Byla 2-8173-956/2015
Dėl skolos priteisimo atsakovui S. G

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Einorienei, dalyvaujant ieškovo Panevėžio rajono ŽŪB „Karužiškiai“ atstovui R. G., atsakovui S. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio rajono ŽŪB „Karužiškiai“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui S. G.

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2896,20 EUR skolą, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 87 EUR žyminį mokestį, 150 EUR išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškinyje nurodė, teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad su atsakovu 2012-04-05 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas pardavė, o atsakovas nusipirko traktorių už 2896,20 EUR (10000 Lt). Atsakovas turėjo sumokėti daikto kainą, tačiau savo prievolės neįvykdė ir ieškovui liko skolingas 2896,20 EUR. Prieš sudarant sutartį ieškovas buvo skolingas atsakovo įmonei „Grožis“. Šalys buvo susitarusios, kad ieškovas perduos IĮ „Grožis“ nuosavybės teises į traktorių, ir tokiu būdu sumažins 2896,20 EUR (10000 Lt) skolą. Priėmus 2015-05-05 teismo įsakymą, paaiškėjo, kad UAB „Grožis“ neužskaitė ieškovo skolos. Todėl nuo to momento ieškovas ragino atsakovą sumokėti už traktorių.

4Atsakovas atsiliepime nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Su ieškovu 2012-04-05 sudarė traktoriaus pirkimo-pardavimo sutartį. Traktorių pasiėmė iš ieškovo dar prieš pasirašant sutartį. Pasirašius sutartį, iš karto ieškovo vadovui, sėdint abiems automobilyje, sumokėjo grynais pinigais traktoriaus kainą 2896,20 EUR (10000 Lt). Ieškovo neprašė, kad išduotų pakvitavimą ar kitą prievolės įvykdymą patvirtinantį dokumentą, kadangi jam kaip fiziniam asmeniui visiškai užtenka pasirašytos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties. Tą pačią dieną įregistravo traktorių savo vardu Panevėžio rajono savivaldybėje. Prieš sudarant sutartį, ieškovas buvo skolingas jo įmonei „Grožis“, bet nesitarė su ieškovu, kad traktoriaus kaina bus sumažinta ieškovo skola IĮ „Grožis“. Jokių tarpusavyje užskaitų (nei atsakovas kaip fizinis asmuo, nei jo įmonė „Grožis“) nėra su ieškovu padaręs.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2012-04-05 sudarė transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui traktorių MTZ 82, o atsakovas įsipareigojo traktorių MTZ 82 priimti ir sumokėti už jį 2896,20 EUR (10000 Lt) (b.l. 29). Ieškovas 2012-04-05 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą serija KAR Nr. ( - ) už traktorių MTZ 82 2896,20 EUR (10000 Lt) sumai (b.l. 30). Šalių santykius reglamentuoja nurodyta Sutartis bei CK 6.305-6.349 straipsniai.

7Atsakovo teiginiai dėl 2896,20 EUR (10000 Lt) sumos sumokėjimą už traktorių neįrodyti, todėl atmetami, pripažįstant, kad šios skolos atsakovas nėra apmokėjęs. Ginčo tarp šalių dėl 2012-04-05 sutarties, traktoriaus perdavimo atsakovo nuosavybėn nėra. Byloje nenustatyta, kad prievolė būtų pasibaigusi įskaitymu priešpriešinių vienarūšių reikalavimų. Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas yra kilęs dėl tarpusavio prievolių, kilusių iš pirkimo–pardavimo sutarties, vykdymo. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad atsakovas neįvykdė esminės sutarties sąlygos – nesumokėjo už įgytą turtą. Pirkimo–pardavimo sutartis yra konsensualinė dvišalė atlygintinė sutartis, susijusi su daikto pirkėjui perdavimu nuosavybėn ar patikėjimo teise (CK 6.305 straipsnis). Sudarius pirkimo–pardavimo sutartį atsiranda teisinis prievolinis santykis, kurio turinys – pardavėjo ir pirkėjo tarpusavyje susijusios teisės ir pareigos. Jas vykdydamos šalys pasiekia rezultatą, kurio tikėjosi sudarydamos sutartį. Pardavėjo pareiga perduoti pirkėjui sutartyje sutartą daiktą (CK 6.317 straipsnio 1 dalis). Byloje nustatyta, kad šalys savo teisinius santykius buvo įforminusios rašytine sutartimi. Ginčą šioje byloje iškėlė ieškovas tik 2015 metais dėl nesumokėtos kainos. Sutartyje buvo nurodyta, kad pardavėjas (ieškovas) parduoda traktorių MTZ 82, o pirkėjas (atsakovas) perka pardavėjui nuosavybės teise priklausantį traktorių MTZ 82. Šalys traktorių MTZ 82 įkainojo 2896,20 EUR (10000 Lt). Sutartyje nebuvo nurodyta, kada atsakovas turi sumokėti ginčo sumą. Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus (CK 6.344 str. 1 d.). Todėl atsakovas privalėjo įrodyti, kad atsiskaitė su ieškovu per įstatymo nustatytą terminą ir įstatymo nustatyta tvarka, t.y. iš karto, kai pardavėjas perdavė pirkėjui daiktą ir disponavimo juo dokumentus (CK 6.314 str. 2 d., 3 d., 4 d.).

8Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatymų numatytą pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas. Nagrinėjamu atveju ieškovas, teigdamas, kad atsakovas neįvykdė savo sutartinės prievolės sumokėti už įsigytą daiktą, turėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius tokios prievolės atsiradimo pagrindą, tačiau neprivalėjo įrodinėti, kad su juo nebuvo atsiskaityta; tai, kad tinkamai įvykdė prievolę, turėjo įrodyti atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą. Atsižvelgiant į tokią atsakovui (skolininkui) tenkančią įrodinėjimo naštą, jis turi būti suinteresuotas tinkamai įforminti prievolės įvykdymo faktą, kad galėtų apsisaugoti nuo nesąžiningo kreditoriaus reikalavimo įvykdyti prievolę pakartotinai.

9Prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentuoja CK 6.65 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta priėmusio prievolės įvykdymą kreditoriaus pareiga duoti skolininkui pakvitavimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Prievolę įvykdęs skolininkas turi teisę reikalauti, kad kreditorius išduotų jam pakvitavimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad pagrindinė pakvitavimo funkcija yra įrodomoji, todėl jis svarbus ir naudingas skolininkui visų pirma dėl savo įrodomosios reikšmės: leidžia sumažinti dvigubo prievolės įvykdymo riziką ir riboja nesąžiningo kreditoriaus galimybes nepagrįstai praturtėti (LAT 2009-12-18 nutartis Nr. 3K-3-594/2009). Teismas pažymi, kad pakvitavimas nėra vienintelis leistinas skolininko sutartinės prievolės įvykdymo faktą galintis patvirtinti rašytinis įrodymas. Siekdamas įrodyti prievolės įvykdymo faktą, skolininkas gali remtis visomis įrodinėjimo priemonėmis.

10Byloje atsakovas prievolės įvykdymo faktą ieškovui įrodinėja 2012-04-05 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi, teismo posėdžio metu duotais savo paaiškinimais. Atsakovas paaiškino, kad 2012-04-05 pasirašius sutartį, automobilių stovėjimo aikštelėje J.Urbšio gatvėje, prie Panevėžio rajono savivaldybės, automobilyje sumokėjo grynais pinigais ieškovo vadovui R. G. 2896,20 EUR (10000 Lt). Niekas pinigų perdavimo momento nematė, jie buvo tik dviese. Ieškovo neprašė, kad išduotų pakvitavimą. Ant pačios sutarties nepažymėjo, kad sumokėjo pinigus. Pagal minėtas įrodinėjimo naštos ir prievolės įvykdymo fakto patvirtinimo įrodinėjimo taisykles atsakovas neįrodė, jog savo pirkėjo prievolę sumokėti perduoto daikto kainą įvykdė tinkamai. Byloje nustatyta, kad atsakovas neturi ieškovo išduoto pasirašyto dokumento, patvirtinančio, jog jis tinkamai įvykdė prievolę pagal sutartį, t.y. kad atsiskaitė už perkamą traktorių. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patikimai patvirtinančių, kad pirkėjas (atsakovas) perdavė pardavėjui (ieškovui) ginčo sumą.

11Atsakovas įrodinėdamas, kad tinkamai atsiskaitė su ieškovu, remiasi 2006-10-02 LR ŽŪM įsakymo Nr. ( - ) „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ 19.2.4 punktu ir aplinkybėmis, kad nebuvo surašytas traktoriaus perdavimo-priėmimo aktas, kad sutartyje nebuvo nustatyta kitokių nuosavybės teisės perdavimo ir apmokėjimo už traktorių sąlygų, o tai paneigia ieškovo teiginį, kad atsakovas už traktorių nesumokėjo. Šis atsakovo argumentas atmestinas. Teismas pabrėžia, kad nurodytas teisės aktas reglamentuoja traktoriaus registracijos tvarką. Įsakymo 19 p. nurodomi dokumentai reikalingi įregistruoti traktorių. Norint registruoti traktorių, privalu pateikti dokumentą, patvirtinantį traktoriaus nuosavybės faktą, bet ne įrodymus, patvirtinančius apmokėjimą už traktorių. Taigi, atsakovas ir pateikė Panevėžio rajono savivaldybei 2012-04-05 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ir buvo įregistruotas traktorius atsakovo vardu. Jokių kitų dokumentų, patvirtinančių apmokėjimą už traktorių, atsakovas nepateikė registruojant traktorių, jų nereikalavo ir ši institucija. Norint įregistruoti traktorių, nėra privalomos sąlygos būti visiškai atsikaičius už traktorių. Traktoriai registruojami ir tada, kai už juos nėra sumokėta sutartyje nurodyta kaina. Šią aplinkybę patvirtino ir pats atsakovas per teismo posėdį.

12Atsakovas per teismo posėdį kelis kartus patvirtino, jog neprašė ieškovo, kad išduotų pakvitavimą ar kitą prievolės įvykdymą patvirtinantį dokumentą, kadangi jam kaip fiziniam asmeniui visiškai užtenka pasirašytos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties, kuri ir patvirtina pinigų sumokėjimo faktą. Teismas konstatuoja, kad vien sutarties pasirašymas, neįrodo pinigų sumos sumokėjimo fakto, t.y. nepatvirtina, kad nurodyti pinigai buvo perduoti ieškovui, nes bendrojoje normoje - CK 6.65 straipsnyje įtvirtinta priėmusio prievolės įvykdymą kreditoriaus pareiga duoti skolininkui pakvitavimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip, o skolininkas turi teisę reikalauti visiškai ir tinkamai užpildyto dokumento, patvirtinančio prievolės įvykdymą. Prievolės įvykdymas yra sandoris, o pakvitavimas yra jo forma. Todėl pakvitavimo forma turi atitikti bendruosius reikalavimus, taikomus rašytinei sandorio formai (CK 1.73 str.). Pažymėtina tai, kad atsakovas, būdamas atidus ir rūpestingas, turėjo pasirūpinti tinkamais įrodymais, patvirtinančiais pinigų sumokėjimo ieškovui faktą. Taip atsakovas prisiėmė prievolės įvykdymo įrodinėjimo riziką. Teismas konstatuoja, kad vadovaujantis CPK 185 straipsnyje įtvirtintomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, atsakovo prievolės įvykdymo fakto byloje nenustatyta, todėl 2896,20 EUR skola priteistina iš atsakovo.

13Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

14Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteisiamos visos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui – 87 EUR žyminis mokestis, 150 EUR išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 str. 1 d. 6 p.), valstybei – 11 EUR teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

15Vadovaudamasis CPK 260, 269, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo S. G., asmens kodas ( - ) 2896,20 EUR (du tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis eurus 20 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-07-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 87 EUR (aštuoniasdešimt septynis eurus) žyminį mokestį, 150 EUR (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti - ieškovo Panevėžio rajono ŽŪB „Karužiškiai“, įmonės kodas 168559125, naudai.

18Priteisti iš atsakovo S. G., asmens kodas ( - ) 11 EUR (vienuolika eurų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai