Byla 2-282-425/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, teismo posėdžio sekretorė Rimutė Markelevičienė, dalyvaujant: ieškovo BAB „Iglus“ bankroto administratoriaus UAB „Seturas“ įgaliotam asmeniui A. Č., atstovui advokatui Rimvydui Jasevičiui,

2atsakovo UAB „DOJUS agro“ atstovui advokatui Virgilijui Kaupui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB „Iglus“ ieškinį atsakovui UAB „DOJUS agro“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, UAB „Ribinis būvis“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo,

Nustatė

4Ieškovas BAB „Iglus“ 2012-07-17 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas:

  1. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2011-09-16 ieškovo AB „Iglus“ ir atsakovo UAB „DOJUS agro“ sudarytą papildomą susitarimą prie Rangos sutarties Nr. DDJ-2010/10/07, pagal kurį šalys susitarė, kad atsakovas iš ieškovui mokėtinų sumų sulaiko 825 000 Lt sumą, kuri bus išmokėta dalimis, ištaisius nustatytus defektus.
  2. Priteisti iš atsakovo UAB „DOJUS agro“ ieškovo BAB“Iglus“ naudai 1 605 622,60 Lt už atliktus statybos rangos darbus bei nuo priteistos sumos 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Panevėžio apygardos teismas 2013-03-01 nutartimi sustabdė nagrinėjimą civilinės bylos pagal ieškovo BAB „Iglus“ ieškinį atsakovui UAB „DOJUS agro“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, UAB „Ribinis būvis“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėti apeliaciniai skundai dėl Panevėžio apygardos teismo 2012m. kovo 19d. ir 2012m. balandžio 4d. priimtų sprendimų civilinėse bylose Nr.2-393-425/2012 bei Nr.2-401-425/2012.

6Panevėžio apygardos teismas 2013-11-05 nutartimi atnaujino nagrinėjimą civilinės bylos pagal ieškovo BAB „Iglus“ ieškinį atsakovui UAB „DOJUS agro“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, UAB „Ribinis būvis“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo ir bylą skirti nagrinėti teismo posėdyje 2013-12- 13d.

7Teismo posėdyje ieškovo ir atsakovo atstovai pateikė teismui 2013-12-12 sudarytą taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti. Ieškovo BAB „Iglus“ atstovai paaiškino, kad BAB „Iglus“ kreditorių komitetas 2013-12-12 posėdyje aptarė taikos sutarties su atsakovu UAB „DOJUS agro“ sąlygas ir įgaliojo bankroto administratoriaus UAB „Seturas“ įgaliotą asmenį A. Č. pasirašyti taikos sutartį šioje byloje. Atsakovo UAB „DOJUS agro“ atstovas patvirtino, kad atsakovas, nagrinėjamoje byloje sudarius sutartį su ieškovu, sutinka sumokėti žyminio mokesčio dalį į valstybės biudžetą.

8Prašymas patvirtinti šalių sudarytą Taikos sutartį tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d. nustato, kad šalys gali užbaigti ginčą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.2d. įpareigoja teismą netvirtinti taikos sutarties, jeigu ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140str.3d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos.

10Civilinę bylą pagal ieškovo BAB „Iglus“ ieškinį atsakovui UAB „DOJUS agro“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, UAB „Ribinis būvis“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo nagrinėjantis teismas nenustatė, kad šalių sudaryta ir pateikta teismui tvirtinti Taikos sutartis prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl teismas neturi pagrindo netvirtinti pateiktos Taikos sutarties. Vadovaujantis CPK 80str..1d.1p., 87str.2d. bei atsakovo UAB „DOJUS agro“ atstovu sutikimu, į valstybės pajamas mokėtinas žyminis mokestis, šalims sudarius taikos sutartį, priteistinas iš atsakovo UAB „DOJUS agro“. Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina, vadovaujantis CPK 293str.5p. nagrinėjama civilinė byla nutrauktina.

