Byla II-1584-561/2009
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2009-09-28 nutarimo, kuriuo V. M. paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjui V. M., administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos atstovams Ž. Cicinui bei A. Cibulskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. M. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2009-09-28 nutarimo, kuriuo V. M. paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

52009-09-23 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros vyr. valst. inspektorius surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl V. M. padaryto pažeidimo, numatyto LR ATPK 85 str. 4 d., kadangi V. M. 2009-09-23, veikdamas bendrai su S. B., Ukmergės rajone, ( - ) seniūnijoje, netoli ( - ) kaimo esančiuose laukuose, neturėdamas medžioklei reikalingų dokumentų, neteisėtai sumedžiojo stirnos patiną, medžioklėje panaudojant nenustatytos markės šaunamąjį ginklą, kurį turėjo S. B., tuo pažeidžiant Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-07-27 įsakymu Nr. 258, 18, 60.1, 60.2 punktų reikalavimus ir padarė žalą laukinei gyvūnijai.

6Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2009-09-28 nutarimu dėl padaryto pažeidimo V. M. pagal LR ATPK 85 str. 4 d. buvo paskirta administracinė nuobauda - 2000 litų dydžio bauda.

7Skunde teismui V. M. prašė panaikinti minėtą nutarimą.

8Savo reikalavimus V. M. pagrindė tuo, kad jis nemedžiojo, o tik vaikščiojo kartu su S. B. po mišką, kad šaudė pistoletu į taikinius.

9Teisminio nagrinėjimo metu V. M. patvirtino skunde išdėstytas aplinkybes, negalėdamas aiškiai pasakyti, kodėl ginčo nutarimo priėmimo dieną jis sutiko su jam inkriminuojama veikla.

10Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros atstovai teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad nutarimas skirti V. M. administracinę nuobaudą yra teisėtas ir pagrįstas.

11Liudytojas S. B. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2009-09-23 vakare kartu su V. M. ėjo pašaudyti į taikinį S. B. pistoletu, kad jie turėjo su savimi žiūronus, kad jokių kitų šūvių negirdėjo, kad rado nušautą stirniną. Būnat prie žvėries, pasigirdo riksmai, šūviai, todėl jie bėgo. S. B. girdėjo, kaip žmonės mušė V. M.

12Liudytojas H. S. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2009-09-23 jam paskambino girininkas V. Š. ir pranešė, kad pamiškėje mato du brakonierius bei prašė atvykti. Paėmęs kitus medžiotojus, H. S. nuvyko į vietą, kur pamatė du vyrus, apsivilkusius kareiviška marga uniforma. Bandant vyrus sulaikyti, vyras, buvęs su šautuvu, pabėgo, o V. M. buvo rastas griovyje ir sulaikytas.

13Liudytojas V. Š. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad jis dirba girininku, kad 2009-09-23 iš atsitiktinio asmens gavo informaciją, jog du asmenys medioja netoli ( - ) kaimo, kad jis nuvykęs į vietą ir supratęs, kad sulaikant brakonierius, reikės pagalbos, paskambino H. S. bei prašė atvykti. V. Š. matė du vyrus, apsivilkusius kareiviška marga uniforma, abu turėjo šautuvus. Bandant vyrus sulaikyti, vienas iš jų pabėgo, o V. M. buvo rastas griovyje ir sulaikytas, tačiau ginklo nepavyko rasti. V. Š. pabrėžė, kad buvo rastas negyvas stirninas, kuris buvo nušautas neseniai, o jame buvo dvi kulkos.

14Liudytojas A. Š. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2009-09-23 paskambino girininkas V. Š. ir pranešė, kad jų medžioklės plotuose mato du brakonierius bei prašė atvykti. Nuvykus į vietą, A. Š. pamatė, kad girininkas vejasi vieną iš vyrų. Vienas iš vyrų buvo sulaikytas, tačiau ginklo jis tuo metu neturėjo. A. Š. pabrėžė, kad buvo rastas negyvas stirninas, kuris buvo nušautas neseniai, o V. M. paaiškino, kad su draugu medžiojo.

15Skundas atmestinas.

16V. M. veika pagal LR ATPK 85 str. 4 d. yra kvalifikuota teisingai, administracinė nuobauda jam yra paskirta pagrįstai. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, patvirtinantis, kad V. M. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18 punktą, nustatantį, jog medžioklės metu privaloma turėti nustatytus dokumentus, tačiau tokių dokumentų V. M. neturėjo; kad V. M. pažeidė taisyklių 60.1 punktą, nustatantį, jog draudžiama būti medžioklės plotuose su medžioklės įrankiais, medžiokliniais paukščiais arba palaidais šunimis, vienam arba keliems asmenims, neturintiems teisės medžioti, tačiau šiuos reikalavimus V. M. pažeidė; kad V. M. pažeidė taisyklių 60.2 punktą, nustatantį, jog draudžiama būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu šautuvu, kitais medžioklės įrankiais, medžiokliniais paukščiais arba palaidais šunimis, ar medžioklės produkcija vienam ar keliems turintiems teisę medžioti asmenims be būtinų ar teisingai užpildytų medžioklės dokumentų, tačiau šiuos reikalavimus V. M. pažeidė; fotonuotraukos, patvirtinančios, jog buvo nušautas stirninas; liudytojų H. S., V. Š. bei A. Š. paaiškinimai, patvirtinantys, jog V. M. minėtą dieną minėtu laiku medžiojo netoli ( - ) kaimo esančiuose laukuose; įrodo, kad V. M. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 18, 60.1 bei 60.2 punktus bei įvykdė pažeidimą, numatytą LR ATPK 85 str. 4 d..

17V. M. parodymus, kad jis neįvykdė minėto teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 85 str. 4 d., kad jo prisipažinimas buvo paimtas per prievartą, teismas vertina kaip siekį išvengti griežtos administracinės atsakomybės už neteisėtus veiksmus bei kaip bandymą suklaidinti teismą, o šiuos V. M. parodymus visiškai paneigia liudytojų H. S., V. Š. bei A. Š. paaiškinimai, kurie yra objektyvūs, nuoseklūs ir teisingi ir kuriais nėra pagrindo netikėti, kita šioje byloje surinkta ir ištirta medžiaga. Teismas daro išvadą, kad V. M. administracinė byla buvo nagrinėjama praėjus 5 dienoms po įvykio, tačiau jokių prieštaravimų dėl įvykio aplinkybių V. M. nepateikė ir tai patvirtina, jog V. M. klaidina teismą.

18S. B. parodymus, kad V. M. neįvykdė minėto teisės pažeidimo, teismas vertina kaip bandymą suklaidinti teismą, kadangi S. B. yra suinteresuotas bylos baigtimi, jis yra kaltinamas veikęs kartu su V. M., o šiuos S. B. parodymus visiškai paneigia liudytojų H. S., V. Š. bei A. Š. paaiškinimai, kurie yra objektyvūs, nuoseklūs ir teisingi ir kuriais nėra pagrindo netikėti, kita šioje byloje surinkta ir ištirta medžiaga.

19Atsižvelgdamas į padarytojo pažeidimo pobūdį ir jo pavojingumo laipsnį, į pažeidėjo asmenybę ir į bylos aplinkybes, nustatęs, kad V. M. nedirba, kad per vienerius metus nėra baustas už analogiškus administracinės teisės reikalavimų pažeidimus, kad V. M. buvo paskirta minimali bauda, numatyta sankcijoje, vadovaudamasis teisingumo bei protingumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti LR ATPK 20 str., gali būti pasiekti, paliekant galioti V. M. paskirtą administracinę nuobaudą, numatytą padarytojo pažeidimo sankcijos ribose.

20Vadovaujantis LR ABTĮ 124 str. 1 d. 1 p., 128 str., teismas

Nutarė

21pareiškėjo V. M. skundo netenkinti.

22Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros 2009-09-28 nutarimą, kuriuo V. M. buvo paskirta administracinė nuobauda - 2000 litų dydžio bauda už pažeidimą, numatytą LR ATPK 85 str. 4 d., palikti nepakeistą.

23Nutartis per 10 d. gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas,... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 5. 2009-09-23 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono... 6. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros... 7. Skunde teismui V. M. prašė panaikinti minėtą nutarimą.... 8. Savo reikalavimus V. M. pagrindė tuo, kad jis nemedžiojo, o tik vaikščiojo... 9. Teisminio nagrinėjimo metu V. M. patvirtino skunde išdėstytas aplinkybes,... 10. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros... 11. Liudytojas S. B. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2009-09-23 vakare... 12. Liudytojas H. S. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2009-09-23 jam... 13. Liudytojas V. Š. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad jis dirba... 14. Liudytojas A. Š. teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2009-09-23... 15. Skundas atmestinas.... 16. V. M. veika pagal LR ATPK 85 str. 4 d. yra kvalifikuota... 17. V. M. parodymus, kad jis neįvykdė minėto teisės pažeidimo, numatyto LR 18. S. B. parodymus, kad V. M. neįvykdė minėto teisės pažeidimo, teismas... 19. Atsižvelgdamas į padarytojo pažeidimo pobūdį ir jo pavojingumo laipsnį,... 20. Vadovaujantis LR ABTĮ 124 str. 1 d. 1 p., 128 str., teismas... 21. pareiškėjo V. M. skundo netenkinti.... 22. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros... 23. Nutartis per 10 d. gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam...