Byla 2A-2642-577/2014
Dėl nuostolių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Kodus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui UAB „Kodus“ dėl nuostolių priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „SEB bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Kodus“ jo naudai 59 961,24 Lt nuostolių už vėlavimą grąžinti nuomotą turtą bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-01-25 AB „SEB lizingas“ su atsakovu UAB „Kodus“ sudarė Nekilnojamojo turto nuomos sutartį Nr. NMP2007-100014/2 dėl negyvenamosios patalpos – parduotuvės su rūsiu, kurios unikalus Nr. 4400-1577-2224:6828, esančios adresu ( - ), nuomos. Nuomos sutarties 6.1 p. šalys susitarė, kad turtas išnuomojamas 12 mėnesių laikotarpiui, nuomos terminą pradedant skaičiuoti nuo turto priėmimo- perdavimo akto pasirašymo momento. Aktas buvo pasirašytas 2012-02-01. 2012-12-28 pranešimu Nr. 02-03-02-9906 AB „SEB lizingas“ informavo atsakovą, kad nepageidauja pratęsti 2012-01-25 Nekilnojamojo turto nuomos sutarties galiojimo, todėl reikalauja pasibaigus nuomos terminui turtą atlaisvinti patalpas ir grąžinti nuomotojui. 2013-01-07 raštu Nr. 02-03-02-165 ieškovas dar kartą informavo atsakovą, kad nepageidauja pratęsti nuomos sutarties galiojimo, tačiau patalpos nebuvo atlaisvintos, nors buvo susitarta, kad nutraukus šią sutartį prieš terminą ar jai pasibaigus atsakovas turtą grąžins nuomotojui ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, be to, buvo susitarta, kad turtas išnuomojamas 12 mėnesių laikotarpiui, nuomos terminą skaičiuojant nuo turto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento. Turtas atsakovui buvo perduotas 2012-02-01, taigi nepratęsus nuomos sutarties turtas turėjo būti grąžintas ne vėliau kaip 2013-02-15, tačiau net ir praėjus daugiau kaip metams nuo nuomos santykių pabaigos atsakovas toliau neteisėtai naudojasi ieškovui priklausančiu turtu, nieko už tai jiems nemokėdamas. Atsižvelgdamas į tai, ieškovas teikia šį ieškinį ir prašo priteisti nuostolius, kuriuos ieškovas iki šio ieškinio pateikimo patyrė dėl vėlavimo grąžinti nuomotą turtą.

5Atsakovas UAB „Kodus“ su ieškovo reikalavimais nesutiko, nurodė, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimą grindžia iš esmės tuo, jog atsakovas, pasibaigus nuomos teisiniams santykiams, be jokio teisėto pagrindo ir toliau valdo ieškovui priklausantį turtą, vengia jį grąžinti, tačiau, pasak atsakovo, ieškovas teismui neatskleidė labai svarbių faktinių bylos aplinkybių, kurios yra betarpiškai susijusios su šios bylos nagrinėjimo dalyku. Vilniaus miesto apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla dėl nuomos sutarties modifikavimo ir baudos priteisimo (civilinės bylos Nr.2-826-837/2014, byla perduota nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui), kurioje atsakovas yra ieškovu, o AB SEB bankas yra atsakovas. Teismas minėtoje byloje 2013-01-18 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo negyvenamąsias patalpas – parduotuvę, esančią adresu ( - ). Vykdant minėtą teismo nutartį, antstolis E. S. 2013-02-11 patvarkymu paskyrė atsakovą šio turto saugotoju. Tiek teismo nutartyje, tiek antstolio patvarkyme yra išaiškinta, kad perduoto saugoti turto perleidimas, nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Už perduoto saugoti turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą saugotojas kiekvienu atveju atsako savo turtu. Tiek teismo nutartis, tiek antstolio patvarkymai yra privalomi vykdyti visiems asmenims. AB „SEB lizingas“ prašymai perduoti turtą, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimą šioje civilinėje byloje, prieštarauja teismo nutarčiai ir antstolio patvarkymui. Atsakovas nurodė, kad apie tai ieškovui yra žinoma, nes atsakovas yra išsiuntęs raštišką atsakymą ir šis atsakymas ieškovui yra pristatytas bei įteiktas pasirašytinai. Dėl aukščiau aprašytų faktinių aplinkybių konstatuotina, kad atsakovas turtą valdo pagrįstai ir teisėtai, o perduoti turtą ieškovui nėra jokio teisinio pagrindo. Minėtus turto valdymo pagrindus ieškovas bandė kvestionuoti, tačiau nesėkmingai, nes visi skundai buvo atmesti, todėl abu turto valdymo pagrindai yra įsiteisėję ir galioja iki šiol. Atsakovas pažymi, kad nuostolių skaičiavimo laikotarpis sutampa su turto saugojimo laikotarpiu, o ankstesniu laikotarpiu (nuo 2012-02-01 iki 2013-02-15) turto valdymo pagrindas buvo Nekilnojamojo turto nuomos sutartis Nr.NMP2007-100014/2. Be to, atsakovas pažymėjo, kad net jei teismas šioje civilinėje byloje ir konstatuotų, jog atsakovas turtą valdo be jokio teisėto pagrindo, ieškovas žalos dydį apskaičiuoja neteisingai, nes nuomos mokesčio sumą nurodė su PVM. Pasak atsakovo, reali nuomos suma yra 4 956,01 Lt, o ne 5 996,77 Lt, kadangi PVM sumą (1 040,76 Lt) sudarydavo mokesčiai valstybei. Analogiškas nuomos mokesčio dydis yra numatytas ir Nekilnojamojo turto nuomos sutartyje Nr. NMP2007-100014/2.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė iš atsakovo UAB „Kodus“ ieškovo AB SEB bankas naudai 59 961,24 Lt nuostolių atlyginimą už vėlavimą grąžinti nuomotą turtą bei 1 799 Lt žyminio mokesčio. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad 2012-01-25 Nekilnojamojo turto nuomos sutartis Nr. NMP2007-100014/2 pasibaigė 2013-02-01 ir joks rašytinis šalių susitarimas (kaip tą numato šios sutarties 22.1 p.) dėl nuomos termino pratęsimo nebuvo sudarytas, o CK 6.481 str. nagrinėjamu atveju vadovautis nėra pagrindo, kadangi 2012-12-28 ir 2013-01-07 raštais ieškovas aiškiai pranešė UAB „Kodus“, jog nesutinka su nuomos termino pratęsimu ir reikalauja jam pasibaigus grąžinti nuomotą turtą. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmos instancijos teismas sprendė, kad atsakovas savo prievolės grąžinti turtą ieškovui tinkamai neįvykdė, o CK 6.499 str. 2 d. numato, kad jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, jog nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius. Taip pat pirmos instancijos teismas nurodė, kad 2012-01-25 Nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. NMP2007-100014/2 12.1 p. šalys susitarė, kad kiekvieną mėnesį UAB „Kodus“ mokės viso 5 996,77 Lt, todėl ieškovo naudai priteisė 59 961,24 Lt. nuostolių atlyginimo (5996,77 Lt x 12 mėn. – 12 000 Lt depozitas). Be to, teismas pažymėjo, jog tai, kad atsakovas paskirtas šių patalpų saugotoju, nesuteikia jam teisės nemokamai naudotis ieškovui priklausančiomis patalpomis.

9III.

10Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovas UAB „Kodus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog jis turtą valdo be jokio teisinio pagrindo ir vengia turtą grąžinti. Paaiškina, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-826-837/2014 dėl nuomos sutarties modifikavimo ir baudos priteisimo, kuri vėliau buvo perduota nagrinėti Panevėžio miesto apylinkės teismui. Minėtoje byloje 2013 m. sausio 18 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – buvo areštuotos negyvenamosios patalpos – parduotuvė, kurios unikalus Nr. ( - ), esanti adresu ( - ). Vykdant minėtą nutartį, antstolis 2013-02-11 turto saugotoju paskyrė atsakovą. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo įsitikinimu, jis turtą valdo pagrįstai ir teisėtai, t.y. teismo nutarties ir antstolio patvarkymo pagrindu, o perduoti turtą ieškovui nėra jokio teisinio pagrindo. Atsakovas nurodo, kad nuostolių skaičiavimo laikotarpis sutampa su turto saugojimo laikotarpiu, todėl neegzistuoja joks laikotarpis, kuriuo atsakovas turtą valdytų be jokio teisinio pagrindo. Taip pat apeliantas nurodo, kad, taikant civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos ir kaltę. O šiuo atveju, atsakovo įsitikinimu, nėra vienos iš būtinųjų sąlygų, kad kiltų civilinė atsakomybė – kaltės. Atsakovas nesutinka su pirmos instancijos teiginiu, kad tai, jog atsakovas yra paskirtas šių patalpų saugotoju, nesuteikia jam teisės nemokamai naudotis ieškovui priklausančiomis patalpomis. Atsakovas tvirtina, kad jis nesinaudoja ieškovui priklausančiomis patalpomis neatlygintinai, kadangi savo lėšomis dengia visas patalpų išlaikymo išlaidas, o pagal formuojamą teismų praktiką turto saugotoju tokio pobūdžio bylose yra skiriamas asmuo, kuris tinkamiausiai užtikrintų turto apsaugą pagal esamas aplinkybes. Be to, apeliantui nesuprantama, kodėl pirmos instancijos teismas iš jo ieškovo naudai priteisė sumas, kurias ieškovas atskaitydavo ir sumokėdavo valstybei.

12Ieškovas AB „SEB bankas“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas pažymi, kad visą laikotarpį, kol byloje tarp šalių vyksta ginčas dėl nuomos sutarties modifikavimo, UAB „Kodus“ ginčo patalpas naudojo savo komercinei veiklai vykdyti ir iš to gauna pajamas, nors nei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-18 nutartyje, nei 2013-02-11 antstolio patvarkyme nėra nurodyta, kad atsakovas turi teisę neatlygintinai naudotis ginčo patalpomis. Ieškovas pažymi, kad jeigu civilinėje byloje Nr. 2-826-837/2014 atsakovo pareikštas ieškinys ir būtų patenkintas ir atsakovas nuspręstų įsigyti ginčo patalpas, tai vis tiek atsakovui tektų atsiskaityti už naudojimąsi patalpomis iki jų įsigijimo. Be to, ieškovas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai priteisdamas nuostolius į nuostolių sumą įtraukė ir PVM, nes niekur nėra nurodyta jokių išimčių, susijusių su tuo, kad į nuomotojui priteisią nuomos mokestį neturėtų būti įtraukti mokesčiai valstybei, kuriuos nuomotojas turi sumokėti valstybei.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-01-25 ieškovas AB „SEB lizingas“ su atsakovu UAB „Kodus“ sudarė Nekilnojamojo turto nuomos sutartį Nr. NMP2007-100014/2 dėl negyvenamosios patalpos - parduotuvės su rūsiu, kurios unikalus Nr. ( - ), esančios adresu ( - ), nuomos. Šios sutarties 6.1 p. šalys susitarė, kad turtas išnuomojamas 12 mėnesių laikotarpiui, nuomos terminą pradedant skaičiuoti nuo turto priėmimo - perdavimo akto pasirašymo momento (b. l. 5-11). Turto priėmimo – perdavimo aktą šalys pasirašė 2012-02-01 (b. l. 12). 2012-12-28 pranešimu Nr. 02-03-02-9906 AB „SEB lizingas“ informavo atsakovą, kad AB „SEB lizingas“ nepageidauja pratęsti 2012-01-25 Nekilnojamojo turto nuomos sutarties NR NMP2007-100014/2 galiojimo, todėl reikalauja pasibaigus nuomos terminui turtą atlaisvinti ir jį grąžinti nuomotojui (b. l. 13-14). 2013-01-07 raštu Nr. 02-03-02-165 AB „SEB lizingas“ dar kartą informavo atsakovą, kad nepageidauja pratęsti nuomos sutarties galiojimo. 2012-01-25 Nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. NMP2007-100014/2 9.1.6 p. buvo susitarta, kad nutraukus šią sutartį prieš terminą ar jai pasibaigus nuomininkas UAB „Kodus“ turtą grąžins nuomotojui ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo (b. l. 5-11). Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-6653-807/2013 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo negyvenamąsias patalpas - parduotuvę, esančią adresu ( - ), o vykdant minėtą teismo nutartį, antstolis E. S. 2013-02-11 patvarkymu paskyrė atsakovą šio turto saugotoju (b. l. 30-33). Šios nutarties ir patvarkymo pagrindu atsakovas atsisako ieškovui perduoti nurodytą turtą (b. l. 34-35). Ieškovas AB „SEB bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Kodus“ jo naudai 59 961,24 Lt nuostolių už vėlavimą grąžinti nuomotą turtą, pirmos instancijos teismas ieškovo ieškinį tenkino visiškai, atsakovas su tokiu sprendimu nesutinka, o savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia vienu esminiu argumentu, kad 2013-02-11 antstolio E. S. patvarkymas, kuriuo jis buvo paskirtas areštuoto turto saugotoju, suteikia jam teisę, kol tarp šalių vyksta ginčas dėl nuomos sutarties modifikavimo, jam neatlygintinai naudotis ginčo turtu.

16CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos sutarčiai, grąžinti nuomotojui daiktą. Pasibaigus pastato, statinio ar įrenginio nuomos sutarčiai, jis turi būti grąžintas nuomotojui pagal CK 6.535 straipsnyje nustatytas taisykles (CK 6.535 str. 4 d. ). Bendroji taisyklė yra ta, kad nuomininko pareiga grąžinti pastatą (statinį, įrenginį) laikoma įvykdyta, kai atitinkamas daiktas faktiškai perduodamas nuomotojui arba nuomos sutarties šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą (CK 6.535 str. 2 d.). Jeigu, pasibaigus nuomos sutarčiai, nuomininkas negrąžina daikto nuomotojui, jam kyla CK nustatytų teisinių padarinių – nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, bei atlyginti nuostolius (CK 6.499 str. 2 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ne nuomos mokesčio skolos priteisimo, o nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas – nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, taip pat atlygindamas kitus, nuomotojo įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2010; kt.).

17Kaip ir pažymėjo pirmos instancijos teismas, 2012-01-25 Nekilnojamojo turto nuomos sutartis Nr. NMP2007-100014/2 pasibaigė 2013-02-01 ir joks rašytinis šalių susitarimas (kaip tą numato šios sutarties 22.1 p.) dėl nuomos termino pratęsimo nebuvo sudarytas (CK 6.496 str. 1 d.). Nors vykdant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartį, antstolis E. S. 2013 m. vasario 11 d. patvarkymu ir paskyrė atsakovą ginčo turto saugotoju, tačiau atkreiptinas atsakovo dėmesys, kad nei minėtame patvarkyme, nei nutartyje nėra numatyta, kad UAB „Kodus“ turi teisę neatlygintinai naudotis ieškovui nuosavybes teise priklausančiu ginčo turtu savo komercinėje veikloje. Pastebėtina ir tai, kad atsakovas savo procesiniuose dokumentuose neneigia tos aplinkybės, kad ginčo turtą naudoja savo komercinėje veikloje ir iš to gauna pajamas. Laikinosios apsaugos priemonės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartimi buvo pritaikytos tam, kad atsakovo UAB „Kodus“ ieškinio patenkinimo atveju UAB „Kodus“ galėtų pasinaudoti pirmenybės teise įsigyti ginčo patalpas, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių tikslas buvo išlaikyti status quo iki minėtos bylos išnagrinėjimo pabaigos, kaip ir atsiliepime į apeliacinį skundą tvirtina ieškovas, tos laikinosios apsaugos priemonės negalėjo sukurti atsakovui jokių naujų teisių į ginčo turtą.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nepritarti pirmos instancijos teismo išvadai, kad ieškovo reikalavimai šioje byloje yra pagrįsti, nes tarp šalių sudaryta nuomos sutartis pasibaigusi, atsakovas nustatytu laiku nuomojamų patalpų ieškovui neperdavė, atsakovas realiai naudojasi ieškovui priklausančiomis patalpomis, o ta aplinkybė, kad atsakovas paskirtas šių patalpų saugotoju, nesuteikia jam teisės atsakovui nemokamai naudotis ieškovui priklausančiomis patalpomis, todėl yra pagrindas nagrinėjamu atveju taikyti CK 6.499 str. 2 d. nuostatas ir ieškovo naudai priteisti nuostolius už pavėlavimą grąžinti turtą nuomotojui.

19Pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovui priteistina nuostolių suma sudaro 59 961,24 Lt (5 996,77 Lt x 12 mėn. – 12 000 Lt depozitas). Apeliantas tvirtina, kad toks nuostolių skaičiavimas yra ydingas, nes teismas ieškovo naudai priteisė ir tas sumas, kurias ieškovas atskaitydavo ir sumokėdavo valstybei. Teisėjų kolegija sutinka su tokia apelianto pozicija, nes iš tarp šalių sudarytos Nekilnojamojo turto nuomos sutarties Nr. NMP2007-100014/2 akivaizdžiai matyti, kad nuomos mokestis su PVM sudarė 5 996,77 Lt, o be PVM – 4 956,01 Lt (b.l. 7). Taigi reali nuomos mokesčio suma yra tik 4 956,01 Lt, o 1 040,76 Lt sudarydavo mokesčiai valstybei. Tai patvirtina ir PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 56-67). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovo naudai priteistina jo negautų pajamų suma turėtų sudaryti 47 472,12 Lt (4 956,01 Lt x 12 mėn. – 12 000 Lt depozitas).

20Be to, vadovaujantis CPK 93 str. 5 d., jeigu apeliacinės instancijos teismas neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Pirmos instancijos teismas ieškovo naudai iš atsakovo priteisė 1 799 Lt žyminio mokesčio. Tenkinus ieškinio reikalavimą tik iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, kas šiuo atveju sudarytų 1 424,27 Lt (CPK 93 str. 2 d.).

21Tenkinus apeliacinį skundą iš dalies, apelianto naudai iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų apeliacinio skundo reikalavimų daliai, o tai nagrinėjamu atveju sudaro 374,73 Lt.

22Taigi teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendimas yra keistinas, nurodant, kad iš atsakovo UAB „Kodus“ ieškovo AB SEB bankas naudai priteistinas 47 472,12 Lt nuostolių atlyginimas už vėlavimą grąžinti nuomotą turtą, be to, pirmos instancijos teismo sprendimas keistinas ir dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ieškovo naudai priteisiant tik 1 424,27 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

23Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendimą pakeisti, rezoliucinės sprendimo dalies pirmąją ir antrąją pastraipas išdėstant taip:

25„Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Kodus“, juridinio asmens kodas 302634134, ieškovo AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, naudai 47 472,12 Lt (keturiasdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt du Lt 12 ct) nuostolių atlyginimą už vėlavimą grąžinti nuomotą turtą bei 1 424,27 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt keturis Lt 27 ct) žyminio mokesčio.“.

27Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

28Iš ieškovo AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, atsakovo UAB „Kodus“, juridinio asmens kodas 302634134, naudai priteisti 374,73 Lt (tris šimtus septyniasdešimt keturis Lt 73 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas AB „SEB bankas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Atsakovas UAB „Kodus“ su ieškovo reikalavimais nesutiko, nurodė, kad... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį... 9. III.... 10. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovas UAB „Kodus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. Ieškovas AB „SEB bankas“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo pirmos... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-01-25 ieškovas AB „SEB lizingas“ su... 16. CK 6.499 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuomininko pareiga, pasibaigus nuomos... 17. Kaip ir pažymėjo pirmos instancijos teismas, 2012-01-25 Nekilnojamojo turto... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo... 19. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovui priteistina nuostolių suma... 20. Be to, vadovaujantis CPK 93 str. 5 d., jeigu apeliacinės instancijos teismas... 21. Tenkinus apeliacinį skundą iš dalies, apelianto naudai iš ieškovo... 22. Taigi teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir... 23. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 23 d. sprendimą pakeisti,... 25. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Kodus“, juridinio asmens kodas 302634134,... 27. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 28. Iš ieškovo AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, atsakovo UAB...