11Vadovaujantis CPK 42str.1d., 293str.5p., 290-291 str.str.,

Nutarė

12

  1. Civilinėje byloje pagal bylą pagal ieškovo BAB „Iglus“ ieškinį atsakovui UAB „DOJUS agro“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, UAB „Ribinis būvis“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo patvirtinti šalių 2013m. gruodžio 12d. sudarytą Taikos sutartį tokio turinio:
Ieškovas Bankrutuojanti AB „Iglus", juridinio asmens kodas 24757335, buveinės adresas Tinklų g. 9A, LT-35115 Panevėžys, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Seturas" įgalioto asmens A. Č., veikiančio pagal Panevėžio apygardos teismo nutartį, iš vienos pusės, ir Atsakovas UAB „DOJUS agro", juridinio asmens kodas 110360528, buveinės adresas Palangos g. 2-32, LT-011118 Vilnius, atstovaujama advokato Virgilijaus Kaupo, veikiančio pagal Bendrovės pasirašytą 2013-12-10 atstovavimo sutartį, iš kitos pusės, kartu Ieškovas ir Atsakovas toliau vadinami „Šalys",

13vadovaudamosi LR Civilinio proceso kodekso 7 straipsnyje įtvirtintais proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais,

14atsižvelgdamos į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus,

15atsižvelgdamos į tai, kad įsiteisėjusiais Panevėžio apygardos teismo sprendimais finansiniai reikalavimai, kylantys iš darbo santykių, sudaro 601.158 litus,

16derindamos ieškovo Bankrutuojančios AB "Iglus", kaip rangovo, ir jos kreditorių bei atsakovo UAB „DOJUS agro", kaip užsakovo, viešuosius ir privačius interesus,

17Įvertindamos Salių tarpusavio sėkmingą bendradarbiavimą ginant Bankrutuojančios AB "Iglus" ir jos kreditorių bei UAB „DOJUS agro" interesus dalyvaujant Panevėžio miesto apylinkės ir Panevėžio apygardos teismuose, Vilniaus miesto apylinkės bei Vilniaus apygardos teismuose ir Lietuvos Apeliaciniame teisme nagrinėtose civilinėse bylose pagal subrangovų pretenzijas Bankrutuojančiai AB "Iglus", kaip genrangovui, bei UAB „DOJUS agro", kaip užsakovui,

18siekdamos civilinį teisinį ginčą nagrinėjamą Panevėžio apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-282-425/2013, pagal: (a) ieškovo reikalavimą priteisti ieškovui iš atsakovo 1.605.622,60 Lt už atliktus statybos rangos darbus; (b atsakovo atsikirtimus dėl ieškovo neatliktų bei netinkamai ir su žymiais defektais atliktų statybos rangos darbų bei garantijų atliktiems darbams nesuteikimo, taip pat dėl ieškovo vienašališkai surašytų darbų aktų panaikinimo, išspręsti greitai ir taikiai bei užkirsti kelią kilti ilgai trunkantiems teisminiams ginčams ateityje (dėl ekspertizių atlikimo ir pan.) ir todėl patirti papildomų išlaidų, vadovaudamosi Civilinio kodekso 6.983 straipsniu, 6.985 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu susitaria Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamą tarp Šalių civilinę bylą Nr. 2-282-425/2013 užbaigti šia Taikos sutartimi žemiau išdėstytomis sąlygomis: 1. Šalys pripažįsta, kad vykdant tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą 2011-09-16 Papildomą susitarimą prie 2010-10-07 Rangos sutarties Nr. DOJ-2010/10/07 dėl ieškovo nekokybiškai atliktų statybos rangos darbų pašalinimo, atsakovas 2011-2012 metais atliko 16 vienetų durų pagaminimo ir sumontavimo darbus, betoninių grindų defektų pašalinimo darbus bei pagamintų netinkamų eksploatacijai betoninių grindinio trinkelių 12.344 kv.m. dangos perklojimo darbus naujomis trinkelėmis, čia nurodytiems darbams panaudojant 2011-09-16 Papildomame susitarime nustatytą 825.000 litų sumą (vietoj ekspertų nustatytos vien betoninių trinkelių keitimo 899.651 litų sąmatos), o atsakovo patirtos darbų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidos buvo būtinos, protingos ir realios. 2. Atsakovas per 10 kalendorinių dienų nuo Teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos į ieškovo raštu nurodytą sąskaitą perves 601.518 litų atsiskaityti su Bankrutuojančios AB "Iglus" kreditoriais, kurių Teismo patvirtinti finansiniai reikalavimai yra kilę iš darbo santykių. 3. Ieškovo Žemės ūkio technikos pardavimo ir aptarnavimo centre panaudotos betoninės grindinio trinkelės, šiuo metu saugomos atsakovo, lieka atsakovo nuosavybe, o atsakovas nereikalauja iš ieškovo atlygio už panaudotų betoninių grindinio trinkelių saugoj imą 2011 - 2013 metais. 4. Šalys pareiškia, kad joms yra žinoma, jog šiai Taikos sutarčiai įsigaliojus ji Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią taps priverstinai vykdomu dokumentu ir dėl to paties dalyko bei tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą Šalys nebeturės teisės (Civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalis). 5. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad sudaryta ši Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajam interesui ir nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. 6. Šalys pareiškia, kad patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas už teisines ir atstovavimo paslaugas, kiekviena šalis padengia savo lėšomis ir viena iš kitos nereikalauja. 7. Atsakovas įsipareigoja atlyginti bylinėjimosi išlaidas valstybei už Teismo procesinių dokumentų siuntimą šios bylos dalyviams. Šalys, vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punktu, prašo Panevėžio apygardos teismą patvirtinti šią Taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą Ši Taikos sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, po vieną įteikiama kiekvienai sutarties šaliai ir Panevėžio apygardos teismui. Šalių atstovų parašai.

  1. Priteisti iš UAB „DOJUS agro“ (įmonės kodas 110360528) 2 504,00 Lt žyminio mokesčio bei 76 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 2 580,00 Lt į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).
  2. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-282-425/2013 pagal bylą pagal ieškovo BAB „Iglus“ ieškinį atsakovui UAB „DOJUS agro“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, UAB „Ribinis būvis“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo.

19Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, teismo posėdžio... 2. atsakovo UAB „DOJUS agro“ atstovui advokatui Virgilijui Kaupui,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Ieškovas BAB „Iglus“ 2012-07-17 su ieškiniu kreipėsi į teismą,... 5. Panevėžio apygardos teismas 2013-03-01 nutartimi sustabdė nagrinėjimą... 6. Panevėžio apygardos teismas 2013-11-05 nutartimi atnaujino nagrinėjimą... 7. Teismo posėdyje ieškovo ir atsakovo atstovai pateikė teismui 2013-12-12... 8. Prašymas patvirtinti šalių sudarytą Taikos sutartį tenkintinas.... 9. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d. nustato, kad šalys... 10. Civilinę bylą pagal ieškovo BAB „Iglus“ ieškinį atsakovui UAB „DOJUS... 11. Vadovaujantis CPK 42str.1d., 293str.5p., 290-291 str.str.,... 12.
  1. Civilinėje byloje pagal bylą pagal ieškovo BAB „Iglus“... 13. vadovaudamosi LR Civilinio proceso kodekso 7 straipsnyje įtvirtintais proceso... 14. atsižvelgdamos į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus,... 15. atsižvelgdamos į tai, kad įsiteisėjusiais Panevėžio apygardos teismo... 16. derindamos ieškovo Bankrutuojančios AB "Iglus", kaip rangovo, ir jos... 17. Įvertindamos Salių tarpusavio sėkmingą bendradarbiavimą ginant... 18. siekdamos civilinį teisinį ginčą nagrinėjamą Panevėžio apygardos teisme... 19. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos...