Byla e2-29777-861/2015
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo Lietuvos darbo federacijos dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi ieškovo UAB „Utenos šilumos tinklai“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo Lietuvos darbo federacijos dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas teismo prašo iš atsakovo Lietuvos darbo federacijos priteisti 2543,22 EUR skolos, 325,05 EUR delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-05-31 Lietuvos darbo federacijai, adresu ( - ), buvo tiekiama šilumos energija. Atsakovas už teikiamas paslaugas neatsiskaitė ir liko ieškovui skolinga 2543,22 EUR. Be to, vadovaujantis 2007 m. kovo 8 d. Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties (Nr. 5165) 15 punktu nuo 2014-01-01 iki 2015-05-31 atsakovui priskaičiuota 325,05 EUR delspinigių.

3Atsakovui Lietuvos darbo federacijai ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalies nustatyta tvarka atsakovo darbuotojui (b.l. 19). Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi LR CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas su ieškovu 2007 m. kovo 8 d. sudarė Šilumos pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 5165 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo tiekti šilumą termofikaciniu vandeniu administracinėms patalpoms, esančioms ( - ), o atsakovas įsipareigojo vartoti šilumą bei atsiskaityti su ieškovu sutartyje nustatyta tvarka ir tarifu bei laiku neatsiskaičius su ieškovu, mokėti 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (b.l.12-14). Pagal ieškovo pateiktą pažymą, atsakovas už suteiktas šilumos tiekimo paslaugas laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2015-05-31 skolingas ieškovui 2543,22 EUR sumą bei 325,05 EUR delspinigių (b.l. 3, 15). Duomenų apie tai, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu byloje nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Vadovaujantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti vartotojui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o vartotojas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Byloje nustačius, kad atsakovas pažeidė sutartinę prievolę ir neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 2543,22 EUR skolos už patiektą šilumos energiją per laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2015-05-31 (LR CK 6.38 straipsnis, 6.383 straipsnio 1 dalis).

8Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties 15 punktas numato, kad nustatytu laiku, nepriklausomai nuo priežasčių, neapmokėjus pateiktos sąskaitos (arba jos dalies), už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos atsakovui skaičiuojami 0,05 proc. delspinigiai (b.l. 13). Atsižvelgiant į tai iš atsakovo priteistini 325,05 EUR dydžio delspinigiai.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 65 EUR bylinėjimosi išlaidų.

10Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 EUR, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01) (LR CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

11Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovo UAB „Utenos šilumos tinklai“, į. k. 183843314, naudai iš atsakovo Lietuvo darbo federacijos, į. k. 190788843, 2543,22 EUR (du tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt tris eurus 22 euro ct) skolos, 325,05 EUR (tris šimtus dvidešimt penis eurus 5 euro ct) delspinigių bei 65 EUR (šešiasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai