Byla 1S-168-107/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Valužio, teisėjų Eduardo Maškevičiaus, Remigijaus Preikšaičio, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, dalyvaujant prokurorui Romui Jasevičiui, teismo posėdyje išnagrinėjusi Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokuroro Romo Jasevičiaus skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-14 nutarties, kuria Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos teikimas dėl R. V. paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės pakeitimo kita auklėjamojo poveikio priemone, nepatenkintas,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-22 nuosprendžiu R. V., gim. ( - ), vadovaujantis BK 93 str., buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 22 str. 1 d. 178 str. 2 d., R. V. buvo paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės – įspėjimas ir elgesio apribojimas dvylikai (12) mėnesių, įpareigojant jį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ir tęsti mokslą arba pradėti dirbti.

3Klaipėdos miesto pataisos inspekcija 2010-02-12 teikimu kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, siūlydama R. V. paskirtą auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą – pakeisti kita auklėjamojo poveikio priemone, įskaitant atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą, kadangi R. V. pažeidė teismo paskirtą įpareigojimą – nustatytu laiku būti namuose ir 2010-01-30 6.45 val. nebuvo namuose, nes tuo metu ( - ) , jį sulaikė policijos pareigūnai dėl ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 30-1-00062-10, kurioje jam buvo pranešta apie įtarimą, padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 str. 2 d.

4Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokuroras Romas Jasevičius skunde teigia, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-14 nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina.

5Skunde nurodoma, kad pagal BK 89 str. 2 d. jeigu nepilnametis, kuriam yra paskirtos dvi ar trys auklėjamojo poveikio priemonės, jų nevykdo ar netinkamai jas vykdo ir dėl to buvo ne mažiau kaip du kartus įspėtas, teismas, remdamasis šių priemonių vykdymą kontroliuojančių institucijų teikimu, gali pakeisti jas kitomis auklėjamojo poveikio priemonėmis, įskaitant atidavimą į specialiąją auklėjimo įstaigą.

6Klaipėdos miesto pataisos inspekcija nuo 2009 m. birželio 22 d. kontroliuoja

7R. V. paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą. 2009 m. liepos 22 d. ir 2009 m. rugsėjo 21 d. R. V. po 22 val. nebuvo rastas namuose, dėl to jį du kartus pataisos inspekcijos pareigūnai įspėjo. 2009 m. lapkričio 10 d. R. V. vėl namuose nerado, todėl Klaipėdos miesto pataisos inspekcija su teikimu kreipėsi į teismą dėl auklėjamojo poveikio priemonių pakeitimo kitomis auklėjamojo poveikio priemonėmis, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi teikimo netenkino. Po šios nutarties priėmimo R. V. nuo 2010 m. sausio 29 d. 22 val. iki 2010 m. sausio 30 d. 6 val. nebuvo namuose, o 2010 m. sausio 30 d. 6.45 val. jį sulaikė policijos pareigūnai dėl automobilio vagystės. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriame R. V. yra įtariamasis, todėl 2010 m. vasario 12 d. Klaipėdos miesto pataisos inspekcija su teikimu kreipėsi į teismą dėl auklėjamojo poveikio priemonių pakeitimo kitomis auklėjamojo poveikio priemonėmis.

82010 m. vasario 17 d. iš ( - ) buvo gauta R. V. charakteristika, kurioje R. V. apibūdinamas kaip be pateisinamos priežasties mokyklos nelankantis moksleivis. Be to, 2010 m. kovo 3 d. 0 val.28 min. R. V. vėl namuose nebuvo.

9Prokuroro teigimu, išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad R. V. tyčia, piktybiškai ir sąmoningai ignoruoja ir nevykdo jam skirtų įpareigojimų – būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. bei tęsti mokslą arba pradėti dirbti. Jokios įtakos jam nedaro nei Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos skirti įspėjimai, nei jo padarytų pažeidimų svarstymas teisme. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi suteikė R. V. galimybę pasitaisyti ir tinkamai vykdyti teismo jam paskirtus įpareigojimus, tačiau R. V. šia teismo jam suteikta galimybe nepasinaudojo, nes po šios nutarties įsiteisėjimo net du kartus nebuvo rastas namuose, o vieną naktį jis galimai padarė nusikalstamą veiką, dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir R. V. įteiktas pranešimas apie įtarimą. Be to, nors R. V. nėra išbrauktas iš ( - ) mokinių sąrašo, tačiau vien tik buvimas mokinių sąraše, bet mokyklos nelankymas be pateisinamos priežasties negali būti laikomas teismo paskirto įpareigojimo – tęsti mokslą tinkamu – vykdymu.

10Prokuroras nurodo, kad R. V. dėl jam paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių nevykdymo Klaipėdos miesto pataisos inspekcijoje buvo įspėtas du kartus – 2009 m. liepos 23 d. ir 2009 m. rugsėjo 22 d. Nors Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos teikimo netenkino, tačiau, prokuroro nuomone, iki pastarosios nutarties priėmimo R. V. padaryti pažeidimai laikomi galiojančiais, todėl lygiai taip pat galiojančiais turi būti laikomi ir Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos jam paskirti įspėjimai.

11Skunde nurodoma, kad BK 89 str. 2 d. nėra numatyta, kad auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą kontroliuojančios institucijos po teikimo netenkinimo turi vėl ne mažiau kaip du kartus įspėti nepilnametį, kad būtų surašytas teikimas dėl auklėjamojo poveikio priemonių pakeitimo. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, jog šiuo atveju nėra BK 89 str. 2 d. numatyto teisinio pagrindo – ne mažiau kaip dviejų įspėjimų – keisti auklėjamojo poveikio priemones.

12Nors ankstesni R. V. padaryti jam paskirtų įpareigojimų pažeidimai buvo įvertinti 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimi, tačiau, sprendžiant klausimą dėl auklėjamojo poveikių priemonių pakeitimo, turi būti atsižvelgta ne tik į vėlesnius, bet taip pat ir į ankstesnius pažeidimus, visi R. V. padaryti įpareigojimų pažeidimai turi būti vertinami sistemiškai. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad R. V. visiškai ignoruoja Pataisos inspekcijos pareigūnų jam reiškiamus įspėjimus bei Klaipėdos miesto apylinkės teismo jam suteiktą galimybę pasitaisyti, dėl savo elgesio jokių išvadų nedaro. Dėl šių priežasčių R. V. paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės – įspėjimas ir elgesio apribojimas – turi būti pakeistos kita auklėjamojo poveikio priemone – atidavimu į specialią auklėjimo įstaigą.

13Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokuroras Romas Jasevičius prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-14 nutartį ir priimti sprendimą – R. V. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-22 nuosprendžiu paskirtas auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą pakeisti kita auklėjamojo poveikio priemone – atidavimu į specialią auklėjimo įstaigą, nustatant šešių mėnesių buvimo specialioje auklėjimo įstaigoje terminą.

14Teismo posėdyje prokuroras prašė skundą tenkinti.

15Skundas tenkintinas, apylinkės teismo nutartis naikintina.

16BK 89 str. 2 d. numatyta, kad jeigu nepilnametis, kuriam yra paskirtos dvi ar trys auklėjamojo poveikio priemonės, jų nevykdo ar netinkamai jas vykdo ir dėl to buvo ne mažiau kaip du kartus įspėtas, teismas, remdamasis šių priemonių vykdymą kontroliuojančių institucijų teikimu, gali pakeisti jas kitomis auklėjamojo poveikio priemonėmis, įskaitant atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą.

17Iš R. V. asmens bylos matyti, kad jo 2009-07-22 23.01 val., 2009-09-21 22.29 val., 2009-11-10 00.25 val. nerado namuose (asmens b. l. 24, 37, 52). 2009-07-23 ir 2009-09-22 R. V. dėl auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo pažeidimo parašė pasiaiškinimus, kuriuose nurodė, kad yra įspėtas dėl teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymo, tai patvirtino savo parašu (asmens b. l. 25, 38). Klaipėdos miesto pataisos inspekcija į teismą teikimu dėl R. V. auklėjimo poveikio priemonės pakeitimo kita auklėjamojo poveikio priemone, įskaitant atidavimą į specialiąją auklėjimo įstaigą, kreipėsi 2009-11-24 (asmens b. l. 57).

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-16 nutartimi 2009-11-24 teikimas dėl auklėjamojo poveikio priemonės pakeitimo kita auklėjamojo poveikio priemone buvo atmestas (asmens b. l. 70). Taip teismas suteikė galimybę R. V. pasitaisyti ir tinkamai vykdyti jam paskirtus įpareigojimus, todėl R. V. privalėjo itin atsakingai įvertinti teismo jam parodytą pasitikėjimą. Tačiau R. V. jam suteikta galimybe nepasinaudojo, praėjus vos mėnesiui po 2009-12-16 nutarties įsiteisėjimo, vėl pažeidė jam paskirtą įpareigojimą būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. bei netinkamai vykdė paskirtą įpareigojimą tęsti mokslą arba pradėti dirbti.

19Klaipėdos apskrities VPK NTB Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas V. B. raštu informavo Klaipėdos miesto pataisos inspekciją, jog nustatyta, kad R. V. nuo 2010 m. sausio 29 d. 22 val. iki 2010 m. sausio 30 d. 6 val. nebuvo namuose. 2010-01-30, apie 6.45 val., ( - ) gatve, ( - ), R. V. sulaikė policijos pareigūnai, jam buvo pareikšti įtarimai pagal BK 178 str. 2 d. dėl automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ), pagrobimo (asmens b. l. 76).

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-14 nutartyje R. V. neradimo namuose laikas – 2010-01-30 6.45 val. – nurodytas netiksliai. Klaipėdos apskrities VPK NTB Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo V. B. rašte pažymėta, kad R. V. nuo 2010 m. sausio 29 d. 22 val. iki 2010 m. sausio 30 d. 6 val. namuose nebuvo ir konstatuota, jog 6.45 val. jis buvo sulaikytas dėl automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ) pagrobimo.

21Kolegija sutinka su prokuroro R. Jasevičiaus skundo argumentu, jog BK 89 str. 2 d. nėra numatyta, kad auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą kontroliuojančios institucijos po teikimo netenkinimo turi vėl ne mažiau kaip du kartus įspėti nepilnametį, kad būtų surašytas teikimas dėl auklėjamojo poveikio priemonių pakeitimo.

22Pataisos inspekcija R. V. dėl įpareigojimo nevykdymo neįspėjo, kadangi 2010-02-12 teikimu kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl R. V. auklėjimo poveikio priemonės pakeitimo kita auklėjamojo poveikio priemone, įskaitant atidavimą į specialiąją auklėjimo įstaigą.

23R. V. teismo posėdyje apie tai, kad nuo 2010 m. sausio 29 d. 22 val. iki 2010 m. sausio 30 d. 6 val. nebuvo namuose, nepaneigė (b. l. 9). Iš R. V. atstovės pagal įstatymą S. V. paaiškinimų matyti, kad jos sūnus minėtu laiku namuose nebuvo (b. l. 9–10).

24Iš ( - ) mokyklos charakteristikų matyti, kad R. V. mokykloje praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, iš pamokų savavališkai pasišalina, turės mokomųjų dalykų įsiskolinimų, jo tolesnis mokymasis darosi problematiškas, todėl jo likimą spręs Pedagogų taryba (asmens b. l. 58, b. l. 17).

25Iš aptartų duomenų matyti, kad R. V. paskirtus įpareigojimus būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. pažeidinėja sistemingai, paskirtą įpareigojimą tęsti mokslą arba pradėti dirbti vykdė netinkamai, į Pataisos inspekcijos įspėjimus bei į teismo nutartį nereaguoja, paskirtą įpareigojimą tęsti mokslą arba pradėti dirbti vykdė netinkamai, po jam teismo parodyto pasitikėjimo mokytis ir toliau nesistengė visiškai. Nors teismo posėdžio metu R. V. nurodė, kad lanko dar ( - ) vidurinę mokyklą, tačiau duomenų apie savo lankomumą ir tinkamą mokymąsi teismui nepateikė. Tik formalus buvimas mokinių sąraše, be pateisinamos priežasties nelankant mokyklos, negali būti laikomas R. V. teismo paskirto įpareigojimo – tęsti mokslą – tinkamu vykdymu. Iš 2010-03-03 pažymos matyti, kad 2010-03-03 00.28 val. R. V. namuose nebuvo vėl. Tai dar kartą įrodo, jog R. V. pasitaisyti nelinkęs, tuo metu, kai pagal paskirtą įpareigojimą turėjo būti namuose, galimai padarė ir naują analogišką nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 str. 2 d., už kurią 2009-05-22 nuosprendžiu nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleistas (asmens b. l. 4–6).

26Esant tokioms aplinkybėms, prokuratūros skundas tenkintinas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-14 nutartis naikintina, ir R. V. 2009-05-22 nuosprendžiu paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas – keistina kita auklėjamojo poveikio priemonę – atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą, nustatant minimalų atidavimo į specialią įstaigą terminą (BK 88 str. 1 d.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 2 p., kolegija

Nutarė

28Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartį, kuria Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos teikimas dėl R. V. paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės pakeitimo kita auklėjamojo poveikio priemone, nepatenkintas, panaikinti ir priimti sprendimą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 22 d. nuosprendžiu paskirtą auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą – pakeisti auklėjamojo poveikio priemone – atidavimu į specialią auklėjimo įstaigą, nustatant šešių mėnesių buvimo joje terminą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-22 nuosprendžiu R. V., gim. ( - ),... 3. Klaipėdos miesto pataisos inspekcija 2010-02-12 teikimu kreipėsi į... 4. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo nusikalstamų veikų tyrimo... 5. Skunde nurodoma, kad pagal BK 89 str. 2 d. jeigu nepilnametis, kuriam yra... 6. Klaipėdos miesto pataisos inspekcija nuo 2009 m. birželio 22 d. kontroliuoja... 7. R. V. paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą. 2009 m. liepos 22 d.... 8. 2010 m. vasario 17 d. iš ( - ) buvo gauta R. V. charakteristika, kurioje R. V.... 9. Prokuroro teigimu, išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad R. V. tyčia,... 10. Prokuroras nurodo, kad R. V. dėl jam paskirtų auklėjamojo poveikio... 11. Skunde nurodoma, kad BK 89 str. 2 d. nėra numatyta, kad auklėjamojo poveikio... 12. Nors ankstesni R. V. padaryti jam paskirtų įpareigojimų pažeidimai buvo... 13. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo nusikalstamų veikų tyrimo... 14. Teismo posėdyje prokuroras prašė skundą tenkinti.... 15. Skundas tenkintinas, apylinkės teismo nutartis naikintina.... 16. BK 89 str. 2 d. numatyta, kad jeigu nepilnametis, kuriam yra paskirtos dvi ar... 17. Iš R. V. asmens bylos matyti, kad jo 2009-07-22 23.01 val., 2009-09-21 22.29... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-16 nutartimi 2009-11-24 teikimas... 19. Klaipėdos apskrities VPK NTB Autotransporto priemonių grobimų tyrimo... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-14 nutartyje R. V. neradimo namuose... 21. Kolegija sutinka su prokuroro R. Jasevičiaus skundo argumentu, jog BK 89 str.... 22. Pataisos inspekcija R. V. dėl įpareigojimo nevykdymo neįspėjo, kadangi... 23. R. V. teismo posėdyje apie tai, kad nuo 2010 m. sausio 29 d. 22 val. iki 2010... 24. Iš ( - ) mokyklos charakteristikų matyti, kad R. V. mokykloje praleidinėja... 25. Iš aptartų duomenų matyti, kad R. V. paskirtus įpareigojimus būti namuose... 26. Esant tokioms aplinkybėms, prokuratūros skundas tenkintinas, Klaipėdos... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 2 p., kolegija... 28. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartį, kuria... 29. Nutartis neskundžiama....