Byla 2-19-641/2012
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, turto padalijimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2sekretoriaujant Ramonai Subačienei,

3dalyvaujant ieškovei V. D.,

4ieškovės atstovui advokatui Algirdui Zakrasui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. D. patikslintą ieškinį atsakovui A. D., tretiesiems asmenims UAB „Gelvora“, UAB „General financing“, UAB „Snoro lizingas“, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, turto padalijimo, ir

Nustatė

6Ieškovė ir jos atstovas prašo nutraukti ieškovės santuoką su atsakovu ir nurodo, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes A. D. nuo 2004-11-01 paliko šeimą ir išėjo gyventi pas kitą moterį, vėliau išvyko gyventi į Angliją. Laiko, kad santuoka yra galutinai iširusi ir bendras gyvenimas nebeįmanomas. Šalys turi du pilnamečius vaikus– dukrą K. D., gim. ( - ), ir V. D., gim. ( - ), todėl vaikų išlaikymo klausimas nespręstinas. Prašo palikti ieškovės santuokinę pavardę- D., tarpusavio išlaikymo nereikalauja. Nurodo, kad būdamas santuokoje atsakovas paėmė kreditus UAB „Gelvora“, UAB „General financing“, UAB „Snoro lizingas“, kurių išieškojimas nukreiptas į bendrą santuokoje įgytą turtą, kuris nepadalintas, todėl prašo ją ir atsakovą pripažinti solidariais skolininkais ir padalinti santuokoje įgytą turtą.

7Į teismo posėdį neatvyko atsakovas A. D., kuriam apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo į posėdį priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant. Tretiesiems asmenims UAB „Gelvora“, UAB „General financing“, UAB „Snoro lizingas“ teismo šaukimai atvykti į posėdį įteikti tinkamai, jų atstovai į teismo posėdį neatvyko, UAB „Gelvora“, UAB „General financing“ pateikė prašymus bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina trečiųjų asmenų UAB „Gelvora“, UAB „General financing“, UAB „Snoro lizingas“ atstovams nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

8Tretysis asmuo UAB „General financing“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, iš kurio matyti, jog tretysis asmuo (kreditorius) sutinka, kad po santuokos nutraukimo ieškovė ir atsakovas atsakytų solidariai pagal UAB „General financing“ ir A. D. sudarytą 2008-12-24 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandorį Nr. 1 (b.l. 88).

9Ieškinys tenkintinas.

10Iš santuokos liudijimo matosi, kad santuoka tarp šalių įregistruota 1985-10-04 Šiaulių miesto CMS, įrašo Nr. 1229 (b.l. 6). Iš ieškovės, jos atstovo paaiškinimo, išvadą duodančios institucijos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvados (b.l. 53), apsilankymo šeimoje akto (b.l. 54) darytina išvada, kad santuokinių ryšių sutuoktiniai nebepalaiko, bendro ūkio nebeveda, atsakovas 2004-11-01 paliko šeimą ir išėjo gyventi pas kitą moterį bei visiškai šeima nesirūpina, nesidomi, nebendrauja, ryšių nepalaiko nei su sutuoktine, nei su vaikais, galimybės šalims susitaikyti nėra. Teismas laiko, kad sutuoktiniams bendrai gyventi ir išsaugoti šeimą nebeįmanoma, ir preziumuojama, kad šeima iširo dėl atsakovo kaltės, kadangi sutuoktinis A. D. paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina (CK 3.60 str. 3 d.). Po santuokos nutraukimo šalims paliekamos santuokinės pavardės (LR CK 3.69 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 385 str. numatyta, kad teismas, priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, privalo išspręsti sąžiningo sutuoktinio išlaikymo ir turto padalinimo klausimus. Sutuoktinių išlaikymo klausimas nesprendžiamas, nes išlaikymo šalys nereikalauja. Atsižvelgiant į trečiųjų asmenų interesus ir poziciją, santuokos metu atsakovo vardu su kreditoriais UAB „Gelvora“, UAB „General financing“, UAB „Snoro lizingas“ sudarytų sutarčių pagrindu esantys kreditoriniai įsipareigojimai po santuokos nutraukimo laikytini ieškovės ir atsakovo solidariomis prievolėmis. Santuokos metu šalys įgijo šį nekilnojamąjį turtą: 542/1323 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 0.1323 ha, esančią Ginkūnų k.v., 39/100 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), tvartą, unikalus Nr. ( - ), 39/100 dalį kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančias adresu ( - ), vidutinės rinkos vertės- 24000,00 Lt, bei žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 1.0800 ha, esantį adresu ( - ), vidutinės rinkos vertės- 1000,00 Lt (b.l. 17-19, 99-106). Atsižvelgiant į ieškovės prašymą ir sutuoktinių turto lygių dalių principą, santuokoje įgytas nekilnojamasis turtas tarp ieškovės ir atsakovo dalintinas lygiomis dalimis (CK 3.87 str., 3.88 str. 2 d., 3.118 str. 4 d.). Transporto priemonių santuokoje metu neįgijo (b.l. 20-21).

11Atsižvelgiant į tai, jog 2010-09-14 Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą Nr. SP-3330 (7.2546) ieškovei buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, apmokant 50 procentų antrinės pagalbos išlaidų, Šiaulių rajono apylinkės teismo 2010-10-25 nutartimi nutarta ieškovei V. D. atidėti likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimą iki sprendimo byloje priėmimo (b.l. 36), ir kitas bylos nagrinėjimo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 750,00 Lt žyminis mokestis, 58,67 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos bei 440,00 Lt ieškovei suteiktos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidos valstybės naudai (CPK 88 str., 93 str., 96 str., 99 str.).

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 str., 385 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 str., 3.64 str., teismas,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14A. D., gim. ( - ), asmens kodas ( - ), ir V. D., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) santuoką sudarytą 1985-10-04 Šiaulių miesto CMS, įrašo Nr. 1229, nutraukti, pripažįstant, jog dėl santuokos nutrakimo kaltas atsakovas A. D..

15Po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes – D., D..

16Po santuokos nutraukimo padalinti turtą sekančiai:

17542/1323 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 0.1323 ha, esančio Ginkūnų k.v., 39/100 dalies gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), tvarto, unikalus Nr. ( - ), 39/100 dalies kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 1.0800 ha, esančio adresu ( - ), kurių vidutinė rinkos vertė- 12 500,00 Lt, ½ dalį priteisti atsakovui A. D., asmens kodas ( - ), asmeninės nuosavybės teisėmis;

18542/1323 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 0.1323 ha, esančio Ginkūnų k.v., 39/100 dalies gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), tvarto, unikalus Nr. ( - ), 39/100 dalies kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 1.0800 ha, esančio adresu ( - ), kurių vidutinė rinkos vertė- 12 500,00 Lt, ½ dalį priteisti ieškovei V. D., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės teisėmis.

19Nustatyti, jog santuokoje šalys kilnojamojo turto neįgijo.

20Nustatyti, jog atsakovas A. D., asmens kodas ( - ), ir ieškovė V. D., asmens kodas ( - ) po santuokos nutraukimo lieka solidariai atsakingi tretiesiems asmenims (kreditoriais) UAB „Gelvora“, UAB „General financing“, UAB „Snoro lizingas“ pagal santuokos metu sudarytas sutartis.

21Priteisti iš atsakovo A. D., asmens kodas ( - ), valstybei- 750,00 Lt (septynių šimtų penkiasdešimties litų 00 ct) žyminį mokestį ir 58,67 Lt (penkiasdešimt aštuonių litų 67 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

22Priteisti iš atsakovo A. D., asmens kodas ( - ), valstybei- 440,00 Lt (keturių šimtų keturiasdešimties litų 00 ct) išlaidas už suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą (išlaidas už antrinę teisinę pagalbą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaita Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą- 188659752, banką- Swedbank AB, banko kodą- 73000, įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtį- įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

23Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui santuokos nutraukimo faktui įregistruoti.

24Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Vedybinių sutarčių registrui Centrinėje hipotekos įstaigoje, sprendimu nustatytam turto padalijimo faktui įregistruoti.

25Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją VĮ Registrų centro Šiaulių filialui, nekilnojamųjų daiktų teisinės padėties pasikeitimams įregistruoti.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,... 2. sekretoriaujant Ramonai Subačienei,... 3. dalyvaujant ieškovei V. D.,... 4. ieškovės atstovui advokatui Algirdui Zakrasui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. D.... 6. Ieškovė ir jos atstovas prašo nutraukti ieškovės santuoką su atsakovu ir... 7. Į teismo posėdį neatvyko atsakovas A. D., kuriam apie posėdžio laiką ir... 8. Tretysis asmuo UAB „General financing“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Iš santuokos liudijimo matosi, kad santuoka tarp šalių įregistruota... 11. Atsižvelgiant į tai, jog 2010-09-14 Šiaulių valstybės garantuojamos... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 str.,... 13. Ieškinį tenkinti.... 14. A. D., gim. ( - ), asmens kodas ( - ), ir V. D., gim. ( - ), asmens kodas ( - )... 15. Po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes – D., D..... 16. Po santuokos nutraukimo padalinti turtą sekančiai:... 17. 542/1323 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 0.1323 ha,... 18. 542/1323 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 0.1323 ha,... 19. Nustatyti, jog santuokoje šalys kilnojamojo turto neįgijo.... 20. Nustatyti, jog atsakovas A. D., asmens kodas ( - ), ir ieškovė V. D., asmens... 21. Priteisti iš atsakovo A. D., asmens kodas ( - ), valstybei- 750,00 Lt... 22. Priteisti iš atsakovo A. D., asmens kodas ( - ), valstybei- 440,00 Lt... 23. Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 24. Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 25. Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...