/00327 nutrauktinos (CPK 140 str. 3 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 595 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

10Patvirtinti kreditorės BUAB „Baldų galerija“, į. k. 300133701, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Ius Positivum“ ir skolininko V. L., a. k. ( - ) 2016-07-12 sudarytą Susitarimą, kuriuo:

  1. Skolininkas įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos į
Kreditorės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB pervesti 1200,00 Eur dydžio sumą ir apie piniginių lėšų pervedimą pranešti Kreditorei;
  1. Kreditorė įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo Skolininko atsiskaitymo dienos išsiųsti
pranešimą antstoliui Dariui Jonaičiui dėl vykdomosios bylos Nr. 0117/04/00328/1 užbaigimo visų skolininkų atžvilgiu;
  1. Skolininkas įsipareigoja padengti visas antstolio patirtas vykdymo išlaidas vykdomojoje
byloje Nr. 0117/04/00328/1;
  1. Pasirašydamos šį Susitarimą Šalys patvirtina, kad 1200,00 Eur sumos sumokėjimas ir
atsiskaitymo tvarka atitinka abiejų Šalių interesus, nepažeidžia jas saistančių įstatymų, taisyklių, potvarkių, įsipareigojimų ar susitarimų su trečiaisiais asmenimis;
  1. Tuo atveju, jei Skolininkas Susitarime nustatytais terminais ir tvarka nesumoka
Kreditorei pagal Susitarimo 1 punktą mokėtinos sumos, šis Susitarimas laikomas nutrauktu nuo to momento, kai baigėsi piniginio atsiskaitymo įvykdymo terminas, tokiu atveju Šalys restitucijos tvarka grįžta į iki šio Susitarimo pasirašymo dienos buvusių santykių teisinę padėtį;
  1. Šiam Susitarimui, jo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Šis Susitarimas pasirašytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą
teisinę galią, kurių vienas perduodamas Kreditorei, vienas – Skolininkui;
  1. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

11Nutraukti antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje vykdomas vykdomąsias bylas Nr. 0117/04/00328/1, 0117/04/00330/1, 0117/04/00329/1, 0117/04/00327.

12Išaiškinti šalims, kad teismui patvirtinus šalių 2016-07-12 sudarytą Susitarimą ir nutraukus vykdomąsias bylas Nr. 0117/04/00328/1, 0117/04/00330/1, 0117/04/00329/1, 0117/04/00327, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai