Byla 2S-405-755/2015
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens (skolininkės) S. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1305-812-2015 pagal pareiškėjo skolininko J. G. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., išieškotojui UAB „Kulpės slėnis“, skolininkėms S. G., UAB „Golden capital“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas J. G. prašė panaikinti antstolio A. B. 2014-12-18 patvarkymą S-3.5 Nr. 25837, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0025/11/02677, ir priteisti iš antstolio visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad patvarkymu antstolis areštavo pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą: butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; lošimų automatų saloną su baru, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; prekybos centrą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; prekybos patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Panevėžys; kavinę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Panevėžys; ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; kavinę – barą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; prekybos patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Šiauliai. Patvarkymas neteisėtas, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus. Antstolis vykdo išieškojimą kreditoriui UAB „Kulpės slėnis“ iš trijų solidarių skolininkų – UAB „Golden capital“, J. G., S. G., todėl išieškojimas gali būti nukreiptas nebūtinai tik į pareiškėjo turtą. Vykdydamas išieškojimą, antstolis 2010-08-24 areštavo J. G. ir S. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą – 5050 vnt. UAB „Nemuno verslo centras“ paprastąsias vardines akcijas, 146 258,10 Eur vertės. J. G. ir S. G. prašė vykdyti teismo sprendimą iš šio turto, tačiau turto varžytynės nebuvo paskelbtos. 2013-11-22 antstolis areštavo bendraskoliui UAB „Golden capital“ priklausančias UAB „Nevėžio vingis“ 3 048 833 vnt. akcijas, 883 003,07 Eur vertės. Areštuoto J. G. priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra 853 945 Eur. Viso areštuoto turto vertė yra 1 883 206,17 Eur, 13 kartų didesnė už išieškomą sumą – 145 565,52 Eur. Antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, todėl antstolis pirmiausia turėjo pamėginti realizuoti areštuotas UAB „Nemuno verslo centras“ ir UAB „Nevėžio vingis“ akcijas.

3Suinteresuotas asmuo S. G. atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su pareiškėjo skundu sutinka visiškai. Prieš areštuodamas nekilnojamąjį turtą, antstolis privalėjo išspręsti su prieš tai areštuotu turtu susijusius klausimus – organizuoti šio turto pardavimo varžytynes arba panaikinti jo areštą. Kadangi antstolis neketina vykdyti išieškojimo iš UAB „Nemuno verslo centras“ akcijų, šio turto areštas nebereikalingas, todėl prašė įpareigoti antstolį panaikinti UAB „Nemuno verslo centras“ 5050 vnt. paprastųjų vardinių akcijų areštą.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 23 d. nutartimi atmetė pareiškėjo J. G. skundą dėl antstolio A. B. veiksmų bei atmetė suinteresuoto asmens S. G. prašymą įpareigoti antstolį panaikinti UAB „Nemuno verslo centras“ 5050 vnt. paprastųjų vardinių akcijų areštą.Nustatė, kad antstolis A. B. vykdo išieškojimą išieškotojo UAB „Kulpės slėnis“ (buvęs pavadinimas UAB „Invetex“) naudai iš UAB „Golden capital“, J. G., S. G. vykdomosiose bylose Nr. 0025/11/02677, Nr. 0025/11/02678, Nr. 0025/11/02679 pagal Panevėžio apygardos teismo 2011-07-18 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1000-425-2010, iš kurio matyti, kad UAB „Golden capital“, J. G., S. G. solidariai įsipareigojo iki 2015-02-20 sumokėti UAB „Kulpės slėnis“ 439 343,20 Lt skolą ir 63 265,42 Lt delspinigius, iš viso – 502 608,62 Lt. Vykdydamas išieškojimą, antstolis A. B. 2013-11-22 patvarkymu areštavo skolininko UAB „Golden capital“ turtą – UAB „Nevėžio vingis“ 3048833 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, priklausančių UAB „Golden capital“. 2010-08-24 areštuotos UAB „Nemuno verslo centras“ paprastosios vardinės akcijos, priklausančios J. G. ir S. G., 5050 vnt. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad Šiaulių apygardos teismas 2014-04-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-182-210/2014 pripažino, jog bankrutavusios UAB „Nemuno verslo centras“ veikla pasibaigė, UAB „Nemuno verslo centras“ 2014-05-21 išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Tokiu būdu, teismas darė išvadą, kad 5050 vnt. UAB „Nemuno verslo centras“ paprastųjų vardinių akcijų kaip objekto, į kurį galima nukreipti išieškojimą, nėra. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2014-12-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-833-198/2014 UAB „Golden capital“ iškelta restruktūrizavimo byla ir sustabdytas turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimas ir išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus. 2014-10-23 Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1101-210/2014 iškėlė UAB „Nevėžio vingis“ bankroto bylą. Todėl UAB „Nevėžio vingis“ akcijos, priklausančios UAB „Golden capital“, yra nelikvidus turtas. Atlikdamas vykdymo veiksmus, antstolis A. B. nustatė, kad solidarieji skolininkai neturi jokio kito nekilnojamojo bei kilnojamojo turto, į kurį galima nukreipti išieškojimą, todėl 2014-12-18 antstolis priėmė patvarkymą S-3.5 Nr. 25837 ir areštavo J. G. priklausantį nekilnojamąjį turtą: butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; lošimų automatų saloną su baru, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; prekybos centrą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; prekybos patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Panevėžys; kavinę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Panevėžys; ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; kavinę – barą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Panevėžys; prekybos patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Šiauliai. Teismas pažymėjo, jog areštuotas nekilnojamasis turtas yra įkeistas AB „Swedbank“, AB SEB bankui – pirmos eilės kreditoriams, išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto galimas tik sutinkant kreditoriui, todėl akivaizdu, kad išieškotojo UAB „Kulpės slėnis“ reikalavimai nebus tenkinami vykdymo procese iš visos areštuoto nekilnojamojo turto vertės. Atsižvelgdamas į tai, kad antstoliui pateiktas vykdomasis dokumentas dėl pakankamai didelės sumos skolos išieškojimo, jis privalo nedelsiant imtis vykdymo veiksmų išieškotojo reikalavimams užtikrinti, teismas darė išvadą, jog antstolis savo rizika ir atsakomybe priima procesinius sprendimus siekdamas realiai įvykdyti teismo sprendimą ir išlaikyti tiek skolininko, tiek ir išieškotojo (kreditoriaus) interesų pusiausvyrą. Teismo vertinimu, nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad vykdomasis dokumentas – 2014-12-18 patvarkymas S-3.5 Nr. 25837 vykdomojoje byloje Nr. 0025/11/02677 priimtas neteisėtai, todėl panaikinti pritaikytą J. G. priklausančio nekilnojamojo turto areštą nėra pagrindo. Atmesdamas suinteresuoto asmens S. G. prašymą įpareigoti antstolį panaikinti UAB „Nemuno verslo centras“ 5050 vnt. paprastųjų vardinių akcijų areštą teismas nurodė, jog byloje nėra duomenų, kad antstolis šį klausimą svarstė ir priėmė procesinį dokumentą, kurio teisėtumo klausimą svarsto teismas pagal pareikštus skundus CPK 510 str. nustatyta tvarka, todėl nėra pagrindo skirti antstoliui įpareigojimus vykdymo procese.

5Atskiruoju skundu skolininkė S. G. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį dalyje ir klausimą dėl suinteresuoto asmens S. G. pareikšto savarankiško reikalavimo išspręsti iš esmės – įpareigoti sprendimą vykdantį antstolį panaikinti UAB „Nemuno verslo centras“ 5050 vnt. paprastųjų vardinių akcijų areštą. Nurodo, kad, pagal teismo siūlomą logiką, tokio savarankiško reikalavimo teismas iš karto išspręsti negali. Pirmiausiai suinteresuotas asmuo turi kreiptis į antstolį su prašymu. Po to antstolis turėtų išspręsti klausimą savo patvarkymu. Ir tik po to, jei antstolis atsisako tenkinti prašymą, suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą su skundu, kuriuo prašo ne tik panaikinti skundžiamą antstolio patvarkymą, bet ir nustatyti antstoliui įpareigojimą atlikti tam tikrus veiksmus. Toks teismo išaiškinimas dėl procedūrų visiškai neatitinka civilinio proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų. Neaišku, kam reikia spręsti klausimą atskiroje civilinėje byloje, atskirai gaišinti teismo ir kitų vykdymo proceso dalyvių laiką, jei galima tai išspręsti šiuo metu nagrinėjamoje civilinėje byloje. Tuo labiau, kad ir civilinis procesas numato tokį procesinį institutą, kaip suinteresuoto asmens atskiras savarankiškas reikalavimas (CPK 46 str.). CPK 510 str. tvarka gali būti skundžiami ne tik antstolio atlikti veiksmai, bet ir neveikimas (veiksmų neatlikimas). Šiuo atveju neveikimą būtų galima suprasti kaip tam tikrų veiksmų neatlikimą (UAB „Nemuno verslo centras“ 5050 vnt. paprastųjų vardinių akcijų arešto nepanaikinimą), kuriuos atlikti yra būtina. Kad tai atlikti yra būtina, antstoliui turėtų būti žinoma. Be to, kad šio turto areštas yra nereikalingas, beprasmis, perteklinis, ginčo byloje nėra. Tokias aplinkybes patvirtina tiek sprendimą vykdantis antstolis savo procesiniuose dokumentuose, tiek išieškotojas, tiek ir teismas skundžiamoje nutartyje.

6Atskirasis skundas tenkinamas dalinai (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). CPK 329 str. numatytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų nenustatyta.

8Nagrinėjamoje byloje apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atmestas jos prašymas įpareigoti antstolį panaikinti UAB „Nemuno verslo centras“ 5050 vnt. paprastųjų vardinių akcijų areštą, teigdama, kad pagal CPK 510 str. gali būti skundžiami ne tik antstolio atlikti veiksmai, bet ir neveikimas. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus kaip teisiškai nepagrįstus.

9Pažymėtina, kad veiksmingas ir operatyvus teismo sprendimo vykdymas – būtina teisės į teismą įgyvendinimo sąlyga. Šiais principais grindžiamas ir CPK XXXI skyriuje įtvirtintas privalomo išankstinio skundų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme institutas. CPK 510 str. 1 d. nurodyta, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas juos atlikti. Šioje normoje nurodyti antstolio procesiniai veiksmai – tai antstolio veikla atliekant vykdymo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka ir naudojantis juose suteiktais įgalinimais (CPK 583 str. 1 d.). Paprastai vykdymo procese kylančius klausimus antstolis išsprendžia patvarkymu (CPK 613 str. 1 d.). Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi teisme ir su tuo susijusio vykdymo proceso vilkinimo, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme.

10Išankstinė skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka, procesiniai veiksmai bei jų atlikimo terminai, detaliai reglamentuojami CPK 510 str. 2 d.: skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 str. nustatytą terminą (ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo), skundą antstolis turi išnagrinėti per penkias dienas nuo jo gavimo ir priimti atitinkamą patvarkymą patenkinti skundą arba atsisakyti patenkinti skundą; jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, jis turi skundą kartu su vykdomąja byla persiųsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tais atvejais, kai antstolis per CPK 510 str. nustatytą terminą nepriima patvarkymo dėl pateikto skundo, vykdymo proceso dalyvis turi teisę kreiptis su skundu dėl antstolio veiksmų tiesiogiai į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2013). Šiuo aspektu pažymėtina, jog apeliantė netinkamai interpretuoja ir sutapatina antstolio atsisakymą atlikti veiksmus, nuo antstolio patvarkymu atsisakymo patenkinti skundą.

11Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad skolininkė S. G. kartu su atsiliepimu į pareiškėjo J. G. skundą tiesiogiai teismui pateikė prašymą įpareigoti antstolį panaikinti UAB „Nemuno verslo centras“ 5050 vnt. paprastųjų vardinių akcijų areštą. Panevėžio miesto apylinkės teismas apeliacine tvarka skundžiama nutartimi tokį apeliantės prašymą atmetė. Atsižvelgiant į tai, kad S. G. reikalavimas dėl antstolio veiksmų buvo adresuotas ir pateiktas pirmiausia ne antstoliui, kurio veiksmai (veiksmų neatlikimas) skundžiami, o tiesiogiai Panevėžio miesto apylinkės teismui, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs CPK 510 str. numatytos išankstinės ne teisme nagrinėjimo tvarkos nesilaikymą, pagrįstai skolininkės S. G. reikalavimą įpareigoti antstolį panaikinti UAB „Nemuno verslo centras“ 5050 vnt. paprastųjų vardinių akcijų areštą iš esmės pagrįstai netenkino.

12Vienok, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės prašymas turėjo būti paliktas nenagrinėtu CPK 296 str. 1 p. pagrindu ,o ne atmestas. Nurodyta norma skelbia, jog teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka. Kasacinio teismo pastebėta, jog veiksmingas ir operatyvus teismo sprendimo vykdymas – būtina teisės į teismą įgyvendinimo sąlyga. Šiais principais inter alia grindžiamas ir CPK XXXI skyriuje įtvirtintas privalomo išankstinio skundų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme institutas. CPK 510 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas juos atlikti. Šioje normoje nurodyti antstolio procesiniai veiksmai – tai antstolio veikla atliekant vykdymo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka ir naudojantis juose suteiktais įgalinimais (CPK 583 str. 1 dalis). Paprastai vykdymo procese kylančius klausimus antstolis išsprendžia patvarkymu (CPK 613 str.1 dalis). Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi teisme ir su tuo susijusio vykdymo proceso vilkinimo, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme. Išankstinė skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka, inter alia procesiniai veiksmai bei jų atlikimo terminai, detaliai reglamentuojama CPK 510 straipsnio 2 dalyje: skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą (ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo), skundą antstolis turi išnagrinėti per penkias dienas nuo jo gavimo ir priimti atitinkamą patvarkymą patenkinti skundą arba atsisakyti patenkinti skundą; jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, jis turi skundą kartu su vykdomąja byla persiųsti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė

13( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2013. Teismų praktika. 2013, 40, p. 232-237).

14Teismui tiesiogiai nagrinėjant skolininko reikalavimą antstoliui atlikti konkretų veiksmą (šiuo atveju panaikinti areštą) , teismas turėtų jį nagrinėti ta apimtimi, kuri nebuvo nagrinėta neteismine tvarka. Tokia situacija iš dalies būtų paneigta CPK 510 str. 1 d. numatyta antstolių procesinių veiksmų apskundimo tvarka. Pažymėtina, jog su atskiruoju skundu nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, jog apeliantė su analogišku skundu (prašymu) būtų kreipusis tiesiogiai į antstolį. Kadangi ginčo klausimu dar galima kreiptis į antstolį dėl arešto panaikinimo, S. G. prašymas turėjo būti paliekamas nenagrinėtu.Dėl šios procesinės priežasties nutartis keistina.

15Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios sudarytų prielaidas skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantė nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis keičiama kiek tai liečia S. G. prašymą (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 296 str.1 p., teismas

Nutarė

17Panevėžio miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartį pakeisti, nutarties dalį, kuria S. G. prašymas atmestas, panaikinti ir toje dalyje priimti naują nutartį- S. G. prašymą palikti nenagrinėtu.

18Kitose dalyse teismo nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai