Byla AS-7-556/2020
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. L. (S. L.) ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 31 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. L. (S. L.) skundą atsakovui Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Z. V., Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas) dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas S. L. (S. L.) (toliau – ir pareiškėjas) ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su 2019 m. spalio 24 d. prašymu, prašydami priimti papildomą sprendimą (nutartį) – pasisakyti dėl 2019 m. rugsėjo 5 d. pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. prašymo reikalavimų: 1) nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui (toliau – ir VSD) išslaptinti informaciją, kurią VSD 2019 m. birželio 14 d. raštu Nr. 18-5443 pateikė atsakovui Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir VAD). Dėl šios teismo teisės įgyvendinimo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą (toliau – ir Konstitucinis Teismas) dėl išaiškinimų dėl administracinę bylą nagrinėjančio teismo teisės nurodyti bylos ginčui aktualią slaptą informaciją išslaptinti, kad užtikrinti teisingą teismo procesą byloje ir galimo teismo sprendimo įvykdymą; 2) atsižvelgiant į trečiojo suinteresuoto asmens VSD veiksmų nesąžiningumą (informacijos apie S. L. neišslaptinimą jos aktualumo nepraradimo pretekstu, tačiau netęsiant šios slaptos informacijos pagrindu nurodymų neįleisti S. L. į Seimą), nubausti VSD, o nustačius galimai nusikalstamo piktnaudžiavimo požymius priimti atskirąją nutartį.

6Pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 10 d. nutartyje nepasisakė dėl 2019 m. rugsėjo 5 d. prašyme išdėstytų reikalavimų. Todėl yra pagrindas dėl minėtos nutarties priimti papildomą sprendimą (nutartį) pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 97 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 31 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo S. L. ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo.

9Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartimi buvo atmestas analogiškas pareiškėjo S. L. ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo. Dėl šios teismo nutarties pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo 2019 m. gruodžio 21d. pateikė atskirąjį skundą.

10Teismas nurodė, kad ABTĮ 97 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per keturiolika kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimą šioje byloje priėmė 2019 m. rugsėjo 19 d., pakartotinis prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo teismui pateiktas 2019 m. spalio 24 d., t. y. praleidus ABTĮ 97 straipsnio 2 dalyje numatytą keturiolikos dienų terminą. Todėl teismas prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo atsisakė priimti.

11III.

12Pareiškėjas S. L. ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. atskiruosiuose skunduose prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 31 d. nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

13Pareiškėjas S. L. ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. nurodo, kad 2019 m. spalio 31 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartyje nepasisakyta dėl to, dėl ko jie kreipėsi į teismą 2019 m. spalio 24 d. prašymu. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad minėtu prašymu į pirmosios instancijos teismą kreiptasi dėl visiškai kito dalyko – dėl papildomos nutarties (sprendimo) priėmimo ne dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, bet dėl 2019 m. spalio 10 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl 2019 m. rugsėjo 26 d. S. L. ir Z. V. prašymo reikalavimų.

14Pareiškėjas S. L. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. atskirąjį skundą prašo jį tenkinti.

15Atsakovas VAD atsiliepimuose į pareiškėjo S. L. ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. atskiruosius skundus prašo juos atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. atsiliepime į pareiškėjo S. L. atskirąjį skundą prašo jį tenkinti.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo VSD atsiliepime į atskiruosius skundus prašo juos atmesti.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 31 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo S. L. ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. 2019 m. spalio 24 d. prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo.

21Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su 2019 m. rugsėjo 26 d. prašymu, nurodydami, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugsėjo 19 d. priėmė sprendimą, tačiau nepasisakė dėl jų reikalavimų, pareikštų 2019 m. rugsėjo 5 d. prašyme prašydami priimti papildomą sprendimą dėl šių pareiškėjų reikalavimų: 1) nurodyti VSD išslaptinti informaciją, kurią VSD 2019 m. birželio 14 d. raštu Nr. 18-5443 pateikė atsakovui VAD. Dėl šios teismo teisės įgyvendinimo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimų dėl administracinę bylą nagrinėjančio teismo teisės nurodyti bylos ginčui aktualią slaptą informaciją išslaptinti, kad užtikrinti teisingą teismo procesą byloje ir galimo teismo sprendimo įvykdymą; 2) atsižvelgiant į trečiojo suinteresuoto asmens VSD veiksmų nesąžiningumą (informacijos apie S. L. neišslaptinimą jos aktualumo nepraradimo pretekstu, tačiau netęsiant šios slaptos informacijos pagrindu nurodymų neįleisti S. L. į Seimą), nubausti VSD, o nustačius galimai nusikalstamo piktnaudžiavimo požymius priimti atskirąją nutartį.

22Vilniaus apygardos administracinis teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartimi pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. prašymo priimti papildomą sprendimą netenkino. Dėl šios nutarties minėti asmenys Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė atskirąjį skundą.

23Pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su 2019 m. spalio 24 d. prašymu, nurodydami, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutarties atžvilgiu egzistuoja ABTĮ 97 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyti pagrindai teikti prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo ir prašydami priimti papildomą sprendimą (nutartį) – pasisakyti dėl 2019 m. rugsėjo 5 d. pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. prašymo reikalavimų: 1) nurodyti VSD išslaptinti informaciją, kurią VSD 2019 m. birželio 14 d. raštu Nr. 18-5443 pateikė atsakovui VAD. Dėl šios teismo teisės įgyvendinimo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl išaiškinimų dėl administracinę bylą nagrinėjančio teismo teisės nurodyti bylos ginčui aktualią slaptą informaciją išslaptinti, kad užtikrinti teisingą teismo procesą byloje ir galimo teismo sprendimo įvykdymą; 2) atsižvelgiant į trečiojo suinteresuoto asmens VSD veiksmų nesąžiningumą (informacijos apie S. L. neišslaptinimą jos aktualumo nepraradimo pretekstu, tačiau netęsiant šios slaptos informacijos pagrindu nurodymų neįleisti S. L. į Seimą), nubausti VSD, o nustačius galimai nusikalstamo piktnaudžiavimo požymius priimti atskirąją nutartį.

24Pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. atskiruosiuose skunduose dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 31 d. nutarties teigia, kad jie kreipėsi dėl visiškai kito dalyko – dėl papildomos nutarties (sprendimo) priėmimo ne dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, bet dėl 2019 m. spalio 10 d. nutarties, kurioje nepasisakyta dėl jų 2019 m. rugsėjo 26 d. prašymo reikalavimų.

25ABTĮ 97 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, gali proceso dalyvių pareiškimu, taip pat savo iniciatyva priimti papildomą sprendimą: 1) jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio proceso dalyviai pateikė įrodymų ir davė paaiškinimų, sprendime yra neišnagrinėtas; 2) jeigu teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; 3) jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo.

26Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika aiškinant ir taikant šį procesinį institutą, papildomas teismo sprendimas gali būti priimtas tik dėl teismui pareikštų, tačiau neišspręstų materialinių teisinių reikalavimų (žr., pvz. 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-943/2011, 2011 m. liepos 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-371/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-35/2012 ir kt.). Dėl naujų reikalavimų, kurie nebuvo bylos nagrinėjimu dalyku, papildomas sprendimas negali būti priimamas, be to, papildomo sprendimo institutas negali būti taikomas teismo padarytoms teisės aiškinimo ir taikymo klaidoms taisyti, o tai gali būti padaryta tik skundžiant atitinkamą teismo sprendimą apeliacine tvarka (pvz. 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-785/2011, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-943/2011,2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-405/2011).

27Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartą teisinį reglamentavimą bei teismų praktiką, pažymi, kad ABTĮ nenustato galimybės priimti papildomą sprendimą dėl negalutinių teismo procesinių sprendimų. Papildomą sprendimą, vadovaujantis ABTĮ 97 straipsniu, galima priimti tik dėl galutinių teismo procesinių sprendimų, priimtų bylą išnagrinėjus iš esmės, ir tik esant pagrindams, nurodytiems ABTĮ 97 straipsnio 1 dalyje.

28Nagrinėjamu atveju, iš bylos medžiagos ir atskirųjų skundų argumentų matyti, kad pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. 2019 m. spalio 24 d. prašymu prašė priimti papildomą sprendimą (nutartį – kaip patys įvardijo) dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti jų prašymą dėl papildomo sprendimo dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. sprendimo priėmimo, t. y. negalutinio teismo procesinio sprendimo. Dėl tokios nutarties, kaip minėta, pagal ABTĮ papildomas sprendimas negali būti priimtas. ABTĮ 97 straipsnio 5 dalis nustato, kad dėl teismo nutarties, kuria atmetamas pareiškimas dėl papildomo sprendimo priėmimo, gali būti duodamas atskirasis skundas. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. šia galimybe pasinaudojo ir padavė dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutarties atskirąjį skundą. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. 2019 m. spalio 24 d. prašymą turėjo būti atsisakyta priimti. Kadangi byloje skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti 2019 m. spalio 24 d. prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, tačiau nutarties motyvuojamojoje dalyje nepagrįstai rėmėsi ABTĮ 97 straipsnio 2 dalimi, ir prašymą atmetė, nes pakartotinis prašymas paduotas praleidus minėtoje normoje nustatytą keturiolikos kalendorinių dienų terminą, skundžiamos nutarties motyvai atitinkamai keistini.

29Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad atskirųjų skundų juose nurodytais argumentais tenkinti nėra pagrindo, o skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 31 d. nutartis, atsižvelgiant į šioje nutartyje išdėstytus motyvus, paliekama nepakeista.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo S. L. (S. L.) ir trečiojo suinteresuoto asmens Z. V. atskiruosius skundus atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas S. L. (S. L.) (toliau – ir... 6. Pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V.... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. spalio 31 d. nutartimi... 9. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio... 10. Teismas nurodė, kad ABTĮ 97 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad iškelti... 11. III.... 12. Pareiškėjas S. L. ir trečiasis suinteresuotas asmuo 13. Pareiškėjas S. L. ir trečiasis suinteresuotas asmuo 14. Pareiškėjas S. L. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto... 15. Atsakovas VAD atsiliepimuose į pareiškėjo S. L. ir... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V. atsiliepime į... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo VSD atsiliepime į atskiruosius skundus prašo... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019... 21. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo... 22. Vilniaus apygardos administracinis teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartimi... 23. Pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V.... 24. Pareiškėjas ir trečiasis suinteresuotas asmuo Z. V.... 25. ABTĮ 97 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas, priėmęs byloje... 26. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika aiškinant... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartą teisinį reglamentavimą bei teismų... 28. Nagrinėjamu atveju, iš bylos medžiagos ir atskirųjų skundų argumentų... 29. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. Pareiškėjo S. L. (S. L.) ir trečiojo... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 31 d. nutartį palikti... 33. Nutartis neskundžiama....