Byla I-1247-257/2007

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė,

2susipažinusi su V. P. skundu dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai neprieštarauja LR Konstitucijai ir dėl priteisimo iš Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį buvo privalu išmokėti,

Nustatė

32007-01-11 Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo gautas V. P. skundas dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai neprieštarauja LR Konstitucijai ir dėl priteisimo iš Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį buvo privalu išmokėti.

4Pareiškėjos skundas atsisakytinas priimti, nes byla nepriskirtina tam teismui.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas, išskyrus bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo.

6Kaip matyti iš skundo turinio, atsakovas šiuo atveju yra Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, todėl byla yra teisminga Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Dėl šios priežasties pareiškėjos skundas atsisakytinas priimti.

7Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis ABTĮ 35 str., 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

8V. P. skundą dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimai neprieštarauja LR Konstitucijai ir dėl priteisimo iš Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį buvo privalu išmokėti, atsisakyti priimti, nes byla nepriskirtina tam teismui, bei pasiūlyti pareiškėjai kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjai.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Šiaulių apygardos administracinį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai