Byla 2-752-563/2012
Dėl baudos už nekonkuravimo susitarimo pažeidimą priteisimo ir pagal atsakovų A. B. ir R. Č. priešieškinį ieškovei UAB „Marilita“ dėl susitarimų pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, sekretoriaujant Algidai Guobei, dalyvaujant ieškovės UAB „Marilita“ atstovams advokatui Henrikui Mackevičiui, Natalijai Petruček, atsakovams A. B. (A. B.), R. Č., atsakovų atstovui advokatui Sauliui-Gintarui Vaičiūnui, vertėjai Danutei Kontarienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Marilita“ ieškinį atsakovams A. B. ir R. Č. dėl baudos už nekonkuravimo susitarimo pažeidimą priteisimo ir pagal atsakovų A. B. ir R. Č. priešieškinį ieškovei UAB „Marilita“ dėl susitarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo R. Č. 15720,00 Lt baudos, o iš atsakovo A. B. 15600,00 Lt baudos už nekonkuravimo susitarimo pažeidimą. Nurodė, kad atsakovai pažeidė su jais sudarytų nekonkuravimo susitarimų sąlygas, dalyvaudami UAB „Baltic Escella“, kuri verčiasi analogiškomis jūrų laivų aprūpinimo paslaugomis kaip ir ieškovė, veikloje. Nekonkuravimo susitarimai buvo sudaryti laisva šalių valia, yra galiojantys, todėl, atsakovams nevykdant nekonkuravimo susitarimais prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė įgijo teisę reikalauti iš atsakovų susitarimuose numatytų baudų (t.1, b.l. 3-4).

3Ieškovės atstovas advokatas H. Mackevičius teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus ieškinyje nurodytais motyvais ir prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

4Atsakovai su ieškiniu nesutinka (t.1, b.l. 68-71, 76-78), pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento 2010-12-22 tarp A. B. ir UAB „Marilita“ bei 2010-10-20 tarp R. Č. ir UAB „Marilita“ sudarytus nekonkuravimo susitarimus; priteisti iš ieškovės atsakovų naudai turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad susitarimuose nėra privalomo elemento – materialinės kompensacijos darbuotojui už laikotarpį, kai pagal susitarimo sąlygas bus ribojamos jo galimybės užsiimti veikla, susijusia su ieškovės įmonėje vykdyta veikla, be to, susitarimuose numatyti 18 ir 24 mėnesių terminai, kada atsakovams yra taikomi jų teisių suvaržymai, už šį laikotarpį negaunant jokios kompensacijos, neatitinka protingumo, teisingumo bei sąžiningumo kriterijų. Pasirašant susitarimus, nebuvo leista tartis dėl jų sąlygų, susitarimų sąlyga, suteikianti teisę nutraukti susitarimą tik darbdaviui, yra nesąžininga darbuotojo, kaip silpnesnės šalies atžvilgiu. Nekonkuravimo susitarimai pripažintini negaliojančiais, kadangi blogina atsakovų – darbuotojų – padėtį, o darbdavio, priešingai, nepagrįstai gerina, prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei (t.1, b.l. 84-85).

5Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad priešieškinys turi būti tenkinamas LR CK 1.80 straipsnio pagrindu, nes nekonkuravimo susitarimai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, konkrečiai LR CK 2.164 straipsnio 4 daliai, kuri numato prekybos agento teisę į kompensaciją.

6Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, šalių, jų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas R. Č. 2008-02-07 sudarė darbo sutartį, pagal kurią R. Č. priimtas dirbti UAB „Marilita“ vairuotojo-ekspeditoriaus pareigose, o 2008-12-30 pakeitus darbo sutartį – aprūpinimo skyriaus vadovo pareigose. 2010-10-20 ieškovė ir atsakovas R. Č. sudarė nekonkuravimo susitarimą, pagal kurio 2.1 punktą visą darbo sutarties laikotarpį ir 2 metus po darbo sutarties pasibaigimo atsakovas įsipareigojo be išankstinio rašytinio ieškovės sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai, atskirai ar kartu, ar bet kokio kito asmens vardu nekonkuruoti su ieškove ES valstybių teritorijoje (t.1, b.l. 22-25, 26-28). Ieškovė su atsakovu R. Č. darbo sutartį nutraukė 2011-08-31 LR DK 127 straipsnio 1 dalies pagrindu (t.1, b.l. 24, 29, 30). Tarp ieškovės ir atsakovo A. B. darbo sutartis, pagal kurią A. B. priimamas dirbti laivų aprūpinimo agento pareigose, sudaryta 2010-12-22. Tos pačios dienos data tarp ieškovės ir atsakovo A. B. sudarytas ir nekonkuravimo susitarimas, kurio 2.1 punkte nustatyti analogiški nekonkuravimo įsipareigojimai, kaip ir minėtame 2010-10-20 nekonkuravimo susitarime, tik nustatomas trumpesnis, 18 mėnesių, draudimo konkuruoti terminas bei išplečiama nekonkuravimo teritorija (NVS valstybių teritorija) (t.1, b.l. 31-33, 34-36). Darbo sutartis tarp ieškovės ir atsakovo A. B. nutraukta 2011-03-16 tuo pačiu LR DK 127 straipsnio 1 dalies pagrindu (t.1, b.l. 33, 37, 38). Taip pat nustatyta, kad 2011-04-05 įregistruota UAB „Baltic Escella“, kurios vienas iš veiklos objektų yra laivų paslaugos ir aprūpinimas, t.y. veikla, analogiška ieškovės vykdomai veiklai. Viena iš įmonės steigėjų ir akcininkių buvo atsakovo R. Č. sutuoktinė J. K. (dabar Č.) (t.1, b.l. 42-45, 46). Atsakovas R. Č. nuo 2011-09-01, o atsakovas A. B. nuo 2011-05-02 dirba UAB „Baltic Escella“. Ieškovė kreipėsi į atsakovus dėl nekonkuravimo susitarimų pažeidimo, atsakovams nesutikus su ieškovės pretenzijomis (t.1, b.l. 47-48, 49-50, 51-52, 53-54, 57-59), ieškovė kreipėsi į teismą dėl baudų už nekonkuravimo susitarimo pažeidimą priteisimo, o atsakovai pareiškė reikalavimus pripažinti nekonkuravimo susitarimus negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

8Vienas iš pagrindinių civilinės teisės principų, be kurio neįmanoma privačia iniciatyva grindžiama rinkos ekonomika, yra sutarčių laisvės principas. DK normos nekonkuravimo susitarimų nereglamentuoja. Nagrinėjami nekonkuravimo susitarimai šalių sudaryti joms veikiant kaip civilinių teisinių santykių subjektams ir tų susitarimų pagrindu tarp šalių yra atsiradę civiliniai teisiniai santykiai, kuriems DK netaikytinas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno žmogaus teisė laisvai pasirinkti darbą nevertintina kaip absoliuti. Ši nuostata jokiu būdu negali būti traktuojama kaip garantuojanti, jog kiekvienas asmuo turės darbą arba jog asmuo gaus konkretų pageidaujamą darbą. Nurodyta nuostata neužkerta galimybės tam tikrais pagrindais apriboti priėmimo į darbą, ji taip pat nevertintina kaip ribojanti sutarčių laisvę ir draudžianti sutarties šalims laisvai sudaryti nekonkuravimo susitarimą. CK leidžia sudaryti nekonkuravimo susitarimus. Savaime toks susitarimas neprieštarauja įstatymui. Teisėtai sudarytas ir galiojantis nekonkuravimo susitarimas jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Jis gali būti pripažintas negaliojančiu teismine tvarka, CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais. Kadangi nekonkuravimo susitarimas savaime neprieštarauja įstatymams, tai jis, kaip sandoris, priskirtinas nuginčijamiems sandoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2007).

9Nagrinėjamu atveju atsakovams, pareiškus reikalavimą dėl nekonkuravimo susitarimų pripažinimo negaliojančiais, tenka pareiga įrodyti, kad susitarimai buvo sudaryti primetant jiems ieškovės valią, neatitiko šalių interesų pusiausvyros, nes atsakovams nebuvo numatyta kompensacija (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad priešieškinį atsakovai pareiškė tik ieškovei kreipusis į teismą, nei pasirašant ginčijamus susitarimus, nei nutraukiant darbo sutartis atsakovai klausimo dėl susitarimų galiojimo nekėlė. Nepagrįsti atsakovų teiginiai, kad nekonkuravimo susitarimus privalėjo pasirašyti visi įmonės darbuotojai ir nebuvo leista tartis dėl susitarimo sąlygų. Liudytojais byloje apklausti ieškovės darbuotojai J. T., U. B., J. Z. patvirtino, kad su jomis nekonkuravimo susitarimai nėra sudaryti. Pats atsakovas R. Č. teismo posėdžio metu patvirtino, kad nekonkuravimo susitarimą pasirašė ne iš karto, kalbėjosi su UAB „Marilita“ vadove dėl susitarimo sąlygų, buvo deramasi dėl nekonkuravimo termino nustatymo, jis pats tarėsi su pažįstamais ir domėjosi internete esančia informacija apie tokio pobūdžio susitarimus, klausimų dėl kompensacijos dydžio nustatymo nė viena iš sutarties šalių nekėlė, todėl aptarus visas sąlygas sutartis buvo pasirašyta. Atsakovas teismo posėdžio metu negalėjo nurodyti, kokia kompensacija galėtų būti numatyta pagal šalių susitarimą, šio klausimo net nesvarstė pasirašant sutartį ir šiuo metu net nepageidauja gauti jokios kompensacijos. Atsakovas A. B. nurodė, kad nekonkuravimo susitarimas buvo sudarytas kelias dienas vėliau nei darbo sutartis, jis pats nesiaiškino ir nesidomėjo nekonkuravimo susitarimo sąlygomis, pasitikėjo įmonės direktorės pavaduotuoju O. P., susitarimą pasirašė net jo neperskaitęs, kompensacijos pagal susitarimą gauti nenori. Liudytojas O. P. patvirtino, kad, pasirašant nekonkuravimo susitarimą su A. B., jokių problemų nekilo, A. B. klausimo dėl kompensacijos mokėjimo nekėlė.

10Pažymėtina, kad aplinkybė, jog sudarant susitarimą dėl nekonkuravimo nebuvo nustatyta darbuotojui kompensacija už tokio susitarimo laikymąsi, savaime nereiškia, kad susitarimas nesąžiningas, pažeidžiantis šalių interesų pusiausvyrą ir negalioja. Atsakovams tenka pareiga įrodyti, kad specialaus kompensavimo už nekonkuravimo sąlygą nenumatymas pažeidė jų interesus – t.y. jie dėl to atsidūrė blogesnėje padėtyje negu iki susitarimo sudarymo, patyrė nuostolių ar kt. Nekonkuravimas su darbdaviu laikytinas sudėtine lojalumo darbdaviui pareigos dalimi. Už deramą visų darbuotojo įsipareigojimų darbdaviui vykdymą buvo mokamas pakankamas darbo užmokestis (t.1, b.l. 98-99, 100). Atsakovai nepateikė įrodymų, kad juos būtų netenkinęs gaunamo darbo užmokesčio dydis, jo mokėjimo tvarka, kitos darbo sąlygos, pretenzijas buvusiam darbdaviui atsakovai ėmė reikšti tik teisminio bylos nagrinėjimo metu, tačiau įrodymų pretenzijoms pagrįsti nepateikė. Pakankamas darbo apmokėjimas laikytina ne tik atlyginimu už atliekamą tiesioginį darbą, bet pakankama kompensacija už nekonkuravimo reikalavimo vykdymą galiojant darbo sutarčiai. Dėl to nėra pagrindo susitarimus dėl nekonkuravimo vertinti kaip nesąžiningus, iškreipiančius susitariančių šalių interesų pusiausvyrą.

11Byloje nustatyta ir įrodyta, kad atsakovai su ieškove sudarytus nekonkuravimo susitarimus pažeidė – atsakovas A. B., nors ir nebuvo UAB „Baltic Escella“ steigėjas, tačiau buvo paskirtas steigėjų atstovu, turinčiu teisę atlikti visus su steigiamos bendrovės įregistravimu susijusius veiksmus, taigi tokiu būdu jis dalyvavo steigiant su ieškove konkuruojančią įmonę, be to, nepraėjus nė dvejiems mėnesiams po darbo sutarties nutraukimo su UAB „Marilita“ jis įsidarbino naujai įsteigtoje įmonėje UAB „Baltic Escella“. Atsakovas R. Č. UAB „Baltic Escella“ įsidarbino jau kitą dieną po darbo sutarties nutraukimo su ieškove, minėta, kad jo dabartinė sutuoktinė J. K. (dabar Č.) buvo viena iš įmonės steigėjų ir akcininkių. A. B. teismo posėdžio metu patvirtino, kad jo darbas UAB „Baltic Escella“ iš dalies yra susijęs su laivų aprūpinimu, tai patvirtina ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai,- iš prašymo, pateikto UAB „Baltic Escella“ Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai „Bega“, matyti, kad atsakovas A. B. kartu su atsakovu R. Č. teikė agentavimo paslaugas tam pačiam laivui „Resolute“, kurį aptarnaudavo ir dirbdami ieškovės įmonėje (t.2, b.l. 11).

12Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, taip pat jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.70 str. 1 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Viena iš netesybų rūšių yra bauda. Bauda, kaip netesybos, tai iš anksto įstatymu arba sutartimi nustatyta konkreti pinigų suma arba atitinkama procentinė užtikrinamosios prievolės sumos išraiška (CK 6.71 str. 2 d.). Esminiai baudos skirtumai nuo kitos netesybų rūšies – delspinigių – yra tai, kad ji gali būti nustatoma ne tik už sutarties įvykdymo termino praleidimą, bet ir už kitaip išreikštą sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, yra vienkartinė (neturi tęstinio pobūdžio), nėra skaičiuojama už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo laiko tarpą (pavyzdžiui, už kiekvieną praleistą dieną, savaitę ir pan.).

13Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Sutartyje nustatydamos netesybų dydį, šalys gali susitarti dėl nuostolių ir netesybų (išskyrus įstatymines netesybas) santykio bei tokiu būdu konkretizuoti sutartinės civilinės atsakomybės ir prievolės įvykdymo užtikrinimo ypatumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

14Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovai, netiesiogiai dalyvaudami su ieškove konkuruojančios įmonės steigime, o vėliau įsidarbindami toje įmonėje, pažeidė tarp šalių sudarytus nekonkuravimo susitarimus. 2010-10-20 nekonkuravimo susitarimo, sudaryto su atsakovu R. Č., 2.3 punkte šalys susitarė, kad darbuotojas bus atleistas nuo nekonkuravimo įsipareigojimų, gavęs rašytinį bendrovės sutikimą arba sumokėjus prieš nutraukiant darbo sutartį, arba pasirašius garantiją – laidavimą sumokėti per 6 mėn. laikotarpį nustatytą baudą, kurios dydis lygus 12 darbuotojo mėnesinių atlyginimų sumai. 2010-12-22 nekonkuravimo susitarimo, sudaryto su atsakovu A. B., 5.1 punkte šalys susitarė, kad nekonkuravimo bei neviliojimo įsipareigojimų pažeidimo atveju, jei pažeidimas neištaisomas per 14 dienų nuo atitinkamo pranešimo apie pažeidimą, darbuotojas įsipareigoja sumokėti ieškovei 12 darbuotojo mėnesinių atlyginimų dydžio baudą. Ieškovė pagal minėtus susitarimus paskaičiavo atsakovui R. Č. 15720,00 Lt baudos, o atsakovui A. B. 15600,00 Lt baudos. Atsakovai nekonkuravimo susitarimus pasirašė sąmoningai, veikdami apdairiai ir rūpestingai, turėjo suprasti jų reikšmę ir pasekmes ieškovės verslui bei savo darbinei veiklai ir ateičiai.

15Teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes ir ištirtus įrodymus byloje, daro išvadą, kad ieškovė pagrįstai apskaičiavo priteistinų baudų dydį, todėl ieškovės reikalavimai tenkintini, o atsakovų priešieškinys, kaip nepagrįstas ir neįrodytas, atmestinas.

16Ieškovė sumokėjo 936,60 Lt žyminio mokesčio ir turėjo 3630,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso turėjo 4566,60 Lt bylinėjimosi išlaidų. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovei bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai priteistinų baudų dydžiui: iš atsakovo R. Č. – 2291,98 Lt, iš atsakovo A. B. – 2274,62 Lt. Atsakovams jų turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 265, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovo R. Č. 15720,00 Lt baudos ir 2291,98 Lt bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovo A. B. (A. B.) 15600,00 Lt baudos ir 2274,62 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Marilita“ naudai.

20Priešieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo... 3. Ieškovės atstovas advokatas H. Mackevičius teismo posėdžio metu palaikė... 4. Atsakovai su ieškiniu nesutinka (t.1, b.l. 68-71, 76-78), pateikė teismui... 5. Atsakovų atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad... 6. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinys atmestinas.... 7. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, šalių, jų atstovų paaiškinimų... 8. Vienas iš pagrindinių civilinės teisės principų, be kurio neįmanoma... 9. Nagrinėjamu atveju atsakovams, pareiškus reikalavimą dėl nekonkuravimo... 10. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog sudarant susitarimą dėl nekonkuravimo... 11. Byloje nustatyta ir įrodyta, kad atsakovai su ieškove sudarytus nekonkuravimo... 12. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 13. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 14. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovai, netiesiogiai dalyvaudami su... 15. Teismas, įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes ir ištirtus įrodymus... 16. Ieškovė sumokėjo 936,60 Lt žyminio mokesčio ir turėjo 3630,00 Lt... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264,... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo R. Č. 15720,00 Lt baudos ir 2291,98 Lt bylinėjimosi... 20. Priešieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...